Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Rodziny Maryi, ul. Szkolna 18 Brwinów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Miasto Brwinów-ulice: Armii Krajowej, Augustowska, Białostocka, Biskupicka numery parzyste 2 66, Ciechanowska, Gliniana, Bartosza Głowackiego, Grodzieńska, Kościelna, Kryniczanka, Łomżyńska, Adama Mickiewicza numery nieparzyste 1 - 23a oraz numery parzyste 2 - 22, Modlińska, Nadrzeczna, Płocka, Henryka Sienkiewicza numery nieparzyste 1 - 19 oraz numery parzyste 2 - 22, dr. Stanisława Skudry, Juliusza Słowackiego numery nieparzyste 1 - 25 oraz numery parzyste 2 - 22, Spokojna, Andrzeja Struga, Suwalska, Szkolna numery nieparzyste 1 - 13 oraz numery parzyste 2 - 18, Wigusin, Wileńska, Zgoda, Żwirki i Wigury.
Liczba mieszkańców 1896
Liczba wyborców 1513
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Brwinowie 1
Rady Powiatu Pruszkowskiego 4
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Gminy Brwinów
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miejskiej w Brwinowie) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Gminy Brwinów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1513
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1513
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1386
3 Liczba kart niewykorzystanych 445
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 939
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 939
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 941
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 941
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 932
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosinzski arkadiuszKOSIŃSKI Arkadiusz 46 wyższe techniczne Brwinów 777 0.08337
83.37
2 kühn karol stanislzawKÜHN Karol Stanisław 38 średnie Otrębusy 155 0.01663
16.63
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1513
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1361
3 Liczba kart niewykorzystanych 422
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 939
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 939
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 938
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 912
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 16 0.00175
1.75
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 4 0.00044
0.44
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 6 0.00066
0.66
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 3 0.00033
0.33
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 2 0.00022
0.22
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 3 0.00033
0.33
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 2 0.00022
0.22
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 6 0.00066
0.66
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 6 0.00066
0.66
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 2 0.00022
0.22
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 8 0.00088
0.88
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 5 0.00055
0.55
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 0 0
0.00
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 7 0.00077
0.77
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 76 0.00833
8.33
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 8 0.00088
0.88
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 3 0.00033
0.33
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 1 0.00011
0.11
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 0 0
0.00
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 1 0.00011
0.11
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 8 0.00088
0.88
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 0 0
0.00
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 1 0.00011
0.11
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 0 0
0.00
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 0 0
0.00
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 2 0.00022
0.22
Razem 107
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 107

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 12 0.00132
1.32
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 0 0
0.00
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 3 0.00033
0.33
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 2 0.00022
0.22
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 1 0.00011
0.11
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 127 0.01393
13.93
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 40 0.00439
4.39
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 9 0.00099
0.99
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 21 0.0023
2.30
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 20 0.00219
2.19
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 14 0.00154
1.54
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 4 0.00044
0.44
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 6 0.00066
0.66
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 1 0.00011
0.11
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 4 0.00044
0.44
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 4 0.00044
0.44
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 11 0.00121
1.21
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 14 0.00154
1.54
Razem 275
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 275

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 11 0.00121
1.21
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00022
0.22
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 1 0.00011
0.11
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 0 0
0.00
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 0 0
0.00
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 0 0
0.00
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 0 0
0.00
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 1 0.00011
0.11
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 3 0.00033
0.33
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 0 0
0.00
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 0 0
0.00
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 2 0.00022
0.22
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 10 0.0011
1.10
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 2 0.00022
0.22
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 0 0
0.00
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 0 0
0.00
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 4 0.00044
0.44
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 1 0.00011
0.11
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 2 0.00022
0.22
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 0 0
0.00
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 3 0.00033
0.33
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 1 0.00011
0.11
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 18 0.00197
1.97
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 0 0
0.00
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 0 0
0.00
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 1 0.00011
0.11
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 0 0
0.00
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 0 0
0.00
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 2 0.00022
0.22
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 22 0.00241
2.41
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 2 0.00022
0.22
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 5 0.00055
0.55
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 2 0.00022
0.22
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 2 0.00022
0.22
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 0 0
0.00
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 1 0.00011
0.11
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 0 0
0.00
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 4 0.00044
0.44
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 4 0.00044
0.44
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 0 0
0.00
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 0 0
0.00
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 2 0.00022
0.22
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 5 0.00055
0.55
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 1 0.00011
0.11
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 1 0.00011
0.11
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 6 0.00066
0.66
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 0 0
0.00
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 0 0
0.00
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 0 0
0.00
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 2 0.00022
0.22
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 113 0.01239
12.39
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 39 0.00428
4.28
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 49 0.00537
5.37
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 14 0.00154
1.54
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 3 0.00033
0.33
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 20 0.00219
2.19
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 12 0.00132
1.32
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 6 0.00066
0.66
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 3 0.00033
0.33
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 17 0.00186
1.86
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 6 0.00066
0.66
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 12 0.00132
1.32
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 4 0.00044
0.44
Razem 298
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 298

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 2 0.00022
0.22
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 0 0
0.00
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 3 0.00033
0.33
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 0 0
0.00
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 1 0.00011
0.11
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 0 0
0.00
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 0 0
0.00
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 4 0.00044
0.44
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 0 0
0.00
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 0 0
0.00
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 0 0
0.00
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 0 0
0.00
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 0 0
0.00
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 1 0.00011
0.11
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 2 0.00022
0.22
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 0 0
0.00
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 1 0.00011
0.11
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 1 0.00011
0.11
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 0 0
0.00
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 1 0.00011
0.11
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 1 0.00011
0.11
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 0 0
0.00
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 1 0.00011
0.11
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1513
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1359
3 Liczba kart niewykorzystanych 420
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 939
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 938
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 938
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 913
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski grzegorz rafalzKAMIŃSKI Grzegorz Rafał 48 Milęcin 117 0.01281
12.81
2 hamerla marcin edwardHAMERLA Marcin Edward 48 Kanie 4 0.00044
0.44
3 zalewska anita magdalenaZALEWSKA Anita Magdalena 49 Otrębusy 31 0.0034
3.40
4 gozra krystynaGÓRA Krystyna 65 Brwinów 12 0.00131
1.31
5 pietrzak wojciech ludwikPIETRZAK Wojciech Ludwik 39 Brwinów 15 0.00164
1.64
Razem 179
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 179

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciastek bartlzomiej radoslzawCIASTEK Bartłomiej Radosław 34 Parzniew 11 0.0012
1.20
2 tiomkin-fenicka olga karolinaTIOMKIN-FENICKA Olga Karolina 35 Brwinów 4 0.00044
0.44
3 pezdziwiatr martaPĘDZIWIATR Marta 28 Parzniew 10 0.0011
1.10
4 rataj adrian andrzejRATAJ Adrian Andrzej 34 Parzniew 6 0.00066
0.66
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beyer magdalena agnieszkaBEYER Magdalena Agnieszka 31 Parzniew 152 0.01665
16.65
2 pachnik jacek janPACHNIK Jacek Jan 55 Otrębusy 35 0.00383
3.83
3 kaflik alicja zofiaKAFLIK Alicja Zofia 64 Brwinów 19 0.00208
2.08
4 tyniec danuta mariaTYNIEC Danuta Maria 65 Milęcin 11 0.0012
1.20
5 chmielak jerzy wieslzawCHMIELAK Jerzy Wiesław 62 Brwinów 23 0.00252
2.52
6 gawlinzski dominik stanislzawGAWLIŃSKI Dominik Stanisław 29 Otrębusy 11 0.0012
1.20
Razem 251
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 251

Lista nr 15 - KWW PNPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowski janusz boleslzawJANKOWSKI Janusz Bolesław 52 Kanie Helenowskie 1 0.00011
0.11
2 maliszewski piotr rafalzMALISZEWSKI Piotr Rafał 45 Nowe Grocholice 2 0.00022
0.22
3 bazkiewicz sylwia mariaBĄKIEWICZ Sylwia Maria 38 Pruszków 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 16 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grabinzska joanna mariaGRABIŃSKA Joanna Maria 69 Brwinów 1 0.00011
0.11
2 matuszewski waldemarMATUSZEWSKI Waldemar 64 Brwinów 18 0.00197
1.97
3 lzezzzzak jacek stanislzawŁĘŻAK Jacek Stanisław 62 Brwinów 39 0.00427
4.27
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 17 - KWW DOBRO WSPÓLNE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walendowski slzawomirWALENDOWSKI Sławomir 55 Nowa Wieś 167 0.01829
18.29
2 wojciechowska urszula annaWOJCIECHOWSKA Urszula Anna 55 Otrębusy 35 0.00383
3.83
3 cybulska mariaCYBULSKA Maria 78 Brwinów 53 0.00581
5.81
4 tybusz henrykTYBUŚ Henryk 75 Brwinów 31 0.0034
3.40
5 sobczak annaSOBCZAK Anna 43 Brwinów 68 0.00745
7.45
6 baranowski mariusz pawelzBARANOWSKI Mariusz Paweł 38 Owczarnia 37 0.00405
4.05
Razem 391
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 391
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Brwinowie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1513
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1513
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1360
3 Liczba kart niewykorzystanych 421
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 939
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 939
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 939
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 939
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 924
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowski maciej antoniŻUKOWSKI Maciej Antoni 28 Brwinów 94 0.01017
10.17
2 szmyt maciej wiktorSZMYT Maciej Wiktor 45 Brwinów 21 0.00227
2.27
3 kucharska teresaKUCHARSKA Teresa 68 Brwinów 22 0.00238
2.38
4 zakrzewski krzysztof leszekZAKRZEWSKI Krzysztof Leszek 55 Brwinów 4 0.00043
0.43
5 wieliniec izabela mariolaWIELINIEC Izabela Mariola 26 Krosna-Wieś 9 0.00097
0.97
Razem 150
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 150

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 guzik andrzejGUZIK Andrzej 48 Brwinów 126 0.01364
13.64
2 morzuch marek stanislzawMORZUCH Marek Stanisław 42 Brwinów 10 0.00108
1.08
3 kozlzowski marek tadeuszKOZŁOWSKI Marek Tadeusz 71 Brwinów 9 0.00097
0.97
4 muszynzska annaMUSZYŃSKA Anna 29 Brwinów 22 0.00238
2.38
5 stezpniak marzenaSTĘPNIAK Marzena 46 Brwinów 8 0.00087
0.87
6 cichocka iwona annaCICHOCKA Iwona Anna 36 Brwinów 36 0.0039
3.90
7 slzawinzski robert piotrSŁAWIŃSKI Robert Piotr 50 Brwinów 57 0.00617
6.17
Razem 268
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 268

Lista nr 18 - KWW ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olczak adrianna malzgorzataOLCZAK Adrianna Małgorzata 42 Brwinów 133 0.01439
14.39
2 lenart edyta lzucjaLENART Edyta Łucja 46 Brwinów 109 0.0118
11.80
3 winiarski marek wlzadyslzawWINIARSKI Marek Władysław 64 Brwinów 82 0.00887
8.87
4 wysocki rafalz arturWYSOCKI Rafał Artur 43 Brwinów 33 0.00357
3.57
5 naks magdalenaNAKS Magdalena 36 Brwinów 84 0.00909
9.09
6 marszalzek-nieszyn malzgorzata ewaMARSZAŁEK-NIESZYN Małgorzata Ewa 34 Brwinów 12 0.0013
1.30
7 horabik grzegorz cezaryHORABIK Grzegorz Cezary 51 Brwinów 53 0.00574
5.74
Razem 506
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 506