Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 42

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, ul. Kalińska 4 Radom, Glinice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Słowackiego od Nr 57 do Nr 119 (strona nieparzysta) , Odrodzenia od Nr 66 do Nr 86 (strona parzysta), Ciemna, Jasna, Kalińska, Wróblewskiego, Przelotna, Wesoła, Tadeuszowska, Kościelna, Średnia od Nr 2 do Nr 36 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 31 A (strona nieparzysta), Górna, Giserska, Promyka, Żurawia.
Liczba mieszkańców 1796
Liczba wyborców 1489
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1489
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1489
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1363
3 Liczba kart niewykorzystanych 661
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 702
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 702
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 702
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 691
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 28 0.00405
4.05
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 17 0.00246
2.46
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 28 0.00405
4.05
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 5 0.00072
0.72
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 24 0.00347
3.47
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 314 0.04544
45.44
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 275 0.0398
39.80
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1489
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1350
3 Liczba kart niewykorzystanych 648
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 702
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 702
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 670
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 7 0.00104
1.04
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 0 0
0.00
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 5 0.00075
0.75
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 2 0.0003
0.30
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 4 0.0006
0.60
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 1 0.00015
0.15
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 1 0.00015
0.15
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 4 0.0006
0.60
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 5 0.00075
0.75
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 15 0.00224
2.24
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 7 0.00104
1.04
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 0 0
0.00
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 1 0.00015
0.15
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 0 0
0.00
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 0 0
0.00
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 0 0
0.00
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 1 0.00015
0.15
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 1 0.00015
0.15
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 2 0.0003
0.30
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 0 0
0.00
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 1 0.00015
0.15
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 0 0
0.00
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 143 0.02134
21.34
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 10 0.00149
1.49
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 3 0.00045
0.45
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 4 0.0006
0.60
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 0 0
0.00
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 6 0.0009
0.90
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 6 0.0009
0.90
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 1 0.00015
0.15
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 5 0.00075
0.75
Razem 178
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 178

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 5 0.00075
0.75
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 19 0.00284
2.84
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 2 0.0003
0.30
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 0 0
0.00
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 4 0.0006
0.60
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 1 0.00015
0.15
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 2 0.0003
0.30
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 0 0
0.00
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 1 0.00015
0.15
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 0 0
0.00
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 1 0.00015
0.15
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 0 0
0.00
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 0 0
0.00
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 4 0.0006
0.60
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 2 0.0003
0.30
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 1 0.00015
0.15
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 1 0.00015
0.15
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 0 0
0.00
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 0 0
0.00
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 2 0.0003
0.30
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 1 0.00015
0.15
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 2 0.0003
0.30
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 28 0.00418
4.18
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 6 0.0009
0.90
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 13 0.00194
1.94
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 4 0.0006
0.60
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 2 0.0003
0.30
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 2 0.0003
0.30
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 2 0.0003
0.30
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 2 0.0003
0.30
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 5 0.00075
0.75
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 0 0
0.00
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 1 0.00015
0.15
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 152 0.02269
22.69
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 114 0.01701
17.01
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 13 0.00194
1.94
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 4 0.0006
0.60
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 2 0.0003
0.30
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 15 0.00224
2.24
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 3 0.00045
0.45
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 5 0.00075
0.75
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 3 0.00045
0.45
Razem 311
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 311

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 1 0.00015
0.15
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 0 0
0.00
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 1 0.00015
0.15
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 0 0
0.00
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 2 0.0003
0.30
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 0 0
0.00
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 0 0
0.00
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 0 0
0.00
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 1 0.00015
0.15
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 1 0.00015
0.15
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 0 0
0.00
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 5 0.00075
0.75
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1489
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1489
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1360
3 Liczba kart niewykorzystanych 658
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 702
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 702
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 702
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 682
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalik rafalz grzegorzKOWALIK Rafał Grzegorz 47 Radom 8 0.00117
1.17
2 kwiatkowski michalz piotrKWIATKOWSKI Michał Piotr 35 Radom 4 0.00059
0.59
3 burandt berta teresaBURANDT Berta Teresa 40 Radom 0 0
0.00
4 boczynzski andrzejBOCZYŃSKI Andrzej 65 Radom 1 0.00015
0.15
5 tomczyk joannaTOMCZYK Joanna 38 Radom 3 0.00044
0.44
6 walczak anetaWALCZAK Aneta 34 Radom 5 0.00073
0.73
7 karpinzski jacek romanKARPIŃSKI Jacek Roman 52 Radom 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bakulza jozzefBAKUŁA Józef 62 Radom 9 0.00132
1.32
2 bednarczyk bartoszBEDNARCZYK Bartosz 34 Radom 5 0.00073
0.73
3 dezbska-janusz barbara annaDĘBSKA-JANUSZ Barbara Anna 46 Radom 1 0.00015
0.15
4 wlazlzo stefan andrzejWLAZŁO Stefan Andrzej 53 Radom 0 0
0.00
5 maciejewska sylwiaMACIEJEWSKA Sylwia 28 Radom 3 0.00044
0.44
6 malzaczek paulina katarzynaMAŁACZEK Paulina Katarzyna 20 Radom 0 0
0.00
7 okrozj grzegorz wlzodzimierzOKRÓJ Grzegorz Włodzimierz 66 Radom 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sztuka piotr robertSZTUKA Piotr Robert 24 Radom 15 0.0022
2.20
2 pronobis mariola urszulaPRONOBIS Mariola Urszula 46 Radom 3 0.00044
0.44
3 skozrkiewicz jerzySKÓRKIEWICZ Jerzy 52 Radom 25 0.00367
3.67
4 dudek bartlzomiejDUDEK Bartłomiej 24 Radom 2 0.00029
0.29
5 bartosiewicz anna iwonaBARTOSIEWICZ Anna Iwona 41 Radom 7 0.00103
1.03
6 wolak anna marlenaWOLAK Anna Marlena 25 Radom 2 0.00029
0.29
7 pozzzyczka leszekPOŻYCZKA Leszek 62 Radom 5 0.00073
0.73
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gutkowicz karol adamGUTKOWICZ Karol Adam 31 Radom 106 0.01554
15.54
2 bochenzski adam slzawomirBOCHEŃSKI Adam Sławomir 57 Radom 53 0.00777
7.77
3 pozlzbratek malzgorzata danutaPÓŁBRATEK Małgorzata Danuta 63 Radom 21 0.00308
3.08
4 mizerski wieslzaw mieczyslzawMIZERSKI Wiesław Mieczysław 64 Radom 35 0.00513
5.13
5 majewski marcinMAJEWSKI Marcin 37 Radom 17 0.00249
2.49
6 urbanzska agnieszka annaURBAŃSKA Agnieszka Anna 27 Radom 28 0.00411
4.11
7 kunowska joanna barbaraKUNOWSKA Joanna Barbara 61 Radom 25 0.00367
3.67
Razem 285
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 285

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 frysztak konrad miroslzawFRYSZTAK Konrad Mirosław 32 Radom 118 0.0173
17.30
2 wezdzonka wieslzawWĘDZONKA Wiesław 62 Radom 22 0.00323
3.23
3 zajazc malzgorzata jolantaZAJĄC Małgorzata Jolanta 58 Radom 16 0.00235
2.35
4 korczynzski romanKORCZYŃSKI Roman 59 Radom 13 0.00191
1.91
5 szczezsna aleksandra justynaSZCZĘSNA Aleksandra Justyna 25 Radom 27 0.00396
3.96
6 biesiadecka patrycja katarzynaBIESIADECKA Patrycja Katarzyna 41 Radom 15 0.0022
2.20
7 tokarski adamTOKARSKI Adam 29 Radom 8 0.00117
1.17
Razem 219
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 219

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 Radom 27 0.00396
3.96
2 bernat wojciech szczepanBERNAT Wojciech Szczepan 50 Radom 12 0.00176
1.76
3 kowalski jakubKOWALSKI Jakub 21 Radom 0 0
0.00
4 dziocha magdalena annaDZIOCHA Magdalena Anna 43 Radom 5 0.00073
0.73
5 kwiecienz maria dorotaKWIECIEŃ Maria Dorota 50 Radom 2 0.00029
0.29
6 konopka justyna emiliaKONOPKA Justyna Emilia 42 Radom 1 0.00015
0.15
7 szewczyk marcinSZEWCZYK Marcin 30 Radom 3 0.00044
0.44
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 auguszcik marekAUGUŚCIK Marek 54 Radom 5 0.00073
0.73
2 olejnik edyta magdalenaOLEJNIK Edyta Magdalena 51 Radom 0 0
0.00
3 kuczynzski dominikKUCZYŃSKI Dominik 31 Radom 1 0.00015
0.15
4 kaca marcin zbigniewKACA Marcin Zbigniew 37 Radom 3 0.00044
0.44
5 andulza anna mariaANDUŁA Anna Maria 33 Radom 0 0
0.00
6 lewicki jacekLEWICKI Jacek 34 Radom 0 0
0.00
7 jagielzlzo monika barbaraJAGIEŁŁO Monika Barbara 31 Radom 2 0.00029
0.29
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichawa alicjaCICHAWA Alicja 33 Radom 9 0.00132
1.32
2 drachal andrzejDRACHAL Andrzej 37 Radom 3 0.00044
0.44
3 pawlzowska joannaPAWŁOWSKA Joanna 36 Radom 1 0.00015
0.15
4 sosnowska edytaSOSNOWSKA Edyta 35 Radom 1 0.00015
0.15
5 kucharczyk piotrKUCHARCZYK Piotr 33 Radom 3 0.00044
0.44
6 stezpienz daria elzzzbietaSTĘPIEŃ Daria Elżbieta 64 Radom 0 0
0.00
7 figura grzegorzFIGURA Grzegorz 39 Radom 2 0.00029
0.29
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 19 - KWW CIEŻUCH MICHAŁ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciezzzuch michalz wojciechCIEŻUCH Michał Wojciech 35 Radom 0 0
0.00
2 gregorczyk karolina weronikaGREGORCZYK Karolina Weronika 26 Radom 0 0
0.00
3 gawryjolzek ewelina magdalenaGAWRYJOŁEK Ewelina Magdalena 30 Radom 0 0
0.00
4 ciezzzuch anna bogumilzaCIEŻUCH Anna Bogumiła 37 Radom 0 0
0.00
5 warcholz lzukasz marcinWARCHOŁ Łukasz Marcin 34 Radom 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0