Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4 Dębica
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Chłodnicza, Paderewskiego, Słoneczna od nr 70 do końca /parzyste/, Witosa.
Liczba mieszkańców 2061
Liczba wyborców 1736
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Dębicy 1
Rady Powiatu Dębickiego 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
  • Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1736
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1566
3 Liczba kart niewykorzystanych 720
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 846
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 846
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 844
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 844
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 836
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorczyca tomaszGORCZYCA Tomasz 39 wyższe Jasionka 30 0.00359
3.59
2 kutrzeba mateusz marekKUTRZEBA Mateusz Marek 31 wyższe Dębica 298 0.03565
35.65
3 michonz piotr grzegorzMICHOŃ Piotr Grzegorz 38 wyższe Dębica 74 0.00885
8.85
4 szewczyk mariusz krzysztofSZEWCZYK Mariusz Krzysztof 54 wyższe Dębica 434 0.05191
51.91
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1736
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1570
3 Liczba kart niewykorzystanych 724
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 846
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 846
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 844
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 843
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 809
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sieradzki jozzef janSIERADZKI Józef Jan 64 Dębica 89 0.011
11.00
2 trojan zenon adamTROJAN Zenon Adam 45 Dębica 81 0.01001
10.01
3 grab anna marzenaGRAB Anna Marzena 42 Dębica 36 0.00445
4.45
4 polniaszek jerzy zbigniewPOLNIASZEK Jerzy Zbigniew 56 Dębica 21 0.0026
2.60
5 groch-kipa malzgorzata barbaraGROCH-KIPA Małgorzata Barbara 41 Dębica 28 0.00346
3.46
6 wiezcek rafalz damianWIĘCEK Rafał Damian 27 Dębica 6 0.00074
0.74
7 rzzzany joanna mariaRŻANY Joanna Maria 45 Dębica 12 0.00148
1.48
Razem 273
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 273

Lista nr 18 - KWW MARIUSZA SZEWCZYKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sak kazimierz wincentySAK Kazimierz Wincenty 61 Dębica 102 0.01261
12.61
2 drobot piotr andrzejDROBOT Piotr Andrzej 48 Dębica 81 0.01001
10.01
3 kabaj jan stanislzawKABAJ Jan Stanisław 80 Dębica 2 0.00025
0.25
4 czech ewa agataCZECH Ewa Agata 68 Dębica 18 0.00222
2.22
5 wojtys-bandura aneta barbaraWOJTYS-BANDURA Aneta Barbara 46 Dębica 8 0.00099
0.99
6 kukulzka renataKUKUŁKA Renata 47 Dębica 5 0.00062
0.62
7 jezdrzejczyk rafalzJĘDRZEJCZYK Rafał 35 Dębica 34 0.0042
4.20
Razem 250
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 250

Lista nr 19 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzylzka leszek marekŻYŁKA Leszek Marek 66 Dębica 56 0.00692
6.92
2 cholewa halina lidiaCHOLEWA Halina Lidia 62 Dębica 8 0.00099
0.99
3 roztoczynzski roman wieslzawROZTOCZYŃSKI Roman Wiesław 69 Dębica 23 0.00284
2.84
4 worek zdzislzawWOREK Zdzisław 66 Dębica 30 0.00371
3.71
5 szymaszek malzgorzata katarzynaSZYMASZEK Małgorzata Katarzyna 42 Dębica 9 0.00111
1.11
6 franczyk kazimierz wlzadyslzawFRANCZYK Kazimierz Władysław 71 Dębica 0 0
0.00
7 grabowiec katarzynaGRABOWIEC Katarzyna 58 Dębica 23 0.00284
2.84
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149

Lista nr 20 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 burnat arkadiusz maksymilianBURNAT Arkadiusz Maksymilian 45 Dębica 11 0.00136
1.36
2 kezdzior krzysztof jacekKĘDZIOR Krzysztof Jacek 44 Dębica 20 0.00247
2.47
3 grabowy lzukasz janGRABOWY Łukasz Jan 40 Dębica 4 0.00049
0.49
4 skrzypek alicja urszulaSKRZYPEK Alicja Urszula 40 Dębica 0 0
0.00
5 kaminzska monika malzgorzataKAMIŃSKA Monika Małgorzata 49 Dębica 5 0.00062
0.62
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 21 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czekaj marta urszulaCZEKAJ Marta Urszula 57 Dębica 24 0.00297
2.97
2 slzysz slzawomir stanislzawSŁYŚ Sławomir Stanisław 54 Dębica 11 0.00136
1.36
3 jakubowska-cetnar agnieszka elzzzbietaJAKUBOWSKA-CETNAR Agnieszka Elżbieta 42 Dębica 4 0.00049
0.49
4 wiktor michalz filipWIKTOR Michał Filip 27 Dębica 17 0.0021
2.10
5 zzzabicki zbigniew stanislzawŻABICKI Zbigniew Stanisław 51 Dębica 7 0.00087
0.87
6 stasiowska-piwowar alicjaSTASIOWSKA-PIWOWAR Alicja 46 Dębica 1 0.00012
0.12
7 trojan mariusz janTROJAN Mariusz Jan 57 Dębica 33 0.00408
4.08
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1592
3 Liczba kart niewykorzystanych 746
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 846
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 844
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 844
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 812
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 7 0.00086
0.86
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 1 0.00012
0.12
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 1 0.00012
0.12
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 1 0.00012
0.12
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 5 0.00062
0.62
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 44 0.00542
5.42
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 1 0.00012
0.12
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 1 0.00012
0.12
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 1 0.00012
0.12
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 9 0.00111
1.11
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 1 0.00012
0.12
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 0 0
0.00
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 0 0
0.00
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 56 0.0069
6.90
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 6 0.00074
0.74
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 4 0.00049
0.49
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 12 0.00148
1.48
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 4 0.00049
0.49
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 1 0.00012
0.12
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 1 0.00012
0.12
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 2 0.00025
0.25
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 268 0.033
33.00
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 1 0.00012
0.12
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 2 0.00025
0.25
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 3 0.00037
0.37
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 4 0.00049
0.49
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 1 0.00012
0.12
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 5 0.00062
0.62
Razem 284
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 284

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 0 0
0.00
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 2 0.00025
0.25
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 2 0.00025
0.25
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 0 0
0.00
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 1 0.00012
0.12
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 2 0.00025
0.25
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 2 0.00025
0.25
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 3 0.00037
0.37
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 1 0.00012
0.12
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 0 0
0.00
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 1 0.00012
0.12
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 1 0.00012
0.12
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 13 0.0016
1.60
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 4 0.00049
0.49
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 0 0
0.00
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 4 0.00049
0.49
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 6 0.00074
0.74
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 3 0.00037
0.37
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 3 0.00037
0.37
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 2 0.00025
0.25
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 1 0.00012
0.12
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 1 0.00012
0.12
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 1 0.00012
0.12
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 0 0
0.00
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 8 0.00099
0.99
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 59 0.00727
7.27
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 75 0.00924
9.24
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 138 0.017
17.00
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 1 0.00012
0.12
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 1 0.00012
0.12
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 10 0.00123
1.23
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 13 0.0016
1.60
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 8 0.00099
0.99
Razem 305
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 305

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 0 0
0.00
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 2 0.00025
0.25
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 0 0
0.00
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 0 0
0.00
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 0 0
0.00
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 2 0.00025
0.25
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1574
3 Liczba kart niewykorzystanych 728
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 846
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 844
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 844
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 816
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzabicki zygmuntŻABICKI Zygmunt 81 Dębica 21 0.00257
2.57
2 lesiak teresa stefaniaLESIAK Teresa Stefania 54 Dębica 10 0.00123
1.23
3 witkowska katarzyna weronikaWITKOWSKA Katarzyna Weronika 29 Dębica 5 0.00061
0.61
4 koziara marcin krzysztofKOZIARA Marcin Krzysztof 35 Dębica 2 0.00025
0.25
5 trojan joanna karolinaTROJAN Joanna Karolina 31 Dębica 12 0.00147
1.47
6 lzukaszewski dariusz dominikŁUKASZEWSKI Dariusz Dominik 33 Dębica 3 0.00037
0.37
7 gardulza-drozzzdzzz marta bernadettaGARDUŁA-DROŻDŻ Marta Bernadetta 44 Dębica 1 0.00012
0.12
8 juraszek henrykJURASZEK Henryk 69 Nagawczyna 0 0
0.00
9 malinowski kamil tytusMALINOWSKI Kamil Tytus 32 Dębica 0 0
0.00
10 lisowski jerzy marekLISOWSKI Jerzy Marek 63 Dębica 1 0.00012
0.12
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chezciek piotr pawelzCHĘCIEK Piotr Paweł 43 Dębica 61 0.00748
7.48
2 mazur anna zofiaMAZUR Anna Zofia 67 Dębica 76 0.00931
9.31
3 bielawa wlzadyslzaw janBIELAWA Władysław Jan 62 Dębica 36 0.00441
4.41
4 gazgalza jerzy jacekGĄGAŁA Jerzy Jacek 54 Dębica 10 0.00123
1.23
5 filipek beata stanislzawaFILIPEK Beata Stanisława 53 Dębica 11 0.00135
1.35
6 witkosz bogdan mieczyslzawWITKOŚ Bogdan Mieczysław 56 Dębica 5 0.00061
0.61
7 blezienz mariusz edwardBLEZIEŃ Mariusz Edward 43 Dębica 64 0.00784
7.84
8 jando-roztoczynzska anna henrykaJANDO-ROZTOCZYŃSKA Anna Henryka 62 Dębica 3 0.00037
0.37
9 targonz-szliwa alicja violettaTARGOŃ-ŚLIWA Alicja Violetta 52 Dębica 6 0.00074
0.74
10 paluch lzukasz pawelzPALUCH Łukasz Paweł 41 Dębica 16 0.00196
1.96
Razem 288
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 288

Lista nr 12 - KWW POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pasek mateusz jozzefPASEK Mateusz Józef 35 Dębica 17 0.00208
2.08
2 lesiak malzgorzataLESIAK Małgorzata 44 Dębica 3 0.00037
0.37
3 pawelzko-tokarz marta malzgorzataPAWEŁKO-TOKARZ Marta Małgorzata 53 Dębica 20 0.00245
2.45
4 czernicka lucyna jadwigaCZERNICKA Lucyna Jadwiga 53 Dębica 5 0.00061
0.61
5 pajazk jolanta agataPAJĄK Jolanta Agata 30 Dębica 5 0.00061
0.61
6 magiera agnieszka zofiaMAGIERA Agnieszka Zofia 42 Dębica 6 0.00074
0.74
7 borowiec magdalena karolinaBOROWIEC Magdalena Karolina 38 Dębica 2 0.00025
0.25
8 bysiewicz jan rafalzBYSIEWICZ Jan Rafał 39 Dębica 1 0.00012
0.12
9 kezdzior jakub maksymilianKĘDZIOR Jakub Maksymilian 31 Dębica 4 0.00049
0.49
10 dymitrowski jacek mieczyslzawDYMITROWSKI Jacek Mieczysław 62 Dębica 7 0.00086
0.86
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 13 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zboch wojciech bartoszZBOCH Wojciech Bartosz 29 Dębica 8 0.00098
0.98
2 slzowik miroslzaw piotrSŁOWIK Mirosław Piotr 35 Dębica 1 0.00012
0.12
3 ziobro anetaZIOBRO Aneta 25 Dębica 6 0.00074
0.74
4 krasonz malzgorzata mariaKRASOŃ Małgorzata Maria 35 Dębica 1 0.00012
0.12
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 14 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 samborska lucyna mariaSAMBORSKA Lucyna Maria 52 Dębica 57 0.00699
6.99
2 smolza mateusz janSMOŁA Mateusz Jan 54 Dębica 11 0.00135
1.35
3 iwasieczko wojciechIWASIECZKO Wojciech 53 Pustków Osiedle 18 0.00221
2.21
4 borek janBOREK Jan 67 Dębica 22 0.0027
2.70
5 broda wieslzawBRODA Wiesław 55 Dębica 71 0.0087
8.70
6 krawczyk krzysztof kazimierzKRAWCZYK Krzysztof Kazimierz 46 Dębica 0 0
0.00
7 minorczyk malzgorzata elzzzbietaMINORCZYK Małgorzata Elżbieta 53 Dębica 7 0.00086
0.86
8 zielinzska katarzyna beataZIELIŃSKA Katarzyna Beata 31 Dębica 16 0.00196
1.96
9 drobot stanislzawaDROBOT Stanisława 59 Dębica 8 0.00098
0.98
10 adamek pawelz tomaszADAMEK Paweł Tomasz 60 Dębica 10 0.00123
1.23
Razem 220
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 220

Lista nr 15 - KWW RUCH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolicki pawelz grzegorzWOLICKI Paweł Grzegorz 46 Gumniska 21 0.00257
2.57
2 mikrut marek pawelzMIKRUT Marek Paweł 38 Dębica 3 0.00037
0.37
3 rzzzany andrzej maciejRŻANY Andrzej Maciej 45 Dębica 4 0.00049
0.49
4 wozjcik annaWÓJCIK Anna 62 Dębica 8 0.00098
0.98
5 klocek stanislzawKLOCEK Stanisław 63 Dębica 0 0
0.00
6 mytkosz anna mariaMYTKOŚ Anna Maria 32 Dębica 1 0.00012
0.12
7 kudronz pawelz wojciechKUDROŃ Paweł Wojciech 47 Brzeźnica 1 0.00012
0.12
8 filarska krystynaFILARSKA Krystyna 67 Pustków Osiedle 0 0
0.00
9 korycka-zzzymulza sylwiaKORYCKA-ŻYMUŁA Sylwia 45 Dębica 1 0.00012
0.12
10 pasowicz barbaraPASOWICZ Barbara 65 Dębica 0 0
0.00
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 16 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipczynzski krzysztof romualdLIPCZYŃSKI Krzysztof Romuald 36 Dębica 50 0.00613
6.13
2 rogowski romanROGOWSKI Roman 66 Dębica 10 0.00123
1.23
3 szczyrek marta barbaraSZCZYREK Marta Barbara 53 Dębica 38 0.00466
4.66
4 wiktor janusz stanislzawWIKTOR Janusz Stanisław 51 Dębica 7 0.00086
0.86
5 kwaszna marta ewaKWAŚNA Marta Ewa 46 Dębica 2 0.00025
0.25
6 krycki grzegorzKRYCKI Grzegorz 46 Dębica 16 0.00196
1.96
7 wojtunik marta mariaWOJTUNIK Marta Maria 60 Dębica 3 0.00037
0.37
8 szczeklik jerzy marekSZCZEKLIK Jerzy Marek 64 Dębica 0 0
0.00
9 sawic ewa mariaSAWIC Ewa Maria 52 Dębica 0 0
0.00
10 barnasz slzawomir mieczyslzawBARNAŚ Sławomir Mieczysław 33 Dębica 2 0.00025
0.25
Razem 128
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 128