Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 72

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Starokrakowska 124/128 Radom, Jeżowa Wola
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Młyńska, Nasypowa, Starokrakowska, Szydłowiecka od Nr 29 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 32 do końca (strona parzysta), Wiklinowa, Koszykowa, Nadrzeczna, Orna, Zielone Wzgórze.
Liczba mieszkańców 1346
Liczba wyborców 1080
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 3
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1079
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1079
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 982
3 Liczba kart niewykorzystanych 443
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 539
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 539
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 539
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 539
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 538
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 22 0.00409
4.09
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 10 0.00186
1.86
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 10 0.00186
1.86
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 2 0.00037
0.37
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 10 0.00186
1.86
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 308 0.05725
57.25
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 176 0.03271
32.71
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1079
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 974
3 Liczba kart niewykorzystanych 435
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 539
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 539
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 539
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 29
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 507
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 13 0.00256
2.56
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 2 0.00039
0.39
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 2 0.00039
0.39
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 2 0.00039
0.39
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 3 0.00059
0.59
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 3 0.00059
0.59
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 5 0.00099
0.99
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 2 0.00039
0.39
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 3 0.00059
0.59
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 10 0.00197
1.97
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 1 0.0002
0.20
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 0 0
0.00
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 0 0
0.00
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 2 0.00039
0.39
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 1 0.0002
0.20
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 0 0
0.00
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 0 0
0.00
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 8 0.00158
1.58
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 1 0.0002
0.20
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 3 0.00059
0.59
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 0 0
0.00
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 1 0.0002
0.20
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 3 0.00059
0.59
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 78 0.01538
15.38
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 7 0.00138
1.38
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 1 0.0002
0.20
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 3 0.00059
0.59
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 1 0.0002
0.20
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 3 0.00059
0.59
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 5 0.00099
0.99
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 4 0.00079
0.79
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 4 0.00079
0.79
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 8 0.00158
1.58
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 4 0.00079
0.79
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 0 0
0.00
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 1 0.0002
0.20
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 0 0
0.00
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 0 0
0.00
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 0 0
0.00
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 2 0.00039
0.39
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 3 0.00059
0.59
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 0 0
0.00
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 0 0
0.00
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 0 0
0.00
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 3 0.00059
0.59
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 1 0.0002
0.20
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 0 0
0.00
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 2 0.00039
0.39
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 1 0.0002
0.20
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 0 0
0.00
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 0 0
0.00
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 1 0.0002
0.20
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 21 0.00414
4.14
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 13 0.00256
2.56
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 4 0.00079
0.79
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 7 0.00138
1.38
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 0 0
0.00
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 2 0.00039
0.39
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 1 0.0002
0.20
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 1 0.0002
0.20
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 7 0.00138
1.38
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 0 0
0.00
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 2 0.00039
0.39
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 1 0.0002
0.20
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 102 0.02012
20.12
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 64 0.01262
12.62
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 27 0.00533
5.33
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 5 0.00099
0.99
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 6 0.00118
1.18
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 27 0.00533
5.33
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 7 0.00138
1.38
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 3 0.00059
0.59
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 5 0.00099
0.99
Razem 246
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 246

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 0 0
0.00
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 2 0.00039
0.39
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 0 0
0.00
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 1 0.0002
0.20
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 0 0
0.00
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 0 0
0.00
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 0 0
0.00
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 2 0.00039
0.39
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 0 0
0.00
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 0 0
0.00
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 0 0
0.00
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 0 0
0.00
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1079
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1079
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 976
3 Liczba kart niewykorzystanych 437
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 539
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 539
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 539
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 539
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 520
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolzowiec hubert jacekWOŁOWIEC Hubert Jacek 29 Radom 8 0.00154
1.54
2 niemiec malzgorzataNIEMIEC Małgorzata 43 Radom 1 0.00019
0.19
3 kapusta annaKAPUSTA Anna 32 Radom 1 0.00019
0.19
4 skrok anna krystynaSKROK Anna Krystyna 56 Radom 0 0
0.00
5 gulinzski konradGULIŃSKI Konrad 34 Radom 0 0
0.00
6 gajewska agnieszkaGAJEWSKA Agnieszka 34 Radom 1 0.00019
0.19
7 szwisz marzenaŚWIŚ MARZENA 33 RADOM 0 0
0.00
8 szwiostek jacekŚWIOSTEK JACEK 49 Radom 2 0.00038
0.38
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stolarczyk agnieszka barbaraSTOLARCZYK Agnieszka Barbara 50 Radom 11 0.00212
2.12
2 rybski tomasz slzawomirRYBSKI Tomasz Sławomir 49 Radom 2 0.00038
0.38
3 szymanzski piotr wlzadyslzawSZYMAŃSKI Piotr Władysław 39 Radom 1 0.00019
0.19
4 dlzuzzzewska-dworak lidia emiliaDŁUŻEWSKA-DWORAK Lidia Emilia 36 Radom 3 0.00058
0.58
5 lesiak-kowalczyk justynaLESIAK-KOWALCZYK Justyna 41 Radom 1 0.00019
0.19
6 rojek tomasz andrzejROJEK Tomasz Andrzej 41 Radom 0 0
0.00
7 jonzczyk bogdan wojciechJOŃCZYK Bogdan Wojciech 59 Radom 0 0
0.00
8 guzowski lzukasz michalzGUZOWSKI Łukasz Michał 40 Radom 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fundowicz piotr stefanFUNDOWICZ Piotr Stefan 49 Radom 16 0.00308
3.08
2 skozrkiewicz marek jacekSKÓRKIEWICZ Marek Jacek 45 Radom 5 0.00096
0.96
3 sztuka pawelz danielSZTUKA Paweł Daniel 18 Radom 2 0.00038
0.38
4 paciorek aleksandra zofiaPACIOREK Aleksandra Zofia 36 Radom 4 0.00077
0.77
5 skrzypek patrycja magdalenaSKRZYPEK Patrycja Magdalena 27 Radom 4 0.00077
0.77
6 skrok anna irenaSKROK Anna Irena 35 Radom 1 0.00019
0.19
7 lzuczakiewicz tomaszŁUCZAKIEWICZ Tomasz 24 Radom 1 0.00019
0.19
8 slzyk wojciech jakubSŁYK Wojciech Jakub 20 Radom 1 0.00019
0.19
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podlewski lzukaszPODLEWSKI Łukasz 36 Radom 48 0.00923
9.23
2 staszewski kazimierzSTASZEWSKI Kazimierz 63 Radom 29 0.00558
5.58
3 kaca marcinKACA Marcin 29 Radom 114 0.02192
21.92
4 skoczek teresa mariaSKOCZEK Teresa Maria 62 Radom 9 0.00173
1.73
5 pokorska barbara malzgorzataPOKORSKA Barbara Małgorzata 58 Radom 22 0.00423
4.23
6 szewczyk krzysztof jerzySZEWCZYK Krzysztof Jerzy 51 Radom 7 0.00135
1.35
7 pluta robert wojciechPLUTA Robert Wojciech 52 RADOM 11 0.00212
2.12
8 byzdra justyna annaBYZDRA Justyna Anna 48 RADOM 11 0.00212
2.12
Razem 251
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 251

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalinowska katarzynaKALINOWSKA Katarzyna 40 Radom 71 0.01365
13.65
2 neska zbigniew piotrNESKA Zbigniew Piotr 64 Radom 22 0.00423
4.23
3 lzuczycki jakubŁUCZYCKI Jakub 35 Radom 4 0.00077
0.77
4 prokopczyk-tulik agnieszka ewaPROKOPCZYK-TULIK Agnieszka Ewa 43 Radom 5 0.00096
0.96
5 malmon-tomczyk anettaMALMON-TOMCZYK Anetta 47 Radom 11 0.00212
2.12
6 barszcz lech adamBARSZCZ Lech Adam 55 Radom 2 0.00038
0.38
7 kaca marcin robertKACA Marcin Robert 44 Radom 10 0.00192
1.92
8 dazbrowski marcinDĄBROWSKI Marcin 42 Radom 7 0.00135
1.35
Razem 132
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 132

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gierwatowska agnieszkaGIERWATOWSKA Agnieszka 42 Radom 15 0.00288
2.88
2 gajda jaroslzaw franciszekGAJDA Jarosław Franciszek 60 Radom 6 0.00115
1.15
3 bojarski rafalzBOJARSKI Rafał 21 Radom 3 0.00058
0.58
4 dudek henrykDUDEK Henryk 64 Radom 2 0.00038
0.38
5 janicka katarzynaJANICKA Katarzyna 28 Radom 1 0.00019
0.19
6 dygas tomasz pawelzDYGAS Tomasz Paweł 41 Radom 1 0.00019
0.19
7 cis urszula wandaCIS Urszula Wanda 56 Radom 0 0
0.00
8 kacperski wojciech tadeuszKACPERSKI Wojciech Tadeusz 64 Radom 0 0
0.00
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andulza milzoszANDUŁA Miłosz 31 Radom 4 0.00077
0.77
2 cieszlik janusz michalzCIEŚLIK Janusz Michał 41 Radom 1 0.00019
0.19
3 kaca maksymilian przemyslzawKACA Maksymilian Przemysław 30 Radom 8 0.00154
1.54
4 kowalczyk martaKOWALCZYK Marta 41 Radom 2 0.00038
0.38
5 bazczek dorota barbaraBĄCZEK Dorota Barbara 51 Radom 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 Radom 20 0.00385
3.85
2 wozjcik michalz grzegorzWÓJCIK Michał Grzegorz 35 Radom 0 0
0.00
3 piwowarczyk pawelz zdzislzawPIWOWARCZYK Paweł Zdzisław 46 Radom 2 0.00038
0.38
4 nowak beata elzzzbietaNOWAK Beata Elżbieta 48 Radom 7 0.00135
1.35
5 rogacki patrykROGACKI Patryk 32 Radom 0 0
0.00
6 rybinzska emiliaRYBIŃSKA Emilia 37 Radom 0 0
0.00
7 jaroszek martyna malzgorzataJAROSZEK Martyna Małgorzata 36 Radom 0 0
0.00
8 wojciechowska-iwanzczuk alicja grazzzynaWOJCIECHOWSKA-IWAŃCZUK Alicja Grażyna 74 Radom 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29