Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 15

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9 Dębica
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice : 23 Sierpnia, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Czwartaków, Gajowa, Głaszczki, Gumniska, Jasna, Jastrzębia, Jesienna, Korczaka, Krucza, Kukułcza, Letnia, Lutaka, Lwowska od nr 57 do końca, Marszałka, Orla, Pawia, Piękna, Przepiórcza, Skowronków, Sokola, Spacerowa, Towarnickiego, Wilgi, Wiosenna, Wróbla, Wybickiego, Zimowa.
Liczba mieszkańców 2601
Liczba wyborców 2099
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Dębicy 4
Rady Powiatu Dębickiego 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 4
  • Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2099
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2099
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1898
3 Liczba kart niewykorzystanych 646
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1252
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1252
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1252
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1252
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1227
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rostowska-machnik katarzynaROSTOWSKA-MACHNIK Katarzyna 47 Dębica 201 0.01638
16.38
2 hayn pawelz lzukaszHAYN Paweł Łukasz 35 Dębica 95 0.00774
7.74
3 ciszek stanislzawCISZEK Stanisław 65 Dębica 41 0.00334
3.34
4 bielawska-michalik katarzyna annaBIELAWSKA-MICHALIK Katarzyna Anna 30 Dębica 30 0.00244
2.44
5 hocholzowski andrzej ludwikHOCHOŁOWSKI Andrzej Ludwik 80 Dębica 69 0.00562
5.62
6 kudronz ewelina agnieszkaKUDROŃ Ewelina Agnieszka 36 Dębica 22 0.00179
1.79
7 pater boguslzaw ryszardPATER Bogusław Ryszard 63 Dębica 36 0.00293
2.93
Razem 494
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 494

Lista nr 18 - KWW MARIUSZA SZEWCZYKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mroczek szczepan marianMROCZEK Szczepan Marian 63 Dębica 81 0.0066
6.60
2 sypel grzegorz stanislzawSYPEL Grzegorz Stanisław 59 Dębica 19 0.00155
1.55
3 barszcz renata janinaBARSZCZ Renata Janina 57 Dębica 39 0.00318
3.18
4 stalmach piotr marcinSTALMACH Piotr Marcin 35 Dębica 13 0.00106
1.06
5 tomaszewska grazzzynaTOMASZEWSKA Grażyna 57 Dębica 85 0.00693
6.93
6 marszalzek jerzy andrzejMARSZAŁEK Jerzy Andrzej 59 Dębica 16 0.0013
1.30
7 rydzewska boguslzawa mariaRYDZEWSKA Bogusława Maria 59 Dębica 118 0.00962
9.62
Razem 371
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 371

Lista nr 19 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 oleksy stanislzaw marcinOLEKSY Stanisław Marcin 57 Dębica 27 0.0022
2.20
2 wozjcik marekWÓJCIK Marek 59 Dębica 17 0.00139
1.39
3 fidzinzska maria jadwigaFIDZIŃSKA Maria Jadwiga 60 Dębica 63 0.00513
5.13
4 koziolz boguslzawKOZIOŁ Bogusław 59 Dębica 11 0.0009
0.90
5 barnasz teresaBARNAŚ Teresa 66 Dębica 6 0.00049
0.49
6 krozlikowski tomaszKRÓLIKOWSKI Tomasz 39 Dębica 10 0.00081
0.81
7 sztorc katarzyna agnieszkaSZTORC Katarzyna Agnieszka 38 Dębica 6 0.00049
0.49
Razem 140
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 140

Lista nr 20 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozek witold wojciechKOZEK Witold Wojciech 45 Dębica 32 0.00261
2.61
2 kolbusz augustyn krzysztofKOLBUSZ Augustyn Krzysztof 56 Dębica 6 0.00049
0.49
3 kaminzski marcin tomaszKAMIŃSKI Marcin Tomasz 22 Dębica 11 0.0009
0.90
4 kurzeja barbara krystynaKURZEJA Barbara Krystyna 54 Dębica 2 0.00016
0.16
5 gorczyca krystynaGORCZYCA Krystyna 36 Dębica 4 0.00033
0.33
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 21 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasowicz janKASOWICZ Jan 68 Dębica 63 0.00513
5.13
2 fortuna marta ewaFORTUNA Marta Ewa 49 Dębica 8 0.00065
0.65
3 stolarski tadeusz stefanSTOLARSKI Tadeusz Stefan 61 Dębica 22 0.00179
1.79
4 masznica krystynaMAŚNICA Krystyna 58 Dębica 19 0.00155
1.55
5 smolza michalz wlzadyslzawSMOŁA Michał Władysław 33 Dębica 18 0.00147
1.47
6 szliwa beata zofiaŚLIWA Beata Zofia 46 Dębica 37 0.00302
3.02
Razem 167
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 167
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2099
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2099
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1902
3 Liczba kart niewykorzystanych 650
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1252
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1252
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1252
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1252
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1245
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorczyca tomaszGORCZYCA Tomasz 39 wyższe Jasionka 79 0.00635
6.35
2 kutrzeba mateusz marekKUTRZEBA Mateusz Marek 31 wyższe Dębica 494 0.03968
39.68
3 michonz piotr grzegorzMICHOŃ Piotr Grzegorz 38 wyższe Dębica 110 0.00884
8.84
4 szewczyk mariusz krzysztofSZEWCZYK Mariusz Krzysztof 54 wyższe Dębica 562 0.04514
45.14
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2099
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1970
3 Liczba kart niewykorzystanych 718
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1252
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1252
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1252
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1209
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 9 0.00074
0.74
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 1 8.0E-5
0.08
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 1 8.0E-5
0.08
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 8 0.00066
0.66
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 3 0.00025
0.25
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 59 0.00488
4.88
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 0 0
0.00
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 0 0
0.00
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 1 8.0E-5
0.08
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 29 0.0024
2.40
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 1 8.0E-5
0.08
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 0 0
0.00
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 0 0
0.00
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 173 0.01431
14.31
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 15 0.00124
1.24
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 1 8.0E-5
0.08
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 18 0.00149
1.49
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 0 0
0.00
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 8 0.00066
0.66
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 7 0.00058
0.58
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 3 0.00025
0.25
Razem 225
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 225

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 188 0.01555
15.55
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 3 0.00025
0.25
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 2 0.00017
0.17
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 7 0.00058
0.58
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 3 0.00025
0.25
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 0 0
0.00
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 2 0.00017
0.17
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 1 8.0E-5
0.08
Razem 206
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 206

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 2 0.00017
0.17
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 4 0.00033
0.33
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 0 0
0.00
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 1 8.0E-5
0.08
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 1 8.0E-5
0.08
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 5 0.00041
0.41
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 2 0.00017
0.17
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 3 0.00025
0.25
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 4 0.00033
0.33
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 0 0
0.00
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 5 0.00041
0.41
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 44 0.00364
3.64
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 3 0.00025
0.25
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 0 0
0.00
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 3 0.00025
0.25
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 8 0.00066
0.66
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 4 0.00033
0.33
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 7 0.00058
0.58
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 6 0.0005
0.50
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 2 0.00017
0.17
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 4 0.00033
0.33
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 2 0.00017
0.17
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 1 8.0E-5
0.08
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 1 8.0E-5
0.08
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 127 0.0105
10.50
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 95 0.00786
7.86
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 272 0.0225
22.50
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 9 0.00074
0.74
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 9 0.00074
0.74
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 15 0.00124
1.24
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 14 0.00116
1.16
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 10 0.00083
0.83
Razem 551
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 551

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 2 0.00017
0.17
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 0 0
0.00
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 0 0
0.00
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 0 0
0.00
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 0 0
0.00
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 1 8.0E-5
0.08
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2099
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1898
3 Liczba kart niewykorzystanych 646
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1252
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1252
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1252
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1228
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzabicki zygmuntŻABICKI Zygmunt 81 Dębica 21 0.00171
1.71
2 lesiak teresa stefaniaLESIAK Teresa Stefania 54 Dębica 10 0.00081
0.81
3 witkowska katarzyna weronikaWITKOWSKA Katarzyna Weronika 29 Dębica 4 0.00033
0.33
4 koziara marcin krzysztofKOZIARA Marcin Krzysztof 35 Dębica 3 0.00024
0.24
5 trojan joanna karolinaTROJAN Joanna Karolina 31 Dębica 1 8.0E-5
0.08
6 lzukaszewski dariusz dominikŁUKASZEWSKI Dariusz Dominik 33 Dębica 2 0.00016
0.16
7 gardulza-drozzzdzzz marta bernadettaGARDUŁA-DROŻDŻ Marta Bernadetta 44 Dębica 6 0.00049
0.49
8 juraszek henrykJURASZEK Henryk 69 Nagawczyna 2 0.00016
0.16
9 malinowski kamil tytusMALINOWSKI Kamil Tytus 32 Dębica 1 8.0E-5
0.08
10 lisowski jerzy marekLISOWSKI Jerzy Marek 63 Dębica 2 0.00016
0.16
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chezciek piotr pawelzCHĘCIEK Piotr Paweł 43 Dębica 108 0.00879
8.79
2 mazur anna zofiaMAZUR Anna Zofia 67 Dębica 59 0.0048
4.80
3 bielawa wlzadyslzaw janBIELAWA Władysław Jan 62 Dębica 100 0.00814
8.14
4 gazgalza jerzy jacekGĄGAŁA Jerzy Jacek 54 Dębica 42 0.00342
3.42
5 filipek beata stanislzawaFILIPEK Beata Stanisława 53 Dębica 6 0.00049
0.49
6 witkosz bogdan mieczyslzawWITKOŚ Bogdan Mieczysław 56 Dębica 12 0.00098
0.98
7 blezienz mariusz edwardBLEZIEŃ Mariusz Edward 43 Dębica 7 0.00057
0.57
8 jando-roztoczynzska anna henrykaJANDO-ROZTOCZYŃSKA Anna Henryka 62 Dębica 4 0.00033
0.33
9 targonz-szliwa alicja violettaTARGOŃ-ŚLIWA Alicja Violetta 52 Dębica 10 0.00081
0.81
10 paluch lzukasz pawelzPALUCH Łukasz Paweł 41 Dębica 44 0.00358
3.58
Razem 392
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 392

Lista nr 12 - KWW POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pasek mateusz jozzefPASEK Mateusz Józef 35 Dębica 199 0.01621
16.21
2 lesiak malzgorzataLESIAK Małgorzata 44 Dębica 5 0.00041
0.41
3 pawelzko-tokarz marta malzgorzataPAWEŁKO-TOKARZ Marta Małgorzata 53 Dębica 16 0.0013
1.30
4 czernicka lucyna jadwigaCZERNICKA Lucyna Jadwiga 53 Dębica 5 0.00041
0.41
5 pajazk jolanta agataPAJĄK Jolanta Agata 30 Dębica 7 0.00057
0.57
6 magiera agnieszka zofiaMAGIERA Agnieszka Zofia 42 Dębica 5 0.00041
0.41
7 borowiec magdalena karolinaBOROWIEC Magdalena Karolina 38 Dębica 7 0.00057
0.57
8 bysiewicz jan rafalzBYSIEWICZ Jan Rafał 39 Dębica 14 0.00114
1.14
9 kezdzior jakub maksymilianKĘDZIOR Jakub Maksymilian 31 Dębica 2 0.00016
0.16
10 dymitrowski jacek mieczyslzawDYMITROWSKI Jacek Mieczysław 62 Dębica 16 0.0013
1.30
Razem 276
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 276

Lista nr 13 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zboch wojciech bartoszZBOCH Wojciech Bartosz 29 Dębica 14 0.00114
1.14
2 slzowik miroslzaw piotrSŁOWIK Mirosław Piotr 35 Dębica 12 0.00098
0.98
3 ziobro anetaZIOBRO Aneta 25 Dębica 3 0.00024
0.24
4 krasonz malzgorzata mariaKRASOŃ Małgorzata Maria 35 Dębica 3 0.00024
0.24
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 14 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 samborska lucyna mariaSAMBORSKA Lucyna Maria 52 Dębica 85 0.00692
6.92
2 smolza mateusz janSMOŁA Mateusz Jan 54 Dębica 30 0.00244
2.44
3 iwasieczko wojciechIWASIECZKO Wojciech 53 Pustków Osiedle 21 0.00171
1.71
4 borek janBOREK Jan 67 Dębica 36 0.00293
2.93
5 broda wieslzawBRODA Wiesław 55 Dębica 15 0.00122
1.22
6 krawczyk krzysztof kazimierzKRAWCZYK Krzysztof Kazimierz 46 Dębica 34 0.00277
2.77
7 minorczyk malzgorzata elzzzbietaMINORCZYK Małgorzata Elżbieta 53 Dębica 0 0
0.00
8 zielinzska katarzyna beataZIELIŃSKA Katarzyna Beata 31 Dębica 6 0.00049
0.49
9 drobot stanislzawaDROBOT Stanisława 59 Dębica 2 0.00016
0.16
10 adamek pawelz tomaszADAMEK Paweł Tomasz 60 Dębica 23 0.00187
1.87
Razem 252
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 252

Lista nr 15 - KWW RUCH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolicki pawelz grzegorzWOLICKI Paweł Grzegorz 46 Gumniska 32 0.00261
2.61
2 mikrut marek pawelzMIKRUT Marek Paweł 38 Dębica 30 0.00244
2.44
3 rzzzany andrzej maciejRŻANY Andrzej Maciej 45 Dębica 4 0.00033
0.33
4 wozjcik annaWÓJCIK Anna 62 Dębica 0 0
0.00
5 klocek stanislzawKLOCEK Stanisław 63 Dębica 2 0.00016
0.16
6 mytkosz anna mariaMYTKOŚ Anna Maria 32 Dębica 2 0.00016
0.16
7 kudronz pawelz wojciechKUDROŃ Paweł Wojciech 47 Brzeźnica 4 0.00033
0.33
8 filarska krystynaFILARSKA Krystyna 67 Pustków Osiedle 1 8.0E-5
0.08
9 korycka-zzzymulza sylwiaKORYCKA-ŻYMUŁA Sylwia 45 Dębica 3 0.00024
0.24
10 pasowicz barbaraPASOWICZ Barbara 65 Dębica 1 8.0E-5
0.08
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 16 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipczynzski krzysztof romualdLIPCZYŃSKI Krzysztof Romuald 36 Dębica 59 0.0048
4.80
2 rogowski romanROGOWSKI Roman 66 Dębica 25 0.00204
2.04
3 szczyrek marta barbaraSZCZYREK Marta Barbara 53 Dębica 6 0.00049
0.49
4 wiktor janusz stanislzawWIKTOR Janusz Stanisław 51 Dębica 3 0.00024
0.24
5 kwaszna marta ewaKWAŚNA Marta Ewa 46 Dębica 2 0.00016
0.16
6 krycki grzegorzKRYCKI Grzegorz 46 Dębica 23 0.00187
1.87
7 wojtunik marta mariaWOJTUNIK Marta Maria 60 Dębica 0 0
0.00
8 szczeklik jerzy marekSZCZEKLIK Jerzy Marek 64 Dębica 5 0.00041
0.41
9 sawic ewa mariaSAWIC Ewa Maria 52 Dębica 0 0
0.00
10 barnasz slzawomir mieczyslzawBARNAŚ Sławomir Mieczysław 33 Dębica 22 0.00179
1.79
Razem 145
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 145