Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 636
Wyborców 2 177
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Joniec
 • Wybory Wójta Gminy Joniec
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Jońcu, 69 Joniec stały Tak Miejscowości: Joniec, Joniec-Kolonia, Osiek, Popielżyn Górny, Popielżyn-Zawady, Soboklęszcz
2 Szkoła Podstawowa w Królewie, 58 Królewo stały Tak Miejscowości: Krajęczyn, Królewo, Sobieski, Szumlin
3 Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wronie, 14 Stara Wrona stały Nie Miejscowości: Adamowo, Józefowo, Ludwikowo, Omięciny, Proboszczewice, Nowa Wrona, Stara Wrona
4 Palium Sp. z o. o. w Nowym Mieście Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu, 51 Joniec szpital Nie Palium Sp. z o. o. w Nowym Mieście Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo: Joniec, od nr 35 do nr 43C, od nr 45 do nr 117, od nr 119 do nr 121, od nr 124do nr 124A, nr 126, nr 130, od nr 133 do nr 150 1 204 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwo: Joniec, Od nr 1 do nr 34, od nr 44 do nr 44 B, nr 118, od nr 122 do nr 123, nr 125, od nr 127 do nr 129, od nr 131 do nr 132 Sołectwo: Popielżyn Górny 1 125 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo: Joniec-Kolonia 1 104 1 1
0.0000040000Nr 4 Sołectwo: Popielżyn-Zawady 1 166 1 1
0.0000050000Nr 5 SOŁECTWO: OSIEK 1 118 1 1
0.0000060000Nr 6 SOŁECTWO: SOBOKLĘSZCZ 1 140 1 1
0.0000070000Nr 7 Sołectwo: Szumlin Sołectwo: Sobieski 1 142 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo: Królewo: nr 60A, od nr 62 do nr 116, od nr 121do nr 121A, nr 123, nr 126, od nr 129 do nr 130, od nr 133 do nr 134, nr 140, od nr 150 do nr 151, od nr 158 do nr 159, od nr 161 do nr 169, od nr 172 do nr 173B, od nr 175 do nr 177. 1 121 1 1
0.0000090000Nr 9 Sołectwo : Królewo: od nr 1 do nr 60, od nr 61 do nr 61A, od nr 117 do nr 120, od nr 122 do nr 122 I, od nr 124 do nr 125A, od nr 127 do nr 128, od nr 131 do nr 132 A, od nr 135 do nr 139A, od nr 141 do nr 149, od nr 152 do nr 157, od nr 160 do nr 160A, od nr 170 do nr 171, nr 174, nr 178. 1 156 1 1
0.0000100000Nr 10 SOŁECTWO: KRAJĘCZYN 1 139 1 1
0.0000110000Nr 11 SOŁECTWO: PROBOSZCZEWICE 1 190 1 1
0.0000120000Nr 12 SOŁECTWO: OMIĘCINY 1 160 1 1
0.0000130000Nr 13 SOŁECTWO: ADAMOWO, SOŁECTWO JÓZEFOWO 1 134 1 1
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Stara Wrona 1 105 1 1
0.0000150000Nr 15 Sołectwo: Ludwikowo, Sołectwo: Nowa Wrona 1 173 1 1
Podsumowanie 15 2 177 17 17

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ PYRŻA KWW ANDRZEJ PYRŻA 1 1 2
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 CZERNIAKOWSKI Marek Ryszard 43 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO Królewo

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 125 76 76 60.80% 0.0608
74 97.37% 0.09737
Tak
3 Bez głosowania Nie
4 Bez głosowania Nie
5 Bez głosowania Nie
6 Bez głosowania Nie
7 142 77 77 54.23% 0.05423
74 96.10% 0.0961
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 Bez głosowania Nie
10 Bez głosowania Nie
11 Bez głosowania Nie
12 Bez głosowania Nie
13 Bez głosowania Nie
14 Bez głosowania Nie
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 15 1 10.14% 0.01014
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ PYRŻA 106 2 71.62% 0.07162
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO 27 14 18.24% 0.01824

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 15 1 0 10.14% 0.01014
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ PYRŻA 106 2 2 71.62% 0.07162
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO 27 14 13 18.24% 0.01824

Rada Gminy Joniec - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 18 18 KRZEMIŃSKI Bartosz Bez głosowania Tak
2 2 2 KOWALSKI Krzysztof 15 20.27% 0.02027
Nie
2 17 17 OBOJSKI Marcin 59 79.73% 0.07973
Tak
3 18 18 NOWIŃSKI Grzegorz Tomasz Bez głosowania Tak
4 18 18 SZTABNIK Marcin Adam Bez głosowania Tak
5 18 18 OŁDAKOWSKI Michał Bez głosowania Tak
6 18 18 DOMAŃSKI Edward Bez głosowania Tak
7 17 17 PYRŻA Andrzej Stanisław 47 63.51% 0.06351
Tak
7 18 18 SĘKOWSKI Janusz Józef 27 36.49% 0.03649
Nie
8 18 18 DOMAŃSKI Marcin Bez głosowania Tak
9 18 18 PRZONDAK Andrzej Jerzy Bez głosowania Tak
10 18 18 SAWICKI Tomasz Bez głosowania Tak
11 18 18 WIERZCHOWSKI Stanisław Bez głosowania Tak
12 18 18 SOSIŃSKI Janusz Bez głosowania Tak
13 18 18 ANTOSIK Waldemar Jacek Bez głosowania Tak
14 18 18 KAMIŃSKI Mirosław Bez głosowania Tak
15 18 18 PAWĘCKI Tomasz Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 CZERNIAKOWSKI Marek Ryszard 43 wyższe Królewo, 882 88.91% 110 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Jońcu, 69 Joniec stały 819 405 405 49.45% 0.04945
391 96.54%
2 Szkoła Podstawowa w Królewie, 58 Królewo stały 558 319 319 57.17% 0.05717
306 95.92%
3 Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wronie, 14 Stara Wrona stały 762 296 296 38.85% 0.03885
294 99.32%
4 Palium Sp. z o. o. w Nowym Mieście Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu, 51 Joniec szpital 2 1 1 50.00% 0.05
1 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 2 636 2 177 4 1