Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 28

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego, ul. Rapackiego 24 Radom, Gołębiów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Paderewskiego od nr 1 do nr 13 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 26 (strona parzysta), mjr. Piwnika Ponurego, Terenowa, Michałowska.
Liczba mieszkańców 2502
Liczba wyborców 2035
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 4
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2053
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2053
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1835
3 Liczba kart niewykorzystanych 653
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1182
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1182
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1178
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1178
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1170
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 92 0.00786
7.86
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 22 0.00188
1.88
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 43 0.00368
3.68
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 13 0.00111
1.11
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 37 0.00316
3.16
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 406 0.0347
34.70
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 557 0.04761
47.61
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2053
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1840
3 Liczba kart niewykorzystanych 658
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1182
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1181
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1181
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 48
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 36
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1133
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 19 0.00168
1.68
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 6 0.00053
0.53
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 8 0.00071
0.71
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 1 9.0E-5
0.09
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 5 0.00044
0.44
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 3 0.00026
0.26
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 4 0.00035
0.35
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 8 0.00071
0.71
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 5 0.00044
0.44
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 25 0.00221
2.21
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 22 0.00194
1.94
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 0 0
0.00
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 3 0.00026
0.26
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 3 0.00026
0.26
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 4 0.00035
0.35
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 0 0
0.00
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 2 0.00018
0.18
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 14 0.00124
1.24
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 10 0.00088
0.88
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 3 0.00026
0.26
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 2 0.00018
0.18
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 0 0
0.00
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 282 0.02489
24.89
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 29 0.00256
2.56
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 10 0.00088
0.88
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 17 0.0015
1.50
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 7 0.00062
0.62
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 30 0.00265
2.65
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 19 0.00168
1.68
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 8 0.00071
0.71
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 8 0.00071
0.71
Razem 410
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 410

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 15 0.00132
1.32
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 14 0.00124
1.24
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 1 9.0E-5
0.09
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 1 9.0E-5
0.09
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 5 0.00044
0.44
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 6 0.00053
0.53
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 1 9.0E-5
0.09
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 3 0.00026
0.26
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 1 9.0E-5
0.09
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 0 0
0.00
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 3 0.00026
0.26
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 2 0.00018
0.18
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 0 0
0.00
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 2 0.00018
0.18
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 8 0.00071
0.71
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 0 0
0.00
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 2 0.00018
0.18
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 0 0
0.00
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 1 9.0E-5
0.09
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 1 9.0E-5
0.09
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 0 0
0.00
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 1 9.0E-5
0.09
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 28 0.00247
2.47
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 8 0.00071
0.71
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 1 9.0E-5
0.09
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 9 0.00079
0.79
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 3 0.00026
0.26
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 5 0.00044
0.44
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 10 0.00088
0.88
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 5 0.00044
0.44
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 9 0.00079
0.79
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 0 0
0.00
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 2 0.00018
0.18
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 1 9.0E-5
0.09
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 146 0.01289
12.89
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 126 0.01112
11.12
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 22 0.00194
1.94
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 8 0.00071
0.71
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 15 0.00132
1.32
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 59 0.00521
5.21
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 5 0.00044
0.44
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 3 0.00026
0.26
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 29 0.00256
2.56
Razem 413
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 413

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 1 9.0E-5
0.09
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 0 0
0.00
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 1 9.0E-5
0.09
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 1 9.0E-5
0.09
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 0 0
0.00
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 0 0
0.00
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 2 0.00018
0.18
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 1 9.0E-5
0.09
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 1 9.0E-5
0.09
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 2 0.00018
0.18
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 0 0
0.00
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 0 0
0.00
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 1 9.0E-5
0.09
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 3 0.00026
0.26
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2053
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2053
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1857
3 Liczba kart niewykorzystanych 675
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1182
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1182
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1181
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1181
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1150
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak eugeniusz jacekWOŹNIAK Eugeniusz Jacek 58 Radom 17 0.00148
1.48
2 wydra dariusz michalzWYDRA Dariusz Michał 54 Radom 0 0
0.00
3 fituch joanna ewaFITUCH Joanna Ewa 27 Radom 2 0.00017
0.17
4 kupidura artur adamKUPIDURA Artur Adam 49 Radom 2 0.00017
0.17
5 tkaczyk karolina ewaTKACZYK Karolina Ewa 28 Radom 0 0
0.00
6 stachowicz jacekSTACHOWICZ Jacek 20 Radom 0 0
0.00
7 sulzkowska martyna annaSUŁKOWSKA Martyna Anna 24 Radom 0 0
0.00
8 szymczak lzukaszSZYMCZAK Łukasz 25 Radom 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ferensztajn krzysztofFERENSZTAJN Krzysztof 55 Radom 22 0.00191
1.91
2 kosiec jacekKOSIEC Jacek 50 Radom 2 0.00017
0.17
3 kundys malzgorzata franciszkaKUNDYS Małgorzata Franciszka 52 Radom 2 0.00017
0.17
4 mazurek maria janinaMAZUREK Maria Janina 57 Radom 2 0.00017
0.17
5 bazk jaroslzaw miroslzawBĄK Jarosław Mirosław 51 Radom 7 0.00061
0.61
6 chmielewska malzgorzata malwinaCHMIELEWSKA Małgorzata Malwina 34 Radom 3 0.00026
0.26
7 pujanek wlzodzimierz wincentyPUJANEK Włodzimierz Wincenty 60 Radom 6 0.00052
0.52
8 strzelec monikaSTRZELEC Monika 39 Radom 3 0.00026
0.26
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maniak janMANIAK Jan 60 Radom 26 0.00226
2.26
2 soja grazzzynaSOJA Grażyna 53 Radom 9 0.00078
0.78
3 kolzodziejczyk piotrKOŁODZIEJCZYK Piotr 41 Radom 5 0.00043
0.43
4 staszewska anastazja monikaSTASZEWSKA Anastazja Monika 50 Radom 4 0.00035
0.35
5 pajazk anetaPAJĄK Aneta 40 Radom 4 0.00035
0.35
6 litwin konrad aleksanderLITWIN Konrad Aleksander 32 Radom 1 9.0E-5
0.09
7 gutowski jaroslzawGUTOWSKI Jarosław 32 Radom 2 0.00017
0.17
8 kwiatkowski ryszardKWIATKOWSKI Ryszard 71 Radom 5 0.00043
0.43
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogusz kingaBOGUSZ Kinga 39 Radom 73 0.00635
6.35
2 pacholec jerzyPACHOLEC Jerzy 64 Radom 37 0.00322
3.22
3 pastuszka - chrobotowicz katarzynaPASTUSZKA - CHROBOTOWICZ Katarzyna 37 Radom 49 0.00426
4.26
4 solzsznia marekSOŁŚNIA Marek 40 Radom 35 0.00304
3.04
5 stanzczyk aneta justynaSTAŃCZYK Aneta Justyna 40 Radom 11 0.00096
0.96
6 chrzanowski krzysztof maciejCHRZANOWSKI Krzysztof Maciej 40 Radom 15 0.0013
1.30
7 bartosiak mariuszBARTOSIAK Mariusz 31 Radom 17 0.00148
1.48
8 kuzzmiuk mateusz janKUŹMIUK Mateusz Jan 26 Radom 114 0.00991
9.91
Razem 351
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 351

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyczynzski mateusz romanTYCZYŃSKI Mateusz Roman 34 Radom 122 0.01061
10.61
2 michalska - wilk marta ewelinaMICHALSKA - WILK Marta Ewelina 31 Radom 81 0.00704
7.04
3 rabenda jaroslzaw grzegorzRABENDA Jarosław Grzegorz 53 Radom 68 0.00591
5.91
4 pastuszka pawelz lzukaszPASTUSZKA Paweł Łukasz 41 Radom 11 0.00096
0.96
5 gawrysz ewa danutaGAWRYŚ Ewa Danuta 52 Radom 9 0.00078
0.78
6 wojcieszak mateuszWOJCIESZAK Mateusz 23 Radom 11 0.00096
0.96
7 szprendalzowicz piotr jerzySZPRENDAŁOWICZ Piotr Jerzy 46 Radom 62 0.00539
5.39
8 sokolzowska jolanta monikaSOKOŁOWSKA Jolanta Monika 51 Radom 20 0.00174
1.74
Razem 384
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 384

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak kazimierz grzegorzWOŹNIAK Kazimierz Grzegorz 57 Radom 102 0.00887
8.87
2 szlegier jacek robertSZLEGIER Jacek Robert 54 Radom 40 0.00348
3.48
3 standowicz malzgorzata bogumilzaSTANDOWICZ Małgorzata Bogumiła 65 Radom 2 0.00017
0.17
4 kostkiewicz piotr arturKOSTKIEWICZ Piotr Artur 50 Radom 17 0.00148
1.48
5 rutka joanna jolantaRUTKA Joanna Jolanta 49 Radom 18 0.00157
1.57
6 rogala janusz pawelzROGALA Janusz Paweł 53 Radom 9 0.00078
0.78
7 parszewska alicja magdalenaPARSZEWSKA Alicja Magdalena 62 R 5 0.00043
0.43
8 sobolewski janSOBOLEWSKI Jan 58 Radom 35 0.00304
3.04
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stazpor cezary jozzefSTĄPOR Cezary Józef 54 Radom 4 0.00035
0.35
2 marecki piotr andrzejMARECKI Piotr Andrzej 37 Radom 0 0
0.00
3 szymanzska anetaSZYMAŃSKA Aneta 39 Radom 0 0
0.00
4 zieztek piotr milzoszZIĘTEK Piotr Miłosz 29 Radom 2 0.00017
0.17
5 ksiazzzzka ewa bozzzenaKSIĄŻKA Ewa Bożena 40 Radom 1 9.0E-5
0.09
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glinzski karolGLIŃSKI Karol 41 Radom 21 0.00183
1.83
2 stobiecki jerzy andrzejSTOBIECKI Jerzy Andrzej 47 Radom 5 0.00043
0.43
3 solzsznia dariuszSOŁŚNIA Dariusz 50 Radom 14 0.00122
1.22
4 warcholz mariusz stanislzawWARCHOŁ Mariusz Stanisław 40 Radom 8 0.0007
0.70
5 malzysa jacek grzegorzMAŁYSA Jacek Grzegorz 51 Radom 1 9.0E-5
0.09
6 jezdra malzgorzata ewaJĘDRA Małgorzata Ewa 49 Radom 1 9.0E-5
0.09
7 rozzzzycka katarzyna annaRÓŻYCKA Katarzyna Anna 32 Radom 2 0.00017
0.17
8 wasilewska dorota nataliaWASILEWSKA Dorota Natalia 32 Radom 4 0.00035
0.35
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56