Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 12

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Sztuki, ul. Malczewskiego 22 Radom, Śródmieście
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Struga od Nr 2 do Nr 12 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 7 (strona nieparzysta), Malczewskiego, Zegara Słonecznego
Liczba mieszkańców 640
Liczba wyborców 497
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Radomiu 1
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Prezydenta Miasta Radomia
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Radomiu) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 498
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 498
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 446
3 Liczba kart niewykorzystanych 264
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 182
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 182
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 182
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 182
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 172
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 Radom 0 0
0.00
2 stachurski jerzy adamSTACHURSKI Jerzy Adam 71 Radom 1 0.00058
0.58
3 kowalik grzegorz piotrKOWALIK Grzegorz Piotr 18 Radom 1 0.00058
0.58
4 tkaczyk dagmaraTKACZYK Dagmara 31 Radom 0 0
0.00
5 walczewska katarzynaWALCZEWSKA Katarzyna 33 Radom 1 0.00058
0.58
6 pozzzyczka iwona elzzzbietaPOŻYCZKA Iwona Elżbieta 53 Radom 0 0
0.00
7 morawska dorotaMORAWSKA Dorota 47 Radom 1 0.00058
0.58
8 kwapienz miroslzaw mariuszKWAPIEŃ Mirosław Mariusz 59 Radom 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 Radom 2 0.00116
1.16
2 wendler dorota ewaWENDLER Dorota Ewa 56 Radom 0 0
0.00
3 sandomierski zbigniew janSANDOMIERSKI Zbigniew Jan 64 Radom 0 0
0.00
4 golzazbek remigiusz pawelzGOŁĄBEK Remigiusz Paweł 28 Radom 0 0
0.00
5 fus witold janFUS Witold Jan 48 Radom 0 0
0.00
6 minda anettaMINDA Anetta 48 Radom 2 0.00116
1.16
7 leszniewska paulina urszulaLEŚNIEWSKA Paulina Urszula 33 Radom 0 0
0.00
8 gregorek pawelz andrzejGREGOREK Paweł Andrzej 47 Radom 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrozbel marzena dorotaWRÓBEL Marzena Dorota 55 Radom 4 0.00233
2.33
2 jakubowska monikaJAKUBOWSKA Monika 22 Radom 3 0.00174
1.74
3 pawelec anna aldonaPAWELEC Anna Aldona 23 Radom 2 0.00116
1.16
4 pawinzski michalz mikolzajPAWIŃSKI Michał Mikołaj 43 Radom 0 0
0.00
5 jasinzski daniel jaroslzawJASIŃSKI Daniel Jarosław 31 Radom 0 0
0.00
6 stefanzski grzegorz sylwesterSTEFAŃSKI Grzegorz Sylwester 57 Radom 0 0
0.00
7 chrost aneta katarzynaCHROST Aneta Katarzyna 37 Radom 0 0
0.00
8 wozjcik julitaWÓJCIK Julita 41 Radom 1 0.00058
0.58
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 standowicz artur edwardSTANDOWICZ Artur Edward 46 Radom 23 0.01337
13.37
2 fiszer robert maciejFISZER Robert Maciej 43 Radom 6 0.00349
3.49
3 rejczak miroslzaw janREJCZAK Mirosław Jan 83 Radom 15 0.00872
8.72
4 chlzopicki dariusz wojciechCHŁOPICKI Dariusz Wojciech 51 Radom 4 0.00233
2.33
5 syta grazzzyna jolantaSYTA Grażyna Jolanta 61 Radom 7 0.00407
4.07
6 kiepiel annaKIEPIEL Anna 38 Radom 5 0.00291
2.91
7 szulborska annaSZULBORSKA Anna 38 Radom 2 0.00116
1.16
8 gogacz tomasz wojciechGOGACZ Tomasz Wojciech 58 Radom 10 0.00581
5.81
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 15 - KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawodnik jerzyZAWODNIK Jerzy 39 Radom 27 0.0157
15.70
2 kotkowska wioletta alicjaKOTKOWSKA Wioletta Alicja 47 Radom 7 0.00407
4.07
3 utkowski robert stanislzawUTKOWSKI Robert Stanisław 46 Radom 12 0.00698
6.98
4 ruszczyk dawid michalzRUSZCZYK Dawid Michał 32 Radom 4 0.00233
2.33
5 sobkowiak elzzzbietaSOBKOWIAK Elżbieta 60 Radom 1 0.00058
0.58
6 semik karol ferdynandSEMIK Karol Ferdynand 65 Radom 7 0.00407
4.07
7 kwiatkowski marek waclzawKWIATKOWSKI Marek Wacław 51 Radom 1 0.00058
0.58
8 zwolinzska iwona agnieszkaZWOLIŃSKA Iwona Agnieszka 45 Radom 5 0.00291
2.91
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 16 - KW BEZPARTYJNI RADOMIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalik jaroslzaw piotrKOWALIK Jarosław Piotr 54 Radom 1 0.00058
0.58
2 urbanzczyk stanislzaw ryszardURBAŃCZYK Stanisław Ryszard 39 Radom 2 0.00116
1.16
3 kaczmarski hubert maksymilianKACZMARSKI Hubert Maksymilian 46 Radom 0 0
0.00
4 kaplinzska tatiana cecyliaKAPLIŃSKA Tatiana Cecylia 41 Radom 0 0
0.00
5 szumiata tadeuszSZUMIATA Tadeusz 48 Radom 0 0
0.00
6 sulich - parzonko magdalena ewaSULICH - PARZONKO Magdalena Ewa 41 Radom 0 0
0.00
7 wrozbel katarzyna marzenaWRÓBEL Katarzyna Marzena 29 Radom 2 0.00116
1.16
8 kupisz michalz slzawomirKUPISZ Michał Sławomir 28 Radom 2 0.00116
1.16
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 17 - KWW RADOMSKA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waszkiewicz mateuszWAŚKIEWICZ Mateusz 38 Radom 1 0.00058
0.58
2 sambor malzgorzata ewaSAMBOR Małgorzata Ewa 31 Radom 3 0.00174
1.74
3 olejnik waldemar janOLEJNIK Waldemar Jan 53 Radom 0 0
0.00
4 auguszcik maja izabelaAUGUŚCIK Maja Izabela 20 Radom 0 0
0.00
5 szczepanik kamil tomaszSZCZEPANIK Kamil Tomasz 25 Radom 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 18 - KWW RAFAŁA CZAJKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walkiewicz diana katarzynaWALKIEWICZ Diana Katarzyna 31 Radom 0 0
0.00
2 kucharczyk katarzyna ewaKUCHARCZYK Katarzyna Ewa 44 Radom 1 0.00058
0.58
3 rutkowski danielRUTKOWSKI Daniel 29 Radom 6 0.00349
3.49
4 fronk milena kingaFRONK Milena Kinga 19 Radom 0 0
0.00
5 stefanzska agnieszka sylwiaSTEFAŃSKA Agnieszka Sylwia 32 Radom 0 0
0.00
6 czwiek dominikĆWIEK Dominik 29 Radom 0 0
0.00
7 drabik agata wiktoriaDRABIK Agata Wiktoria 29 Radom 0 0
0.00
8 stezpienz piotr grzegorzSTĘPIEŃ Piotr Grzegorz 31 Radom 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 498
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 446
3 Liczba kart niewykorzystanych 264
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 182
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 182
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 182
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 177
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 3 0.00169
1.69
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 0 0
0.00
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 1 0.00056
0.56
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 0 0
0.00
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 0 0
0.00
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 1 0.00056
0.56
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 1 0.00056
0.56
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 1 0.00056
0.56
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 6 0.00339
3.39
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 6 0.00339
3.39
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 0 0
0.00
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 0 0
0.00
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 0 0
0.00
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 0 0
0.00
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 0 0
0.00
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 0 0
0.00
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 6 0.00339
3.39
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 0 0
0.00
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 0 0
0.00
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 1 0.00056
0.56
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 0 0
0.00
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 39 0.02203
22.03
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 2 0.00113
1.13
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 0 0
0.00
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 4 0.00226
2.26
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 1 0.00056
0.56
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 0 0
0.00
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 0 0
0.00
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 1 0.00056
0.56
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 2 0.00113
1.13
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 1 0.00056
0.56
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 2 0.00113
1.13
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 0 0
0.00
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 0 0
0.00
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 1 0.00056
0.56
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 0 0
0.00
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 0 0
0.00
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 1 0.00056
0.56
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 0 0
0.00
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 0 0
0.00
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 1 0.00056
0.56
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 0 0
0.00
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 0 0
0.00
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 0 0
0.00
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 0 0
0.00
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 0 0
0.00
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 0 0
0.00
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 0 0
0.00
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 0 0
0.00
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 7 0.00395
3.95
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 2 0.00113
1.13
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 1 0.00056
0.56
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 2 0.00113
1.13
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 1 0.00056
0.56
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 0 0
0.00
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 0 0
0.00
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 3 0.00169
1.69
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 0 0
0.00
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 0 0
0.00
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 1 0.00056
0.56
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 19 0.01073
10.73
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 21 0.01186
11.86
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 4 0.00226
2.26
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 0 0
0.00
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 1 0.00056
0.56
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 18 0.01017
10.17
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 2 0.00113
1.13
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 2 0.00113
1.13
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 10 0.00565
5.65
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 1 0.00056
0.56
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 0 0
0.00
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 1 0.00056
0.56
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 0 0
0.00
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 0 0
0.00
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 0 0
0.00
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 0 0
0.00
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 0 0
0.00
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 0 0
0.00
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 0 0
0.00
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 0 0
0.00
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Radomia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 498
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 498
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 450
3 Liczba kart niewykorzystanych 268
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 182
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 182
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 182
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 182
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 181
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski rafalz leszekCZAJKOWSKI Rafał Leszek 44 wyższe Radom 8 0.00442
4.42
2 duszyk adam benonDUSZYK Adam Benon 45 wyższe Radom 4 0.00221
2.21
3 falzek ryszard janFAŁEK Ryszard Jan 64 wyższe Radom 7 0.00387
3.87
4 hebda dominik piotrHEBDA Dominik Piotr 29 wyższe Radom 2 0.0011
1.10
5 mordak robert dariuszMORDAK Robert Dariusz 54 wyższe Radom 4 0.00221
2.21
6 skurkiewicz wojciechSKURKIEWICZ Wojciech 48 wyższe Radom 75 0.04144
41.44
7 witkowski radoslzawWITKOWSKI Radosław 44 wyższe Radom 81 0.04475
44.75