Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 525

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (XXV Liceum Ogólnokształcące), ul. Halna 20 Wawer, Miedzeszyn
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. Brodnicka: cała; ul. Ciekawa: cała; ul. Ciepielowska : cała; ul. Deptak: cała; ul. Derkaczy: strona parzysta od nr 68 do nr 80, strona nieparzysta od nr 71 do nr 85a; ul. Garncarska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 23a; strona parzysta od nr 2 do nr 16A; ul. Halna: cała; ul. Iglasta: cała; ul. Jagienki; cała; cała; ul. Jałowcowa: cała; ul. Lewkonii strona parzysta od nr 2 do nr 58; ul. Lubuska: cała; ul. Macierzanki: cała; ul. Majerankowa: cała; ul. Malczycka: cała; ul. Małowiejska: strona nieparzysta od nr 19 do nr 63; ul. Mozaikowa: strona parzysta od nr 26 do nr 102, strona nieparzysta od nr 25 do nr 113; ul. Nadarzyńska: cała; ul. Nagłowicka: cała; ul. Nenufarów: cała; ul. Orchidei: cała; ul. Pasażerska: cała; ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 83 do nr 161; ul. Prasowa: cała; ul. Przewodowa: strona nieparzysta od nr 59 do nr 155, strona parzysta od nr 66 do nr 140a; ul. Przyjemna: cała; ul. Radoszycka: cała; ul. Rejowiecka: cała; ul. Rozmarynu: cała; ul. Rusałki : strona parzysta od nr 2 do 10, ul. Solurska: cała; ul. Sulęcińska: cała; ul. Szachowa: cała; ul. Szafirowa: cała; ul. Tuberozy: cała; ul. Tawułkowa: strona parzysta od nr 12 do nr 18, strona nieparzysta od nr 21 do nr 29; ul. Wiesiołka: cała; ul. Włókiennicza: strona nieparzysta od nr 71 do nr 83, strona parzysta od nr 84 do nr 98; ul. Wzorzysta: cała; ul. Zasadowa: strona parzysta: od nr 50 do 62, strona nieparzysta: od nr 39 do nr 61; ul. Zespołowa: cała
Liczba mieszkańców 2270
Liczba wyborców 1808
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 4
Rady m.st. Warszawy 7
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1822
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1821
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1583
3 Liczba kart niewykorzystanych 376
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1207
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1206
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1203
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1203
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1186
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 meryk jaroslzaw pawelzMERYK Jarosław Paweł 42 Warszawa 61 0.00514
5.14
2 thomas szczepan stefanTHOMAS Szczepan Stefan 57 Warszawa 17 0.00143
1.43
3 uzdowska natalia katarzynaUZDOWSKA Natalia Katarzyna 27 Warszawa 10 0.00084
0.84
4 klary barbaraKLARY Barbara 60 Warszawa 12 0.00101
1.01
5 bielecki andrzejBIELECKI Andrzej 67 Warszawa 9 0.00076
0.76
6 tyminzska elzzzbieta bronislzawaTYMIŃSKA Elżbieta Bronisława 70 Warszawa 2 0.00017
0.17
7 niedziozlzka maria magdalenaNIEDZIÓŁKA Maria Magdalena 21 Warszawa 12 0.00101
1.01
Razem 123
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 123

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kroszczynzska helenaKROSZCZYŃSKA Helena 70 Warszawa 108 0.00911
9.11
2 goduslzawski adam piotrGODUSŁAWSKI Adam Piotr 38 Warszawa 133 0.01121
11.21
3 stanowska urszulaSTANOWSKA Urszula 64 Warszawa 26 0.00219
2.19
4 wielowieyska barbara zofiaWIELOWIEYSKA Barbara Zofia 62 Warszawa 61 0.00514
5.14
5 stanik zbigniewSTANIK Zbigniew 42 Warszawa 36 0.00304
3.04
6 wilczynzska barbara janinaWILCZYŃSKA Barbara Janina 71 Warszawa 14 0.00118
1.18
7 wojda andrzejWOJDA Andrzej 65 Warszawa 57 0.00481
4.81
Razem 435
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 435

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sztyber daniel jacekSZTYBER Daniel Jacek 37 Warszawa 9 0.00076
0.76
2 uminzska kinga luizaUMIŃSKA Kinga Luiza 37 Warszawa 9 0.00076
0.76
3 molenda-guba ewelina ewaMOLENDA-GUBA Ewelina Ewa 22 Warszawa 5 0.00042
0.42
4 badurek michalz wlzadyslzawBADUREK Michał Władysław 19 Warszawa 2 0.00017
0.17
5 pleskot kacperPLESKOT Kacper 32 Warszawa 11 0.00093
0.93
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zalewski wlzodzimierz jacekZALEWSKI Włodzimierz Jacek 59 Warszawa 306 0.0258
25.80
2 balinow reginaBALINOW Regina 72 Warszawa 9 0.00076
0.76
3 rozowski pawelz maciejROZOWSKI Paweł Maciej 41 Warszawa 12 0.00101
1.01
4 seferynzska izabella mariaSEFERYŃSKA Izabella Maria 68 Warszawa 13 0.0011
1.10
5 bielinzski piotr andrzejBIELIŃSKI Piotr Andrzej 52 Warszawa 4 0.00034
0.34
6 sadowska mariaSADOWSKA Maria 64 Warszawa 20 0.00169
1.69
7 drzewiecki pawelz januszDRZEWIECKI Paweł Janusz 25 Warszawa 18 0.00152
1.52
Razem 382
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 382

Lista nr 23 - KWW WAWERSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurowska-janecka agnieszkaKUROWSKA-JANECKA Agnieszka 56 Warszawa 14 0.00118
1.18
2 majszczyk adamMAJSZCZYK Adam 44 Warszawa 10 0.00084
0.84
3 skrzypczak ewa mariaSKRZYPCZAK Ewa Maria 59 Warszawa 10 0.00084
0.84
4 narolski marcinNAROLSKI Marcin 37 Warszawa 16 0.00135
1.35
5 mrozz krzysztof grzegorzMRÓZ Krzysztof Grzegorz 53 Warszawa 4 0.00034
0.34
6 wilczek sebastianWILCZEK Sebastian 32 Warszawa 5 0.00042
0.42
7 mystkowska danuta dorotaMYSTKOWSKA Danuta Dorota 54 Warszawa 19 0.0016
1.60
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA WAWRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wisznicki jacek pawelzWIŚNICKI Jacek Paweł 37 Warszawa 58 0.00489
4.89
2 mrozinzski michalzMROZIŃSKI Michał 33 Warszawa 6 0.00051
0.51
3 tomaszczyk andrzej jerzyTOMASZCZYK Andrzej Jerzy 75 Warszawa 5 0.00042
0.42
4 malczewska urszula joannaMALCZEWSKA Urszula Joanna 42 Warszawa 9 0.00076
0.76
5 mrozz bartoszMRÓZ Bartosz 35 Warszawa 16 0.00135
1.35
6 harasiewicz joanna katarzynaHARASIEWICZ Joanna Katarzyna 37 Warszawa 14 0.00118
1.18
7 ciecielazg katarzynaCIECIELĄG Katarzyna 42 Warszawa 24 0.00202
2.02
Razem 132
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 132
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1821
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1583
3 Liczba kart niewykorzystanych 381
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1202
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1198
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1198
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1163
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 30 0.00258
2.58
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 11 0.00095
0.95
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 9 0.00077
0.77
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 14 0.0012
1.20
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 0 0
0.00
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 15 0.00129
1.29
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 3 0.00026
0.26
Razem 82
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 82

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 9 0.00077
0.77
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 1 9.0E-5
0.09
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 0 0
0.00
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 8 0.00069
0.69
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 0 0
0.00
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 5 0.00043
0.43
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 2 0.00017
0.17
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 2 0.00017
0.17
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 186 0.01599
15.99
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 87 0.00748
7.48
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 43 0.0037
3.70
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 41 0.00353
3.53
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 11 0.00095
0.95
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 21 0.00181
1.81
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 80 0.00688
6.88
Razem 469
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 469

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 36 0.0031
3.10
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 3 0.00026
0.26
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 0 0
0.00
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 2 0.00017
0.17
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 15 0.00129
1.29
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 0 0
0.00
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 5 0.00043
0.43
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 0 0
0.00
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 3 0.00026
0.26
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 2 0.00017
0.17
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 2 0.00017
0.17
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 23 0.00198
1.98
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 11 0.00095
0.95
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 14 0.0012
1.20
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 11 0.00095
0.95
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 3 0.00026
0.26
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 4 0.00034
0.34
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 4 0.00034
0.34
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 9 0.00077
0.77
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 0 0
0.00
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 0 0
0.00
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 2 0.00017
0.17
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 205 0.01763
17.63
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 57 0.0049
4.90
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 55 0.00473
4.73
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 19 0.00163
1.63
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 19 0.00163
1.63
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 30 0.00258
2.58
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 12 0.00103
1.03
Razem 397
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 397

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 11 0.00095
0.95
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 7 0.0006
0.60
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 5 0.00043
0.43
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 1 9.0E-5
0.09
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 0 0
0.00
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 0 0
0.00
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 0 0
0.00
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 1 9.0E-5
0.09
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 0 0
0.00
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 0 0
0.00
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1822
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1821
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1579
3 Liczba kart niewykorzystanych 374
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1205
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1204
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1204
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1204
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1176
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 Warszawa 22 0.00187
1.87
2 baranzska-wrozblewska anna danutaBARAŃSKA-WRÓBLEWSKA Anna Danuta 55 Warszawa 11 0.00094
0.94
3 trzcinzski jaroslzaw robertTRZCIŃSKI Jarosław Robert 50 Warszawa 4 0.00034
0.34
4 biernacka katarzyna wlzadyslzawaBIERNACKA Katarzyna Władysława 52 Warszawa 5 0.00043
0.43
5 tomaszewski jacek grzegorzTOMASZEWSKI Jacek Grzegorz 51 Warszawa 4 0.00034
0.34
6 stanzczuk duniaSTAŃCZUK Dunia 36 Warszawa 6 0.00051
0.51
7 tomaszewska monika sylwiaTOMASZEWSKA Monika Sylwia 46 Warszawa 7 0.0006
0.60
8 czwik tomaszĆWIK Tomasz 45 Warszawa 2 0.00017
0.17
9 dazbrowska zzzaneta izabelaDĄBROWSKA Żaneta Izabela 33 Warszawa 6 0.00051
0.51
10 wojciechowicz witold czeslzawWOJCIECHOWICZ Witold Czesław 68 Warszawa 9 0.00077
0.77
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrozblewski dariuszWRÓBLEWSKI Dariusz 34 Warszawa 2 0.00017
0.17
2 karton wojciechKARTON Wojciech 67 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 wasilewski antoni pawelzWASILEWSKI Antoni Paweł 67 Warszawa 0 0
0.00
4 kaczmarczyk sebastianKACZMARCZYK Sebastian 39 Warszawa 0 0
0.00
5 derenz ewa mariaDEREŃ Ewa Maria 58 Warszawa 0 0
0.00
6 barbachowska anna miroslzawaBARBACHOWSKA Anna Mirosława 50 Warszawa 0 0
0.00
7 paczkowska malzgorzata irenaPACZKOWSKA Małgorzata Irena 47 Warszawa 0 0
0.00
8 misiejko-popkowska karolinaMISIEJKO-POPKOWSKA Karolina 34 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 potapowicz slzawomirPOTAPOWICZ Sławomir 45 WARSZAWA 169 0.01437
14.37
2 tretter tomasz stanislzawTRETTER Tomasz Stanisław 38 WARSZAWA 36 0.00306
3.06
3 wujastyk iwonaWUJASTYK Iwona 38 WARSZAWA 33 0.00281
2.81
4 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 54 WARSZAWA 30 0.00255
2.55
5 zdrzalzka jerzyZDRZAŁKA Jerzy 65 Warszawa 5 0.00043
0.43
6 jaczewska-golinzska agnieszkaJACZEWSKA-GOLIŃSKA Agnieszka 27 Warszawa 29 0.00247
2.47
7 wojda pawelz konradWOJDA Paweł Konrad 25 Warszawa 103 0.00876
8.76
8 bojczew piotr janBOJCZEW Piotr Jan 38 Warszawa 8 0.00068
0.68
9 dymowska joanna malzgorzataDYMOWSKA Joanna Małgorzata 48 Warszawa 25 0.00213
2.13
10 utecht rafalz teodorUTECHT Rafał Teodor 46 Warszawa 20 0.0017
1.70
Razem 458
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 458

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowska anna mariaŻUKOWSKA Anna Maria 35 Warszawa 15 0.00128
1.28
2 klimaszewski dariusz romualdKLIMASZEWSKI Dariusz Romuald 61 Warszawa 2 0.00017
0.17
3 czarnacka agata alicjaCZARNACKA Agata Alicja 37 Warszawa 2 0.00017
0.17
4 kornacka beataKORNACKA Beata 54 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 kalski stanislzawKALSKI Stanisław 70 Warszawa 0 0
0.00
6 szymanzski andrzej wieslzawSZYMAŃSKI Andrzej Wiesław 76 Warszawa 0 0
0.00
7 koziolz dariusz krzysztofKOZIOŁ Dariusz Krzysztof 43 Warszawa 3 0.00026
0.26
8 szulakowska iwonaSZULAKOWSKA Iwona 41 Warszawa 2 0.00017
0.17
9 lzomowski zdzislzaw adamŁOMOWSKI Zdzisław Adam 71 Warszawa 0 0
0.00
10 rozenek dariusz krzysztofROZENEK Dariusz Krzysztof 56 Warszawa 10 0.00085
0.85
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 modzelewski jaroslzawMODZELEWSKI Jarosław 31 Warszawa 31 0.00264
2.64
2 miszczuk pawelz jakubMISZCZUK Paweł Jakub 31 Warszawa 5 0.00043
0.43
3 martynzska marlena urszulaMARTYŃSKA Marlena Urszula 49 Warszawa 6 0.00051
0.51
4 pruska-wiszniowska anna mariaPRUSKA-WISZNIOWSKA Anna Maria 51 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 komosa jan piotrKOMOSA Jan Piotr 25 Warszawa 3 0.00026
0.26
6 ciesielski marek antoniCIESIELSKI Marek Antoni 65 Warszawa 2 0.00017
0.17
7 piasecka agnieszka malzgorzataPIASECKA Agnieszka Małgorzata 44 Warszawa 5 0.00043
0.43
8 owczarek magdalenaOWCZAREK Magdalena 24 Warszawa 3 0.00026
0.26
9 banach artur lechBANACH Artur Lech 32 Warszawa 4 0.00034
0.34
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maciejowski maciej juliuszMACIEJOWSKI Maciej Juliusz 40 Warszawa 4 0.00034
0.34
2 ogrodniczak ewaOGRODNICZAK Ewa 39 Warszawa 5 0.00043
0.43
3 klzos mariusz wlzadyslzawKŁOS Mariusz Władysław 48 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 kierko wiolettaKIERKO Wioletta 19 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 39 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jurkiewicz cezary andrzejJURKIEWICZ Cezary Andrzej 55 Warszawa 241 0.02049
20.49
2 zzzebrowska alicjaŻEBROWSKA Alicja 53 Warszawa 50 0.00425
4.25
3 kubicki oliwer jerzyKUBICKI Oliwer Jerzy 32 Warszawa 14 0.00119
1.19
4 samonek ewaSAMONEK Ewa 69 Warszawa 23 0.00196
1.96
5 zzzbikowski piotr jacekŻBIKOWSKI Piotr Jacek 33 Warszawa 14 0.00119
1.19
6 bilewicz jerzy cezaryBILEWICZ Jerzy Cezary 60 Warszawa 14 0.00119
1.19
7 radzio milena emiliaRADZIO Milena Emilia 27 Warszawa 11 0.00094
0.94
8 janiec stanislzawJANIEC Stanisław 73 Warszawa 4 0.00034
0.34
9 olejnik anna helenaOLEJNIK Anna Helena 24 Warszawa 10 0.00085
0.85
10 maciazzzzek miroslzawMACIĄŻEK Mirosław 54 Warszawa 18 0.00153
1.53
Razem 399
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 399

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mencwel jan tomaszMENCWEL Jan Tomasz 34 Warszawa 49 0.00417
4.17
2 klembowska agnieszka joannaKLEMBOWSKA Agnieszka Joanna 45 Warszawa 7 0.0006
0.60
3 zwierzynzski maciejZWIERZYŃSKI Maciej 34 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 fryza maria magdalenaFRYZA Maria Magdalena 37 Warszawa 2 0.00017
0.17
5 dumienzski marcin krzysztofDUMIEŃSKI Marcin Krzysztof 29 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
6 kowalska barbara katarzynaKOWALSKA Barbara Katarzyna 24 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
7 celmer-domanzski piotr mikolzajCELMER-DOMAŃSKI Piotr Mikołaj 41 Warszawa 2 0.00017
0.17
8 wieczorek jan jozzefWIECZOREK Jan Józef 35 Warszawa 0 0
0.00
9 jezdrzejczyk barbaraJĘDRZEJCZYK Barbara 32 Warszawa 7 0.0006
0.60
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pozlkowska miroslzawaPÓLKOWSKA Mirosława 55 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
2 ostrowska malzgorzata wlzadyslzawaOSTROWSKA Małgorzata Władysława 64 Warszawa 3 0.00026
0.26
3 olewinzska-szwiaztek wieslzawa urszulaOLEWIŃSKA-ŚWIĄTEK Wiesława Urszula 61 Warszawa 0 0
0.00
4 welzpa barbara dorotaWEŁPA Barbara Dorota 72 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 sulkowski aleksander mariaSULKOWSKI Aleksander Maria 33 Warszawa 2 0.00017
0.17
6 bazk krystyna janinaBĄK Krystyna Janina 71 Warszawa 2 0.00017
0.17
7 duda oskarDUDA Oskar 18 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
8 kardasiewicz konrad andrzejKARDASIEWICZ Konrad Andrzej 24 Warszawa 0 0
0.00
9 wozzniak dorota mariaWOŹNIAK Dorota Maria 65 Warszawa 0 0
0.00
10 naplzoszek miroslzaw janNAPŁOSZEK Mirosław Jan 52 Warszawa 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 owczarczyk daniel hubertOWCZARCZYK Daniel Hubert 18 Warszawa 6 0.00051
0.51
2 mazurek aleksanderMAZUREK Aleksander 19 Warszawa 2 0.00017
0.17
3 salzagaj nikodem arturSAŁAGAJ Nikodem Artur 18 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 kosiorek andrzejKOSIOREK Andrzej 19 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 mrozz mateuszMRÓZ Mateusz 19 Warszawa 4 0.00034
0.34
6 tarkowska dominika annaTARKOWSKA Dominika Anna 19 Warszawa 0 0
0.00
7 pudlarz magdalenaPUDLARZ Magdalena 19 Warszawa 2 0.00017
0.17
8 jaszkiewicz katarzyna mariaJAŚKIEWICZ Katarzyna Maria 19 Warszawa 0 0
0.00
9 wiadrowska paulinaWIADROWSKA Paulina 20 Warszawa 3 0.00026
0.26
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowski-monkiewicz maciej olafBOROWSKI-MONKIEWICZ Maciej Olaf 33 Warszawa 9 0.00077
0.77
2 piekarska magdalena joannaPIEKARSKA Magdalena Joanna 22 Warszawa 3 0.00026
0.26
3 drozda lzukaszDROZDA Łukasz 27 Warszawa 2 0.00017
0.17
4 wolnik magdalena klaudiaWOLNIK Magdalena Klaudia 29 Warszawa 2 0.00017
0.17
5 rawski tomaszRAWSKI Tomasz 33 Warszawa 2 0.00017
0.17
6 mazurek miroslzawa wieslzawaMAZUREK Mirosława Wiesława 74 Warszawa 0 0
0.00
7 wezgorowski boguslzawWĘGOROWSKI Bogusław 65 Warszawa 0 0
0.00
8 taperek marta magdalenaTAPEREK Marta Magdalena 28 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
9 wujcik radoslzaw krzysztofWUJCIK Radosław Krzysztof 38 Warszawa 0 0
0.00
10 borowska-kazimiruk sylwiaBOROWSKA-KAZIMIRUK Sylwia 27 Warszawa 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt wirginia janinaSZMYT Wirginia Janina 79 WARSZAWA 0 0
0.00
2 kacperczyk ryszardKACPERCZYK Ryszard 73 WARSZAWA 0 0
0.00
3 lempek krystynaLEMPEK Krystyna 68 WARSZAWA 1 9.0E-5
0.09
4 budzynzski marcinBUDZYŃSKI Marcin 28 WARSZAWA 0 0
0.00
5 foks agata lzucjaFOKS Agata Łucja 35 WARSZAWA 0 0
0.00
6 jedlinzski tomasz piotrJEDLIŃSKI Tomasz Piotr 34 WARSZAWA 0 0
0.00
7 tarasiuk-kostro jowitaTARASIUK-KOSTRO Jowita 43 WARSZAWA 0 0
0.00
8 bielecka ewaBIELECKA Ewa 43 WARSZAWA 0 0
0.00
9 zablzocki czeslzawZABŁOCKI Czesław 62 WARSZAWA 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 Warszawa 10 0.00085
0.85
2 zawistowski grzegorz jerzyZAWISTOWSKI Grzegorz Jerzy 66 Warszawa 0 0
0.00
3 sarrach teresaSARRACH Teresa 66 Warszawa 2 0.00017
0.17
4 borowiecka sandra paulinaBOROWIECKA Sandra Paulina 30 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 taciak ludmilzaTACIAK Ludmiła 52 Warszawa 0 0
0.00
6 brozzzyna sebastian wojciechBROŻYNA Sebastian Wojciech 37 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1822
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1821
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1577
3 Liczba kart niewykorzystanych 375
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1202
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1201
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1178
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1178
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1174
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 14 0.00119
1.19
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 42 0.00358
3.58
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 8 0.00068
0.68
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 433 0.03688
36.88
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 51 0.00434
4.34
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 12 0.00102
1.02
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 1 9.0E-5
0.09
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 2 0.00017
0.17
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 13 0.00111
1.11
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 1 9.0E-5
0.09
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 18 0.00153
1.53
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 3 0.00026
0.26
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 567 0.0483
48.30
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 9 0.00077
0.77