Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 33

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. Janiny Porazińskiej, ul. Olsztyńska 12 Radom, Gołębiów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Olsztyńska od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 26 D (strona parzysta), Szklana od Nr 10 do końca (strona parzysta) i od Nr 21 do końca (strona nieparzysta), Sienna od Nr 33 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 44 do końca (strona parzysta)
Liczba mieszkańców 2410
Liczba wyborców 2026
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2041
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2041
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1854
3 Liczba kart niewykorzystanych 740
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1114
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1114
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1115
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1115
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1104
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 61 0.00553
5.53
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 26 0.00236
2.36
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 32 0.0029
2.90
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 11 0.001
1.00
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 27 0.00245
2.45
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 409 0.03705
37.05
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 538 0.04873
48.73
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2041
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2041
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1851
3 Liczba kart niewykorzystanych 737
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1114
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1114
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1115
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1115
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 48
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 32
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1067
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalik rafalz grzegorzKOWALIK Rafał Grzegorz 47 Radom 27 0.00253
2.53
2 kwiatkowski michalz piotrKWIATKOWSKI Michał Piotr 35 Radom 7 0.00066
0.66
3 burandt berta teresaBURANDT Berta Teresa 40 Radom 2 0.00019
0.19
4 boczynzski andrzejBOCZYŃSKI Andrzej 65 Radom 8 0.00075
0.75
5 tomczyk joannaTOMCZYK Joanna 38 Radom 5 0.00047
0.47
6 walczak anetaWALCZAK Aneta 34 Radom 1 9.0E-5
0.09
7 karpinzski jacek romanKARPIŃSKI Jacek Roman 52 Radom 2 0.00019
0.19
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bakulza jozzefBAKUŁA Józef 62 Radom 11 0.00103
1.03
2 bednarczyk bartoszBEDNARCZYK Bartosz 34 Radom 15 0.00141
1.41
3 dezbska-janusz barbara annaDĘBSKA-JANUSZ Barbara Anna 46 Radom 2 0.00019
0.19
4 wlazlzo stefan andrzejWLAZŁO Stefan Andrzej 53 Radom 2 0.00019
0.19
5 maciejewska sylwiaMACIEJEWSKA Sylwia 28 Radom 3 0.00028
0.28
6 malzaczek paulina katarzynaMAŁACZEK Paulina Katarzyna 20 Radom 0 0
0.00
7 okrozj grzegorz wlzodzimierzOKRÓJ Grzegorz Włodzimierz 66 Radom 3 0.00028
0.28
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sztuka piotr robertSZTUKA Piotr Robert 24 Radom 16 0.0015
1.50
2 pronobis mariola urszulaPRONOBIS Mariola Urszula 46 Radom 8 0.00075
0.75
3 skozrkiewicz jerzySKÓRKIEWICZ Jerzy 52 Radom 7 0.00066
0.66
4 dudek bartlzomiejDUDEK Bartłomiej 24 Radom 6 0.00056
0.56
5 bartosiewicz anna iwonaBARTOSIEWICZ Anna Iwona 41 Radom 6 0.00056
0.56
6 wolak anna marlenaWOLAK Anna Marlena 25 Radom 2 0.00019
0.19
7 pozzzyczka leszekPOŻYCZKA Leszek 62 Radom 9 0.00084
0.84
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gutkowicz karol adamGUTKOWICZ Karol Adam 31 Radom 92 0.00862
8.62
2 bochenzski adam slzawomirBOCHEŃSKI Adam Sławomir 57 Radom 111 0.0104
10.40
3 pozlzbratek malzgorzata danutaPÓŁBRATEK Małgorzata Danuta 63 Radom 81 0.00759
7.59
4 mizerski wieslzaw mieczyslzawMIZERSKI Wiesław Mieczysław 64 Radom 14 0.00131
1.31
5 majewski marcinMAJEWSKI Marcin 37 Radom 41 0.00384
3.84
6 urbanzska agnieszka annaURBAŃSKA Agnieszka Anna 27 Radom 32 0.003
3.00
7 kunowska joanna barbaraKUNOWSKA Joanna Barbara 61 Radom 13 0.00122
1.22
Razem 384
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 384

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 frysztak konrad miroslzawFRYSZTAK Konrad Mirosław 32 Radom 264 0.02474
24.74
2 wezdzonka wieslzawWĘDZONKA Wiesław 62 Radom 48 0.0045
4.50
3 zajazc malzgorzata jolantaZAJĄC Małgorzata Jolanta 58 Radom 30 0.00281
2.81
4 korczynzski romanKORCZYŃSKI Roman 59 Radom 4 0.00037
0.37
5 szczezsna aleksandra justynaSZCZĘSNA Aleksandra Justyna 25 Radom 12 0.00112
1.12
6 biesiadecka patrycja katarzynaBIESIADECKA Patrycja Katarzyna 41 Radom 19 0.00178
1.78
7 tokarski adamTOKARSKI Adam 29 Radom 22 0.00206
2.06
Razem 399
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 399

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 Radom 33 0.00309
3.09
2 bernat wojciech szczepanBERNAT Wojciech Szczepan 50 Radom 12 0.00112
1.12
3 kowalski jakubKOWALSKI Jakub 21 Radom 4 0.00037
0.37
4 dziocha magdalena annaDZIOCHA Magdalena Anna 43 Radom 4 0.00037
0.37
5 kwiecienz maria dorotaKWIECIEŃ Maria Dorota 50 Radom 4 0.00037
0.37
6 konopka justyna emiliaKONOPKA Justyna Emilia 42 Radom 3 0.00028
0.28
7 szewczyk marcinSZEWCZYK Marcin 30 Radom 8 0.00075
0.75
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 auguszcik marekAUGUŚCIK Marek 54 Radom 7 0.00066
0.66
2 olejnik edyta magdalenaOLEJNIK Edyta Magdalena 51 Radom 0 0
0.00
3 kuczynzski dominikKUCZYŃSKI Dominik 31 Radom 0 0
0.00
4 kaca marcin zbigniewKACA Marcin Zbigniew 37 Radom 2 0.00019
0.19
5 andulza anna mariaANDUŁA Anna Maria 33 Radom 1 9.0E-5
0.09
6 lewicki jacekLEWICKI Jacek 34 Radom 0 0
0.00
7 jagielzlzo monika barbaraJAGIEŁŁO Monika Barbara 31 Radom 4 0.00037
0.37
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichawa alicjaCICHAWA Alicja 33 Radom 19 0.00178
1.78
2 drachal andrzejDRACHAL Andrzej 37 Radom 18 0.00169
1.69
3 pawlzowska joannaPAWŁOWSKA Joanna 36 Radom 2 0.00019
0.19
4 sosnowska edytaSOSNOWSKA Edyta 35 Radom 1 9.0E-5
0.09
5 kucharczyk piotrKUCHARCZYK Piotr 33 Radom 9 0.00084
0.84
6 stezpienz daria elzzzbietaSTĘPIEŃ Daria Elżbieta 64 Radom 2 0.00019
0.19
7 figura grzegorzFIGURA Grzegorz 39 Radom 4 0.00037
0.37
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 19 - KWW CIEŻUCH MICHAŁ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciezzzuch michalz wojciechCIEŻUCH Michał Wojciech 35 Radom 3 0.00028
0.28
2 gregorczyk karolina weronikaGREGORCZYK Karolina Weronika 26 Radom 1 9.0E-5
0.09
3 gawryjolzek ewelina magdalenaGAWRYJOŁEK Ewelina Magdalena 30 Radom 0 0
0.00
4 ciezzzuch anna bogumilzaCIEŻUCH Anna Bogumiła 37 Radom 1 9.0E-5
0.09
5 warcholz lzukasz marcinWARCHOŁ Łukasz Marcin 34 Radom 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2041
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1833
3 Liczba kart niewykorzystanych 723
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1110
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1111
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 1109
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 34
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1064
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 20 0.00188
1.88
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 5 0.00047
0.47
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 7 0.00066
0.66
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 2 0.00019
0.19
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 2 0.00019
0.19
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 5 0.00047
0.47
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 3 0.00028
0.28
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 5 0.00047
0.47
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 12 0.00113
1.13
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 26 0.00244
2.44
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 17 0.0016
1.60
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 2 0.00019
0.19
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 3 0.00028
0.28
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 2 0.00019
0.19
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 1 9.0E-5
0.09
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 1 9.0E-5
0.09
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 1 9.0E-5
0.09
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 6 0.00056
0.56
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 5 0.00047
0.47
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 0 0
0.00
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 1 9.0E-5
0.09
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 2 0.00019
0.19
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 3 0.00028
0.28
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 261 0.02453
24.53
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 17 0.0016
1.60
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 4 0.00038
0.38
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 9 0.00085
0.85
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 2 0.00019
0.19
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 12 0.00113
1.13
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 13 0.00122
1.22
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 2 0.00019
0.19
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 7 0.00066
0.66
Razem 327
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 327

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 23 0.00216
2.16
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 16 0.0015
1.50
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 4 0.00038
0.38
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 0 0
0.00
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 7 0.00066
0.66
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 5 0.00047
0.47
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 0 0
0.00
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 9 0.00085
0.85
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 2 0.00019
0.19
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 4 0.00038
0.38
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 4 0.00038
0.38
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 0 0
0.00
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 1 9.0E-5
0.09
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 1 9.0E-5
0.09
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 1 9.0E-5
0.09
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 3 0.00028
0.28
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 0 0
0.00
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 1 9.0E-5
0.09
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 1 9.0E-5
0.09
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 1 9.0E-5
0.09
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 2 0.00019
0.19
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 2 0.00019
0.19
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 2 0.00019
0.19
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 39 0.00367
3.67
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 7 0.00066
0.66
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 9 0.00085
0.85
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 5 0.00047
0.47
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 2 0.00019
0.19
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 3 0.00028
0.28
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 3 0.00028
0.28
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 5 0.00047
0.47
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 17 0.0016
1.60
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 1 9.0E-5
0.09
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 0 0
0.00
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 1 9.0E-5
0.09
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 140 0.01316
13.16
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 168 0.01579
15.79
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 16 0.0015
1.50
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 5 0.00047
0.47
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 11 0.00103
1.03
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 43 0.00404
4.04
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 8 0.00075
0.75
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 7 0.00066
0.66
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 12 0.00113
1.13
Razem 410
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 410

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 5 0.00047
0.47
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 0 0
0.00
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 2 0.00019
0.19
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 0 0
0.00
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 1 9.0E-5
0.09
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 0 0
0.00
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 1 9.0E-5
0.09
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 1 9.0E-5
0.09
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 0 0
0.00
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 1 9.0E-5
0.09
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 1 9.0E-5
0.09
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 2 0.00019
0.19
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6