Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Hala sportowa w Brwinowie, ul. W Moczydłowskiego 2 Brwinów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Miasto Brwinów-ulice: 11 Listopada, Sochaczewska numery nieparzyste 35 - 35a oraz numery parzyste 4 - 22. Falęcin (miejscowości: Falęcin i Grudów), Kotowice.
Liczba mieszkańców 1372
Liczba wyborców 985
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Brwinowie 1, 4
Rady Powiatu Pruszkowskiego 4
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

 • Wybory Burmistrza Gminy Brwinów
 • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
 • Wybory Rady Miejskiej w Brwinowie) - Okręg nr 4
 • Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 4
 • Wybory Rady Miejskiej w Brwinowie) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Gminy Brwinów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 985
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 985
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 892
3 Liczba kart niewykorzystanych 296
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 596
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 596
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 596
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 596
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 591
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosinzski arkadiuszKOSIŃSKI Arkadiusz 46 wyższe techniczne Brwinów 540 0.09137
91.37
2 kühn karol stanislzawKÜHN Karol Stanisław 38 średnie Otrębusy 51 0.00863
8.63
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 985
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 892
3 Liczba kart niewykorzystanych 296
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 596
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 596
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 596
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 564
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 6 0.00106
1.06
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 8 0.00142
1.42
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 1 0.00018
0.18
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 4 0.00071
0.71
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 4 0.00071
0.71
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 8 0.00142
1.42
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 6 0.00106
1.06
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 4 0.00071
0.71
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 2 0.00035
0.35
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 1 0.00018
0.18
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 5 0.00089
0.89
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 4 0.00071
0.71
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 1 0.00018
0.18
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 9 0.0016
1.60
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 49 0.00869
8.69
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 3 0.00053
0.53
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 0 0
0.00
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 0 0
0.00
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 0 0
0.00
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 0 0
0.00
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 3 0.00053
0.53
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 2 0.00035
0.35
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 0 0
0.00
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 1 0.00018
0.18
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 0 0
0.00
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 1 0.00018
0.18
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 7 0.00124
1.24
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 1 0.00018
0.18
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 2 0.00035
0.35
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 0 0
0.00
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 1 0.00018
0.18
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 1 0.00018
0.18
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 57 0.01011
10.11
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 33 0.00585
5.85
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 7 0.00124
1.24
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 20 0.00355
3.55
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 11 0.00195
1.95
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 5 0.00089
0.89
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 3 0.00053
0.53
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 6 0.00106
1.06
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 2 0.00035
0.35
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 1 0.00018
0.18
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 2 0.00035
0.35
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 6 0.00106
1.06
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 13 0.0023
2.30
Razem 166
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 166

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 6 0.00106
1.06
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00018
0.18
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 1 0.00018
0.18
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 0 0
0.00
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 0 0
0.00
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 0 0
0.00
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 0 0
0.00
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 0 0
0.00
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 1 0.00018
0.18
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 0 0
0.00
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 0 0
0.00
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 0 0
0.00
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 3 0.00053
0.53
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 2 0.00035
0.35
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 2 0.00035
0.35
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 4 0.00071
0.71
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 0 0
0.00
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 0 0
0.00
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 2 0.00035
0.35
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 0 0
0.00
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 1 0.00018
0.18
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 0 0
0.00
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 1 0.00018
0.18
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 8 0.00142
1.42
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 1 0.00018
0.18
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 0 0
0.00
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 0 0
0.00
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 0 0
0.00
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 0 0
0.00
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 3 0.00053
0.53
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 17 0.00301
3.01
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 0 0
0.00
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 3 0.00053
0.53
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 5 0.00089
0.89
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 1 0.00018
0.18
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 1 0.00018
0.18
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 0 0
0.00
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 1 0.00018
0.18
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 3 0.00053
0.53
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 2 0.00035
0.35
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 4 0.00071
0.71
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 0 0
0.00
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 0 0
0.00
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 2 0.00035
0.35
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 0 0
0.00
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 4 0.00071
0.71
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 3 0.00053
0.53
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 0 0
0.00
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 0 0
0.00
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 0 0
0.00
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 0 0
0.00
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 51 0.00904
9.04
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 23 0.00408
4.08
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 21 0.00372
3.72
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 8 0.00142
1.42
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 2 0.00035
0.35
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 10 0.00177
1.77
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 6 0.00106
1.06
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 7 0.00124
1.24
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 1 0.00018
0.18
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 5 0.00089
0.89
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 9 0.0016
1.60
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 6 0.00106
1.06
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 3 0.00053
0.53
Razem 152
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 152

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 3 0.00053
0.53
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 0 0
0.00
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 3 0.00053
0.53
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 2 0.00035
0.35
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 0 0
0.00
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 1 0.00018
0.18
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 0 0
0.00
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 1 0.00018
0.18
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 1 0.00018
0.18
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 1 0.00018
0.18
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 0 0
0.00
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 0 0
0.00
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 1 0.00018
0.18
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 2 0.00035
0.35
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 0 0
0.00
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 2 0.00035
0.35
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 0 0
0.00
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 0 0
0.00
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 1 0.00018
0.18
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 1 0.00018
0.18
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 0 0
0.00
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 0 0
0.00
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 2 0.00035
0.35
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 1 0.00018
0.18
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Brwinowie) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 205
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 205
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 187
3 Liczba kart niewykorzystanych 91
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 96
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 96
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 96
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 96
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 91
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamczyk adam konradADAMCZYK Adam Konrad 33 Koszajec 0 0
0.00
2 koszla marcinKOŚLA Marcin 36 Grudów 7 0.00769
7.69
3 stasiak michalinaSTASIAK Michalina 20 Kanie 0 0
0.00
4 chojnacka nataliaCHOJNACKA Natalia 32 Koszajec 0 0
0.00
5 fortuna agnieszkaFORTUNA Agnieszka 42 Kanie 0 0
0.00
6 ponder robert adamPONDER Robert Adam 52 Brwinów 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzeminzski dariusz slzawomirKRZEMIŃSKI Dariusz Sławomir 54 Kanie 6 0.00659
6.59
2 szymanzska jolanta annaSZYMAŃSKA Jolanta Anna 46 Parzniew 2 0.0022
2.20
3 tyniec ryszardTYNIEC Ryszard 64 Krosna-Wieś 3 0.0033
3.30
4 krajewska-beck barbara lzucjaKRAJEWSKA-BECK Barbara Łucja 66 Kanie 1 0.0011
1.10
5 wachnik romanWACHNIK Roman 50 Domaniewek 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 18 - KWW ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosinzski arkadiuszKOSIŃSKI Arkadiusz 46 Brwinów 21 0.02308
23.08
2 badurek wioletta malzgorzataBADUREK Wioletta Małgorzata 42 Domaniew 0 0
0.00
3 gozrniak aldonaGÓRNIAK Aldona 74 Czubin 50 0.05495
54.95
4 piaztek katarzyna malzgorzataPIĄTEK Katarzyna Małgorzata 45 Parzniew 0 0
0.00
5 mieszalza grzegorz marcinMIESZAŁA Grzegorz Marcin 32 Kanie 0 0
0.00
6 segit michalz antoniSEGIT Michał Antoni 39 Parzniew 0 0
0.00
7 bartosik zbigniew tadeuszBARTOSIK Zbigniew Tadeusz 59 Kanie 1 0.0011
1.10
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 985
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 900
3 Liczba kart niewykorzystanych 304
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 596
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 596
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 596
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 579
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski grzegorz rafalzKAMIŃSKI Grzegorz Rafał 48 Milęcin 60 0.01036
10.36
2 hamerla marcin edwardHAMERLA Marcin Edward 48 Kanie 10 0.00173
1.73
3 zalewska anita magdalenaZALEWSKA Anita Magdalena 49 Otrębusy 13 0.00225
2.25
4 gozra krystynaGÓRA Krystyna 65 Brwinów 6 0.00104
1.04
5 pietrzak wojciech ludwikPIETRZAK Wojciech Ludwik 39 Brwinów 6 0.00104
1.04
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciastek bartlzomiej radoslzawCIASTEK Bartłomiej Radosław 34 Parzniew 8 0.00138
1.38
2 tiomkin-fenicka olga karolinaTIOMKIN-FENICKA Olga Karolina 35 Brwinów 1 0.00017
0.17
3 pezdziwiatr martaPĘDZIWIATR Marta 28 Parzniew 7 0.00121
1.21
4 rataj adrian andrzejRATAJ Adrian Andrzej 34 Parzniew 1 0.00017
0.17
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beyer magdalena agnieszkaBEYER Magdalena Agnieszka 31 Parzniew 86 0.01485
14.85
2 pachnik jacek janPACHNIK Jacek Jan 55 Otrębusy 10 0.00173
1.73
3 kaflik alicja zofiaKAFLIK Alicja Zofia 64 Brwinów 12 0.00207
2.07
4 tyniec danuta mariaTYNIEC Danuta Maria 65 Milęcin 11 0.0019
1.90
5 chmielak jerzy wieslzawCHMIELAK Jerzy Wiesław 62 Brwinów 6 0.00104
1.04
6 gawlinzski dominik stanislzawGAWLIŃSKI Dominik Stanisław 29 Otrębusy 5 0.00086
0.86
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130

Lista nr 15 - KWW PNPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowski janusz boleslzawJANKOWSKI Janusz Bolesław 52 Kanie Helenowskie 2 0.00035
0.35
2 maliszewski piotr rafalzMALISZEWSKI Piotr Rafał 45 Nowe Grocholice 2 0.00035
0.35
3 bazkiewicz sylwia mariaBĄKIEWICZ Sylwia Maria 38 Pruszków 2 0.00035
0.35
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 16 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grabinzska joanna mariaGRABIŃSKA Joanna Maria 69 Brwinów 3 0.00052
0.52
2 matuszewski waldemarMATUSZEWSKI Waldemar 64 Brwinów 5 0.00086
0.86
3 lzezzzzak jacek stanislzawŁĘŻAK Jacek Stanisław 62 Brwinów 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 17 - KWW DOBRO WSPÓLNE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walendowski slzawomirWALENDOWSKI Sławomir 55 Nowa Wieś 120 0.02073
20.73
2 wojciechowska urszula annaWOJCIECHOWSKA Urszula Anna 55 Otrębusy 38 0.00656
6.56
3 cybulska mariaCYBULSKA Maria 78 Brwinów 38 0.00656
6.56
4 tybusz henrykTYBUŚ Henryk 75 Brwinów 22 0.0038
3.80
5 sobczak annaSOBCZAK Anna 43 Brwinów 78 0.01347
13.47
6 baranowski mariusz pawelzBARANOWSKI Mariusz Paweł 38 Owczarnia 27 0.00466
4.66
Razem 323
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 323
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Brwinowie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 780
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 780
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 705
3 Liczba kart niewykorzystanych 206
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 499
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 499
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 499
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 499
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 489
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowski maciej antoniŻUKOWSKI Maciej Antoni 28 Brwinów 23 0.0047
4.70
2 szmyt maciej wiktorSZMYT Maciej Wiktor 45 Brwinów 10 0.00204
2.04
3 kucharska teresaKUCHARSKA Teresa 68 Brwinów 6 0.00123
1.23
4 zakrzewski krzysztof leszekZAKRZEWSKI Krzysztof Leszek 55 Brwinów 2 0.00041
0.41
5 wieliniec izabela mariolaWIELINIEC Izabela Mariola 26 Krosna-Wieś 5 0.00102
1.02
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 guzik andrzejGUZIK Andrzej 48 Brwinów 26 0.00532
5.32
2 morzuch marek stanislzawMORZUCH Marek Stanisław 42 Brwinów 5 0.00102
1.02
3 kozlzowski marek tadeuszKOZŁOWSKI Marek Tadeusz 71 Brwinów 1 0.0002
0.20
4 muszynzska annaMUSZYŃSKA Anna 29 Brwinów 5 0.00102
1.02
5 stezpniak marzenaSTĘPNIAK Marzena 46 Brwinów 1 0.0002
0.20
6 cichocka iwona annaCICHOCKA Iwona Anna 36 Brwinów 11 0.00225
2.25
7 slzawinzski robert piotrSŁAWIŃSKI Robert Piotr 50 Brwinów 8 0.00164
1.64
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 18 - KWW ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olczak adrianna malzgorzataOLCZAK Adrianna Małgorzata 42 Brwinów 66 0.0135
13.50
2 lenart edyta lzucjaLENART Edyta Łucja 46 Brwinów 17 0.00348
3.48
3 winiarski marek wlzadyslzawWINIARSKI Marek Władysław 64 Brwinów 36 0.00736
7.36
4 wysocki rafalz arturWYSOCKI Rafał Artur 43 Brwinów 228 0.04663
46.63
5 naks magdalenaNAKS Magdalena 36 Brwinów 13 0.00266
2.66
6 marszalzek-nieszyn malzgorzata ewaMARSZAŁEK-NIESZYN Małgorzata Ewa 34 Brwinów 16 0.00327
3.27
7 horabik grzegorz cezaryHORABIK Grzegorz Cezary 51 Brwinów 10 0.00204
2.04
Razem 386
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 386