Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 36

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Publiczne Nr. 3 z Oddziałami Specjalnymi im. Janiny Porazińskiej, ul. Olsztyńska 12 Radom, Śródmieście
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Grzybowska od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 36 (strona parzysta), Struga od Nr 66 do 86 (strona parzysta) i od Nr 90 do końca (strona parzysta), Katowicka, Lindego.
Liczba mieszkańców 2395
Liczba wyborców 1997
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2008
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2008
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1803
3 Liczba kart niewykorzystanych 785
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1018
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1018
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1018
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1018
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1013
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 41 0.00405
4.05
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 22 0.00217
2.17
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 29 0.00286
2.86
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 10 0.00099
0.99
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 27 0.00267
2.67
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 391 0.0386
38.60
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 493 0.04867
48.67
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2008
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1805
3 Liczba kart niewykorzystanych 787
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1018
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1018
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1018
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 41
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 977
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 20 0.00205
2.05
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 2 0.0002
0.20
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 3 0.00031
0.31
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 4 0.00041
0.41
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 5 0.00051
0.51
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 0 0
0.00
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 1 0.0001
0.10
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 2 0.0002
0.20
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 3 0.00031
0.31
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 16 0.00164
1.64
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 13 0.00133
1.33
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 3 0.00031
0.31
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 2 0.0002
0.20
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 2 0.0002
0.20
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 2 0.0002
0.20
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 0 0
0.00
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 2 0.0002
0.20
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 6 0.00061
0.61
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 8 0.00082
0.82
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 1 0.0001
0.10
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 0 0
0.00
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 0 0
0.00
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 2 0.0002
0.20
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 252 0.02579
25.79
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 24 0.00246
2.46
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 3 0.00031
0.31
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 8 0.00082
0.82
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 9 0.00092
0.92
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 5 0.00051
0.51
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 10 0.00102
1.02
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 9 0.00092
0.92
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 5 0.00051
0.51
Razem 325
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 325

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 14 0.00143
1.43
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 16 0.00164
1.64
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 2 0.0002
0.20
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 0 0
0.00
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 8 0.00082
0.82
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 5 0.00051
0.51
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 0 0
0.00
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 7 0.00072
0.72
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 1 0.0001
0.10
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 3 0.00031
0.31
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 2 0.0002
0.20
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 0 0
0.00
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 0 0
0.00
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 1 0.0001
0.10
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 1 0.0001
0.10
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 3 0.00031
0.31
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 1 0.0001
0.10
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 0 0
0.00
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 0 0
0.00
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 2 0.0002
0.20
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 0 0
0.00
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 0 0
0.00
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 38 0.00389
3.89
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 10 0.00102
1.02
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 6 0.00061
0.61
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 9 0.00092
0.92
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 1 0.0001
0.10
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 2 0.0002
0.20
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 1 0.0001
0.10
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 2 0.0002
0.20
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 7 0.00072
0.72
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 1 0.0001
0.10
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 0 0
0.00
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 112 0.01146
11.46
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 152 0.01556
15.56
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 30 0.00307
3.07
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 9 0.00092
0.92
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 11 0.00113
1.13
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 59 0.00604
6.04
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 5 0.00051
0.51
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 14 0.00143
1.43
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 11 0.00113
1.13
Razem 403
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 403

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 2 0.0002
0.20
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 0 0
0.00
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 0 0
0.00
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 0 0
0.00
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 1 0.0001
0.10
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 0 0
0.00
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 0 0
0.00
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 1 0.0001
0.10
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 0 0
0.00
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 2 0.0002
0.20
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 1 0.0001
0.10
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 2 0.0002
0.20
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2008
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2008
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1821
3 Liczba kart niewykorzystanych 803
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1018
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1018
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1018
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1018
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 38
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 980
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalik rafalz grzegorzKOWALIK Rafał Grzegorz 47 Radom 23 0.00235
2.35
2 kwiatkowski michalz piotrKWIATKOWSKI Michał Piotr 35 Radom 1 0.0001
0.10
3 burandt berta teresaBURANDT Berta Teresa 40 Radom 0 0
0.00
4 boczynzski andrzejBOCZYŃSKI Andrzej 65 Radom 5 0.00051
0.51
5 tomczyk joannaTOMCZYK Joanna 38 Radom 2 0.0002
0.20
6 walczak anetaWALCZAK Aneta 34 Radom 5 0.00051
0.51
7 karpinzski jacek romanKARPIŃSKI Jacek Roman 52 Radom 1 0.0001
0.10
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bakulza jozzefBAKUŁA Józef 62 Radom 18 0.00184
1.84
2 bednarczyk bartoszBEDNARCZYK Bartosz 34 Radom 17 0.00173
1.73
3 dezbska-janusz barbara annaDĘBSKA-JANUSZ Barbara Anna 46 Radom 2 0.0002
0.20
4 wlazlzo stefan andrzejWLAZŁO Stefan Andrzej 53 Radom 2 0.0002
0.20
5 maciejewska sylwiaMACIEJEWSKA Sylwia 28 Radom 1 0.0001
0.10
6 malzaczek paulina katarzynaMAŁACZEK Paulina Katarzyna 20 Radom 0 0
0.00
7 okrozj grzegorz wlzodzimierzOKRÓJ Grzegorz Włodzimierz 66 Radom 0 0
0.00
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sztuka piotr robertSZTUKA Piotr Robert 24 Radom 10 0.00102
1.02
2 pronobis mariola urszulaPRONOBIS Mariola Urszula 46 Radom 5 0.00051
0.51
3 skozrkiewicz jerzySKÓRKIEWICZ Jerzy 52 Radom 9 0.00092
0.92
4 dudek bartlzomiejDUDEK Bartłomiej 24 Radom 1 0.0001
0.10
5 bartosiewicz anna iwonaBARTOSIEWICZ Anna Iwona 41 Radom 6 0.00061
0.61
6 wolak anna marlenaWOLAK Anna Marlena 25 Radom 6 0.00061
0.61
7 pozzzyczka leszekPOŻYCZKA Leszek 62 Radom 9 0.00092
0.92
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gutkowicz karol adamGUTKOWICZ Karol Adam 31 Radom 102 0.01041
10.41
2 bochenzski adam slzawomirBOCHEŃSKI Adam Sławomir 57 Radom 100 0.0102
10.20
3 pozlzbratek malzgorzata danutaPÓŁBRATEK Małgorzata Danuta 63 Radom 54 0.00551
5.51
4 mizerski wieslzaw mieczyslzawMIZERSKI Wiesław Mieczysław 64 Radom 12 0.00122
1.22
5 majewski marcinMAJEWSKI Marcin 37 Radom 44 0.00449
4.49
6 urbanzska agnieszka annaURBAŃSKA Agnieszka Anna 27 Radom 26 0.00265
2.65
7 kunowska joanna barbaraKUNOWSKA Joanna Barbara 61 Radom 20 0.00204
2.04
Razem 358
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 358

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 frysztak konrad miroslzawFRYSZTAK Konrad Mirosław 32 Radom 238 0.02429
24.29
2 wezdzonka wieslzawWĘDZONKA Wiesław 62 Radom 35 0.00357
3.57
3 zajazc malzgorzata jolantaZAJĄC Małgorzata Jolanta 58 Radom 35 0.00357
3.57
4 korczynzski romanKORCZYŃSKI Roman 59 Radom 7 0.00071
0.71
5 szczezsna aleksandra justynaSZCZĘSNA Aleksandra Justyna 25 Radom 14 0.00143
1.43
6 biesiadecka patrycja katarzynaBIESIADECKA Patrycja Katarzyna 41 Radom 22 0.00224
2.24
7 tokarski adamTOKARSKI Adam 29 Radom 27 0.00276
2.76
Razem 378
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 378

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 Radom 33 0.00337
3.37
2 bernat wojciech szczepanBERNAT Wojciech Szczepan 50 Radom 22 0.00224
2.24
3 kowalski jakubKOWALSKI Jakub 21 Radom 8 0.00082
0.82
4 dziocha magdalena annaDZIOCHA Magdalena Anna 43 Radom 3 0.00031
0.31
5 kwiecienz maria dorotaKWIECIEŃ Maria Dorota 50 Radom 0 0
0.00
6 konopka justyna emiliaKONOPKA Justyna Emilia 42 Radom 4 0.00041
0.41
7 szewczyk marcinSZEWCZYK Marcin 30 Radom 2 0.0002
0.20
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 auguszcik marekAUGUŚCIK Marek 54 Radom 4 0.00041
0.41
2 olejnik edyta magdalenaOLEJNIK Edyta Magdalena 51 Radom 0 0
0.00
3 kuczynzski dominikKUCZYŃSKI Dominik 31 Radom 0 0
0.00
4 kaca marcin zbigniewKACA Marcin Zbigniew 37 Radom 2 0.0002
0.20
5 andulza anna mariaANDUŁA Anna Maria 33 Radom 0 0
0.00
6 lewicki jacekLEWICKI Jacek 34 Radom 0 0
0.00
7 jagielzlzo monika barbaraJAGIEŁŁO Monika Barbara 31 Radom 4 0.00041
0.41
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichawa alicjaCICHAWA Alicja 33 Radom 14 0.00143
1.43
2 drachal andrzejDRACHAL Andrzej 37 Radom 6 0.00061
0.61
3 pawlzowska joannaPAWŁOWSKA Joanna 36 Radom 3 0.00031
0.31
4 sosnowska edytaSOSNOWSKA Edyta 35 Radom 1 0.0001
0.10
5 kucharczyk piotrKUCHARCZYK Piotr 33 Radom 0 0
0.00
6 stezpienz daria elzzzbietaSTĘPIEŃ Daria Elżbieta 64 Radom 3 0.00031
0.31
7 figura grzegorzFIGURA Grzegorz 39 Radom 1 0.0001
0.10
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 19 - KWW CIEŻUCH MICHAŁ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciezzzuch michalz wojciechCIEŻUCH Michał Wojciech 35 Radom 10 0.00102
1.02
2 gregorczyk karolina weronikaGREGORCZYK Karolina Weronika 26 Radom 0 0
0.00
3 gawryjolzek ewelina magdalenaGAWRYJOŁEK Ewelina Magdalena 30 Radom 0 0
0.00
4 ciezzzuch anna bogumilzaCIEŻUCH Anna Bogumiła 37 Radom 0 0
0.00
5 warcholz lzukasz marcinWARCHOŁ Łukasz Marcin 34 Radom 1 0.0001
0.10
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11