Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 656
Wyborców 4 571
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Somianka
 • Wybory Wójta Gminy Somianka
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury w Somiance, 21 Somianka-Parcele stały Nie Sołectwa: Barcice, Jasieniec, Nowe Płudy, Stare Płudy, Somianka, Michalin, Somianka-Parcele, Somianka Zaszosie
2 Szkoła Podstawowa im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach, 9 Kręgi stały Tak sołectwo: Kręgi
3 Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym im. Kazimiery Augustynowicz, 60 Popowo Kościelne stały Nie Sołectwa: Jackowo Górne, Jackowo Dolne, Celinowo, Henrysin, Huta Podgórna, Wielęcin, Janki, Popowo Kościelne, Popowo-Parcele
4 Szkoła Podstawowa w Ulasku, 28a Ulasek stały Tak Sołectwa: Wólka Somiankowska, Zdziebórz, Suwin, Ulasek
5 Nowe Wypychy 14a, 14a Nowe Wypychy stały Nie sołectwa: Nowe Wypychy, Stare Wypychy, Wielątki Rosochate, Stary Mystkówiec
6 Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej, 17 Wola Mystkowska stały Tak Sołectwa: Skorki, Nowe Kozłowo, Ostrowy, Stare Kozłowo, Wola Mystkowska
7 Oddział Zewnętrzny w Popowie, ul. Nadbużańska 39 Popowo-Parcele oddział zewnętrzny zakładu karnego Nie Oddział Zewnętrzny w Popowie Zakład Karny w Warszawie-Białołęce

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa: Barcice, Jasieniec 1 230 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwa: Nowe Płudy, Stare Płudy 1 269 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwa: Somianka, Michalin 1 323 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Somianka-Parcele, Somianka Zaszosie 1 348 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo: Kręgi 1 278 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwa: Jackowo Górne, Jackowo Dolne 1 223 1 1
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Celinowo, Henrysin, Huta Podgórna, Wielęcin 1 290 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Janki, Popowo Kościelne, Popowo-Parcele 1 526 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Wólka Somiankowska, Zdziebórz 1 359 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Suwin, Ulasek 1 282 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Nowe Wypychy, Stare Wypychy, Wielątki Rosochate 1 278 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo: Stary Mystkówiec 1 219 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Skorki, Nowe Kozłowo 1 302 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Ostrowy, Stare Kozłowo 1 356 1 1
0.0000150000Nr 15 Sołectwo: Wola Mystkowska 1 288 1 1
Podsumowanie 15 4 571 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA SOMIANKA” KWW „NASZA GMINA SOMIANKA” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO, TWOJE MIASTO KWW NASZE MIASTO, TWOJE MIASTO 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BRYK Mariusz 37 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Ulasek
2 ŻOŁYŃSKI Andrzej 40 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA SOMIANKA” Polskie Stronnictwo Ludowe Wola Mystkowska

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 230 154 154 66.96% 0.06696
152 98.70% 0.0987
Tak
2 269 180 180 66.91% 0.06691
175 97.22% 0.09722
Tak
3 323 222 222 68.73% 0.06873
218 98.20% 0.0982
Tak
4 348 230 230 66.09% 0.06609
228 99.13% 0.09913
Tak
5 278 181 181 65.11% 0.06511
179 98.90% 0.0989
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 295 175 175 59.32% 0.05932
170 97.14% 0.09714
Tak
8 429 262 262 61.07% 0.06107
260 99.24% 0.09924
Tak
9 359 252 252 70.19% 0.07019
250 99.21% 0.09921
Tak
10 282 225 226 80.14% 0.08014
221 97.79% 0.09779
Tak
11 278 173 173 62.23% 0.06223
168 97.11% 0.09711
Tak
12 219 137 137 62.56% 0.06256
137 100.00% 0.1
Tak
13 302 196 196 64.90% 0.0649
186 94.90% 0.0949
Tak
14 Bez głosowania Nie
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 918 12 39.16% 0.03916
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA SOMIANKA” 1 298 15 55.38% 0.05538
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO, TWOJE MIASTO 128 1 5.46% 0.00546

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 918 12 4 39.16% 0.03916
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA SOMIANKA” 1 298 15 10 55.38% 0.05538
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO, TWOJE MIASTO 128 1 1 5.46% 0.00546

Rada Gminy Somianka - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 GIEREK Zenon Kazimierz 24 15.79% 0.01579
Nie
1 20 20 RAKOWSKI Robert 128 84.21% 0.08421
Tak
2 10 10 STAŃCZAK Marta 54 30.86% 0.03086
Nie
2 20 20 KUCHTA Jacek 121 69.14% 0.06914
Tak
3 10 10 RUSZCZAK Walenty Wiesław 95 43.58% 0.04358
Nie
3 20 20 KOKOSZKA Tadeusz 123 56.42% 0.05642
Tak
4 10 10 GŁÓWCZYK Hanna Grażyna 118 51.75% 0.05175
Tak
4 20 20 LIŚKIEWICZ Leszek 110 48.25% 0.04825
Nie
5 10 10 CHMIELEWSKI Lech Bogdan 61 34.08% 0.03408
Nie
5 20 20 POLAK Beata Elżbieta 118 65.92% 0.06592
Tak
6 20 20 CIACH Adam Tomasz Bez głosowania Tak
7 10 10 BRYK Mariusz 70 41.18% 0.04118
Nie
7 20 20 RAKOWSKI Krzysztof Jan 100 58.82% 0.05882
Tak
8 10 10 KACZMARCZYK Adam 62 23.85% 0.02385
Nie
8 20 20 RZEMEK Stanisław Wiesław 70 26.92% 0.02692
Nie
8 21 21 GAJEWSKI Bogumił 128 49.23% 0.04923
Tak
9 10 10 STĘPKOWSKA Agnieszka 90 36.00% 0.036
Nie
9 20 20 ZALEWSKA Aldona 160 64.00% 0.064
Tak
10 10 10 PACHULSKI Marcin Jacek 112 50.68% 0.05068
Tak
10 20 20 ROGALIŃSKI Mirosław 109 49.32% 0.04932
Nie
11 10 10 MIELCZARCZYK Monika 53 31.55% 0.03155
Nie
11 20 20 KOWALSKA Anna 115 68.45% 0.06845
Tak
12 10 10 MRÓZ Daniel 76 55.47% 0.05547
Tak
12 20 20 KAMIŃSKI Józef 61 44.53% 0.04453
Nie
13 10 10 CZYŻ Anna 103 55.38% 0.05538
Tak
13 20 20 DYLAK Tadeusz Wiktor 83 44.62% 0.04462
Nie
14 20 20 LEWANDOWSKI Krzysztof Henryk Bez głosowania Tak
15 20 20 SUCHECKA Barbara Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BRYK Mariusz 37 wyższe Ulasek, 781 27.00 Nie
2 ŻOŁYŃSKI Andrzej 40 wyższe Wola Mystkowska, 2 112 73.00 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Somiance, 21 Somianka-Parcele stały 1 170 786 786 67.18% 0.06718
780 99.24%
2 Szkoła Podstawowa im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach, 9 Kręgi stały 278 181 182 65.47% 0.06547
180 98.90%
3 Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym im. Kazimiery Augustynowicz, 60 Popowo Kościelne stały 935 578 578 61.82% 0.06182
564 97.58%
4 Szkoła Podstawowa w Ulasku, 28a Ulasek stały 641 478 478 74.57% 0.07457
475 99.37%
5 Nowe Wypychy 14a, 14a Nowe Wypychy stały 497 310 310 62.37% 0.06237
309 99.68%
6 Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej, 17 Wola Mystkowska stały 947 592 591 62.41% 0.06241
585 98.98%
7 Oddział Zewnętrzny w Popowie, ul. Nadbużańska 39 Popowo-Parcele oddział zewnętrzny zakładu karnego 0 0 0 00.00% 0
0 00.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 656 4 571 7 1