Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 45

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 Radom, Idalin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Kwiatkowskiego od Nr 1 do Nr 105 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 98 (strona parzysta), Kośna, Strzelecka, Wrześniowskiego, Fabryczna, Graniczna, Mazowieckiego od Nr 1 do Nr 7 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 10 (strona parzysta), Błotnia od Nr 23, do końca (strona nieparzysta) i od Nr 26 do końca (strona parzysta), Pusta od Nr 1 do Nr 21 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 28 A (strona parzysta), Placowa od Nr 1 do Nr 31 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 26 (strona parzysta), al. Grzecznarowskiego od ul. Staroopatowskiej do ul. Kwiatkowskiego.
Liczba mieszkańców 1158
Liczba wyborców 963
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 975
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 975
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 887
3 Liczba kart niewykorzystanych 397
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 492
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 492
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 489
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 489
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 484
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 22 0.00455
4.55
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 10 0.00207
2.07
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 18 0.00372
3.72
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 5 0.00103
1.03
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 11 0.00227
2.27
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 171 0.03533
35.33
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 247 0.05103
51.03
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 975
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 975
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 892
3 Liczba kart niewykorzystanych 391
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 492
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 492
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 490
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 490
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 469
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalik rafalz grzegorzKOWALIK Rafał Grzegorz 47 Radom 2 0.00043
0.43
2 kwiatkowski michalz piotrKWIATKOWSKI Michał Piotr 35 Radom 2 0.00043
0.43
3 burandt berta teresaBURANDT Berta Teresa 40 Radom 1 0.00021
0.21
4 boczynzski andrzejBOCZYŃSKI Andrzej 65 Radom 0 0
0.00
5 tomczyk joannaTOMCZYK Joanna 38 Radom 2 0.00043
0.43
6 walczak anetaWALCZAK Aneta 34 Radom 2 0.00043
0.43
7 karpinzski jacek romanKARPIŃSKI Jacek Roman 52 Radom 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bakulza jozzefBAKUŁA Józef 62 Radom 9 0.00192
1.92
2 bednarczyk bartoszBEDNARCZYK Bartosz 34 Radom 7 0.00149
1.49
3 dezbska-janusz barbara annaDĘBSKA-JANUSZ Barbara Anna 46 Radom 1 0.00021
0.21
4 wlazlzo stefan andrzejWLAZŁO Stefan Andrzej 53 Radom 1 0.00021
0.21
5 maciejewska sylwiaMACIEJEWSKA Sylwia 28 Radom 0 0
0.00
6 malzaczek paulina katarzynaMAŁACZEK Paulina Katarzyna 20 Radom 0 0
0.00
7 okrozj grzegorz wlzodzimierzOKRÓJ Grzegorz Włodzimierz 66 Radom 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sztuka piotr robertSZTUKA Piotr Robert 24 Radom 7 0.00149
1.49
2 pronobis mariola urszulaPRONOBIS Mariola Urszula 46 Radom 4 0.00085
0.85
3 skozrkiewicz jerzySKÓRKIEWICZ Jerzy 52 Radom 23 0.0049
4.90
4 dudek bartlzomiejDUDEK Bartłomiej 24 Radom 1 0.00021
0.21
5 bartosiewicz anna iwonaBARTOSIEWICZ Anna Iwona 41 Radom 1 0.00021
0.21
6 wolak anna marlenaWOLAK Anna Marlena 25 Radom 2 0.00043
0.43
7 pozzzyczka leszekPOŻYCZKA Leszek 62 Radom 1 0.00021
0.21
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gutkowicz karol adamGUTKOWICZ Karol Adam 31 Radom 40 0.00853
8.53
2 bochenzski adam slzawomirBOCHEŃSKI Adam Sławomir 57 Radom 55 0.01173
11.73
3 pozlzbratek malzgorzata danutaPÓŁBRATEK Małgorzata Danuta 63 Radom 15 0.0032
3.20
4 mizerski wieslzaw mieczyslzawMIZERSKI Wiesław Mieczysław 64 Radom 20 0.00426
4.26
5 majewski marcinMAJEWSKI Marcin 37 Radom 6 0.00128
1.28
6 urbanzska agnieszka annaURBAŃSKA Agnieszka Anna 27 Radom 17 0.00362
3.62
7 kunowska joanna barbaraKUNOWSKA Joanna Barbara 61 Radom 12 0.00256
2.56
Razem 165
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 165

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 frysztak konrad miroslzawFRYSZTAK Konrad Mirosław 32 Radom 124 0.02644
26.44
2 wezdzonka wieslzawWĘDZONKA Wiesław 62 Radom 27 0.00576
5.76
3 zajazc malzgorzata jolantaZAJĄC Małgorzata Jolanta 58 Radom 18 0.00384
3.84
4 korczynzski romanKORCZYŃSKI Roman 59 Radom 7 0.00149
1.49
5 szczezsna aleksandra justynaSZCZĘSNA Aleksandra Justyna 25 Radom 12 0.00256
2.56
6 biesiadecka patrycja katarzynaBIESIADECKA Patrycja Katarzyna 41 Radom 3 0.00064
0.64
7 tokarski adamTOKARSKI Adam 29 Radom 3 0.00064
0.64
Razem 194
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 194

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 Radom 18 0.00384
3.84
2 bernat wojciech szczepanBERNAT Wojciech Szczepan 50 Radom 5 0.00107
1.07
3 kowalski jakubKOWALSKI Jakub 21 Radom 1 0.00021
0.21
4 dziocha magdalena annaDZIOCHA Magdalena Anna 43 Radom 1 0.00021
0.21
5 kwiecienz maria dorotaKWIECIEŃ Maria Dorota 50 Radom 0 0
0.00
6 konopka justyna emiliaKONOPKA Justyna Emilia 42 Radom 0 0
0.00
7 szewczyk marcinSZEWCZYK Marcin 30 Radom 1 0.00021
0.21
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 auguszcik marekAUGUŚCIK Marek 54 Radom 0 0
0.00
2 olejnik edyta magdalenaOLEJNIK Edyta Magdalena 51 Radom 0 0
0.00
3 kuczynzski dominikKUCZYŃSKI Dominik 31 Radom 0 0
0.00
4 kaca marcin zbigniewKACA Marcin Zbigniew 37 Radom 2 0.00043
0.43
5 andulza anna mariaANDUŁA Anna Maria 33 Radom 0 0
0.00
6 lewicki jacekLEWICKI Jacek 34 Radom 1 0.00021
0.21
7 jagielzlzo monika barbaraJAGIEŁŁO Monika Barbara 31 Radom 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichawa alicjaCICHAWA Alicja 33 Radom 8 0.00171
1.71
2 drachal andrzejDRACHAL Andrzej 37 Radom 0 0
0.00
3 pawlzowska joannaPAWŁOWSKA Joanna 36 Radom 1 0.00021
0.21
4 sosnowska edytaSOSNOWSKA Edyta 35 Radom 0 0
0.00
5 kucharczyk piotrKUCHARCZYK Piotr 33 Radom 3 0.00064
0.64
6 stezpienz daria elzzzbietaSTĘPIEŃ Daria Elżbieta 64 Radom 0 0
0.00
7 figura grzegorzFIGURA Grzegorz 39 Radom 2 0.00043
0.43
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 19 - KWW CIEŻUCH MICHAŁ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciezzzuch michalz wojciechCIEŻUCH Michał Wojciech 35 Radom 0 0
0.00
2 gregorczyk karolina weronikaGREGORCZYK Karolina Weronika 26 Radom 0 0
0.00
3 gawryjolzek ewelina magdalenaGAWRYJOŁEK Ewelina Magdalena 30 Radom 0 0
0.00
4 ciezzzuch anna bogumilzaCIEŻUCH Anna Bogumiła 37 Radom 0 0
0.00
5 warcholz lzukasz marcinWARCHOŁ Łukasz Marcin 34 Radom 1 0.00021
0.21
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 975
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 879
3 Liczba kart niewykorzystanych 386
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 492
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 491
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 491
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 470
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 4 0.00085
0.85
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 0 0
0.00
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 3 0.00064
0.64
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 0 0
0.00
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 0 0
0.00
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 0 0
0.00
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 1 0.00021
0.21
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 3 0.00064
0.64
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 12 0.00255
2.55
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 15 0.00319
3.19
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 0 0
0.00
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 0 0
0.00
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 0 0
0.00
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 0 0
0.00
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 1 0.00021
0.21
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 0 0
0.00
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 4 0.00085
0.85
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 1 0.00021
0.21
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 0 0
0.00
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 0 0
0.00
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 0 0
0.00
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 1 0.00021
0.21
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 114 0.02426
24.26
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 18 0.00383
3.83
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 11 0.00234
2.34
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 8 0.0017
1.70
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 4 0.00085
0.85
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 8 0.0017
1.70
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 10 0.00213
2.13
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 1 0.00021
0.21
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 2 0.00043
0.43
Razem 176
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 176

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 2 0.00043
0.43
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 10 0.00213
2.13
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 0 0
0.00
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 2 0.00043
0.43
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 0 0
0.00
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 1 0.00021
0.21
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 1 0.00021
0.21
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 0 0
0.00
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 3 0.00064
0.64
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 1 0.00021
0.21
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 2 0.00043
0.43
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 0 0
0.00
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 0 0
0.00
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 0 0
0.00
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 2 0.00043
0.43
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 0 0
0.00
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 0 0
0.00
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 0 0
0.00
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 1 0.00021
0.21
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 0 0
0.00
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 0 0
0.00
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 14 0.00298
2.98
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 1 0.00021
0.21
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 2 0.00043
0.43
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 7 0.00149
1.49
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 2 0.00043
0.43
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 3 0.00064
0.64
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 3 0.00064
0.64
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 3 0.00064
0.64
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 1 0.00021
0.21
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 0 0
0.00
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 0 0
0.00
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 1 0.00021
0.21
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 70 0.01489
14.89
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 48 0.01021
10.21
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 10 0.00213
2.13
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 4 0.00085
0.85
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 16 0.0034
3.40
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 21 0.00447
4.47
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 7 0.00149
1.49
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 3 0.00064
0.64
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 3 0.00064
0.64
Razem 182
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 182

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 0 0
0.00
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 0 0
0.00
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 1 0.00021
0.21
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 1 0.00021
0.21
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 1 0.00021
0.21
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 0 0
0.00
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 0 0
0.00
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 0 0
0.00
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 1 0.00021
0.21
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 1 0.00021
0.21
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 0 0
0.00
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2