Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 502

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer), ul. Begonii 10 Wawer, Marysin Wawerski
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ul. Begonii : cała; ul. Korkowa: strona nieparzysta od nr 129 do nr 147; ul. Potockich: strona parzysta od nr 110 do nr 116
Liczba mieszkańców 2590
Liczba wyborców 2208
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 1
Rady m.st. Warszawy 7
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2232
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2232
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1981
3 Liczba kart niewykorzystanych 563
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1418
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1418
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1422
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1422
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 41
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 34
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1381
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 Warszawa 30 0.00217
2.17
2 baranzska-wrozblewska anna danutaBARAŃSKA-WRÓBLEWSKA Anna Danuta 55 Warszawa 9 0.00065
0.65
3 trzcinzski jaroslzaw robertTRZCIŃSKI Jarosław Robert 50 Warszawa 4 0.00029
0.29
4 biernacka katarzyna wlzadyslzawaBIERNACKA Katarzyna Władysława 52 Warszawa 8 0.00058
0.58
5 tomaszewski jacek grzegorzTOMASZEWSKI Jacek Grzegorz 51 Warszawa 7 0.00051
0.51
6 stanzczuk duniaSTAŃCZUK Dunia 36 Warszawa 4 0.00029
0.29
7 tomaszewska monika sylwiaTOMASZEWSKA Monika Sylwia 46 Warszawa 8 0.00058
0.58
8 czwik tomaszĆWIK Tomasz 45 Warszawa 2 0.00014
0.14
9 dazbrowska zzzaneta izabelaDĄBROWSKA Żaneta Izabela 33 Warszawa 3 0.00022
0.22
10 wojciechowicz witold czeslzawWOJCIECHOWICZ Witold Czesław 68 Warszawa 6 0.00043
0.43
Razem 81
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 81

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrozblewski dariuszWRÓBLEWSKI Dariusz 34 Warszawa 4 0.00029
0.29
2 karton wojciechKARTON Wojciech 67 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 wasilewski antoni pawelzWASILEWSKI Antoni Paweł 67 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 kaczmarczyk sebastianKACZMARCZYK Sebastian 39 Warszawa 0 0
0.00
5 derenz ewa mariaDEREŃ Ewa Maria 58 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 barbachowska anna miroslzawaBARBACHOWSKA Anna Mirosława 50 Warszawa 2 0.00014
0.14
7 paczkowska malzgorzata irenaPACZKOWSKA Małgorzata Irena 47 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
8 misiejko-popkowska karolinaMISIEJKO-POPKOWSKA Karolina 34 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 potapowicz slzawomirPOTAPOWICZ Sławomir 45 WARSZAWA 262 0.01897
18.97
2 tretter tomasz stanislzawTRETTER Tomasz Stanisław 38 WARSZAWA 23 0.00167
1.67
3 wujastyk iwonaWUJASTYK Iwona 38 WARSZAWA 40 0.0029
2.90
4 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 54 WARSZAWA 44 0.00319
3.19
5 zdrzalzka jerzyZDRZAŁKA Jerzy 65 Warszawa 4 0.00029
0.29
6 jaczewska-golinzska agnieszkaJACZEWSKA-GOLIŃSKA Agnieszka 27 Warszawa 36 0.00261
2.61
7 wojda pawelz konradWOJDA Paweł Konrad 25 Warszawa 36 0.00261
2.61
8 bojczew piotr janBOJCZEW Piotr Jan 38 Warszawa 5 0.00036
0.36
9 dymowska joanna malzgorzataDYMOWSKA Joanna Małgorzata 48 Warszawa 37 0.00268
2.68
10 utecht rafalz teodorUTECHT Rafał Teodor 46 Warszawa 12 0.00087
0.87
Razem 499
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 499

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowska anna mariaŻUKOWSKA Anna Maria 35 Warszawa 18 0.0013
1.30
2 klimaszewski dariusz romualdKLIMASZEWSKI Dariusz Romuald 61 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 czarnacka agata alicjaCZARNACKA Agata Alicja 37 Warszawa 6 0.00043
0.43
4 kornacka beataKORNACKA Beata 54 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 kalski stanislzawKALSKI Stanisław 70 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 szymanzski andrzej wieslzawSZYMAŃSKI Andrzej Wiesław 76 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 koziolz dariusz krzysztofKOZIOŁ Dariusz Krzysztof 43 Warszawa 0 0
0.00
8 szulakowska iwonaSZULAKOWSKA Iwona 41 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
9 lzomowski zdzislzaw adamŁOMOWSKI Zdzisław Adam 71 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
10 rozenek dariusz krzysztofROZENEK Dariusz Krzysztof 56 Warszawa 19 0.00138
1.38
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 modzelewski jaroslzawMODZELEWSKI Jarosław 31 Warszawa 22 0.00159
1.59
2 miszczuk pawelz jakubMISZCZUK Paweł Jakub 31 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 martynzska marlena urszulaMARTYŃSKA Marlena Urszula 49 Warszawa 4 0.00029
0.29
4 pruska-wiszniowska anna mariaPRUSKA-WISZNIOWSKA Anna Maria 51 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 komosa jan piotrKOMOSA Jan Piotr 25 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 ciesielski marek antoniCIESIELSKI Marek Antoni 65 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 piasecka agnieszka malzgorzataPIASECKA Agnieszka Małgorzata 44 Warszawa 9 0.00065
0.65
8 owczarek magdalenaOWCZAREK Magdalena 24 Warszawa 8 0.00058
0.58
9 banach artur lechBANACH Artur Lech 32 Warszawa 3 0.00022
0.22
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maciejowski maciej juliuszMACIEJOWSKI Maciej Juliusz 40 Warszawa 8 0.00058
0.58
2 ogrodniczak ewaOGRODNICZAK Ewa 39 Warszawa 3 0.00022
0.22
3 klzos mariusz wlzadyslzawKŁOS Mariusz Władysław 48 Warszawa 0 0
0.00
4 kierko wiolettaKIERKO Wioletta 19 Warszawa 0 0
0.00
5 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 39 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jurkiewicz cezary andrzejJURKIEWICZ Cezary Andrzej 55 Warszawa 365 0.02643
26.43
2 zzzebrowska alicjaŻEBROWSKA Alicja 53 Warszawa 40 0.0029
2.90
3 kubicki oliwer jerzyKUBICKI Oliwer Jerzy 32 Warszawa 33 0.00239
2.39
4 samonek ewaSAMONEK Ewa 69 Warszawa 20 0.00145
1.45
5 zzzbikowski piotr jacekŻBIKOWSKI Piotr Jacek 33 Warszawa 7 0.00051
0.51
6 bilewicz jerzy cezaryBILEWICZ Jerzy Cezary 60 Warszawa 10 0.00072
0.72
7 radzio milena emiliaRADZIO Milena Emilia 27 Warszawa 14 0.00101
1.01
8 janiec stanislzawJANIEC Stanisław 73 Warszawa 3 0.00022
0.22
9 olejnik anna helenaOLEJNIK Anna Helena 24 Warszawa 17 0.00123
1.23
10 maciazzzzek miroslzawMACIĄŻEK Mirosław 54 Warszawa 15 0.00109
1.09
Razem 524
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 524

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mencwel jan tomaszMENCWEL Jan Tomasz 34 Warszawa 15 0.00109
1.09
2 klembowska agnieszka joannaKLEMBOWSKA Agnieszka Joanna 45 Warszawa 5 0.00036
0.36
3 zwierzynzski maciejZWIERZYŃSKI Maciej 34 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 fryza maria magdalenaFRYZA Maria Magdalena 37 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 dumienzski marcin krzysztofDUMIEŃSKI Marcin Krzysztof 29 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 kowalska barbara katarzynaKOWALSKA Barbara Katarzyna 24 Warszawa 3 0.00022
0.22
7 celmer-domanzski piotr mikolzajCELMER-DOMAŃSKI Piotr Mikołaj 41 Warszawa 0 0
0.00
8 wieczorek jan jozzefWIECZOREK Jan Józef 35 Warszawa 2 0.00014
0.14
9 jezdrzejczyk barbaraJĘDRZEJCZYK Barbara 32 Warszawa 8 0.00058
0.58
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pozlkowska miroslzawaPÓLKOWSKA Mirosława 55 Warszawa 4 0.00029
0.29
2 ostrowska malzgorzata wlzadyslzawaOSTROWSKA Małgorzata Władysława 64 Warszawa 3 0.00022
0.22
3 olewinzska-szwiaztek wieslzawa urszulaOLEWIŃSKA-ŚWIĄTEK Wiesława Urszula 61 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 welzpa barbara dorotaWEŁPA Barbara Dorota 72 Warszawa 0 0
0.00
5 sulkowski aleksander mariaSULKOWSKI Aleksander Maria 33 Warszawa 0 0
0.00
6 bazk krystyna janinaBĄK Krystyna Janina 71 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 duda oskarDUDA Oskar 18 Warszawa 3 0.00022
0.22
8 kardasiewicz konrad andrzejKARDASIEWICZ Konrad Andrzej 24 Warszawa 0 0
0.00
9 wozzniak dorota mariaWOŹNIAK Dorota Maria 65 Warszawa 2 0.00014
0.14
10 naplzoszek miroslzaw janNAPŁOSZEK Mirosław Jan 52 Warszawa 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 owczarczyk daniel hubertOWCZARCZYK Daniel Hubert 18 Warszawa 17 0.00123
1.23
2 mazurek aleksanderMAZUREK Aleksander 19 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 salzagaj nikodem arturSAŁAGAJ Nikodem Artur 18 Warszawa 3 0.00022
0.22
4 kosiorek andrzejKOSIOREK Andrzej 19 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 mrozz mateuszMRÓZ Mateusz 19 Warszawa 3 0.00022
0.22
6 tarkowska dominika annaTARKOWSKA Dominika Anna 19 Warszawa 3 0.00022
0.22
7 pudlarz magdalenaPUDLARZ Magdalena 19 Warszawa 2 0.00014
0.14
8 jaszkiewicz katarzyna mariaJAŚKIEWICZ Katarzyna Maria 19 Warszawa 0 0
0.00
9 wiadrowska paulinaWIADROWSKA Paulina 20 Warszawa 3 0.00022
0.22
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowski-monkiewicz maciej olafBOROWSKI-MONKIEWICZ Maciej Olaf 33 Warszawa 9 0.00065
0.65
2 piekarska magdalena joannaPIEKARSKA Magdalena Joanna 22 Warszawa 9 0.00065
0.65
3 drozda lzukaszDROZDA Łukasz 27 Warszawa 3 0.00022
0.22
4 wolnik magdalena klaudiaWOLNIK Magdalena Klaudia 29 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 rawski tomaszRAWSKI Tomasz 33 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 mazurek miroslzawa wieslzawaMAZUREK Mirosława Wiesława 74 Warszawa 2 0.00014
0.14
7 wezgorowski boguslzawWĘGOROWSKI Bogusław 65 Warszawa 0 0
0.00
8 taperek marta magdalenaTAPEREK Marta Magdalena 28 Warszawa 0 0
0.00
9 wujcik radoslzaw krzysztofWUJCIK Radosław Krzysztof 38 Warszawa 0 0
0.00
10 borowska-kazimiruk sylwiaBOROWSKA-KAZIMIRUK Sylwia 27 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt wirginia janinaSZMYT Wirginia Janina 79 WARSZAWA 0 0
0.00
2 kacperczyk ryszardKACPERCZYK Ryszard 73 WARSZAWA 0 0
0.00
3 lempek krystynaLEMPEK Krystyna 68 WARSZAWA 0 0
0.00
4 budzynzski marcinBUDZYŃSKI Marcin 28 WARSZAWA 0 0
0.00
5 foks agata lzucjaFOKS Agata Łucja 35 WARSZAWA 0 0
0.00
6 jedlinzski tomasz piotrJEDLIŃSKI Tomasz Piotr 34 WARSZAWA 0 0
0.00
7 tarasiuk-kostro jowitaTARASIUK-KOSTRO Jowita 43 WARSZAWA 2 0.00014
0.14
8 bielecka ewaBIELECKA Ewa 43 WARSZAWA 1 7.0E-5
0.07
9 zablzocki czeslzawZABŁOCKI Czesław 62 WARSZAWA 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 Warszawa 30 0.00217
2.17
2 zawistowski grzegorz jerzyZAWISTOWSKI Grzegorz Jerzy 66 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 sarrach teresaSARRACH Teresa 66 Warszawa 4 0.00029
0.29
4 borowiecka sandra paulinaBOROWIECKA Sandra Paulina 30 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 taciak ludmilzaTACIAK Ludmiła 52 Warszawa 0 0
0.00
6 brozzzyna sebastian wojciechBROŻYNA Sebastian Wojciech 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2232
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2232
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1982
3 Liczba kart niewykorzystanych 569
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1418
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1418
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1420
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1420
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 22
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1381
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaboklicki przemyslzaw milzoszZABOKLICKI Przemysław Miłosz 42 Warszawa 124 0.00898
8.98
2 feliksiak grzegorz janFELIKSIAK Grzegorz Jan 40 Warszawa 3 0.00022
0.22
3 zdzieblzowska anna barbaraZDZIEBŁOWSKA Anna Barbara 62 Warszawa 7 0.00051
0.51
4 pasonz malzgorzata krystynaPASOŃ Małgorzata Krystyna 59 Warszawa 5 0.00036
0.36
5 bazk maciejBĄK Maciej 66 Warszawa 15 0.00109
1.09
6 wesolzowska agnieszka wieslzawaWESOŁOWSKA Agnieszka Wiesława 40 Warszawa 70 0.00507
5.07
7 kalwarczyk edwardKALWARCZYK Edward 79 Warszawa 3 0.00022
0.22
Razem 227
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 227

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 godlewski wojciech dariuszGODLEWSKI Wojciech Dariusz 38 Warszawa 161 0.01166
11.66
2 buczynzska joanna malzgorzataBUCZYŃSKA Joanna Małgorzata 59 Warszawa 73 0.00529
5.29
3 ksiezzzzopolski pawelz zbigniewKSIĘŻOPOLSKI Paweł Zbigniew 45 Warszawa 97 0.00702
7.02
4 jarzazbek agnieszkaJARZĄBEK Agnieszka 40 Warszawa 25 0.00181
1.81
5 kuligowska jolantaKULIGOWSKA Jolanta 56 Warszawa 18 0.0013
1.30
6 kowalski dominik kamilKOWALSKI Dominik Kamil 20 Warszawa 9 0.00065
0.65
7 zakrzewski lzukasz wojciechZAKRZEWSKI Łukasz Wojciech 35 Warszawa 25 0.00181
1.81
Razem 408
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 408

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurpios marcin jacekKURPIOS Marcin Jacek 45 Warszawa 223 0.01615
16.15
2 debert jerzy andrzejDEBERT Jerzy Andrzej 64 Warszawa 136 0.00985
9.85
3 klein-klarenbach lucyna annaKLEIN-KLARENBACH Lucyna Anna 40 Warszawa 47 0.0034
3.40
4 leszko wieslzawLESZKO Wiesław 36 Warszawa 27 0.00196
1.96
5 jarzezbska jolanta janinaJARZĘBSKA Jolanta Janina 44 Warszawa 16 0.00116
1.16
6 dalkowska malzgorzata mariaDALKOWSKA Małgorzata Maria 44 Warszawa 19 0.00138
1.38
7 kudyba bartosz andrzejKUDYBA Bartosz Andrzej 21 Warszawa 20 0.00145
1.45
Razem 488
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 488

Lista nr 23 - KWW WAWERSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolf-jedynak izabellaWOLF-JEDYNAK Izabella 52 Warszawa 32 0.00232
2.32
2 lzasak pawelzŁASAK Paweł 33 Warszawa 6 0.00043
0.43
3 staszewska elzzzbietaSTASZEWSKA Elżbieta 59 Warszawa 21 0.00152
1.52
4 orlzowski henryk wlzadyslzawORŁOWSKI Henryk Władysław 59 Warszawa 4 0.00029
0.29
5 dazbrzalska ksenia beataDĄBRZALSKA Ksenia Beata 37 Warszawa 3 0.00022
0.22
6 augustyniak slzawomir mariuszAUGUSTYNIAK Sławomir Mariusz 55 Warszawa 21 0.00152
1.52
7 rola urszulaROLA Urszula 57 Warszawa 100 0.00724
7.24
Razem 187
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 187

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA WAWRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pasierbska olga annaPASIERBSKA Olga Anna 43 Warszawa 28 0.00203
2.03
2 malczyk lzukasz pawelzMALCZYK Łukasz Paweł 37 Warszawa 16 0.00116
1.16
3 lisowski wieslzaw wlzodzimierzLISOWSKI Wiesław Włodzimierz 68 Warszawa 5 0.00036
0.36
4 walezdziak malzgorzata annaWALĘDZIAK Małgorzata Anna 62 Warszawa 5 0.00036
0.36
5 borowski piotr jerzyBOROWSKI Piotr Jerzy 27 Warszawa 5 0.00036
0.36
6 pietrusinzski hubert piotrPIETRUSIŃSKI Hubert Piotr 33 Warszawa 5 0.00036
0.36
7 jaczewska maria agnieszkaJACZEWSKA Maria Agnieszka 59 Warszawa 7 0.00051
0.51
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2232
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2021
3 Liczba kart niewykorzystanych 590
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1418
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1420
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1420
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 56
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 49
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1364
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 34 0.00249
2.49
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 10 0.00073
0.73
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 13 0.00095
0.95
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 22 0.00161
1.61
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 3 0.00022
0.22
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 12 0.00088
0.88
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 9 0.00066
0.66
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 11 0.00081
0.81
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 4 0.00029
0.29
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 2 0.00015
0.15
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 3 0.00022
0.22
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 4 0.00029
0.29
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 2 0.00015
0.15
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 3 0.00022
0.22
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 3 0.00022
0.22
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 5 0.00037
0.37
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 5 0.00037
0.37
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 5 0.00037
0.37
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 260 0.01906
19.06
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 77 0.00565
5.65
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 44 0.00323
3.23
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 56 0.00411
4.11
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 12 0.00088
0.88
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 22 0.00161
1.61
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 32 0.00235
2.35
Razem 503
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 503

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 56 0.00411
4.11
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 6 0.00044
0.44
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 0 0
0.00
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 2 0.00015
0.15
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 14 0.00103
1.03
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 4 0.00029
0.29
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 2 0.00015
0.15
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 5 0.00037
0.37
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 2 0.00015
0.15
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 4 0.00029
0.29
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 3 0.00022
0.22
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 5 0.00037
0.37
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 19 0.00139
1.39
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 7 0.00051
0.51
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 10 0.00073
0.73
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 13 0.00095
0.95
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 11 0.00081
0.81
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 2 0.00015
0.15
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 6 0.00044
0.44
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 8 0.00059
0.59
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 3 0.00022
0.22
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 2 0.00015
0.15
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 2 0.00015
0.15
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 7.0E-5
0.07
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 230 0.01686
16.86
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 119 0.00872
8.72
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 54 0.00396
3.96
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 20 0.00147
1.47
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 13 0.00095
0.95
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 38 0.00279
2.79
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 13 0.00095
0.95
Razem 487
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 487

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 4 0.00029
0.29
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 8 0.00059
0.59
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 3 0.00022
0.22
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 2 0.00015
0.15
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 0 0
0.00
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 2 0.00015
0.15
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 2 0.00015
0.15
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 0 0
0.00
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 0 0
0.00
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 1 7.0E-5
0.07
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 1 7.0E-5
0.07
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2232
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2232
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1973
3 Liczba kart niewykorzystanych 552
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1418
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1418
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1420
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1420
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1406
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 15 0.00107
1.07
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 13 0.00092
0.92
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 15 0.00107
1.07
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 561 0.0399
39.90
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 50 0.00356
3.56
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 18 0.00128
1.28
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 4 0.00028
0.28
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 5 0.00036
0.36
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 17 0.00121
1.21
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 4 0.00028
0.28
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 24 0.00171
1.71
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 10 0.00071
0.71
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 649 0.04616
46.16
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 21 0.00149
1.49