Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 11

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne, ul. Księdza Konarskiego 14 Dębica
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Głowackiego od nr 27 do końca /nieparzyste/ i od nr 18 do końca /parzyste/, Kolejowa, Krótka, Księdza Konarskiego, Składowa.
Liczba mieszkańców 2064
Liczba wyborców 1790
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Dębicy 2
Rady Powiatu Dębickiego 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
  • Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1791
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1791
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1607
3 Liczba kart niewykorzystanych 688
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 919
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 919
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 919
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 919
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 908
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorczyca tomaszGORCZYCA Tomasz 39 wyższe Jasionka 57 0.00628
6.28
2 kutrzeba mateusz marekKUTRZEBA Mateusz Marek 31 wyższe Dębica 420 0.04626
46.26
3 michonz piotr grzegorzMICHOŃ Piotr Grzegorz 38 wyższe Dębica 88 0.00969
9.69
4 szewczyk mariusz krzysztofSZEWCZYK Mariusz Krzysztof 54 wyższe Dębica 343 0.03778
37.78
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1791
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1791
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1679
3 Liczba kart niewykorzystanych 760
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 919
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 919
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 919
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 919
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 895
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kutrzeba mateusz marekKUTRZEBA Mateusz Marek 31 Dębica 334 0.03732
37.32
2 przydzielska iwona monikaPRZYDZIELSKA Iwona Monika 37 Dębica 34 0.0038
3.80
3 glenz slzawomir eugeniuszGLEŃ Sławomir Eugeniusz 43 Dębica 31 0.00346
3.46
4 kuzyk annaKUZYK Anna 40 Dębica 18 0.00201
2.01
5 wozjciak piotr marekWÓJCIAK Piotr Marek 36 Dębica 15 0.00168
1.68
6 witkosz-janczura anna mariaWITKOŚ-JANCZURA Anna Maria 34 Dębica 14 0.00156
1.56
7 ostrowska malzgorzataOSTROWSKA Małgorzata 41 Dębica 12 0.00134
1.34
Razem 458
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 458

Lista nr 18 - KWW MARIUSZA SZEWCZYKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozzzozg joanna janinaOŻÓG Joanna Janina 74 Dębica 97 0.01084
10.84
2 zielinzska-madej kinga monikaZIELIŃSKA-MADEJ Kinga Monika 39 Dębica 25 0.00279
2.79
3 magiera marcin benedyktMAGIERA Marcin Benedykt 44 Dębica 25 0.00279
2.79
4 saletnik bogdan tadeuszSALETNIK Bogdan Tadeusz 34 Dębica 15 0.00168
1.68
5 krysiak piotr andrzejKRYSIAK Piotr Andrzej 33 Dębica 15 0.00168
1.68
6 malinowska agnieszka mariaMALINOWSKA Agnieszka Maria 35 Dębica 14 0.00156
1.56
Razem 191
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 191

Lista nr 19 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michonz piotr grzegorzMICHOŃ Piotr Grzegorz 38 Dębica 74 0.00827
8.27
2 niedbalz andrzej jozzefNIEDBAŁ Andrzej Józef 58 Dębica 6 0.00067
0.67
3 grych-bochynzska urszulaGRYCH-BOCHYŃSKA Urszula 57 Dębica 17 0.0019
1.90
4 wozjcik marcin wojciechWÓJCIK Marcin Wojciech 41 Dębica 6 0.00067
0.67
5 grabowiec natalia mariaGRABOWIEC Natalia Maria 22 Dębica 3 0.00034
0.34
6 czerwinzska barbara marzannaCZERWIŃSKA Barbara Marzanna 49 Dębica 5 0.00056
0.56
7 mryczko marcin piotrMRYCZKO Marcin Piotr 39 Dębica 5 0.00056
0.56
Razem 116
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 116

Lista nr 20 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulisz stanislzawKULIŚ Stanisław 42 Dębica 20 0.00223
2.23
2 przydzielska katarzyna annaPRZYDZIELSKA Katarzyna Anna 32 Dębica 12 0.00134
1.34
3 jasek adam dariuszJASEK Adam Dariusz 37 Dębica 5 0.00056
0.56
4 tabasz waldemar jacekTABASZ Waldemar Jacek 35 Dębica 8 0.00089
0.89
5 duda wirginia mariaDUDA Wirginia Maria 55 Dębica 7 0.00078
0.78
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 21 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pietracha dorota teresaPIETRACHA Dorota Teresa 46 Dębica 36 0.00402
4.02
2 nylec andrzej teodorNYLEC Andrzej Teodor 58 Dębica 14 0.00156
1.56
3 pikor dawid maksymilianPIKOR Dawid Maksymilian 27 Dębica 6 0.00067
0.67
4 mietlza izabela patrycjaMIETŁA Izabela Patrycja 36 Dębica 5 0.00056
0.56
5 kokoszka tomaszKOKOSZKA Tomasz 54 Dębica 8 0.00089
0.89
6 falarz-gozrska iwona agataFALARZ-GÓRSKA Iwona Agata 46 Dębica 9 0.00101
1.01
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1791
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1580
3 Liczba kart niewykorzystanych 661
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 919
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 919
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 919
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 889
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 8 0.0009
0.90
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 1 0.00011
0.11
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 7 0.00079
0.79
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 2 0.00022
0.22
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 6 0.00067
0.67
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 21 0.00236
2.36
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 1 0.00011
0.11
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 0 0
0.00
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 2 0.00022
0.22
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 8 0.0009
0.90
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 3 0.00034
0.34
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 4 0.00045
0.45
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 1 0.00011
0.11
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 72 0.0081
8.10
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 10 0.00112
1.12
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 7 0.00079
0.79
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 9 0.00101
1.01
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 1 0.00011
0.11
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 2 0.00022
0.22
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 1 0.00011
0.11
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 0 0
0.00
Razem 102
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 102

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 173 0.01946
19.46
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 2 0.00022
0.22
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 1 0.00011
0.11
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 2 0.00022
0.22
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 3 0.00034
0.34
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 1 0.00011
0.11
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 1 0.00011
0.11
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 5 0.00056
0.56
Razem 188
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 188

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 3 0.00034
0.34
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 1 0.00011
0.11
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 2 0.00022
0.22
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 1 0.00011
0.11
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 1 0.00011
0.11
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 13 0.00146
1.46
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 0 0
0.00
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 2 0.00022
0.22
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 2 0.00022
0.22
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 1 0.00011
0.11
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 0 0
0.00
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 2 0.00022
0.22
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 14 0.00157
1.57
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 1 0.00011
0.11
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 3 0.00034
0.34
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 4 0.00045
0.45
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 5 0.00056
0.56
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 6 0.00067
0.67
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 3 0.00034
0.34
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 6 0.00067
0.67
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 2 0.00022
0.22
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 2 0.00022
0.22
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 1 0.00011
0.11
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 131 0.01474
14.74
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 74 0.00832
8.32
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 205 0.02306
23.06
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 17 0.00191
1.91
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 4 0.00045
0.45
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 5 0.00056
0.56
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 11 0.00124
1.24
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 5 0.00056
0.56
Razem 452
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 452

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 1 0.00011
0.11
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 1 0.00011
0.11
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 2 0.00022
0.22
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 0 0
0.00
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 3 0.00034
0.34
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 0 0
0.00
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 1 0.00011
0.11
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1791
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1613
3 Liczba kart niewykorzystanych 694
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 919
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 918
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 918
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 891
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzabicki zygmuntŻABICKI Zygmunt 81 Dębica 23 0.00258
2.58
2 lesiak teresa stefaniaLESIAK Teresa Stefania 54 Dębica 2 0.00022
0.22
3 witkowska katarzyna weronikaWITKOWSKA Katarzyna Weronika 29 Dębica 1 0.00011
0.11
4 koziara marcin krzysztofKOZIARA Marcin Krzysztof 35 Dębica 3 0.00034
0.34
5 trojan joanna karolinaTROJAN Joanna Karolina 31 Dębica 2 0.00022
0.22
6 lzukaszewski dariusz dominikŁUKASZEWSKI Dariusz Dominik 33 Dębica 0 0
0.00
7 gardulza-drozzzdzzz marta bernadettaGARDUŁA-DROŻDŻ Marta Bernadetta 44 Dębica 0 0
0.00
8 juraszek henrykJURASZEK Henryk 69 Nagawczyna 0 0
0.00
9 malinowski kamil tytusMALINOWSKI Kamil Tytus 32 Dębica 0 0
0.00
10 lisowski jerzy marekLISOWSKI Jerzy Marek 63 Dębica 5 0.00056
0.56
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chezciek piotr pawelzCHĘCIEK Piotr Paweł 43 Dębica 110 0.01235
12.35
2 mazur anna zofiaMAZUR Anna Zofia 67 Dębica 53 0.00595
5.95
3 bielawa wlzadyslzaw janBIELAWA Władysław Jan 62 Dębica 70 0.00786
7.86
4 gazgalza jerzy jacekGĄGAŁA Jerzy Jacek 54 Dębica 18 0.00202
2.02
5 filipek beata stanislzawaFILIPEK Beata Stanisława 53 Dębica 4 0.00045
0.45
6 witkosz bogdan mieczyslzawWITKOŚ Bogdan Mieczysław 56 Dębica 25 0.00281
2.81
7 blezienz mariusz edwardBLEZIEŃ Mariusz Edward 43 Dębica 19 0.00213
2.13
8 jando-roztoczynzska anna henrykaJANDO-ROZTOCZYŃSKA Anna Henryka 62 Dębica 7 0.00079
0.79
9 targonz-szliwa alicja violettaTARGOŃ-ŚLIWA Alicja Violetta 52 Dębica 8 0.0009
0.90
10 paluch lzukasz pawelzPALUCH Łukasz Paweł 41 Dębica 12 0.00135
1.35
Razem 326
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 326

Lista nr 12 - KWW POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pasek mateusz jozzefPASEK Mateusz Józef 35 Dębica 26 0.00292
2.92
2 lesiak malzgorzataLESIAK Małgorzata 44 Dębica 4 0.00045
0.45
3 pawelzko-tokarz marta malzgorzataPAWEŁKO-TOKARZ Marta Małgorzata 53 Dębica 18 0.00202
2.02
4 czernicka lucyna jadwigaCZERNICKA Lucyna Jadwiga 53 Dębica 4 0.00045
0.45
5 pajazk jolanta agataPAJĄK Jolanta Agata 30 Dębica 4 0.00045
0.45
6 magiera agnieszka zofiaMAGIERA Agnieszka Zofia 42 Dębica 1 0.00011
0.11
7 borowiec magdalena karolinaBOROWIEC Magdalena Karolina 38 Dębica 9 0.00101
1.01
8 bysiewicz jan rafalzBYSIEWICZ Jan Rafał 39 Dębica 3 0.00034
0.34
9 kezdzior jakub maksymilianKĘDZIOR Jakub Maksymilian 31 Dębica 22 0.00247
2.47
10 dymitrowski jacek mieczyslzawDYMITROWSKI Jacek Mieczysław 62 Dębica 3 0.00034
0.34
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 13 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zboch wojciech bartoszZBOCH Wojciech Bartosz 29 Dębica 5 0.00056
0.56
2 slzowik miroslzaw piotrSŁOWIK Mirosław Piotr 35 Dębica 9 0.00101
1.01
3 ziobro anetaZIOBRO Aneta 25 Dębica 0 0
0.00
4 krasonz malzgorzata mariaKRASOŃ Małgorzata Maria 35 Dębica 4 0.00045
0.45
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 14 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 samborska lucyna mariaSAMBORSKA Lucyna Maria 52 Dębica 155 0.0174
17.40
2 smolza mateusz janSMOŁA Mateusz Jan 54 Dębica 7 0.00079
0.79
3 iwasieczko wojciechIWASIECZKO Wojciech 53 Pustków Osiedle 18 0.00202
2.02
4 borek janBOREK Jan 67 Dębica 23 0.00258
2.58
5 broda wieslzawBRODA Wiesław 55 Dębica 12 0.00135
1.35
6 krawczyk krzysztof kazimierzKRAWCZYK Krzysztof Kazimierz 46 Dębica 1 0.00011
0.11
7 minorczyk malzgorzata elzzzbietaMINORCZYK Małgorzata Elżbieta 53 Dębica 1 0.00011
0.11
8 zielinzska katarzyna beataZIELIŃSKA Katarzyna Beata 31 Dębica 4 0.00045
0.45
9 drobot stanislzawaDROBOT Stanisława 59 Dębica 2 0.00022
0.22
10 adamek pawelz tomaszADAMEK Paweł Tomasz 60 Dębica 40 0.00449
4.49
Razem 263
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 263

Lista nr 15 - KWW RUCH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolicki pawelz grzegorzWOLICKI Paweł Grzegorz 46 Gumniska 19 0.00213
2.13
2 mikrut marek pawelzMIKRUT Marek Paweł 38 Dębica 5 0.00056
0.56
3 rzzzany andrzej maciejRŻANY Andrzej Maciej 45 Dębica 5 0.00056
0.56
4 wozjcik annaWÓJCIK Anna 62 Dębica 7 0.00079
0.79
5 klocek stanislzawKLOCEK Stanisław 63 Dębica 3 0.00034
0.34
6 mytkosz anna mariaMYTKOŚ Anna Maria 32 Dębica 9 0.00101
1.01
7 kudronz pawelz wojciechKUDROŃ Paweł Wojciech 47 Brzeźnica 8 0.0009
0.90
8 filarska krystynaFILARSKA Krystyna 67 Pustków Osiedle 1 0.00011
0.11
9 korycka-zzzymulza sylwiaKORYCKA-ŻYMUŁA Sylwia 45 Dębica 0 0
0.00
10 pasowicz barbaraPASOWICZ Barbara 65 Dębica 0 0
0.00
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 16 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipczynzski krzysztof romualdLIPCZYŃSKI Krzysztof Romuald 36 Dębica 36 0.00404
4.04
2 rogowski romanROGOWSKI Roman 66 Dębica 18 0.00202
2.02
3 szczyrek marta barbaraSZCZYREK Marta Barbara 53 Dębica 2 0.00022
0.22
4 wiktor janusz stanislzawWIKTOR Janusz Stanisław 51 Dębica 6 0.00067
0.67
5 kwaszna marta ewaKWAŚNA Marta Ewa 46 Dębica 18 0.00202
2.02
6 krycki grzegorzKRYCKI Grzegorz 46 Dębica 4 0.00045
0.45
7 wojtunik marta mariaWOJTUNIK Marta Maria 60 Dębica 1 0.00011
0.11
8 szczeklik jerzy marekSZCZEKLIK Jerzy Marek 64 Dębica 8 0.0009
0.90
9 sawic ewa mariaSAWIC Ewa Maria 52 Dębica 1 0.00011
0.11
10 barnasz slzawomir mieczyslzawBARNAŚ Sławomir Mieczysław 33 Dębica 3 0.00034
0.34
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97