Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 97

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Rapackiego 4 Radom, Gołębiów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Szczawińskiego, Mierzejewskiego, Daszyńskiego.
Liczba mieszkańców 1931
Liczba wyborców 1584
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 4
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1582
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1582
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1447
3 Liczba kart niewykorzystanych 556
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 891
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 891
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 891
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 891
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 885
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 47 0.00531
5.31
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 22 0.00249
2.49
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 16 0.00181
1.81
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 7 0.00079
0.79
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 28 0.00316
3.16
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 318 0.03593
35.93
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 447 0.05051
50.51
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1582
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1582
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1431
3 Liczba kart niewykorzystanych 542
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 891
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 891
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 890
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 890
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 881
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak eugeniusz jacekWOŹNIAK Eugeniusz Jacek 58 Radom 46 0.00522
5.22
2 wydra dariusz michalzWYDRA Dariusz Michał 54 Radom 1 0.00011
0.11
3 fituch joanna ewaFITUCH Joanna Ewa 27 Radom 2 0.00023
0.23
4 kupidura artur adamKUPIDURA Artur Adam 49 Radom 0 0
0.00
5 tkaczyk karolina ewaTKACZYK Karolina Ewa 28 Radom 3 0.00034
0.34
6 stachowicz jacekSTACHOWICZ Jacek 20 Radom 1 0.00011
0.11
7 sulzkowska martyna annaSUŁKOWSKA Martyna Anna 24 Radom 2 0.00023
0.23
8 szymczak lzukaszSZYMCZAK Łukasz 25 Radom 0 0
0.00
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ferensztajn krzysztofFERENSZTAJN Krzysztof 55 Radom 9 0.00102
1.02
2 kosiec jacekKOSIEC Jacek 50 Radom 7 0.00079
0.79
3 kundys malzgorzata franciszkaKUNDYS Małgorzata Franciszka 52 Radom 8 0.00091
0.91
4 mazurek maria janinaMAZUREK Maria Janina 57 Radom 0 0
0.00
5 bazk jaroslzaw miroslzawBĄK Jarosław Mirosław 51 Radom 3 0.00034
0.34
6 chmielewska malzgorzata malwinaCHMIELEWSKA Małgorzata Malwina 34 Radom 1 0.00011
0.11
7 pujanek wlzodzimierz wincentyPUJANEK Włodzimierz Wincenty 60 Radom 2 0.00023
0.23
8 strzelec monikaSTRZELEC Monika 39 Radom 1 0.00011
0.11
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maniak janMANIAK Jan 60 Radom 7 0.00079
0.79
2 soja grazzzynaSOJA Grażyna 53 Radom 13 0.00148
1.48
3 kolzodziejczyk piotrKOŁODZIEJCZYK Piotr 41 Radom 6 0.00068
0.68
4 staszewska anastazja monikaSTASZEWSKA Anastazja Monika 50 Radom 0 0
0.00
5 pajazk anetaPAJĄK Aneta 40 Radom 6 0.00068
0.68
6 litwin konrad aleksanderLITWIN Konrad Aleksander 32 Radom 0 0
0.00
7 gutowski jaroslzawGUTOWSKI Jarosław 32 Radom 1 0.00011
0.11
8 kwiatkowski ryszardKWIATKOWSKI Ryszard 71 Radom 1 0.00011
0.11
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogusz kingaBOGUSZ Kinga 39 Radom 34 0.00386
3.86
2 pacholec jerzyPACHOLEC Jerzy 64 Radom 20 0.00227
2.27
3 pastuszka - chrobotowicz katarzynaPASTUSZKA - CHROBOTOWICZ Katarzyna 37 Radom 52 0.0059
5.90
4 solzsznia marekSOŁŚNIA Marek 40 Radom 24 0.00272
2.72
5 stanzczyk aneta justynaSTAŃCZYK Aneta Justyna 40 Radom 5 0.00057
0.57
6 chrzanowski krzysztof maciejCHRZANOWSKI Krzysztof Maciej 40 Radom 4 0.00045
0.45
7 bartosiak mariuszBARTOSIAK Mariusz 31 Radom 19 0.00216
2.16
8 kuzzmiuk mateusz janKUŹMIUK Mateusz Jan 26 Radom 64 0.00726
7.26
Razem 222
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 222

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyczynzski mateusz romanTYCZYŃSKI Mateusz Roman 34 Radom 89 0.0101
10.10
2 michalska - wilk marta ewelinaMICHALSKA - WILK Marta Ewelina 31 Radom 61 0.00692
6.92
3 rabenda jaroslzaw grzegorzRABENDA Jarosław Grzegorz 53 Radom 17 0.00193
1.93
4 pastuszka pawelz lzukaszPASTUSZKA Paweł Łukasz 41 Radom 3 0.00034
0.34
5 gawrysz ewa danutaGAWRYŚ Ewa Danuta 52 Radom 2 0.00023
0.23
6 wojcieszak mateuszWOJCIESZAK Mateusz 23 Radom 6 0.00068
0.68
7 szprendalzowicz piotr jerzySZPRENDAŁOWICZ Piotr Jerzy 46 Radom 24 0.00272
2.72
8 sokolzowska jolanta monikaSOKOŁOWSKA Jolanta Monika 51 Radom 7 0.00079
0.79
Razem 209
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 209

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak kazimierz grzegorzWOŹNIAK Kazimierz Grzegorz 57 Radom 272 0.03087
30.87
2 szlegier jacek robertSZLEGIER Jacek Robert 54 Radom 5 0.00057
0.57
3 standowicz malzgorzata bogumilzaSTANDOWICZ Małgorzata Bogumiła 65 Radom 0 0
0.00
4 kostkiewicz piotr arturKOSTKIEWICZ Piotr Artur 50 Radom 3 0.00034
0.34
5 rutka joanna jolantaRUTKA Joanna Jolanta 49 Radom 4 0.00045
0.45
6 rogala janusz pawelzROGALA Janusz Paweł 53 Radom 1 0.00011
0.11
7 parszewska alicja magdalenaPARSZEWSKA Alicja Magdalena 62 R 0 0
0.00
8 sobolewski janSOBOLEWSKI Jan 58 Radom 16 0.00182
1.82
Razem 301
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 301

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stazpor cezary jozzefSTĄPOR Cezary Józef 54 Radom 5 0.00057
0.57
2 marecki piotr andrzejMARECKI Piotr Andrzej 37 Radom 3 0.00034
0.34
3 szymanzska anetaSZYMAŃSKA Aneta 39 Radom 1 0.00011
0.11
4 zieztek piotr milzoszZIĘTEK Piotr Miłosz 29 Radom 0 0
0.00
5 ksiazzzzka ewa bozzzenaKSIĄŻKA Ewa Bożena 40 Radom 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glinzski karolGLIŃSKI Karol 41 Radom 4 0.00045
0.45
2 stobiecki jerzy andrzejSTOBIECKI Jerzy Andrzej 47 Radom 5 0.00057
0.57
3 solzsznia dariuszSOŁŚNIA Dariusz 50 Radom 9 0.00102
1.02
4 warcholz mariusz stanislzawWARCHOŁ Mariusz Stanisław 40 Radom 0 0
0.00
5 malzysa jacek grzegorzMAŁYSA Jacek Grzegorz 51 Radom 0 0
0.00
6 jezdra malzgorzata ewaJĘDRA Małgorzata Ewa 49 Radom 0 0
0.00
7 rozzzzycka katarzyna annaRÓŻYCKA Katarzyna Anna 32 Radom 0 0
0.00
8 wasilewska dorota nataliaWASILEWSKA Dorota Natalia 32 Radom 2 0.00023
0.23
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1582
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1430
3 Liczba kart niewykorzystanych 549
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 891
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 890
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 890
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 868
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 20 0.0023
2.30
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 2 0.00023
0.23
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 6 0.00069
0.69
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 4 0.00046
0.46
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 7 0.00081
0.81
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 5 0.00058
0.58
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 4 0.00046
0.46
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 2 0.00023
0.23
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 6 0.00069
0.69
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 22 0.00253
2.53
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 20 0.0023
2.30
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 2 0.00023
0.23
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 2 0.00023
0.23
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 1 0.00012
0.12
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 0 0
0.00
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 0 0
0.00
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 0 0
0.00
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 8 0.00092
0.92
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 6 0.00069
0.69
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 0 0
0.00
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 0 0
0.00
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 0 0
0.00
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 4 0.00046
0.46
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 228 0.02627
26.27
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 12 0.00138
1.38
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 7 0.00081
0.81
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 8 0.00092
0.92
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 6 0.00069
0.69
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 12 0.00138
1.38
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 14 0.00161
1.61
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 1 0.00012
0.12
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 2 0.00023
0.23
Razem 290
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 290

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 6 0.00069
0.69
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 12 0.00138
1.38
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 1 0.00012
0.12
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 3 0.00035
0.35
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 4 0.00046
0.46
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 6 0.00069
0.69
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 1 0.00012
0.12
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 0 0
0.00
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 1 0.00012
0.12
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 2 0.00023
0.23
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 2 0.00023
0.23
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 1 0.00012
0.12
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 1 0.00012
0.12
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 8 0.00092
0.92
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 0 0
0.00
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 0 0
0.00
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 1 0.00012
0.12
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 1 0.00012
0.12
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 0 0
0.00
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 0 0
0.00
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 1 0.00012
0.12
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 22 0.00253
2.53
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 5 0.00058
0.58
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 7 0.00081
0.81
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 4 0.00046
0.46
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 6 0.00069
0.69
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 12 0.00138
1.38
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 0 0
0.00
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 3 0.00035
0.35
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 10 0.00115
1.15
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 0 0
0.00
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 0 0
0.00
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 1 0.00012
0.12
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 136 0.01567
15.67
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 88 0.01014
10.14
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 11 0.00127
1.27
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 3 0.00035
0.35
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 17 0.00196
1.96
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 40 0.00461
4.61
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 5 0.00058
0.58
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 4 0.00046
0.46
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 13 0.0015
1.50
Razem 317
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 317

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 6 0.00069
0.69
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 0 0
0.00
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 1 0.00012
0.12
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 1 0.00012
0.12
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 1 0.00012
0.12
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 4 0.00046
0.46
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 0 0
0.00
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 1 0.00012
0.12
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 4 0.00046
0.46
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 0 0
0.00
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 0 0
0.00
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 0 0
0.00
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 1 0.00012
0.12
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6