Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Tybla 7/11 Radom, Śródmieście
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Koszarowa, Dzika, Grochowa, Inżynierska, Tybla, Rzemieślnicza, Warzywna, Mireckiego, Wolność od Nr 5 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 6 do końca (strona parzysta), Reja od Nr 2 do końca (strona parzysta), Wernera od Nr 1 do Nr 21 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 10 (strona parzysta) do rzeki Mlecznej
Liczba mieszkańców 1286
Liczba wyborców 1008
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 1
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1008
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1008
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 922
3 Liczba kart niewykorzystanych 412
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 509
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 509
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 509
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 509
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 506
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 26 0.00514
5.14
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 19 0.00375
3.75
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 11 0.00217
2.17
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 6 0.00119
1.19
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 17 0.00336
3.36
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 195 0.03854
38.54
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 232 0.04585
45.85
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1008
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1008
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 918
3 Liczba kart niewykorzystanych 410
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 509
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 509
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 509
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 509
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 493
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 Radom 5 0.00101
1.01
2 stachurski jerzy adamSTACHURSKI Jerzy Adam 71 Radom 2 0.00041
0.41
3 kowalik grzegorz piotrKOWALIK Grzegorz Piotr 18 Radom 2 0.00041
0.41
4 tkaczyk dagmaraTKACZYK Dagmara 31 Radom 1 0.0002
0.20
5 walczewska katarzynaWALCZEWSKA Katarzyna 33 Radom 4 0.00081
0.81
6 pozzzyczka iwona elzzzbietaPOŻYCZKA Iwona Elżbieta 53 Radom 0 0
0.00
7 morawska dorotaMORAWSKA Dorota 47 Radom 1 0.0002
0.20
8 kwapienz miroslzaw mariuszKWAPIEŃ Mirosław Mariusz 59 Radom 1 0.0002
0.20
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 Radom 22 0.00446
4.46
2 wendler dorota ewaWENDLER Dorota Ewa 56 Radom 0 0
0.00
3 sandomierski zbigniew janSANDOMIERSKI Zbigniew Jan 64 Radom 2 0.00041
0.41
4 golzazbek remigiusz pawelzGOŁĄBEK Remigiusz Paweł 28 Radom 3 0.00061
0.61
5 fus witold janFUS Witold Jan 48 Radom 0 0
0.00
6 minda anettaMINDA Anetta 48 Radom 1 0.0002
0.20
7 leszniewska paulina urszulaLEŚNIEWSKA Paulina Urszula 33 Radom 1 0.0002
0.20
8 gregorek pawelz andrzejGREGOREK Paweł Andrzej 47 Radom 1 0.0002
0.20
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrozbel marzena dorotaWRÓBEL Marzena Dorota 55 Radom 15 0.00304
3.04
2 jakubowska monikaJAKUBOWSKA Monika 22 Radom 4 0.00081
0.81
3 pawelec anna aldonaPAWELEC Anna Aldona 23 Radom 0 0
0.00
4 pawinzski michalz mikolzajPAWIŃSKI Michał Mikołaj 43 Radom 2 0.00041
0.41
5 jasinzski daniel jaroslzawJASIŃSKI Daniel Jarosław 31 Radom 1 0.0002
0.20
6 stefanzski grzegorz sylwesterSTEFAŃSKI Grzegorz Sylwester 57 Radom 1 0.0002
0.20
7 chrost aneta katarzynaCHROST Aneta Katarzyna 37 Radom 0 0
0.00
8 wozjcik julitaWÓJCIK Julita 41 Radom 1 0.0002
0.20
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 standowicz artur edwardSTANDOWICZ Artur Edward 46 Radom 52 0.01055
10.55
2 fiszer robert maciejFISZER Robert Maciej 43 Radom 34 0.0069
6.90
3 rejczak miroslzaw janREJCZAK Mirosław Jan 83 Radom 40 0.00811
8.11
4 chlzopicki dariusz wojciechCHŁOPICKI Dariusz Wojciech 51 Radom 9 0.00183
1.83
5 syta grazzzyna jolantaSYTA Grażyna Jolanta 61 Radom 14 0.00284
2.84
6 kiepiel annaKIEPIEL Anna 38 Radom 11 0.00223
2.23
7 szulborska annaSZULBORSKA Anna 38 Radom 5 0.00101
1.01
8 gogacz tomasz wojciechGOGACZ Tomasz Wojciech 58 Radom 16 0.00325
3.25
Razem 181
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 181

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawodnik jerzyZAWODNIK Jerzy 39 Radom 90 0.01826
18.26
2 kotkowska wioletta alicjaKOTKOWSKA Wioletta Alicja 47 Radom 21 0.00426
4.26
3 utkowski robert stanislzawUTKOWSKI Robert Stanisław 46 Radom 16 0.00325
3.25
4 ruszczyk dawid michalzRUSZCZYK Dawid Michał 32 Radom 9 0.00183
1.83
5 sobkowiak elzzzbietaSOBKOWIAK Elżbieta 60 Radom 1 0.0002
0.20
6 semik karol ferdynandSEMIK Karol Ferdynand 65 Radom 21 0.00426
4.26
7 kwiatkowski marek waclzawKWIATKOWSKI Marek Wacław 51 Radom 7 0.00142
1.42
8 zwolinzska iwona agnieszkaZWOLIŃSKA Iwona Agnieszka 45 Radom 12 0.00243
2.43
Razem 177
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 177

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalik jaroslzaw piotrKOWALIK Jarosław Piotr 54 Radom 10 0.00203
2.03
2 urbanzczyk stanislzaw ryszardURBAŃCZYK Stanisław Ryszard 39 Radom 3 0.00061
0.61
3 kaczmarski hubert maksymilianKACZMARSKI Hubert Maksymilian 46 Radom 1 0.0002
0.20
4 kaplinzska tatiana cecyliaKAPLIŃSKA Tatiana Cecylia 41 Radom 5 0.00101
1.01
5 szumiata tadeuszSZUMIATA Tadeusz 48 Radom 2 0.00041
0.41
6 sulich - parzonko magdalena ewaSULICH - PARZONKO Magdalena Ewa 41 Radom 0 0
0.00
7 wrozbel katarzyna marzenaWRÓBEL Katarzyna Marzena 29 Radom 2 0.00041
0.41
8 kupisz michalz slzawomirKUPISZ Michał Sławomir 28 Radom 3 0.00061
0.61
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waszkiewicz mateuszWAŚKIEWICZ Mateusz 38 Radom 6 0.00122
1.22
2 sambor malzgorzata ewaSAMBOR Małgorzata Ewa 31 Radom 0 0
0.00
3 olejnik waldemar janOLEJNIK Waldemar Jan 53 Radom 0 0
0.00
4 auguszcik maja izabelaAUGUŚCIK Maja Izabela 20 Radom 0 0
0.00
5 szczepanik kamil tomaszSZCZEPANIK Kamil Tomasz 25 Radom 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walkiewicz diana katarzynaWALKIEWICZ Diana Katarzyna 31 Radom 13 0.00264
2.64
2 kucharczyk katarzyna ewaKUCHARCZYK Katarzyna Ewa 44 Radom 6 0.00122
1.22
3 rutkowski danielRUTKOWSKI Daniel 29 Radom 4 0.00081
0.81
4 fronk milena kingaFRONK Milena Kinga 19 Radom 0 0
0.00
5 stefanzska agnieszka sylwiaSTEFAŃSKA Agnieszka Sylwia 32 Radom 2 0.00041
0.41
6 czwiek dominikĆWIEK Dominik 29 Radom 1 0.0002
0.20
7 drabik agata wiktoriaDRABIK Agata Wiktoria 29 Radom 1 0.0002
0.20
8 stezpienz piotr grzegorzSTĘPIEŃ Piotr Grzegorz 31 Radom 6 0.00122
1.22
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1008
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 917
3 Liczba kart niewykorzystanych 407
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 509
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 509
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 509
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 25
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 484
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 5 0.00103
1.03
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 1 0.00021
0.21
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 6 0.00124
1.24
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 2 0.00041
0.41
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 0 0
0.00
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 2 0.00041
0.41
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 2 0.00041
0.41
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 2 0.00041
0.41
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 2 0.00041
0.41
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 7 0.00145
1.45
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 7 0.00145
1.45
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 0 0
0.00
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 2 0.00041
0.41
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 2 0.00041
0.41
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 0 0
0.00
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 0 0
0.00
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 2 0.00041
0.41
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 7 0.00145
1.45
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 2 0.00041
0.41
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 0 0
0.00
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 0 0
0.00
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 0 0
0.00
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 116 0.02397
23.97
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 13 0.00269
2.69
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 3 0.00062
0.62
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 3 0.00062
0.62
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 5 0.00103
1.03
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 5 0.00103
1.03
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 3 0.00062
0.62
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 2 0.00041
0.41
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 4 0.00083
0.83
Razem 154
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 154

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 5 0.00103
1.03
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 8 0.00165
1.65
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 0 0
0.00
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 0 0
0.00
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 3 0.00062
0.62
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 1 0.00021
0.21
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 1 0.00021
0.21
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 0 0
0.00
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 1 0.00021
0.21
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 0 0
0.00
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 1 0.00021
0.21
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 2 0.00041
0.41
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 1 0.00021
0.21
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 2 0.00041
0.41
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 0 0
0.00
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 0 0
0.00
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 0 0
0.00
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 0 0
0.00
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 0 0
0.00
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 0 0
0.00
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 1 0.00021
0.21
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 35 0.00723
7.23
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 1 0.00021
0.21
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 1 0.00021
0.21
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 2 0.00041
0.41
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 2 0.00041
0.41
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 3 0.00062
0.62
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 1 0.00021
0.21
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 0 0
0.00
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 2 0.00041
0.41
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 0 0
0.00
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 0 0
0.00
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 60 0.0124
12.40
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 60 0.0124
12.40
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 9 0.00186
1.86
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 6 0.00124
1.24
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 6 0.00124
1.24
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 35 0.00723
7.23
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 7 0.00145
1.45
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 3 0.00062
0.62
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 10 0.00207
2.07
Razem 196
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 196

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 1 0.00021
0.21
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 1 0.00021
0.21
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 0 0
0.00
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 0 0
0.00
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 2 0.00041
0.41
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 0 0
0.00
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 1 0.00021
0.21
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 3 0.00062
0.62
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 0 0
0.00
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 1 0.00021
0.21
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 0 0
0.00
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 0 0
0.00
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 0 0
0.00
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 1 0.00021
0.21
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2