Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 517

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (XXVI Liceum Ogólnokształcące), ul. Alpejska 16 Wawer, Anin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ul. Alpejska: cała; ul. T. Axentowicza: cała; ul. M. Kajki: strona nieparzysta od nr 3 do nr 35, strona parzysta od nr 6 do nr 56; ul. Kosynierów: cała; ul. Mjr. J. Jagmina: cała; ul. Nawigatorów: cała; ul. Niemodlińska: strona nieparzysta od nr 25 do nr 67, strona parzysta od nr 30 do nr 60; ul. Odsieczy Wiednia: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 256 do nr 264; ul. Podstawowa: cała; ul. VI Poprzeczna: cała; ul. VII Poprzeczna: cała; ul. VIII Poprzeczna: strona parzysta od nr 2 do nr 10a; ul. IX Poprzeczna: cała; ul. X Poprzeczna: cała; ul. XI Poprzeczna: cała; ul. XII Poprzeczna: cała; ul. M. Pożaryskiego: strona nieparzysta od nr 49 do nr 73, strona parzysta od nr 52 do nr 70; ul. Rzeźbiarska: strona parzysta od nr 2 do nr 38/40, strona nieparzysta od nr 1P, od nr 3 do nr 39; ul. K. Szpotańskiego: cała; ul. H. Wierzchowskiego: cała; ul. Zambrowska: cała; ul. Zorzy: cała; ul. Zgorzelecka: cała
Liczba mieszkańców 2584
Liczba wyborców 2187
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 3
Rady m.st. Warszawy 7
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2187
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2187
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1940
3 Liczba kart niewykorzystanych 437
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1502
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1502
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1502
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1502
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1496
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 9 0.0006
0.60
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 32 0.00214
2.14
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 7 0.00047
0.47
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 473 0.03162
31.62
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 39 0.00261
2.61
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 13 0.00087
0.87
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 2 0.00013
0.13
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 1 7.0E-5
0.07
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 13 0.00087
0.87
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 3 0.0002
0.20
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 35 0.00234
2.34
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 4 0.00027
0.27
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 854 0.05709
57.09
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 11 0.00074
0.74
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2187
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2187
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1938
3 Liczba kart niewykorzystanych 436
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1502
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1502
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1502
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1502
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 23
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1477
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 Warszawa 15 0.00102
1.02
2 baranzska-wrozblewska anna danutaBARAŃSKA-WRÓBLEWSKA Anna Danuta 55 Warszawa 8 0.00054
0.54
3 trzcinzski jaroslzaw robertTRZCIŃSKI Jarosław Robert 50 Warszawa 5 0.00034
0.34
4 biernacka katarzyna wlzadyslzawaBIERNACKA Katarzyna Władysława 52 Warszawa 5 0.00034
0.34
5 tomaszewski jacek grzegorzTOMASZEWSKI Jacek Grzegorz 51 Warszawa 4 0.00027
0.27
6 stanzczuk duniaSTAŃCZUK Dunia 36 Warszawa 2 0.00014
0.14
7 tomaszewska monika sylwiaTOMASZEWSKA Monika Sylwia 46 Warszawa 4 0.00027
0.27
8 czwik tomaszĆWIK Tomasz 45 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
9 dazbrowska zzzaneta izabelaDĄBROWSKA Żaneta Izabela 33 Warszawa 9 0.00061
0.61
10 wojciechowicz witold czeslzawWOJCIECHOWICZ Witold Czesław 68 Warszawa 4 0.00027
0.27
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrozblewski dariuszWRÓBLEWSKI Dariusz 34 Warszawa 7 0.00047
0.47
2 karton wojciechKARTON Wojciech 67 Warszawa 0 0
0.00
3 wasilewski antoni pawelzWASILEWSKI Antoni Paweł 67 Warszawa 0 0
0.00
4 kaczmarczyk sebastianKACZMARCZYK Sebastian 39 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 derenz ewa mariaDEREŃ Ewa Maria 58 Warszawa 0 0
0.00
6 barbachowska anna miroslzawaBARBACHOWSKA Anna Mirosława 50 Warszawa 0 0
0.00
7 paczkowska malzgorzata irenaPACZKOWSKA Małgorzata Irena 47 Warszawa 0 0
0.00
8 misiejko-popkowska karolinaMISIEJKO-POPKOWSKA Karolina 34 Warszawa 4 0.00027
0.27
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 potapowicz slzawomirPOTAPOWICZ Sławomir 45 WARSZAWA 254 0.0172
17.20
2 tretter tomasz stanislzawTRETTER Tomasz Stanisław 38 WARSZAWA 181 0.01225
12.25
3 wujastyk iwonaWUJASTYK Iwona 38 WARSZAWA 61 0.00413
4.13
4 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 54 WARSZAWA 40 0.00271
2.71
5 zdrzalzka jerzyZDRZAŁKA Jerzy 65 Warszawa 14 0.00095
0.95
6 jaczewska-golinzska agnieszkaJACZEWSKA-GOLIŃSKA Agnieszka 27 Warszawa 46 0.00311
3.11
7 wojda pawelz konradWOJDA Paweł Konrad 25 Warszawa 31 0.0021
2.10
8 bojczew piotr janBOJCZEW Piotr Jan 38 Warszawa 3 0.0002
0.20
9 dymowska joanna malzgorzataDYMOWSKA Joanna Małgorzata 48 Warszawa 43 0.00291
2.91
10 utecht rafalz teodorUTECHT Rafał Teodor 46 Warszawa 16 0.00108
1.08
Razem 689
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 689

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowska anna mariaŻUKOWSKA Anna Maria 35 Warszawa 19 0.00129
1.29
2 klimaszewski dariusz romualdKLIMASZEWSKI Dariusz Romuald 61 Warszawa 0 0
0.00
3 czarnacka agata alicjaCZARNACKA Agata Alicja 37 Warszawa 10 0.00068
0.68
4 kornacka beataKORNACKA Beata 54 Warszawa 0 0
0.00
5 kalski stanislzawKALSKI Stanisław 70 Warszawa 0 0
0.00
6 szymanzski andrzej wieslzawSZYMAŃSKI Andrzej Wiesław 76 Warszawa 4 0.00027
0.27
7 koziolz dariusz krzysztofKOZIOŁ Dariusz Krzysztof 43 Warszawa 0 0
0.00
8 szulakowska iwonaSZULAKOWSKA Iwona 41 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
9 lzomowski zdzislzaw adamŁOMOWSKI Zdzisław Adam 71 Warszawa 0 0
0.00
10 rozenek dariusz krzysztofROZENEK Dariusz Krzysztof 56 Warszawa 16 0.00108
1.08
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 modzelewski jaroslzawMODZELEWSKI Jarosław 31 Warszawa 17 0.00115
1.15
2 miszczuk pawelz jakubMISZCZUK Paweł Jakub 31 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 martynzska marlena urszulaMARTYŃSKA Marlena Urszula 49 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 pruska-wiszniowska anna mariaPRUSKA-WISZNIOWSKA Anna Maria 51 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 komosa jan piotrKOMOSA Jan Piotr 25 Warszawa 5 0.00034
0.34
6 ciesielski marek antoniCIESIELSKI Marek Antoni 65 Warszawa 0 0
0.00
7 piasecka agnieszka malzgorzataPIASECKA Agnieszka Małgorzata 44 Warszawa 4 0.00027
0.27
8 owczarek magdalenaOWCZAREK Magdalena 24 Warszawa 2 0.00014
0.14
9 banach artur lechBANACH Artur Lech 32 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maciejowski maciej juliuszMACIEJOWSKI Maciej Juliusz 40 Warszawa 7 0.00047
0.47
2 ogrodniczak ewaOGRODNICZAK Ewa 39 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 klzos mariusz wlzadyslzawKŁOS Mariusz Władysław 48 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 kierko wiolettaKIERKO Wioletta 19 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 39 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jurkiewicz cezary andrzejJURKIEWICZ Cezary Andrzej 55 Warszawa 282 0.01909
19.09
2 zzzebrowska alicjaŻEBROWSKA Alicja 53 Warszawa 42 0.00284
2.84
3 kubicki oliwer jerzyKUBICKI Oliwer Jerzy 32 Warszawa 10 0.00068
0.68
4 samonek ewaSAMONEK Ewa 69 Warszawa 13 0.00088
0.88
5 zzzbikowski piotr jacekŻBIKOWSKI Piotr Jacek 33 Warszawa 15 0.00102
1.02
6 bilewicz jerzy cezaryBILEWICZ Jerzy Cezary 60 Warszawa 52 0.00352
3.52
7 radzio milena emiliaRADZIO Milena Emilia 27 Warszawa 7 0.00047
0.47
8 janiec stanislzawJANIEC Stanisław 73 Warszawa 4 0.00027
0.27
9 olejnik anna helenaOLEJNIK Anna Helena 24 Warszawa 11 0.00074
0.74
10 maciazzzzek miroslzawMACIĄŻEK Mirosław 54 Warszawa 9 0.00061
0.61
Razem 445
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 445

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mencwel jan tomaszMENCWEL Jan Tomasz 34 Warszawa 53 0.00359
3.59
2 klembowska agnieszka joannaKLEMBOWSKA Agnieszka Joanna 45 Warszawa 8 0.00054
0.54
3 zwierzynzski maciejZWIERZYŃSKI Maciej 34 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 fryza maria magdalenaFRYZA Maria Magdalena 37 Warszawa 18 0.00122
1.22
5 dumienzski marcin krzysztofDUMIEŃSKI Marcin Krzysztof 29 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 kowalska barbara katarzynaKOWALSKA Barbara Katarzyna 24 Warszawa 2 0.00014
0.14
7 celmer-domanzski piotr mikolzajCELMER-DOMAŃSKI Piotr Mikołaj 41 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
8 wieczorek jan jozzefWIECZOREK Jan Józef 35 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
9 jezdrzejczyk barbaraJĘDRZEJCZYK Barbara 32 Warszawa 3 0.0002
0.20
Razem 89
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 89

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pozlkowska miroslzawaPÓLKOWSKA Mirosława 55 Warszawa 7 0.00047
0.47
2 ostrowska malzgorzata wlzadyslzawaOSTROWSKA Małgorzata Władysława 64 Warszawa 4 0.00027
0.27
3 olewinzska-szwiaztek wieslzawa urszulaOLEWIŃSKA-ŚWIĄTEK Wiesława Urszula 61 Warszawa 0 0
0.00
4 welzpa barbara dorotaWEŁPA Barbara Dorota 72 Warszawa 0 0
0.00
5 sulkowski aleksander mariaSULKOWSKI Aleksander Maria 33 Warszawa 0 0
0.00
6 bazk krystyna janinaBĄK Krystyna Janina 71 Warszawa 0 0
0.00
7 duda oskarDUDA Oskar 18 Warszawa 0 0
0.00
8 kardasiewicz konrad andrzejKARDASIEWICZ Konrad Andrzej 24 Warszawa 0 0
0.00
9 wozzniak dorota mariaWOŹNIAK Dorota Maria 65 Warszawa 0 0
0.00
10 naplzoszek miroslzaw janNAPŁOSZEK Mirosław Jan 52 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 owczarczyk daniel hubertOWCZARCZYK Daniel Hubert 18 Warszawa 5 0.00034
0.34
2 mazurek aleksanderMAZUREK Aleksander 19 Warszawa 3 0.0002
0.20
3 salzagaj nikodem arturSAŁAGAJ Nikodem Artur 18 Warszawa 0 0
0.00
4 kosiorek andrzejKOSIOREK Andrzej 19 Warszawa 0 0
0.00
5 mrozz mateuszMRÓZ Mateusz 19 Warszawa 0 0
0.00
6 tarkowska dominika annaTARKOWSKA Dominika Anna 19 Warszawa 2 0.00014
0.14
7 pudlarz magdalenaPUDLARZ Magdalena 19 Warszawa 2 0.00014
0.14
8 jaszkiewicz katarzyna mariaJAŚKIEWICZ Katarzyna Maria 19 Warszawa 0 0
0.00
9 wiadrowska paulinaWIADROWSKA Paulina 20 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowski-monkiewicz maciej olafBOROWSKI-MONKIEWICZ Maciej Olaf 33 Warszawa 12 0.00081
0.81
2 piekarska magdalena joannaPIEKARSKA Magdalena Joanna 22 Warszawa 11 0.00074
0.74
3 drozda lzukaszDROZDA Łukasz 27 Warszawa 2 0.00014
0.14
4 wolnik magdalena klaudiaWOLNIK Magdalena Klaudia 29 Warszawa 0 0
0.00
5 rawski tomaszRAWSKI Tomasz 33 Warszawa 0 0
0.00
6 mazurek miroslzawa wieslzawaMAZUREK Mirosława Wiesława 74 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 wezgorowski boguslzawWĘGOROWSKI Bogusław 65 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
8 taperek marta magdalenaTAPEREK Marta Magdalena 28 Warszawa 2 0.00014
0.14
9 wujcik radoslzaw krzysztofWUJCIK Radosław Krzysztof 38 Warszawa 0 0
0.00
10 borowska-kazimiruk sylwiaBOROWSKA-KAZIMIRUK Sylwia 27 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt wirginia janinaSZMYT Wirginia Janina 79 WARSZAWA 1 7.0E-5
0.07
2 kacperczyk ryszardKACPERCZYK Ryszard 73 WARSZAWA 0 0
0.00
3 lempek krystynaLEMPEK Krystyna 68 WARSZAWA 1 7.0E-5
0.07
4 budzynzski marcinBUDZYŃSKI Marcin 28 WARSZAWA 0 0
0.00
5 foks agata lzucjaFOKS Agata Łucja 35 WARSZAWA 0 0
0.00
6 jedlinzski tomasz piotrJEDLIŃSKI Tomasz Piotr 34 WARSZAWA 0 0
0.00
7 tarasiuk-kostro jowitaTARASIUK-KOSTRO Jowita 43 WARSZAWA 0 0
0.00
8 bielecka ewaBIELECKA Ewa 43 WARSZAWA 1 7.0E-5
0.07
9 zablzocki czeslzawZABŁOCKI Czesław 62 WARSZAWA 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 Warszawa 23 0.00156
1.56
2 zawistowski grzegorz jerzyZAWISTOWSKI Grzegorz Jerzy 66 Warszawa 0 0
0.00
3 sarrach teresaSARRACH Teresa 66 Warszawa 7 0.00047
0.47
4 borowiecka sandra paulinaBOROWIECKA Sandra Paulina 30 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 taciak ludmilzaTACIAK Ludmiła 52 Warszawa 0 0
0.00
6 brozzzyna sebastian wojciechBROŻYNA Sebastian Wojciech 37 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2187
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2187
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1941
3 Liczba kart niewykorzystanych 438
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1502
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1502
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1502
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1501
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1482
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski wieslzaw stanislzawDOMAŃSKI Wiesław Stanisław 80 Warszawa 20 0.00135
1.35
2 ojer anna malzgorzataOJER Anna Małgorzata 43 Warszawa 77 0.0052
5.20
3 jablzonzski miroslzaw korneliuszJABŁOŃSKI Mirosław Korneliusz 68 Warszawa 3 0.0002
0.20
4 forysz marianFORYŚ Marian 56 Warszawa 11 0.00074
0.74
5 poniatowicz tomasz michalzPONIATOWICZ Tomasz Michał 57 Warszawa 11 0.00074
0.74
6 zzzbikowska dominikaŻBIKOWSKA Dominika 23 Warszawa 8 0.00054
0.54
7 szperlik krystyna mariannaSZPERLIK Krystyna Marianna 68 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
8 blzazzzkiewicz bogumilza kazimieraBŁAŻKIEWICZ Bogumiła Kazimiera 75 Warszawa 7 0.00047
0.47
9 olszewska-bondarczuk hanna mariaOLSZEWSKA-BONDARCZUK Hanna Maria 54 Warszawa 5 0.00034
0.34
Razem 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 143

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczepanzski norbertSZCZEPAŃSKI Norbert 40 Warszawa 163 0.011
11.00
2 kubik lzukasz piotrKUBIK Łukasz Piotr 32 Warszawa 112 0.00756
7.56
3 chodecka hanna mariaCHODECKA Hanna Maria 66 Warszawa 61 0.00412
4.12
4 olczak piotrOLCZAK Piotr 56 Warszawa 46 0.0031
3.10
5 konarska monika magdaKONARSKA Monika Magda 32 Warszawa 92 0.00621
6.21
6 mildner barbara ewaMILDNER Barbara Ewa 64 Warszawa 28 0.00189
1.89
7 wozjcik agnieszka mariaWÓJCIK Agnieszka Maria 41 Warszawa 15 0.00101
1.01
8 sadomski jacek jerzySADOMSKI Jacek Jerzy 61 Warszawa 33 0.00223
2.23
9 wierzbowska ludmilza felicjaWIERZBOWSKA Ludmiła Felicja 41 Warszawa 6 0.0004
0.40
Razem 556
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 556

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rybicki stanislzaw michalzRYBICKI Stanisław Michał 25 Warszawa 17 0.00115
1.15
2 jazzwinzska julia joannaJAŹWIŃSKA Julia Joanna 20 Warszawa 3 0.0002
0.20
3 gawlzowski tomasz rafalzGAWŁOWSKI Tomasz Rafał 38 Warszawa 2 0.00013
0.13
4 wewerek mariusz robertWEWEREK Mariusz Robert 32 Warszawa 3 0.0002
0.20
5 paulinzska sylwia annaPAULIŃSKA Sylwia Anna 32 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 szczepanzska-olejniczak wanda teresaSZCZEPAŃSKA-OLEJNICZAK Wanda Teresa 85 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 szczepanzski norbert danielSZCZEPAŃSKI Norbert Daniel 34 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krasnowolski andrzej janKRASNOWOLSKI Andrzej Jan 69 Warszawa 209 0.0141
14.10
2 kotra jaroslzawKOTRA Jarosław 43 Warszawa 42 0.00283
2.83
3 figiel aleksanderFIGIEL Aleksander 53 Warszawa 57 0.00385
3.85
4 klekotko malzgorzata patrycjaKLEKOTKO Małgorzata Patrycja 61 Warszawa 15 0.00101
1.01
5 kacprowicz hanna zofiaKACPROWICZ Hanna Zofia 59 Warszawa 10 0.00067
0.67
6 stradomski antoni mieczyslzawSTRADOMSKI Antoni Mieczysław 68 Warszawa 10 0.00067
0.67
7 szulc-beck ewa irminaSZULC-BECK Ewa Irmina 66 Warszawa 4 0.00027
0.27
8 olszewska anna mariaOLSZEWSKA Anna Maria 49 Warszawa 6 0.0004
0.40
9 bednarczyk marcin mateuszBEDNARCZYK Marcin Mateusz 27 Warszawa 7 0.00047
0.47
Razem 360
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 360

Lista nr 23 - KWW WAWERSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barcinzski janusz bogdanBARCIŃSKI Janusz Bogdan 61 Warszawa 11 0.00074
0.74
2 galzda janusz krzysztofGAŁDA Janusz Krzysztof 48 Warszawa 49 0.00331
3.31
3 fic iwona malzgorzataFIC Iwona Małgorzata 44 Warszawa 6 0.0004
0.40
4 szwierkot stefan wojciechŚWIERKOT Stefan Wojciech 65 Warszawa 2 0.00013
0.13
5 depczynzska danuta teresaDEPCZYŃSKA Danuta Teresa 62 Warszawa 82 0.00553
5.53
6 bednarski grzegorz adamBEDNARSKI Grzegorz Adam 34 Warszawa 3 0.0002
0.20
7 szyller tomasz janSZYLLER Tomasz Jan 58 Warszawa 7 0.00047
0.47
8 kowalozwka dorota agnieszkaKOWALÓWKA Dorota Agnieszka 53 Warszawa 4 0.00027
0.27
9 komarnicka beata ewaKOMARNICKA Beata Ewa 55 Warszawa 6 0.0004
0.40
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA WAWRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzegorczyk piotrGRZEGORCZYK Piotr 53 Warszawa 102 0.00688
6.88
2 albinzska-frank malzgorzataALBIŃSKA-FRANK Małgorzata 55 Warszawa 16 0.00108
1.08
3 skarzynzski andrzej filipSKARZYŃSKI Andrzej Filip 32 Warszawa 3 0.0002
0.20
4 malczyk juliaMALCZYK Julia 37 Warszawa 9 0.00061
0.61
5 andrzejewski jan karolANDRZEJEWSKI Jan Karol 32 Warszawa 54 0.00364
3.64
6 mrozz magdalenaMRÓZ Magdalena 32 Warszawa 9 0.00061
0.61
7 bodylz-plaskota ineza katarzynaBODYŁ-PLASKOTA Ineza Katarzyna 50 Warszawa 3 0.0002
0.20
8 kociszewski grzegorz stanislzawKOCISZEWSKI Grzegorz Stanisław 24 Warszawa 9 0.00061
0.61
9 biczel tomasz stanislzawBICZEL Tomasz Stanisław 41 Warszawa 20 0.00135
1.35
Razem 225
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 225
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2187
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1976
3 Liczba kart niewykorzystanych 466
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1502
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1501
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1498
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1468
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 31 0.00211
2.11
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 11 0.00075
0.75
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 2 0.00014
0.14
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 15 0.00102
1.02
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 4 0.00027
0.27
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 8 0.00054
0.54
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 5 0.00034
0.34
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 9 0.00061
0.61
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 5 0.00034
0.34
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 4 0.00027
0.27
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 1 7.0E-5
0.07
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 4 0.00027
0.27
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 12 0.00082
0.82
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 2 0.00014
0.14
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 4 0.00027
0.27
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 6 0.00041
0.41
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 292 0.01989
19.89
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 111 0.00756
7.56
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 79 0.00538
5.38
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 56 0.00381
3.81
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 29 0.00198
1.98
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 43 0.00293
2.93
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 103 0.00702
7.02
Razem 713
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 713

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 44 0.003
3.00
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 4 0.00027
0.27
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 6 0.00041
0.41
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 0 0
0.00
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 23 0.00157
1.57
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 0 0
0.00
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 10 0.00068
0.68
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 9 0.00061
0.61
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 22 0.0015
1.50
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 17 0.00116
1.16
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 11 0.00075
0.75
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 3 0.0002
0.20
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 3 0.0002
0.20
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 6 0.00041
0.41
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 0 0
0.00
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 0 0
0.00
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 0 0
0.00
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 7.0E-5
0.07
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 237 0.01614
16.14
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 88 0.00599
5.99
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 39 0.00266
2.66
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 9 0.00061
0.61
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 22 0.0015
1.50
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 23 0.00157
1.57
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 11 0.00075
0.75
Razem 429
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 429

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 7 0.00048
0.48
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 0 0
0.00
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 3 0.0002
0.20
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 0 0
0.00
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 0 0
0.00
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 0 0
0.00
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 0 0
0.00
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3