Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Szkolna 4 Dębica
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Ulice: 1 Maja od nr 12 do końca /parzyste/, 3 Maja, Akademicka, Bohaterów Westerplatte, Bonara, Cegielniana, Daszyńskiego, Fabryczna, Kościuszki od nr 19 do końca /nieparzyste/, Krasińskiego, Ludowa, Nowa, Osiedlowa, Piłsudskiego, Pułaskiego, Ratuszowa, Rejtana, Saperów, Słoneczna od nr 1 do nr 7 /nieparzyste/ i od nr 2 do nr 68 /parzyste/, Sobocińskiego, Sucharskiego, Szkolna.
Liczba mieszkańców 1825
Liczba wyborców 1499
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Dębicy 1
Rady Powiatu Dębickiego 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 1
  • Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1499
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1499
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1358
3 Liczba kart niewykorzystanych 591
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 767
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 767
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 746
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sieradzki jozzef janSIERADZKI Józef Jan 64 Dębica 124 0.01662
16.62
2 trojan zenon adamTROJAN Zenon Adam 45 Dębica 74 0.00992
9.92
3 grab anna marzenaGRAB Anna Marzena 42 Dębica 24 0.00322
3.22
4 polniaszek jerzy zbigniewPOLNIASZEK Jerzy Zbigniew 56 Dębica 7 0.00094
0.94
5 groch-kipa malzgorzata barbaraGROCH-KIPA Małgorzata Barbara 41 Dębica 16 0.00214
2.14
6 wiezcek rafalz damianWIĘCEK Rafał Damian 27 Dębica 9 0.00121
1.21
7 rzzzany joanna mariaRŻANY Joanna Maria 45 Dębica 5 0.00067
0.67
Razem 259
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 259

Lista nr 18 - KWW MARIUSZA SZEWCZYKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sak kazimierz wincentySAK Kazimierz Wincenty 61 Dębica 65 0.00871
8.71
2 drobot piotr andrzejDROBOT Piotr Andrzej 48 Dębica 64 0.00858
8.58
3 kabaj jan stanislzawKABAJ Jan Stanisław 80 Dębica 11 0.00147
1.47
4 czech ewa agataCZECH Ewa Agata 68 Dębica 17 0.00228
2.28
5 wojtys-bandura aneta barbaraWOJTYS-BANDURA Aneta Barbara 46 Dębica 3 0.0004
0.40
6 kukulzka renataKUKUŁKA Renata 47 Dębica 1 0.00013
0.13
7 jezdrzejczyk rafalzJĘDRZEJCZYK Rafał 35 Dębica 16 0.00214
2.14
Razem 177
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 177

Lista nr 19 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzylzka leszek marekŻYŁKA Leszek Marek 66 Dębica 90 0.01206
12.06
2 cholewa halina lidiaCHOLEWA Halina Lidia 62 Dębica 29 0.00389
3.89
3 roztoczynzski roman wieslzawROZTOCZYŃSKI Roman Wiesław 69 Dębica 8 0.00107
1.07
4 worek zdzislzawWOREK Zdzisław 66 Dębica 15 0.00201
2.01
5 szymaszek malzgorzata katarzynaSZYMASZEK Małgorzata Katarzyna 42 Dębica 16 0.00214
2.14
6 franczyk kazimierz wlzadyslzawFRANCZYK Kazimierz Władysław 71 Dębica 4 0.00054
0.54
7 grabowiec katarzynaGRABOWIEC Katarzyna 58 Dębica 10 0.00134
1.34
Razem 172
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 172

Lista nr 20 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 burnat arkadiusz maksymilianBURNAT Arkadiusz Maksymilian 45 Dębica 12 0.00161
1.61
2 kezdzior krzysztof jacekKĘDZIOR Krzysztof Jacek 44 Dębica 9 0.00121
1.21
3 grabowy lzukasz janGRABOWY Łukasz Jan 40 Dębica 7 0.00094
0.94
4 skrzypek alicja urszulaSKRZYPEK Alicja Urszula 40 Dębica 3 0.0004
0.40
5 kaminzska monika malzgorzataKAMIŃSKA Monika Małgorzata 49 Dębica 1 0.00013
0.13
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 21 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czekaj marta urszulaCZEKAJ Marta Urszula 57 Dębica 19 0.00255
2.55
2 slzysz slzawomir stanislzawSŁYŚ Sławomir Stanisław 54 Dębica 15 0.00201
2.01
3 jakubowska-cetnar agnieszka elzzzbietaJAKUBOWSKA-CETNAR Agnieszka Elżbieta 42 Dębica 4 0.00054
0.54
4 wiktor michalz filipWIKTOR Michał Filip 27 Dębica 17 0.00228
2.28
5 zzzabicki zbigniew stanislzawŻABICKI Zbigniew Stanisław 51 Dębica 15 0.00201
2.01
6 stasiowska-piwowar alicjaSTASIOWSKA-PIWOWAR Alicja 46 Dębica 3 0.0004
0.40
7 trojan mariusz janTROJAN Mariusz Jan 57 Dębica 33 0.00442
4.42
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1499
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1499
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1286
3 Liczba kart niewykorzystanych 519
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 767
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 766
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 766
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 755
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorczyca tomaszGORCZYCA Tomasz 39 wyższe Jasionka 46 0.00609
6.09
2 kutrzeba mateusz marekKUTRZEBA Mateusz Marek 31 wyższe Dębica 297 0.03934
39.34
3 michonz piotr grzegorzMICHOŃ Piotr Grzegorz 38 wyższe Dębica 57 0.00755
7.55
4 szewczyk mariusz krzysztofSZEWCZYK Mariusz Krzysztof 54 wyższe Dębica 355 0.04702
47.02
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1499
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1364
3 Liczba kart niewykorzystanych 597
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 767
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 741
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 6 0.00081
0.81
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 0 0
0.00
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 4 0.00054
0.54
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 3 0.0004
0.40
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 1 0.00013
0.13
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 37 0.00499
4.99
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 0 0
0.00
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 0 0
0.00
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 0 0
0.00
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 2 0.00027
0.27
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 1 0.00013
0.13
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 1 0.00013
0.13
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 2 0.00027
0.27
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 62 0.00837
8.37
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 5 0.00067
0.67
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 1 0.00013
0.13
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 16 0.00216
2.16
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 0 0
0.00
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 0 0
0.00
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 1 0.00013
0.13
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 1 0.00013
0.13
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 241 0.03252
32.52
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 0 0
0.00
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 0 0
0.00
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 0 0
0.00
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 0 0
0.00
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 0 0
0.00
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 0 0
0.00
Razem 241
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 241

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 0 0
0.00
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 4 0.00054
0.54
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 0 0
0.00
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 0 0
0.00
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 5 0.00067
0.67
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 1 0.00013
0.13
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 2 0.00027
0.27
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 1 0.00013
0.13
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 0 0
0.00
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 0 0
0.00
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 14 0.00189
1.89
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 2 0.00027
0.27
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 2 0.00027
0.27
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 2 0.00027
0.27
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 5 0.00067
0.67
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 5 0.00067
0.67
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 1 0.00013
0.13
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 0 0
0.00
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 2 0.00027
0.27
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 0 0
0.00
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 2 0.00027
0.27
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 1 0.00013
0.13
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 64 0.00864
8.64
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 60 0.0081
8.10
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 154 0.02078
20.78
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 10 0.00135
1.35
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 0 0
0.00
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 5 0.00067
0.67
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 4 0.00054
0.54
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 7 0.00094
0.94
Razem 304
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 304

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 0 0
0.00
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 1 0.00013
0.13
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 1 0.00013
0.13
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 1 0.00013
0.13
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 1 0.00013
0.13
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1499
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1359
3 Liczba kart niewykorzystanych 592
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 767
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 746
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzabicki zygmuntŻABICKI Zygmunt 81 Dębica 22 0.00295
2.95
2 lesiak teresa stefaniaLESIAK Teresa Stefania 54 Dębica 5 0.00067
0.67
3 witkowska katarzyna weronikaWITKOWSKA Katarzyna Weronika 29 Dębica 0 0
0.00
4 koziara marcin krzysztofKOZIARA Marcin Krzysztof 35 Dębica 1 0.00013
0.13
5 trojan joanna karolinaTROJAN Joanna Karolina 31 Dębica 17 0.00228
2.28
6 lzukaszewski dariusz dominikŁUKASZEWSKI Dariusz Dominik 33 Dębica 14 0.00188
1.88
7 gardulza-drozzzdzzz marta bernadettaGARDUŁA-DROŻDŻ Marta Bernadetta 44 Dębica 0 0
0.00
8 juraszek henrykJURASZEK Henryk 69 Nagawczyna 1 0.00013
0.13
9 malinowski kamil tytusMALINOWSKI Kamil Tytus 32 Dębica 0 0
0.00
10 lisowski jerzy marekLISOWSKI Jerzy Marek 63 Dębica 1 0.00013
0.13
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chezciek piotr pawelzCHĘCIEK Piotr Paweł 43 Dębica 58 0.00777
7.77
2 mazur anna zofiaMAZUR Anna Zofia 67 Dębica 67 0.00898
8.98
3 bielawa wlzadyslzaw janBIELAWA Władysław Jan 62 Dębica 36 0.00483
4.83
4 gazgalza jerzy jacekGĄGAŁA Jerzy Jacek 54 Dębica 9 0.00121
1.21
5 filipek beata stanislzawaFILIPEK Beata Stanisława 53 Dębica 14 0.00188
1.88
6 witkosz bogdan mieczyslzawWITKOŚ Bogdan Mieczysław 56 Dębica 4 0.00054
0.54
7 blezienz mariusz edwardBLEZIEŃ Mariusz Edward 43 Dębica 27 0.00362
3.62
8 jando-roztoczynzska anna henrykaJANDO-ROZTOCZYŃSKA Anna Henryka 62 Dębica 4 0.00054
0.54
9 targonz-szliwa alicja violettaTARGOŃ-ŚLIWA Alicja Violetta 52 Dębica 7 0.00094
0.94
10 paluch lzukasz pawelzPALUCH Łukasz Paweł 41 Dębica 8 0.00107
1.07
Razem 234
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 234

Lista nr 12 - KWW POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pasek mateusz jozzefPASEK Mateusz Józef 35 Dębica 15 0.00201
2.01
2 lesiak malzgorzataLESIAK Małgorzata 44 Dębica 5 0.00067
0.67
3 pawelzko-tokarz marta malzgorzataPAWEŁKO-TOKARZ Marta Małgorzata 53 Dębica 15 0.00201
2.01
4 czernicka lucyna jadwigaCZERNICKA Lucyna Jadwiga 53 Dębica 0 0
0.00
5 pajazk jolanta agataPAJĄK Jolanta Agata 30 Dębica 1 0.00013
0.13
6 magiera agnieszka zofiaMAGIERA Agnieszka Zofia 42 Dębica 3 0.0004
0.40
7 borowiec magdalena karolinaBOROWIEC Magdalena Karolina 38 Dębica 0 0
0.00
8 bysiewicz jan rafalzBYSIEWICZ Jan Rafał 39 Dębica 0 0
0.00
9 kezdzior jakub maksymilianKĘDZIOR Jakub Maksymilian 31 Dębica 1 0.00013
0.13
10 dymitrowski jacek mieczyslzawDYMITROWSKI Jacek Mieczysław 62 Dębica 7 0.00094
0.94
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 13 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zboch wojciech bartoszZBOCH Wojciech Bartosz 29 Dębica 11 0.00147
1.47
2 slzowik miroslzaw piotrSŁOWIK Mirosław Piotr 35 Dębica 2 0.00027
0.27
3 ziobro anetaZIOBRO Aneta 25 Dębica 2 0.00027
0.27
4 krasonz malzgorzata mariaKRASOŃ Małgorzata Maria 35 Dębica 3 0.0004
0.40
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 14 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 samborska lucyna mariaSAMBORSKA Lucyna Maria 52 Dębica 34 0.00456
4.56
2 smolza mateusz janSMOŁA Mateusz Jan 54 Dębica 8 0.00107
1.07
3 iwasieczko wojciechIWASIECZKO Wojciech 53 Pustków Osiedle 6 0.0008
0.80
4 borek janBOREK Jan 67 Dębica 24 0.00322
3.22
5 broda wieslzawBRODA Wiesław 55 Dębica 86 0.01153
11.53
6 krawczyk krzysztof kazimierzKRAWCZYK Krzysztof Kazimierz 46 Dębica 5 0.00067
0.67
7 minorczyk malzgorzata elzzzbietaMINORCZYK Małgorzata Elżbieta 53 Dębica 3 0.0004
0.40
8 zielinzska katarzyna beataZIELIŃSKA Katarzyna Beata 31 Dębica 18 0.00241
2.41
9 drobot stanislzawaDROBOT Stanisława 59 Dębica 3 0.0004
0.40
10 adamek pawelz tomaszADAMEK Paweł Tomasz 60 Dębica 13 0.00174
1.74
Razem 200
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 200

Lista nr 15 - KWW RUCH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolicki pawelz grzegorzWOLICKI Paweł Grzegorz 46 Gumniska 24 0.00322
3.22
2 mikrut marek pawelzMIKRUT Marek Paweł 38 Dębica 9 0.00121
1.21
3 rzzzany andrzej maciejRŻANY Andrzej Maciej 45 Dębica 4 0.00054
0.54
4 wozjcik annaWÓJCIK Anna 62 Dębica 4 0.00054
0.54
5 klocek stanislzawKLOCEK Stanisław 63 Dębica 1 0.00013
0.13
6 mytkosz anna mariaMYTKOŚ Anna Maria 32 Dębica 11 0.00147
1.47
7 kudronz pawelz wojciechKUDROŃ Paweł Wojciech 47 Brzeźnica 2 0.00027
0.27
8 filarska krystynaFILARSKA Krystyna 67 Pustków Osiedle 1 0.00013
0.13
9 korycka-zzzymulza sylwiaKORYCKA-ŻYMUŁA Sylwia 45 Dębica 1 0.00013
0.13
10 pasowicz barbaraPASOWICZ Barbara 65 Dębica 1 0.00013
0.13
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 16 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipczynzski krzysztof romualdLIPCZYŃSKI Krzysztof Romuald 36 Dębica 57 0.00764
7.64
2 rogowski romanROGOWSKI Roman 66 Dębica 26 0.00349
3.49
3 szczyrek marta barbaraSZCZYREK Marta Barbara 53 Dębica 9 0.00121
1.21
4 wiktor janusz stanislzawWIKTOR Janusz Stanisław 51 Dębica 8 0.00107
1.07
5 kwaszna marta ewaKWAŚNA Marta Ewa 46 Dębica 10 0.00134
1.34
6 krycki grzegorzKRYCKI Grzegorz 46 Dębica 10 0.00134
1.34
7 wojtunik marta mariaWOJTUNIK Marta Maria 60 Dębica 0 0
0.00
8 szczeklik jerzy marekSZCZEKLIK Jerzy Marek 64 Dębica 2 0.00027
0.27
9 sawic ewa mariaSAWIC Ewa Maria 52 Dębica 4 0.00054
0.54
10 barnasz slzawomir mieczyslzawBARNAŚ Sławomir Mieczysław 33 Dębica 2 0.00027
0.27
Razem 128
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 128