Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 508

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Siedziba Rady Osiedla "Sadul", ul. Lucerny 110 Wawer, Sadul
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. Chorzowska: cała; ul. E. Jankowskiego: cała; ul. Gajowa: cała; ul. Gen. S. Bułak-Bałachowicza: cała; ul. Kwidzyńska: cała; ul. Lucerny: strona parzysta od nr 2 do nr 128; ul. Maksymiliana Roli: cała; ul. Mielecka: cała; ul. Mirtowa: cała; ul. Mrówcza: od nr 210 do nr 216, strona nieparzysta od nr 215 do nr 243; ul. Murarska: cała; ul. Mydlarska: cała; ul. Osadnicza: cała; ul. Paczkowska: cała; ul. Patriotów: nr 341, nr 345; ul. Piechurów: cała; ul. Pomiechowska: cała; ul. Snopowa: cała; ul. Sumaków: cała; ul. Wapienna: cała; ul. Węglarska: cała
Liczba mieszkańców 2469
Liczba wyborców 1957
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 2
Rady m.st. Warszawy 7
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1964
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1963
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1875
3 Liczba kart niewykorzystanych 462
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1445
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1444
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1442
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1442
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1421
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 Warszawa 17 0.0012
1.20
2 baranzska-wrozblewska anna danutaBARAŃSKA-WRÓBLEWSKA Anna Danuta 55 Warszawa 8 0.00056
0.56
3 trzcinzski jaroslzaw robertTRZCIŃSKI Jarosław Robert 50 Warszawa 2 0.00014
0.14
4 biernacka katarzyna wlzadyslzawaBIERNACKA Katarzyna Władysława 52 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 tomaszewski jacek grzegorzTOMASZEWSKI Jacek Grzegorz 51 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 stanzczuk duniaSTAŃCZUK Dunia 36 Warszawa 2 0.00014
0.14
7 tomaszewska monika sylwiaTOMASZEWSKA Monika Sylwia 46 Warszawa 3 0.00021
0.21
8 czwik tomaszĆWIK Tomasz 45 Warszawa 0 0
0.00
9 dazbrowska zzzaneta izabelaDĄBROWSKA Żaneta Izabela 33 Warszawa 3 0.00021
0.21
10 wojciechowicz witold czeslzawWOJCIECHOWICZ Witold Czesław 68 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrozblewski dariuszWRÓBLEWSKI Dariusz 34 Warszawa 3 0.00021
0.21
2 karton wojciechKARTON Wojciech 67 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 wasilewski antoni pawelzWASILEWSKI Antoni Paweł 67 Warszawa 0 0
0.00
4 kaczmarczyk sebastianKACZMARCZYK Sebastian 39 Warszawa 0 0
0.00
5 derenz ewa mariaDEREŃ Ewa Maria 58 Warszawa 3 0.00021
0.21
6 barbachowska anna miroslzawaBARBACHOWSKA Anna Mirosława 50 Warszawa 0 0
0.00
7 paczkowska malzgorzata irenaPACZKOWSKA Małgorzata Irena 47 Warszawa 2 0.00014
0.14
8 misiejko-popkowska karolinaMISIEJKO-POPKOWSKA Karolina 34 Warszawa 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 potapowicz slzawomirPOTAPOWICZ Sławomir 45 WARSZAWA 310 0.02182
21.82
2 tretter tomasz stanislzawTRETTER Tomasz Stanisław 38 WARSZAWA 39 0.00274
2.74
3 wujastyk iwonaWUJASTYK Iwona 38 WARSZAWA 53 0.00373
3.73
4 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 54 WARSZAWA 34 0.00239
2.39
5 zdrzalzka jerzyZDRZAŁKA Jerzy 65 Warszawa 12 0.00084
0.84
6 jaczewska-golinzska agnieszkaJACZEWSKA-GOLIŃSKA Agnieszka 27 Warszawa 35 0.00246
2.46
7 wojda pawelz konradWOJDA Paweł Konrad 25 Warszawa 25 0.00176
1.76
8 bojczew piotr janBOJCZEW Piotr Jan 38 Warszawa 6 0.00042
0.42
9 dymowska joanna malzgorzataDYMOWSKA Joanna Małgorzata 48 Warszawa 43 0.00303
3.03
10 utecht rafalz teodorUTECHT Rafał Teodor 46 Warszawa 13 0.00091
0.91
Razem 570
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 570

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowska anna mariaŻUKOWSKA Anna Maria 35 Warszawa 15 0.00106
1.06
2 klimaszewski dariusz romualdKLIMASZEWSKI Dariusz Romuald 61 Warszawa 3 0.00021
0.21
3 czarnacka agata alicjaCZARNACKA Agata Alicja 37 Warszawa 7 0.00049
0.49
4 kornacka beataKORNACKA Beata 54 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 kalski stanislzawKALSKI Stanisław 70 Warszawa 0 0
0.00
6 szymanzski andrzej wieslzawSZYMAŃSKI Andrzej Wiesław 76 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 koziolz dariusz krzysztofKOZIOŁ Dariusz Krzysztof 43 Warszawa 0 0
0.00
8 szulakowska iwonaSZULAKOWSKA Iwona 41 Warszawa 0 0
0.00
9 lzomowski zdzislzaw adamŁOMOWSKI Zdzisław Adam 71 Warszawa 0 0
0.00
10 rozenek dariusz krzysztofROZENEK Dariusz Krzysztof 56 Warszawa 20 0.00141
1.41
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 modzelewski jaroslzawMODZELEWSKI Jarosław 31 Warszawa 26 0.00183
1.83
2 miszczuk pawelz jakubMISZCZUK Paweł Jakub 31 Warszawa 5 0.00035
0.35
3 martynzska marlena urszulaMARTYŃSKA Marlena Urszula 49 Warszawa 6 0.00042
0.42
4 pruska-wiszniowska anna mariaPRUSKA-WISZNIOWSKA Anna Maria 51 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 komosa jan piotrKOMOSA Jan Piotr 25 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 ciesielski marek antoniCIESIELSKI Marek Antoni 65 Warszawa 0 0
0.00
7 piasecka agnieszka malzgorzataPIASECKA Agnieszka Małgorzata 44 Warszawa 4 0.00028
0.28
8 owczarek magdalenaOWCZAREK Magdalena 24 Warszawa 8 0.00056
0.56
9 banach artur lechBANACH Artur Lech 32 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maciejowski maciej juliuszMACIEJOWSKI Maciej Juliusz 40 Warszawa 13 0.00091
0.91
2 ogrodniczak ewaOGRODNICZAK Ewa 39 Warszawa 3 0.00021
0.21
3 klzos mariusz wlzadyslzawKŁOS Mariusz Władysław 48 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 kierko wiolettaKIERKO Wioletta 19 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 39 Warszawa 5 0.00035
0.35
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jurkiewicz cezary andrzejJURKIEWICZ Cezary Andrzej 55 Warszawa 280 0.0197
19.70
2 zzzebrowska alicjaŻEBROWSKA Alicja 53 Warszawa 54 0.0038
3.80
3 kubicki oliwer jerzyKUBICKI Oliwer Jerzy 32 Warszawa 39 0.00274
2.74
4 samonek ewaSAMONEK Ewa 69 Warszawa 21 0.00148
1.48
5 zzzbikowski piotr jacekŻBIKOWSKI Piotr Jacek 33 Warszawa 7 0.00049
0.49
6 bilewicz jerzy cezaryBILEWICZ Jerzy Cezary 60 Warszawa 20 0.00141
1.41
7 radzio milena emiliaRADZIO Milena Emilia 27 Warszawa 8 0.00056
0.56
8 janiec stanislzawJANIEC Stanisław 73 Warszawa 4 0.00028
0.28
9 olejnik anna helenaOLEJNIK Anna Helena 24 Warszawa 18 0.00127
1.27
10 maciazzzzek miroslzawMACIĄŻEK Mirosław 54 Warszawa 11 0.00077
0.77
Razem 462
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 462

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mencwel jan tomaszMENCWEL Jan Tomasz 34 Warszawa 52 0.00366
3.66
2 klembowska agnieszka joannaKLEMBOWSKA Agnieszka Joanna 45 Warszawa 14 0.00099
0.99
3 zwierzynzski maciejZWIERZYŃSKI Maciej 34 Warszawa 3 0.00021
0.21
4 fryza maria magdalenaFRYZA Maria Magdalena 37 Warszawa 5 0.00035
0.35
5 dumienzski marcin krzysztofDUMIEŃSKI Marcin Krzysztof 29 Warszawa 3 0.00021
0.21
6 kowalska barbara katarzynaKOWALSKA Barbara Katarzyna 24 Warszawa 3 0.00021
0.21
7 celmer-domanzski piotr mikolzajCELMER-DOMAŃSKI Piotr Mikołaj 41 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
8 wieczorek jan jozzefWIECZOREK Jan Józef 35 Warszawa 0 0
0.00
9 jezdrzejczyk barbaraJĘDRZEJCZYK Barbara 32 Warszawa 8 0.00056
0.56
Razem 89
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 89

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pozlkowska miroslzawaPÓLKOWSKA Mirosława 55 Warszawa 5 0.00035
0.35
2 ostrowska malzgorzata wlzadyslzawaOSTROWSKA Małgorzata Władysława 64 Warszawa 3 0.00021
0.21
3 olewinzska-szwiaztek wieslzawa urszulaOLEWIŃSKA-ŚWIĄTEK Wiesława Urszula 61 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 welzpa barbara dorotaWEŁPA Barbara Dorota 72 Warszawa 0 0
0.00
5 sulkowski aleksander mariaSULKOWSKI Aleksander Maria 33 Warszawa 0 0
0.00
6 bazk krystyna janinaBĄK Krystyna Janina 71 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 duda oskarDUDA Oskar 18 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
8 kardasiewicz konrad andrzejKARDASIEWICZ Konrad Andrzej 24 Warszawa 0 0
0.00
9 wozzniak dorota mariaWOŹNIAK Dorota Maria 65 Warszawa 0 0
0.00
10 naplzoszek miroslzaw janNAPŁOSZEK Mirosław Jan 52 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 owczarczyk daniel hubertOWCZARCZYK Daniel Hubert 18 Warszawa 20 0.00141
1.41
2 mazurek aleksanderMAZUREK Aleksander 19 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 salzagaj nikodem arturSAŁAGAJ Nikodem Artur 18 Warszawa 0 0
0.00
4 kosiorek andrzejKOSIOREK Andrzej 19 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 mrozz mateuszMRÓZ Mateusz 19 Warszawa 7 0.00049
0.49
6 tarkowska dominika annaTARKOWSKA Dominika Anna 19 Warszawa 4 0.00028
0.28
7 pudlarz magdalenaPUDLARZ Magdalena 19 Warszawa 3 0.00021
0.21
8 jaszkiewicz katarzyna mariaJAŚKIEWICZ Katarzyna Maria 19 Warszawa 0 0
0.00
9 wiadrowska paulinaWIADROWSKA Paulina 20 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowski-monkiewicz maciej olafBOROWSKI-MONKIEWICZ Maciej Olaf 33 Warszawa 18 0.00127
1.27
2 piekarska magdalena joannaPIEKARSKA Magdalena Joanna 22 Warszawa 14 0.00099
0.99
3 drozda lzukaszDROZDA Łukasz 27 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 wolnik magdalena klaudiaWOLNIK Magdalena Klaudia 29 Warszawa 3 0.00021
0.21
5 rawski tomaszRAWSKI Tomasz 33 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 mazurek miroslzawa wieslzawaMAZUREK Mirosława Wiesława 74 Warszawa 2 0.00014
0.14
7 wezgorowski boguslzawWĘGOROWSKI Bogusław 65 Warszawa 0 0
0.00
8 taperek marta magdalenaTAPEREK Marta Magdalena 28 Warszawa 2 0.00014
0.14
9 wujcik radoslzaw krzysztofWUJCIK Radosław Krzysztof 38 Warszawa 2 0.00014
0.14
10 borowska-kazimiruk sylwiaBOROWSKA-KAZIMIRUK Sylwia 27 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt wirginia janinaSZMYT Wirginia Janina 79 WARSZAWA 0 0
0.00
2 kacperczyk ryszardKACPERCZYK Ryszard 73 WARSZAWA 0 0
0.00
3 lempek krystynaLEMPEK Krystyna 68 WARSZAWA 2 0.00014
0.14
4 budzynzski marcinBUDZYŃSKI Marcin 28 WARSZAWA 0 0
0.00
5 foks agata lzucjaFOKS Agata Łucja 35 WARSZAWA 0 0
0.00
6 jedlinzski tomasz piotrJEDLIŃSKI Tomasz Piotr 34 WARSZAWA 0 0
0.00
7 tarasiuk-kostro jowitaTARASIUK-KOSTRO Jowita 43 WARSZAWA 0 0
0.00
8 bielecka ewaBIELECKA Ewa 43 WARSZAWA 0 0
0.00
9 zablzocki czeslzawZABŁOCKI Czesław 62 WARSZAWA 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 Warszawa 23 0.00162
1.62
2 zawistowski grzegorz jerzyZAWISTOWSKI Grzegorz Jerzy 66 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 sarrach teresaSARRACH Teresa 66 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 borowiecka sandra paulinaBOROWIECKA Sandra Paulina 30 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 taciak ludmilzaTACIAK Ludmiła 52 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 brozzzyna sebastian wojciechBROŻYNA Sebastian Wojciech 37 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1964
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1904
3 Liczba kart niewykorzystanych 449
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1445
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1444
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1444
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 30
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1412
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 27 0.00191
1.91
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 9 0.00064
0.64
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 10 0.00071
0.71
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 10 0.00071
0.71
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 0 0
0.00
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 8 0.00057
0.57
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 7 0.0005
0.50
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 11 0.00078
0.78
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 0 0
0.00
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 2 0.00014
0.14
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 11 0.00078
0.78
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 4 0.00028
0.28
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 4 0.00028
0.28
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 5 0.00035
0.35
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 272 0.01926
19.26
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 110 0.00779
7.79
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 61 0.00432
4.32
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 55 0.0039
3.90
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 8 0.00057
0.57
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 29 0.00205
2.05
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 73 0.00517
5.17
Razem 608
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 608

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 51 0.00361
3.61
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 4 0.00028
0.28
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 6 0.00042
0.42
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 0 0
0.00
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 4 0.00028
0.28
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 23 0.00163
1.63
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 3 0.00021
0.21
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 3 0.00021
0.21
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 10 0.00071
0.71
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 4 0.00028
0.28
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 0 0
0.00
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 27 0.00191
1.91
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 14 0.00099
0.99
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 7 0.0005
0.50
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 7 0.0005
0.50
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 5 0.00035
0.35
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 7 0.0005
0.50
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 3 0.00021
0.21
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 16 0.00113
1.13
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 1 7.0E-5
0.07
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 0 0
0.00
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 3 0.00021
0.21
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 2 0.00014
0.14
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 4 0.00028
0.28
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 248 0.01756
17.56
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 74 0.00524
5.24
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 63 0.00446
4.46
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 11 0.00078
0.78
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 14 0.00099
0.99
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 35 0.00248
2.48
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 8 0.00057
0.57
Razem 453
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 453

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 8 0.00057
0.57
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 6 0.00042
0.42
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 2 0.00014
0.14
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 0 0
0.00
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 0 0
0.00
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1964
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1963
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1907
3 Liczba kart niewykorzystanych 470
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1445
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1444
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1444
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1444
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1437
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 9 0.00063
0.63
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 47 0.00327
3.27
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 12 0.00084
0.84
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 480 0.0334
33.40
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 44 0.00306
3.06
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 30 0.00209
2.09
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 3 0.00021
0.21
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 5 0.00035
0.35
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 18 0.00125
1.25
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 6 0.00042
0.42
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 36 0.00251
2.51
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 13 0.0009
0.90
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 722 0.05024
50.24
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 12 0.00084
0.84
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1964
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1963
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1895
3 Liczba kart niewykorzystanych 465
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1445
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1444
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1444
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1444
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1433
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tobijasz waldemarTOBIJASZ Waldemar 51 Warszawa 10 0.0007
0.70
2 gotowiec miroslzawGOTOWIEC Mirosław 50 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 kalzowska beataKAŁOWSKA Beata 49 Warszawa 5 0.00035
0.35
4 krasnodezbski tadeusz antoniKRASNODĘBSKI Tadeusz Antoni 55 Warszawa 4 0.00028
0.28
5 rozzzek marek konradROŻEK Marek Konrad 57 Warszawa 0 0
0.00
6 gajaszek dominikaGAJASZEK Dominika 23 Warszawa 3 0.00021
0.21
7 kazkol edyta irenaKĄKOL Edyta Irena 42 Warszawa 0 0
0.00
8 miziolzek waldemar jerzyMIZIOŁEK Waldemar Jerzy 37 Warszawa 3 0.00021
0.21
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baraniewski leszek piotrBARANIEWSKI Leszek Piotr 57 Warszawa 152 0.01061
10.61
2 solztysiak malzgorzata izabellaSOŁTYSIAK Małgorzata Izabella 61 Warszawa 33 0.0023
2.30
3 kwiatkowska marzena annaKWIATKOWSKA Marzena Anna 61 Warszawa 93 0.00649
6.49
4 kruszewski patryk jakubKRUSZEWSKI Patryk Jakub 38 Warszawa 48 0.00335
3.35
5 spinkiewicz sandra katarzynaSPINKIEWICZ Sandra Katarzyna 39 Warszawa 57 0.00398
3.98
6 kalbarczyk karolina juliaKALBARCZYK Karolina Julia 21 Warszawa 27 0.00188
1.88
7 turska marta katarzynaTURSKA Marta Katarzyna 34 Warszawa 77 0.00537
5.37
8 zzzebrowski michalz tomaszŻEBROWSKI Michał Tomasz 42 Warszawa 23 0.00161
1.61
Razem 510
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 510

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 langner dominik janLANGNER Dominik Jan 46 Warszawa 15 0.00105
1.05
2 sobieraj gabriela alicjaSOBIERAJ Gabriela Alicja 25 Warszawa 6 0.00042
0.42
3 molenda krystian adamMOLENDA Krystian Adam 22 Warszawa 8 0.00056
0.56
4 roguski pawelz aleksanderROGUSKI Paweł Aleksander 47 Warszawa 4 0.00028
0.28
5 rogowska anna mariaROGOWSKA Anna Maria 33 Warszawa 4 0.00028
0.28
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprowicz slzawomir stanislzawKACPROWICZ Sławomir Stanisław 56 Warszawa 189 0.01319
13.19
2 brenner-zawierucha monikaBRENNER-ZAWIERUCHA Monika 46 Warszawa 67 0.00468
4.68
3 kopcinzska anita martaKOPCIŃSKA Anita Marta 54 Warszawa 32 0.00223
2.23
4 wrzesienz miroslzaw jozzefWRZESIEŃ Mirosław Józef 60 Warszawa 9 0.00063
0.63
5 dazbrowski wieslzawDĄBROWSKI Wiesław 86 Warszawa 8 0.00056
0.56
6 mikulak marcelinaMIKULAK Marcelina 19 Warszawa 10 0.0007
0.70
7 olszewska juliaOLSZEWSKA Julia 19 Warszawa 23 0.00161
1.61
8 dudek jaroslzaw piotrDUDEK Jarosław Piotr 48 Warszawa 15 0.00105
1.05
Razem 353
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 353

Lista nr 23 - KWW WAWERSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozjski zdzislzawGÓJSKI Zdzisław 65 Warszawa 81 0.00565
5.65
2 prusakowska bozzzena hannaPRUSAKOWSKA Bożena Hanna 64 Warszawa 5 0.00035
0.35
3 laskowska-ludwiczak monika angelikaLASKOWSKA-LUDWICZAK Monika Angelika 41 Warszawa 24 0.00167
1.67
4 daniluk jozzef mieczyslzawDANILUK Józef Mieczysław 66 Warszawa 21 0.00147
1.47
5 gawryszewski piotr pawelzGAWRYSZEWSKI Piotr Paweł 30 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 strzelinzski jan krzysztofSTRZELIŃSKI Jan Krzysztof 71 Warszawa 0 0
0.00
7 karpisiak joannaKARPISIAK Joanna 57 Warszawa 3 0.00021
0.21
8 godlewski dariusz wojciechGODLEWSKI Dariusz Wojciech 66 Warszawa 5 0.00035
0.35
Razem 141
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 141

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA WAWRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerwonka rafalzCZERWONKA Rafał 40 Warszawa 323 0.02254
22.54
2 waszkiewicz krzysztofWAŚKIEWICZ Krzysztof 59 Warszawa 12 0.00084
0.84
3 skoczynzski tomasz janSKOCZYŃSKI Tomasz Jan 59 Warszawa 3 0.00021
0.21
4 kalczynzska maria aleksandraKALCZYŃSKA Maria Aleksandra 29 Warszawa 9 0.00063
0.63
5 dazbrowska-gur barbara ewelinaDĄBROWSKA-GUR Barbara Ewelina 34 Warszawa 5 0.00035
0.35
6 malczyk maryla annaMALCZYK Maryla Anna 60 Warszawa 5 0.00035
0.35
7 podlaski zbigniew robertPODLASKI Zbigniew Robert 67 Warszawa 4 0.00028
0.28
8 sokolzowski krzysztofSOKOŁOWSKI Krzysztof 34 Warszawa 4 0.00028
0.28
Razem 365
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 365