Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 46

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 Radom, Idalin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Jaśminowa, Czeremchowa, Jarzynowa, Trawna, Norwida, Zapolskiej, Owocowa, Makowska, Wschodnia, Klinowa, Inwalidów Wojennych, Niemcewicza, Hoża, Dygasińskiego, Konopnickiej, Złota, Prosta, Dąbrowskiego, Mikołaja z Radomia, Zagłoby, Lubońskiego, Biała od Nr 2 do Nr 110 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 97 (strona nieparzysta), Błotnia od Nr 2 do Nr 24 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 21 (strona nieparzysta), Placowa od Nr 33 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 28 do końca (strona parzysta), Pusta od Nr 23 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 30 do końca (strona parzysta), Słowackiego od Nr 30 do Nr 158 (strona parzysta), al. Grzecznarowskiego od ul. Kwiatkowskiego do ul. Słowackiego, Zielińskiego.
Liczba mieszkańców 2316
Liczba wyborców 1914
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1915
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1915
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1740
3 Liczba kart niewykorzystanych 709
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1030
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1030
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1034
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1034
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1030
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 45 0.00437
4.37
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 18 0.00175
1.75
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 53 0.00515
5.15
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 11 0.00107
1.07
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 38 0.00369
3.69
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 428 0.04155
41.55
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 437 0.04243
42.43
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1915
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1915
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1742
3 Liczba kart niewykorzystanych 709
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1030
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1030
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1034
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1034
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1018
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalik rafalz grzegorzKOWALIK Rafał Grzegorz 47 Radom 5 0.00049
0.49
2 kwiatkowski michalz piotrKWIATKOWSKI Michał Piotr 35 Radom 2 0.0002
0.20
3 burandt berta teresaBURANDT Berta Teresa 40 Radom 1 0.0001
0.10
4 boczynzski andrzejBOCZYŃSKI Andrzej 65 Radom 0 0
0.00
5 tomczyk joannaTOMCZYK Joanna 38 Radom 6 0.00059
0.59
6 walczak anetaWALCZAK Aneta 34 Radom 3 0.00029
0.29
7 karpinzski jacek romanKARPIŃSKI Jacek Roman 52 Radom 12 0.00118
1.18
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bakulza jozzefBAKUŁA Józef 62 Radom 16 0.00157
1.57
2 bednarczyk bartoszBEDNARCZYK Bartosz 34 Radom 11 0.00108
1.08
3 dezbska-janusz barbara annaDĘBSKA-JANUSZ Barbara Anna 46 Radom 0 0
0.00
4 wlazlzo stefan andrzejWLAZŁO Stefan Andrzej 53 Radom 4 0.00039
0.39
5 maciejewska sylwiaMACIEJEWSKA Sylwia 28 Radom 1 0.0001
0.10
6 malzaczek paulina katarzynaMAŁACZEK Paulina Katarzyna 20 Radom 1 0.0001
0.10
7 okrozj grzegorz wlzodzimierzOKRÓJ Grzegorz Włodzimierz 66 Radom 0 0
0.00
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sztuka piotr robertSZTUKA Piotr Robert 24 Radom 21 0.00206
2.06
2 pronobis mariola urszulaPRONOBIS Mariola Urszula 46 Radom 8 0.00079
0.79
3 skozrkiewicz jerzySKÓRKIEWICZ Jerzy 52 Radom 32 0.00314
3.14
4 dudek bartlzomiejDUDEK Bartłomiej 24 Radom 4 0.00039
0.39
5 bartosiewicz anna iwonaBARTOSIEWICZ Anna Iwona 41 Radom 4 0.00039
0.39
6 wolak anna marlenaWOLAK Anna Marlena 25 Radom 1 0.0001
0.10
7 pozzzyczka leszekPOŻYCZKA Leszek 62 Radom 14 0.00138
1.38
Razem 84
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 84

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gutkowicz karol adamGUTKOWICZ Karol Adam 31 Radom 143 0.01405
14.05
2 bochenzski adam slzawomirBOCHEŃSKI Adam Sławomir 57 Radom 78 0.00766
7.66
3 pozlzbratek malzgorzata danutaPÓŁBRATEK Małgorzata Danuta 63 Radom 21 0.00206
2.06
4 mizerski wieslzaw mieczyslzawMIZERSKI Wiesław Mieczysław 64 Radom 38 0.00373
3.73
5 majewski marcinMAJEWSKI Marcin 37 Radom 14 0.00138
1.38
6 urbanzska agnieszka annaURBAŃSKA Agnieszka Anna 27 Radom 63 0.00619
6.19
7 kunowska joanna barbaraKUNOWSKA Joanna Barbara 61 Radom 30 0.00295
2.95
Razem 387
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 387

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 frysztak konrad miroslzawFRYSZTAK Konrad Mirosław 32 Radom 194 0.01906
19.06
2 wezdzonka wieslzawWĘDZONKA Wiesław 62 Radom 26 0.00255
2.55
3 zajazc malzgorzata jolantaZAJĄC Małgorzata Jolanta 58 Radom 21 0.00206
2.06
4 korczynzski romanKORCZYŃSKI Roman 59 Radom 10 0.00098
0.98
5 szczezsna aleksandra justynaSZCZĘSNA Aleksandra Justyna 25 Radom 37 0.00363
3.63
6 biesiadecka patrycja katarzynaBIESIADECKA Patrycja Katarzyna 41 Radom 28 0.00275
2.75
7 tokarski adamTOKARSKI Adam 29 Radom 6 0.00059
0.59
Razem 322
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 322

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 Radom 48 0.00472
4.72
2 bernat wojciech szczepanBERNAT Wojciech Szczepan 50 Radom 12 0.00118
1.18
3 kowalski jakubKOWALSKI Jakub 21 Radom 7 0.00069
0.69
4 dziocha magdalena annaDZIOCHA Magdalena Anna 43 Radom 20 0.00196
1.96
5 kwiecienz maria dorotaKWIECIEŃ Maria Dorota 50 Radom 2 0.0002
0.20
6 konopka justyna emiliaKONOPKA Justyna Emilia 42 Radom 3 0.00029
0.29
7 szewczyk marcinSZEWCZYK Marcin 30 Radom 5 0.00049
0.49
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 auguszcik marekAUGUŚCIK Marek 54 Radom 8 0.00079
0.79
2 olejnik edyta magdalenaOLEJNIK Edyta Magdalena 51 Radom 0 0
0.00
3 kuczynzski dominikKUCZYŃSKI Dominik 31 Radom 0 0
0.00
4 kaca marcin zbigniewKACA Marcin Zbigniew 37 Radom 2 0.0002
0.20
5 andulza anna mariaANDUŁA Anna Maria 33 Radom 1 0.0001
0.10
6 lewicki jacekLEWICKI Jacek 34 Radom 0 0
0.00
7 jagielzlzo monika barbaraJAGIEŁŁO Monika Barbara 31 Radom 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichawa alicjaCICHAWA Alicja 33 Radom 30 0.00295
2.95
2 drachal andrzejDRACHAL Andrzej 37 Radom 4 0.00039
0.39
3 pawlzowska joannaPAWŁOWSKA Joanna 36 Radom 0 0
0.00
4 sosnowska edytaSOSNOWSKA Edyta 35 Radom 4 0.00039
0.39
5 kucharczyk piotrKUCHARCZYK Piotr 33 Radom 5 0.00049
0.49
6 stezpienz daria elzzzbietaSTĘPIEŃ Daria Elżbieta 64 Radom 0 0
0.00
7 figura grzegorzFIGURA Grzegorz 39 Radom 11 0.00108
1.08
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 19 - KWW CIEŻUCH MICHAŁ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciezzzuch michalz wojciechCIEŻUCH Michał Wojciech 35 Radom 1 0.0001
0.10
2 gregorczyk karolina weronikaGREGORCZYK Karolina Weronika 26 Radom 0 0
0.00
3 gawryjolzek ewelina magdalenaGAWRYJOŁEK Ewelina Magdalena 30 Radom 0 0
0.00
4 ciezzzuch anna bogumilzaCIEŻUCH Anna Bogumiła 37 Radom 0 0
0.00
5 warcholz lzukasz marcinWARCHOŁ Łukasz Marcin 34 Radom 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1915
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1707
3 Liczba kart niewykorzystanych 695
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1030
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1034
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1034
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1005
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 10 0.001
1.00
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 2 0.0002
0.20
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 2 0.0002
0.20
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 0 0
0.00
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 7 0.0007
0.70
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 4 0.0004
0.40
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 1 0.0001
0.10
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 11 0.00109
1.09
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 8 0.0008
0.80
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 20 0.00199
1.99
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 13 0.00129
1.29
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 0 0
0.00
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 1 0.0001
0.10
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 1 0.0001
0.10
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 1 0.0001
0.10
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 1 0.0001
0.10
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 1 0.0001
0.10
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 10 0.001
1.00
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 2 0.0002
0.20
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 1 0.0001
0.10
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 2 0.0002
0.20
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 0 0
0.00
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 2 0.0002
0.20
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 202 0.0201
20.10
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 24 0.00239
2.39
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 5 0.0005
0.50
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 7 0.0007
0.70
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 8 0.0008
0.80
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 13 0.00129
1.29
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 11 0.00109
1.09
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 4 0.0004
0.40
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 4 0.0004
0.40
Razem 278
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 278

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 12 0.00119
1.19
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 6 0.0006
0.60
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 0 0
0.00
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 2 0.0002
0.20
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 24 0.00239
2.39
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 1 0.0001
0.10
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 0 0
0.00
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 3 0.0003
0.30
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 2 0.0002
0.20
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 1 0.0001
0.10
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 0 0
0.00
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 0 0
0.00
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 0 0
0.00
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 2 0.0002
0.20
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 1 0.0001
0.10
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 1 0.0001
0.10
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 0 0
0.00
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 0 0
0.00
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 3 0.0003
0.30
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 0 0
0.00
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 28 0.00279
2.79
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 11 0.00109
1.09
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 4 0.0004
0.40
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 6 0.0006
0.60
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 8 0.0008
0.80
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 2 0.0002
0.20
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 3 0.0003
0.30
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 3 0.0003
0.30
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 15 0.00149
1.49
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 1 0.0001
0.10
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 0 0
0.00
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 1 0.0001
0.10
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 3 0.0003
0.30
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 2 0.0002
0.20
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 203 0.0202
20.20
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 182 0.01811
18.11
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 20 0.00199
1.99
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 6 0.0006
0.60
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 8 0.0008
0.80
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 32 0.00318
3.18
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 11 0.00109
1.09
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 1 0.0001
0.10
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 7 0.0007
0.70
Razem 470
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 470

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 0 0
0.00
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 0 0
0.00
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 1 0.0001
0.10
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 0 0
0.00
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 0 0
0.00
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 2 0.0002
0.20
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 1 0.0001
0.10
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 1 0.0001
0.10
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 1 0.0001
0.10
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 1 0.0001
0.10
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 0 0
0.00
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 0 0
0.00
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 4 0.0004
0.40
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8