Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 516

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (Szkoła Podstawowa nr 218), ul. Kajki 80/82 Wawer, Anin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. Bosmańska: cała; ul. B. Czecha: strona parzysta od nr 4 do 104; ul. B. Hertza: cała; ul. Homera: cała; ul. M. Kajki: strona nieparzysta od nr 37 do nr 111, strona parzysta od nr 60 do nr 106a; ul. Krawiecka: cała; ul. Marysińska: cała; ul. Odrodzenia: cała; IPoprzeczna : cała; II Poprzeczna: cała; III Poprzeczna: cała; ul. IV Poprzeczna: cała; ul. V Poprzeczna: cała; ul. VIII Poprzeczna : strona nieparzysta od nr 1 do nr 13; ul. Przelot: cała; ul. Rzeźbiarska: strona nieparzysta od nr 41 do nr 93, strona parzysta od nr 44 do nr 90; ul. Sejmikowa: cała; ul. Stradomska: cała; ul. Szoferska: cała; ul. Trawiasta: cała; ul. Tulipanowa: cała; ul. Ukośna: cała; ul. Wydawnicza: cała; ul. Wygodna: cała; ul. Zalipie: cała; ul. Żuławska: cała
Liczba mieszkańców 2782
Liczba wyborców 2319
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 3
Rady m.st. Warszawy 7
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2318
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2317
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2053
3 Liczba kart niewykorzystanych 409
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1644
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1643
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1651
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1650
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 34
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1614
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 Warszawa 14 0.00087
0.87
2 baranzska-wrozblewska anna danutaBARAŃSKA-WRÓBLEWSKA Anna Danuta 55 Warszawa 10 0.00062
0.62
3 trzcinzski jaroslzaw robertTRZCIŃSKI Jarosław Robert 50 Warszawa 6 0.00037
0.37
4 biernacka katarzyna wlzadyslzawaBIERNACKA Katarzyna Władysława 52 Warszawa 11 0.00068
0.68
5 tomaszewski jacek grzegorzTOMASZEWSKI Jacek Grzegorz 51 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
6 stanzczuk duniaSTAŃCZUK Dunia 36 Warszawa 5 0.00031
0.31
7 tomaszewska monika sylwiaTOMASZEWSKA Monika Sylwia 46 Warszawa 5 0.00031
0.31
8 czwik tomaszĆWIK Tomasz 45 Warszawa 3 0.00019
0.19
9 dazbrowska zzzaneta izabelaDĄBROWSKA Żaneta Izabela 33 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
10 wojciechowicz witold czeslzawWOJCIECHOWICZ Witold Czesław 68 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrozblewski dariuszWRÓBLEWSKI Dariusz 34 Warszawa 5 0.00031
0.31
2 karton wojciechKARTON Wojciech 67 Warszawa 0 0
0.00
3 wasilewski antoni pawelzWASILEWSKI Antoni Paweł 67 Warszawa 0 0
0.00
4 kaczmarczyk sebastianKACZMARCZYK Sebastian 39 Warszawa 0 0
0.00
5 derenz ewa mariaDEREŃ Ewa Maria 58 Warszawa 0 0
0.00
6 barbachowska anna miroslzawaBARBACHOWSKA Anna Mirosława 50 Warszawa 0 0
0.00
7 paczkowska malzgorzata irenaPACZKOWSKA Małgorzata Irena 47 Warszawa 0 0
0.00
8 misiejko-popkowska karolinaMISIEJKO-POPKOWSKA Karolina 34 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 potapowicz slzawomirPOTAPOWICZ Sławomir 45 WARSZAWA 324 0.02007
20.07
2 tretter tomasz stanislzawTRETTER Tomasz Stanisław 38 WARSZAWA 69 0.00428
4.28
3 wujastyk iwonaWUJASTYK Iwona 38 WARSZAWA 74 0.00458
4.58
4 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 54 WARSZAWA 75 0.00465
4.65
5 zdrzalzka jerzyZDRZAŁKA Jerzy 65 Warszawa 17 0.00105
1.05
6 jaczewska-golinzska agnieszkaJACZEWSKA-GOLIŃSKA Agnieszka 27 Warszawa 46 0.00285
2.85
7 wojda pawelz konradWOJDA Paweł Konrad 25 Warszawa 36 0.00223
2.23
8 bojczew piotr janBOJCZEW Piotr Jan 38 Warszawa 3 0.00019
0.19
9 dymowska joanna malzgorzataDYMOWSKA Joanna Małgorzata 48 Warszawa 58 0.00359
3.59
10 utecht rafalz teodorUTECHT Rafał Teodor 46 Warszawa 17 0.00105
1.05
Razem 719
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 719

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowska anna mariaŻUKOWSKA Anna Maria 35 Warszawa 26 0.00161
1.61
2 klimaszewski dariusz romualdKLIMASZEWSKI Dariusz Romuald 61 Warszawa 0 0
0.00
3 czarnacka agata alicjaCZARNACKA Agata Alicja 37 Warszawa 2 0.00012
0.12
4 kornacka beataKORNACKA Beata 54 Warszawa 2 0.00012
0.12
5 kalski stanislzawKALSKI Stanisław 70 Warszawa 0 0
0.00
6 szymanzski andrzej wieslzawSZYMAŃSKI Andrzej Wiesław 76 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
7 koziolz dariusz krzysztofKOZIOŁ Dariusz Krzysztof 43 Warszawa 0 0
0.00
8 szulakowska iwonaSZULAKOWSKA Iwona 41 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
9 lzomowski zdzislzaw adamŁOMOWSKI Zdzisław Adam 71 Warszawa 0 0
0.00
10 rozenek dariusz krzysztofROZENEK Dariusz Krzysztof 56 Warszawa 25 0.00155
1.55
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 modzelewski jaroslzawMODZELEWSKI Jarosław 31 Warszawa 26 0.00161
1.61
2 miszczuk pawelz jakubMISZCZUK Paweł Jakub 31 Warszawa 3 0.00019
0.19
3 martynzska marlena urszulaMARTYŃSKA Marlena Urszula 49 Warszawa 6 0.00037
0.37
4 pruska-wiszniowska anna mariaPRUSKA-WISZNIOWSKA Anna Maria 51 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
5 komosa jan piotrKOMOSA Jan Piotr 25 Warszawa 3 0.00019
0.19
6 ciesielski marek antoniCIESIELSKI Marek Antoni 65 Warszawa 0 0
0.00
7 piasecka agnieszka malzgorzataPIASECKA Agnieszka Małgorzata 44 Warszawa 2 0.00012
0.12
8 owczarek magdalenaOWCZAREK Magdalena 24 Warszawa 4 0.00025
0.25
9 banach artur lechBANACH Artur Lech 32 Warszawa 2 0.00012
0.12
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maciejowski maciej juliuszMACIEJOWSKI Maciej Juliusz 40 Warszawa 14 0.00087
0.87
2 ogrodniczak ewaOGRODNICZAK Ewa 39 Warszawa 2 0.00012
0.12
3 klzos mariusz wlzadyslzawKŁOS Mariusz Władysław 48 Warszawa 2 0.00012
0.12
4 kierko wiolettaKIERKO Wioletta 19 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
5 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 39 Warszawa 2 0.00012
0.12
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jurkiewicz cezary andrzejJURKIEWICZ Cezary Andrzej 55 Warszawa 296 0.01834
18.34
2 zzzebrowska alicjaŻEBROWSKA Alicja 53 Warszawa 51 0.00316
3.16
3 kubicki oliwer jerzyKUBICKI Oliwer Jerzy 32 Warszawa 29 0.0018
1.80
4 samonek ewaSAMONEK Ewa 69 Warszawa 15 0.00093
0.93
5 zzzbikowski piotr jacekŻBIKOWSKI Piotr Jacek 33 Warszawa 17 0.00105
1.05
6 bilewicz jerzy cezaryBILEWICZ Jerzy Cezary 60 Warszawa 48 0.00297
2.97
7 radzio milena emiliaRADZIO Milena Emilia 27 Warszawa 10 0.00062
0.62
8 janiec stanislzawJANIEC Stanisław 73 Warszawa 3 0.00019
0.19
9 olejnik anna helenaOLEJNIK Anna Helena 24 Warszawa 14 0.00087
0.87
10 maciazzzzek miroslzawMACIĄŻEK Mirosław 54 Warszawa 2 0.00012
0.12
Razem 485
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 485

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mencwel jan tomaszMENCWEL Jan Tomasz 34 Warszawa 66 0.00409
4.09
2 klembowska agnieszka joannaKLEMBOWSKA Agnieszka Joanna 45 Warszawa 8 0.0005
0.50
3 zwierzynzski maciejZWIERZYŃSKI Maciej 34 Warszawa 2 0.00012
0.12
4 fryza maria magdalenaFRYZA Maria Magdalena 37 Warszawa 12 0.00074
0.74
5 dumienzski marcin krzysztofDUMIEŃSKI Marcin Krzysztof 29 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
6 kowalska barbara katarzynaKOWALSKA Barbara Katarzyna 24 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
7 celmer-domanzski piotr mikolzajCELMER-DOMAŃSKI Piotr Mikołaj 41 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
8 wieczorek jan jozzefWIECZOREK Jan Józef 35 Warszawa 0 0
0.00
9 jezdrzejczyk barbaraJĘDRZEJCZYK Barbara 32 Warszawa 4 0.00025
0.25
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pozlkowska miroslzawaPÓLKOWSKA Mirosława 55 Warszawa 6 0.00037
0.37
2 ostrowska malzgorzata wlzadyslzawaOSTROWSKA Małgorzata Władysława 64 Warszawa 2 0.00012
0.12
3 olewinzska-szwiaztek wieslzawa urszulaOLEWIŃSKA-ŚWIĄTEK Wiesława Urszula 61 Warszawa 3 0.00019
0.19
4 welzpa barbara dorotaWEŁPA Barbara Dorota 72 Warszawa 0 0
0.00
5 sulkowski aleksander mariaSULKOWSKI Aleksander Maria 33 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
6 bazk krystyna janinaBĄK Krystyna Janina 71 Warszawa 0 0
0.00
7 duda oskarDUDA Oskar 18 Warszawa 7 0.00043
0.43
8 kardasiewicz konrad andrzejKARDASIEWICZ Konrad Andrzej 24 Warszawa 0 0
0.00
9 wozzniak dorota mariaWOŹNIAK Dorota Maria 65 Warszawa 0 0
0.00
10 naplzoszek miroslzaw janNAPŁOSZEK Mirosław Jan 52 Warszawa 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 owczarczyk daniel hubertOWCZARCZYK Daniel Hubert 18 Warszawa 6 0.00037
0.37
2 mazurek aleksanderMAZUREK Aleksander 19 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
3 salzagaj nikodem arturSAŁAGAJ Nikodem Artur 18 Warszawa 4 0.00025
0.25
4 kosiorek andrzejKOSIOREK Andrzej 19 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
5 mrozz mateuszMRÓZ Mateusz 19 Warszawa 2 0.00012
0.12
6 tarkowska dominika annaTARKOWSKA Dominika Anna 19 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
7 pudlarz magdalenaPUDLARZ Magdalena 19 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
8 jaszkiewicz katarzyna mariaJAŚKIEWICZ Katarzyna Maria 19 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
9 wiadrowska paulinaWIADROWSKA Paulina 20 Warszawa 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowski-monkiewicz maciej olafBOROWSKI-MONKIEWICZ Maciej Olaf 33 Warszawa 14 0.00087
0.87
2 piekarska magdalena joannaPIEKARSKA Magdalena Joanna 22 Warszawa 12 0.00074
0.74
3 drozda lzukaszDROZDA Łukasz 27 Warszawa 5 0.00031
0.31
4 wolnik magdalena klaudiaWOLNIK Magdalena Klaudia 29 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
5 rawski tomaszRAWSKI Tomasz 33 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
6 mazurek miroslzawa wieslzawaMAZUREK Mirosława Wiesława 74 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
7 wezgorowski boguslzawWĘGOROWSKI Bogusław 65 Warszawa 0 0
0.00
8 taperek marta magdalenaTAPEREK Marta Magdalena 28 Warszawa 3 0.00019
0.19
9 wujcik radoslzaw krzysztofWUJCIK Radosław Krzysztof 38 Warszawa 5 0.00031
0.31
10 borowska-kazimiruk sylwiaBOROWSKA-KAZIMIRUK Sylwia 27 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt wirginia janinaSZMYT Wirginia Janina 79 WARSZAWA 3 0.00019
0.19
2 kacperczyk ryszardKACPERCZYK Ryszard 73 WARSZAWA 1 6.0E-5
0.06
3 lempek krystynaLEMPEK Krystyna 68 WARSZAWA 0 0
0.00
4 budzynzski marcinBUDZYŃSKI Marcin 28 WARSZAWA 1 6.0E-5
0.06
5 foks agata lzucjaFOKS Agata Łucja 35 WARSZAWA 0 0
0.00
6 jedlinzski tomasz piotrJEDLIŃSKI Tomasz Piotr 34 WARSZAWA 1 6.0E-5
0.06
7 tarasiuk-kostro jowitaTARASIUK-KOSTRO Jowita 43 WARSZAWA 0 0
0.00
8 bielecka ewaBIELECKA Ewa 43 WARSZAWA 0 0
0.00
9 zablzocki czeslzawZABŁOCKI Czesław 62 WARSZAWA 1 6.0E-5
0.06
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 Warszawa 30 0.00186
1.86
2 zawistowski grzegorz jerzyZAWISTOWSKI Grzegorz Jerzy 66 Warszawa 0 0
0.00
3 sarrach teresaSARRACH Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
4 borowiecka sandra paulinaBOROWIECKA Sandra Paulina 30 Warszawa 6 0.00037
0.37
5 taciak ludmilzaTACIAK Ludmiła 52 Warszawa 2 0.00012
0.12
6 brozzzyna sebastian wojciechBROŻYNA Sebastian Wojciech 37 Warszawa 4 0.00025
0.25
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2318
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2317
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2053
3 Liczba kart niewykorzystanych 415
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1644
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1643
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1650
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1650
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1621
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski wieslzaw stanislzawDOMAŃSKI Wiesław Stanisław 80 Warszawa 27 0.00167
1.67
2 ojer anna malzgorzataOJER Anna Małgorzata 43 Warszawa 69 0.00426
4.26
3 jablzonzski miroslzaw korneliuszJABŁOŃSKI Mirosław Korneliusz 68 Warszawa 3 0.00019
0.19
4 forysz marianFORYŚ Marian 56 Warszawa 5 0.00031
0.31
5 poniatowicz tomasz michalzPONIATOWICZ Tomasz Michał 57 Warszawa 10 0.00062
0.62
6 zzzbikowska dominikaŻBIKOWSKA Dominika 23 Warszawa 31 0.00191
1.91
7 szperlik krystyna mariannaSZPERLIK Krystyna Marianna 68 Warszawa 2 0.00012
0.12
8 blzazzzkiewicz bogumilza kazimieraBŁAŻKIEWICZ Bogumiła Kazimiera 75 Warszawa 0 0
0.00
9 olszewska-bondarczuk hanna mariaOLSZEWSKA-BONDARCZUK Hanna Maria 54 Warszawa 5 0.00031
0.31
Razem 152
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 152

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczepanzski norbertSZCZEPAŃSKI Norbert 40 Warszawa 199 0.01228
12.28
2 kubik lzukasz piotrKUBIK Łukasz Piotr 32 Warszawa 116 0.00716
7.16
3 chodecka hanna mariaCHODECKA Hanna Maria 66 Warszawa 76 0.00469
4.69
4 olczak piotrOLCZAK Piotr 56 Warszawa 42 0.00259
2.59
5 konarska monika magdaKONARSKA Monika Magda 32 Warszawa 59 0.00364
3.64
6 mildner barbara ewaMILDNER Barbara Ewa 64 Warszawa 83 0.00512
5.12
7 wozjcik agnieszka mariaWÓJCIK Agnieszka Maria 41 Warszawa 28 0.00173
1.73
8 sadomski jacek jerzySADOMSKI Jacek Jerzy 61 Warszawa 28 0.00173
1.73
9 wierzbowska ludmilza felicjaWIERZBOWSKA Ludmiła Felicja 41 Warszawa 13 0.0008
0.80
Razem 644
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 644

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rybicki stanislzaw michalzRYBICKI Stanisław Michał 25 Warszawa 32 0.00197
1.97
2 jazzwinzska julia joannaJAŹWIŃSKA Julia Joanna 20 Warszawa 4 0.00025
0.25
3 gawlzowski tomasz rafalzGAWŁOWSKI Tomasz Rafał 38 Warszawa 2 0.00012
0.12
4 wewerek mariusz robertWEWEREK Mariusz Robert 32 Warszawa 2 0.00012
0.12
5 paulinzska sylwia annaPAULIŃSKA Sylwia Anna 32 Warszawa 3 0.00019
0.19
6 szczepanzska-olejniczak wanda teresaSZCZEPAŃSKA-OLEJNICZAK Wanda Teresa 85 Warszawa 0 0
0.00
7 szczepanzski norbert danielSZCZEPAŃSKI Norbert Daniel 34 Warszawa 3 0.00019
0.19
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krasnowolski andrzej janKRASNOWOLSKI Andrzej Jan 69 Warszawa 180 0.0111
11.10
2 kotra jaroslzawKOTRA Jarosław 43 Warszawa 115 0.00709
7.09
3 figiel aleksanderFIGIEL Aleksander 53 Warszawa 66 0.00407
4.07
4 klekotko malzgorzata patrycjaKLEKOTKO Małgorzata Patrycja 61 Warszawa 14 0.00086
0.86
5 kacprowicz hanna zofiaKACPROWICZ Hanna Zofia 59 Warszawa 8 0.00049
0.49
6 stradomski antoni mieczyslzawSTRADOMSKI Antoni Mieczysław 68 Warszawa 17 0.00105
1.05
7 szulc-beck ewa irminaSZULC-BECK Ewa Irmina 66 Warszawa 3 0.00019
0.19
8 olszewska anna mariaOLSZEWSKA Anna Maria 49 Warszawa 20 0.00123
1.23
9 bednarczyk marcin mateuszBEDNARCZYK Marcin Mateusz 27 Warszawa 9 0.00056
0.56
Razem 432
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 432

Lista nr 23 - KWW WAWERSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barcinzski janusz bogdanBARCIŃSKI Janusz Bogdan 61 Warszawa 13 0.0008
0.80
2 galzda janusz krzysztofGAŁDA Janusz Krzysztof 48 Warszawa 52 0.00321
3.21
3 fic iwona malzgorzataFIC Iwona Małgorzata 44 Warszawa 9 0.00056
0.56
4 szwierkot stefan wojciechŚWIERKOT Stefan Wojciech 65 Warszawa 2 0.00012
0.12
5 depczynzska danuta teresaDEPCZYŃSKA Danuta Teresa 62 Warszawa 3 0.00019
0.19
6 bednarski grzegorz adamBEDNARSKI Grzegorz Adam 34 Warszawa 9 0.00056
0.56
7 szyller tomasz janSZYLLER Tomasz Jan 58 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
8 kowalozwka dorota agnieszkaKOWALÓWKA Dorota Agnieszka 53 Warszawa 7 0.00043
0.43
9 komarnicka beata ewaKOMARNICKA Beata Ewa 55 Warszawa 9 0.00056
0.56
Razem 105
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 105

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA WAWRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzegorczyk piotrGRZEGORCZYK Piotr 53 Warszawa 115 0.00709
7.09
2 albinzska-frank malzgorzataALBIŃSKA-FRANK Małgorzata 55 Warszawa 12 0.00074
0.74
3 skarzynzski andrzej filipSKARZYŃSKI Andrzej Filip 32 Warszawa 5 0.00031
0.31
4 malczyk juliaMALCZYK Julia 37 Warszawa 11 0.00068
0.68
5 andrzejewski jan karolANDRZEJEWSKI Jan Karol 32 Warszawa 14 0.00086
0.86
6 mrozz magdalenaMRÓZ Magdalena 32 Warszawa 15 0.00093
0.93
7 bodylz-plaskota ineza katarzynaBODYŁ-PLASKOTA Ineza Katarzyna 50 Warszawa 2 0.00012
0.12
8 kociszewski grzegorz stanislzawKOCISZEWSKI Grzegorz Stanisław 24 Warszawa 9 0.00056
0.56
9 biczel tomasz stanislzawBICZEL Tomasz Stanisław 41 Warszawa 59 0.00364
3.64
Razem 242
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 242
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2318
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2053
3 Liczba kart niewykorzystanych 434
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1643
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1645
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1642
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 42
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1599
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 38 0.00238
2.38
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 19 0.00119
1.19
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 9 0.00056
0.56
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 17 0.00106
1.06
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 3 0.00019
0.19
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 7 0.00044
0.44
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 3 0.00019
0.19
Razem 96
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 96

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 8 0.0005
0.50
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 0 0
0.00
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 4 0.00025
0.25
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 1 6.0E-5
0.06
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 4 0.00025
0.25
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 2 0.00013
0.13
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 2 0.00013
0.13
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 9 0.00056
0.56
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 3 0.00019
0.19
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 7 0.00044
0.44
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 4 0.00025
0.25
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 4 0.00025
0.25
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 363 0.0227
22.70
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 120 0.0075
7.50
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 99 0.00619
6.19
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 52 0.00325
3.25
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 11 0.00069
0.69
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 31 0.00194
1.94
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 90 0.00563
5.63
Razem 766
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 766

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 56 0.0035
3.50
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 0 0
0.00
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 3 0.00019
0.19
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 0 0
0.00
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 2 0.00013
0.13
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 0 0
0.00
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 0 0
0.00
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 17 0.00106
1.06
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 4 0.00025
0.25
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 4 0.00025
0.25
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 2 0.00013
0.13
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 12 0.00075
0.75
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 3 0.00019
0.19
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 0 0
0.00
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 2 0.00013
0.13
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 31 0.00194
1.94
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 12 0.00075
0.75
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 18 0.00113
1.13
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 2 0.00013
0.13
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 5 0.00031
0.31
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 3 0.00019
0.19
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 2 0.00013
0.13
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 11 0.00069
0.69
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 0 0
0.00
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 2 0.00013
0.13
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 2 0.00013
0.13
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 0 0
0.00
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 3 0.00019
0.19
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 237 0.01482
14.82
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 94 0.00588
5.88
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 48 0.003
3.00
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 17 0.00106
1.06
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 18 0.00113
1.13
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 39 0.00244
2.44
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 13 0.00081
0.81
Razem 466
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 466

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 9 0.00056
0.56
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 3 0.00019
0.19
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 4 0.00025
0.25
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 1 6.0E-5
0.06
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 3 0.00019
0.19
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 0 0
0.00
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 0 0
0.00
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 0 0
0.00
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 0 0
0.00
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 1 6.0E-5
0.06
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2318
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2317
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2053
3 Liczba kart niewykorzystanych 417
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1644
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1643
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1649
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 8
10 Liczba kart ważnych 1641
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1637
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 6 0.00037
0.37
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 29 0.00177
1.77
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 4 0.00024
0.24
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 523 0.03195
31.95
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 39 0.00238
2.38
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 23 0.00141
1.41
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 1 6.0E-5
0.06
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 4 0.00024
0.24
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 15 0.00092
0.92
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 3 0.00018
0.18
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 46 0.00281
2.81
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 9 0.00055
0.55
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 921 0.05626
56.26
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 14 0.00086
0.86