Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 13

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica GOK w Otrębusach, ul. Krótka 10 Otrębusy
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwo Otrębusy – ulice: Akacjowa, Baśniowa, Fryderyka Chopina, Marii Dąbrowskiej, Edmunda Dunina, Franciszkańska, Bartosza Głowackiego, Karolińska, Oskara Kolberga, Kubusia Puchatka, Adama Mickiewicza, Nadarzyńska, Natalińska numery nieparzyste 1 - 55, Ogrodowa, Owocowa, Piasta, Piękna, Pogodna, Polna, Poranna, Sadowa, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Sosnowa, Spacerowa, Tadeusza Sygietyńskiego, Teodora Toeplitza, Tęczowa, Wandy, Warszawska numery nieparzyste 3 - 17a, Wesoła, Wspólna, Zaciszna, Zielona, Ziemowita.
Liczba mieszkańców 1239
Liczba wyborców 1015
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Brwinowie 3
Rady Powiatu Pruszkowskiego 4
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Brwinowie) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
  • Wybory Burmistrza Gminy Brwinów
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Brwinowie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1015
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1015
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 913
3 Liczba kart niewykorzystanych 259
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 654
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 654
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 654
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 654
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 648
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nyc pawelzNYC Paweł 36 Żółwin 63 0.00972
9.72
2 sumera marcinSUMERA Marcin 41 Żółwin 13 0.00201
2.01
3 hejno anna mariaHEJNO Anna Maria 38 Żółwin 18 0.00278
2.78
4 karczmarzyk teresaKARCZMARZYK Teresa 82 Otrębusy 9 0.00139
1.39
5 lzukasiewicz krzysztof antoniŁUKASIEWICZ Krzysztof Antoni 58 Żółwin 7 0.00108
1.08
Razem 110
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 110

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kühn karol stanislzawKÜHN Karol Stanisław 38 Otrębusy 81 0.0125
12.50
2 chordecka alicjaCHORDECKA Alicja 69 Owczarnia 11 0.0017
1.70
3 ziezbiec barbara krystynaZIĘBIEC Barbara Krystyna 58 Otrębusy 79 0.01219
12.19
4 morawski krzysztof zbigniewMORAWSKI Krzysztof Zbigniew 51 Kanie 6 0.00093
0.93
5 rozg tomasz sylwesterRÓG Tomasz Sylwester 31 Otrębusy 5 0.00077
0.77
6 kostyra jolanta magdalenaKOSTYRA Jolanta Magdalena 51 Otrębusy 3 0.00046
0.46
7 rukszto karol marcinRUKSZTO Karol Marcin 33 Owczarnia 3 0.00046
0.46
Razem 188
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 188

Lista nr 18 - KWW ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rakowiecki slzawomir waclzawRAKOWIECKI Sławomir Wacław 61 Owczarnia 45 0.00694
6.94
2 strezzzynzski jozzefSTREŻYŃSKI Józef 68 Żółwin 7 0.00108
1.08
3 bartos marta lauraBARTOS Marta Laura 37 Otrębusy 166 0.02562
25.62
4 olejniczak agnieszkaOLEJNICZAK Agnieszka 36 Żółwin 24 0.0037
3.70
5 kleczko jaroslzaw michalzKLECZKO Jarosław Michał 47 Otrębusy 66 0.01019
10.19
6 iwolza lidia mariaIWOŁA Lidia Maria 51 Owczarnia 7 0.00108
1.08
7 haber michalz piotrHABER Michał Piotr 41 Otrębusy 35 0.0054
5.40
Razem 350
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 350
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1015
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 915
3 Liczba kart niewykorzystanych 261
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 654
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 654
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 654
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 648
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski grzegorz rafalzKAMIŃSKI Grzegorz Rafał 48 Milęcin 93 0.01435
14.35
2 hamerla marcin edwardHAMERLA Marcin Edward 48 Kanie 8 0.00123
1.23
3 zalewska anita magdalenaZALEWSKA Anita Magdalena 49 Otrębusy 41 0.00633
6.33
4 gozra krystynaGÓRA Krystyna 65 Brwinów 6 0.00093
0.93
5 pietrzak wojciech ludwikPIETRZAK Wojciech Ludwik 39 Brwinów 5 0.00077
0.77
Razem 153
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 153

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciastek bartlzomiej radoslzawCIASTEK Bartłomiej Radosław 34 Parzniew 12 0.00185
1.85
2 tiomkin-fenicka olga karolinaTIOMKIN-FENICKA Olga Karolina 35 Brwinów 1 0.00015
0.15
3 pezdziwiatr martaPĘDZIWIATR Marta 28 Parzniew 7 0.00108
1.08
4 rataj adrian andrzejRATAJ Adrian Andrzej 34 Parzniew 1 0.00015
0.15
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beyer magdalena agnieszkaBEYER Magdalena Agnieszka 31 Parzniew 83 0.01281
12.81
2 pachnik jacek janPACHNIK Jacek Jan 55 Otrębusy 63 0.00972
9.72
3 kaflik alicja zofiaKAFLIK Alicja Zofia 64 Brwinów 6 0.00093
0.93
4 tyniec danuta mariaTYNIEC Danuta Maria 65 Milęcin 5 0.00077
0.77
5 chmielak jerzy wieslzawCHMIELAK Jerzy Wiesław 62 Brwinów 2 0.00031
0.31
6 gawlinzski dominik stanislzawGAWLIŃSKI Dominik Stanisław 29 Otrębusy 29 0.00448
4.48
Razem 188
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 188

Lista nr 15 - KWW PNPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowski janusz boleslzawJANKOWSKI Janusz Bolesław 52 Kanie Helenowskie 3 0.00046
0.46
2 maliszewski piotr rafalzMALISZEWSKI Piotr Rafał 45 Nowe Grocholice 0 0
0.00
3 bazkiewicz sylwia mariaBĄKIEWICZ Sylwia Maria 38 Pruszków 3 0.00046
0.46
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 16 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grabinzska joanna mariaGRABIŃSKA Joanna Maria 69 Brwinów 6 0.00093
0.93
2 matuszewski waldemarMATUSZEWSKI Waldemar 64 Brwinów 5 0.00077
0.77
3 lzezzzzak jacek stanislzawŁĘŻAK Jacek Stanisław 62 Brwinów 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 17 - KWW DOBRO WSPÓLNE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walendowski slzawomirWALENDOWSKI Sławomir 55 Nowa Wieś 50 0.00772
7.72
2 wojciechowska urszula annaWOJCIECHOWSKA Urszula Anna 55 Otrębusy 142 0.02191
21.91
3 cybulska mariaCYBULSKA Maria 78 Brwinów 22 0.0034
3.40
4 tybusz henrykTYBUŚ Henryk 75 Brwinów 2 0.00031
0.31
5 sobczak annaSOBCZAK Anna 43 Brwinów 42 0.00648
6.48
6 baranowski mariusz pawelzBARANOWSKI Mariusz Paweł 38 Owczarnia 11 0.0017
1.70
Razem 269
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 269
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1015
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 912
3 Liczba kart niewykorzystanych 258
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 654
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 652
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 652
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 637
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 14 0.0022
2.20
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 2 0.00031
0.31
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 1 0.00016
0.16
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 3 0.00047
0.47
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 5 0.00078
0.78
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 1 0.00016
0.16
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 0 0
0.00
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 1 0.00016
0.16
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 5 0.00078
0.78
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 1 0.00016
0.16
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 3 0.00047
0.47
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 0 0
0.00
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 1 0.00016
0.16
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 9 0.00141
1.41
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 63 0.00989
9.89
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 5 0.00078
0.78
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 0 0
0.00
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 0 0
0.00
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 0 0
0.00
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 0 0
0.00
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 0 0
0.00
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 0 0
0.00
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 0 0
0.00
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 0 0
0.00
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 0 0
0.00
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 1 0.00016
0.16
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 5 0.00078
0.78
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 0 0
0.00
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 2 0.00031
0.31
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 0 0
0.00
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 2 0.00031
0.31
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 85 0.01334
13.34
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 48 0.00754
7.54
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 5 0.00078
0.78
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 25 0.00392
3.92
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 8 0.00126
1.26
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 12 0.00188
1.88
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 2 0.00031
0.31
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 9 0.00141
1.41
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 4 0.00063
0.63
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 2 0.00031
0.31
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 3 0.00047
0.47
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 4 0.00063
0.63
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 11 0.00173
1.73
Razem 218
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 218

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 15 0.00235
2.35
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00031
0.31
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 3 0.00047
0.47
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 0 0
0.00
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 0 0
0.00
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 0 0
0.00
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 0 0
0.00
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 0 0
0.00
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 1 0.00016
0.16
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 0 0
0.00
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 0 0
0.00
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 0 0
0.00
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 1 0.00016
0.16
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 5 0.00078
0.78
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 1 0.00016
0.16
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 2 0.00031
0.31
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 2 0.00031
0.31
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 0 0
0.00
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 0 0
0.00
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 0 0
0.00
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 1 0.00016
0.16
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 0 0
0.00
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 0 0
0.00
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 16 0.00251
2.51
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 1 0.00016
0.16
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 0 0
0.00
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 0 0
0.00
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 0 0
0.00
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 0 0
0.00
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 1 0.00016
0.16
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 15 0.00235
2.35
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 1 0.00016
0.16
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 1 0.00016
0.16
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 4 0.00063
0.63
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 1 0.00016
0.16
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 0 0
0.00
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 0 0
0.00
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 0 0
0.00
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 2 0.00031
0.31
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 3 0.00047
0.47
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 0 0
0.00
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 0 0
0.00
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 1 0.00016
0.16
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 2 0.00031
0.31
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 2 0.00031
0.31
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 0 0
0.00
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 1 0.00016
0.16
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 0 0
0.00
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 0 0
0.00
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 0 0
0.00
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 0 0
0.00
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 0 0
0.00
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 78 0.01224
12.24
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 28 0.0044
4.40
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 30 0.00471
4.71
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 11 0.00173
1.73
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 3 0.00047
0.47
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 5 0.00078
0.78
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 7 0.0011
1.10
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 8 0.00126
1.26
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 0 0
0.00
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 3 0.00047
0.47
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 5 0.00078
0.78
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 3 0.00047
0.47
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 9 0.00141
1.41
Razem 190
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 190

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 3 0.00047
0.47
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 1 0.00016
0.16
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 0 0
0.00
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 1 0.00016
0.16
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 2 0.00031
0.31
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 0 0
0.00
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 0 0
0.00
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 1 0.00016
0.16
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 0 0
0.00
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 0 0
0.00
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 0 0
0.00
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 0 0
0.00
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 1 0.00016
0.16
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 0 0
0.00
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 2 0.00031
0.31
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 0 0
0.00
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 2 0.00031
0.31
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 1 0.00016
0.16
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 0 0
0.00
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 2 0.00031
0.31
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 0 0
0.00
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 0 0
0.00
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 0 0
0.00
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 0 0
0.00
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Gminy Brwinów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1015
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1015
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 915
3 Liczba kart niewykorzystanych 262
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 654
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 654
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 653
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 653
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 641
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosinzski arkadiuszKOSIŃSKI Arkadiusz 46 wyższe techniczne Brwinów 489 0.07629
76.29
2 kühn karol stanislzawKÜHN Karol Stanisław 38 średnie Otrębusy 152 0.02371
23.71