Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Urząd Gminy w Lesznowoli ul. Gminna 60, ul. Gminna 60 Lesznowola
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Janczewice
Liczba mieszkańców 2037
Liczba wyborców 1397
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Lesznowola 2
Rady Powiatu Piaseczyńskiego 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

  • Wybory Wójta Gminy Lesznowola
  • Wybory Rady Gminy Lesznowola) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Powiatu Piaseczyńskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Lesznowola
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1402
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1402
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1254
3 Liczba kart niewykorzystanych 355
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 899
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 899
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 899
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 899
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 885
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy przeciw Głosy za % głosów za
1 batycka-wazsik maria jolantaBATYCKA-WĄSIK Maria Jolanta 58 wyższe Wola Gołkowska 168 717 81.02
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Lesznowola) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1402
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1402
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1246
3 Liczba kart niewykorzystanych 335
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 899
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 899
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 899
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 899
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 881
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maciejak marta nataliaMACIEJAK Marta Natalia 30 Stara Iwiczna 67 0.0076
7.60
2 lenard mateuszLENARD Mateusz 23 Jazgarzewszczyzna 6 0.00068
0.68
3 pieprzowski piotrPIEPRZOWSKI Piotr 48 Władysławów 7 0.00079
0.79
4 steca-dolska elzzzbieta izabellaSTECA-DOLSKA Elżbieta Izabella 46 Łazy 14 0.00159
1.59
5 szmietanka mateusz robertŚMIETANKA Mateusz Robert 21 Władysławów 19 0.00216
2.16
6 zdunek agnieszka malzgorzataZDUNEK Agnieszka Małgorzata 46 Nowa Iwiczna 11 0.00125
1.25
7 piozrek jolanta dorotaPIÓREK Jolanta Dorota 55 Mysiadło 6 0.00068
0.68
8 gonsowski grzegorz radoslzawGONSOWSKI Grzegorz Radosław 39 Zgorzała 2 0.00023
0.23
Razem 132
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 132

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzupinzski krzysztofŁUPIŃSKI Krzysztof 54 Lesznowola 84 0.00953
9.53
2 adamiak grzegorz robertADAMIAK Grzegorz Robert 48 Łoziska 16 0.00182
1.82
3 szymanzska malzgorzata ewaSZYMAŃSKA Małgorzata Ewa 29 Lesznowola 13 0.00148
1.48
4 gazgalza pawelz wieslzawGĄGAŁA Paweł Wiesław 20 Lesznowola 21 0.00238
2.38
5 lichowski jacek wojciechLICHOWSKI Jacek Wojciech 50 Kolonia Lesznowola 63 0.00715
7.15
6 wasilewska paulinaWASILEWSKA Paulina 25 Łazy 8 0.00091
0.91
7 grzegorzewska dagmaraGRZEGORZEWSKA Dagmara 34 Nowa Wola 5 0.00057
0.57
Razem 210
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 210

Lista nr 16 - KWW NOWA LESZNOWOLA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwiderska izabela mariolaŚWIDERSKA Izabela Mariola 40 Zamienie 14 0.00159
1.59
2 muranowicz agnieszkaMURANOWICZ Agnieszka 47 Nowa Wola 24 0.00272
2.72
3 kowalczyk marcin piotrKOWALCZYK Marcin Piotr 38 Zamienie 4 0.00045
0.45
4 tyszek robert jacekTYSZEK Robert Jacek 49 Zamienie 6 0.00068
0.68
5 szondermajer pawelzSZONDERMAJER Paweł 48 Władysławów 6 0.00068
0.68
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 17 - KWW M.J.BATYCKIEJ-WĄSIK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski jerzyWIŚNIEWSKI Jerzy 76 Stara Iwiczna 20 0.00227
2.27
2 szwitek slzawomirŚWITEK Sławomir 54 Jazgarzewszczyzna 17 0.00193
1.93
3 lzyszcz magdalenaŁYSZCZ Magdalena 34 Lesznowola 200 0.0227
22.70
4 kwiatkowski grzegorzKWIATKOWSKI Grzegorz 61 Podolszyn 59 0.0067
6.70
5 karniej annaKARNIEJ Anna 46 Zamienie 12 0.00136
1.36
6 rybarczyk mariannaRYBARCZYK Marianna 66 Zgorzała 15 0.0017
1.70
7 kurkiewicz katarzynaKURKIEWICZ Katarzyna 43 Nowa Wola 5 0.00057
0.57
8 danelczyk krzysztofDANELCZYK Krzysztof 52 Lesznowola 44 0.00499
4.99
9 filipowicz tomasz maciejFILIPOWICZ Tomasz Maciej 49 Władysławów 113 0.01283
12.83
Razem 485
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 485
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1402
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1247
3 Liczba kart niewykorzystanych 349
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 899
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 899
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 899
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 35
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 856
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 15 0.00175
1.75
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 6 0.0007
0.70
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 1 0.00012
0.12
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 2 0.00023
0.23
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 18 0.0021
2.10
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 4 0.00047
0.47
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 6 0.0007
0.70
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 4 0.00047
0.47
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 9 0.00105
1.05
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 2 0.00023
0.23
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 7 0.00082
0.82
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 6 0.0007
0.70
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 7 0.00082
0.82
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 17 0.00199
1.99
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 20 0.00234
2.34
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 19 0.00222
2.22
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 0 0
0.00
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 3 0.00035
0.35
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 0 0
0.00
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 2 0.00023
0.23
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 3 0.00035
0.35
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 0 0
0.00
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 0 0
0.00
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 0 0
0.00
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 0 0
0.00
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 1 0.00012
0.12
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 4 0.00047
0.47
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 1 0.00012
0.12
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 1 0.00012
0.12
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 0 0
0.00
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 2 0.00023
0.23
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 52 0.00607
6.07
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 75 0.00876
8.76
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 31 0.00362
3.62
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 15 0.00175
1.75
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 19 0.00222
2.22
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 7 0.00082
0.82
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 4 0.00047
0.47
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 3 0.00035
0.35
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 7 0.00082
0.82
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 2 0.00023
0.23
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 3 0.00035
0.35
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 5 0.00058
0.58
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 93 0.01086
10.86
Razem 316
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 316

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 7 0.00082
0.82
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00012
0.12
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 1 0.00012
0.12
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 0 0
0.00
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 0 0
0.00
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 0 0
0.00
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 0 0
0.00
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 1 0.00012
0.12
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 1 0.00012
0.12
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 0 0
0.00
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 0 0
0.00
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 2 0.00023
0.23
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 2 0.00023
0.23
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 4 0.00047
0.47
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 1 0.00012
0.12
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 0 0
0.00
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 0 0
0.00
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 0 0
0.00
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 2 0.00023
0.23
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 0 0
0.00
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 0 0
0.00
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 0 0
0.00
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 0 0
0.00
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 16 0.00187
1.87
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 1 0.00012
0.12
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 0 0
0.00
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 0 0
0.00
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 2 0.00023
0.23
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 0 0
0.00
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 1 0.00012
0.12
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 22 0.00257
2.57
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 3 0.00035
0.35
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 1 0.00012
0.12
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 0 0
0.00
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 3 0.00035
0.35
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 2 0.00023
0.23
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 1 0.00012
0.12
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 2 0.00023
0.23
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 1 0.00012
0.12
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 4 0.00047
0.47
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 2 0.00023
0.23
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 0 0
0.00
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 3 0.00035
0.35
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 0 0
0.00
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 0 0
0.00
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 1 0.00012
0.12
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 0 0
0.00
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 1 0.00012
0.12
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 0 0
0.00
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 1 0.00012
0.12
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 0 0
0.00
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 2 0.00023
0.23
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 73 0.00853
8.53
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 33 0.00386
3.86
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 55 0.00643
6.43
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 20 0.00234
2.34
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 10 0.00117
1.17
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 6 0.0007
0.70
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 4 0.00047
0.47
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 12 0.0014
1.40
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 3 0.00035
0.35
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 2 0.00023
0.23
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 16 0.00187
1.87
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 18 0.0021
2.10
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 10 0.00117
1.17
Razem 262
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 262

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 4 0.00047
0.47
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 2 0.00023
0.23
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 0 0
0.00
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 2 0.00023
0.23
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 6 0.0007
0.70
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 0 0
0.00
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 0 0
0.00
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 0 0
0.00
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 0 0
0.00
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 0 0
0.00
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 0 0
0.00
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 0 0
0.00
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 0 0
0.00
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 0 0
0.00
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 0 0
0.00
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 0 0
0.00
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 0 0
0.00
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 0 0
0.00
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 0 0
0.00
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 1 0.00012
0.12
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 0 0
0.00
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 0 0
0.00
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 1 0.00012
0.12
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 3 0.00035
0.35
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 1 0.00012
0.12
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Piaseczyńskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1402
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1240
3 Liczba kart niewykorzystanych 351
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 899
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 899
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 899
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 872
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jackowicz iwona dorotaJACKOWICZ Iwona Dorota 52 Magdalenka 106 0.01216
12.16
2 sztop tadeusz zdzislzawSZTOP Tadeusz Zdzisław 66 Łazy 9 0.00103
1.03
3 mika- kosior magdalena ewaMIKA- KOSIOR Magdalena Ewa 43 Nowa Iwiczna 26 0.00298
2.98
4 godebska monikaGODEBSKA Monika 39 Lesznowola 136 0.0156
15.60
5 kolzudzki tomasz romualdKOŁUDZKI Tomasz Romuald 52 Piaseczno 5 0.00057
0.57
6 cieczka krystian krzysztofCIEĆKA Krystian Krzysztof 38 Nowa Wola 9 0.00103
1.03
Razem 291
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 291

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poteralza bozzzenaPOTERAŁA Bożena 60 Stara Iwiczna 31 0.00356
3.56
2 rak miroslzaw edwardRAK Mirosław Edward 56 Nowa Iwiczna 2 0.00023
0.23
3 gawrych adamGAWRYCH Adam 43 Wilcza Góra 52 0.00596
5.96
4 badzio maria hannaBADZIO Maria Hanna 25 Ustanów 5 0.00057
0.57
5 rawska joanna danutaRAWSKA Joanna Danuta 88 Konstancin-Jeziorna 3 0.00034
0.34
Razem 93
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 93

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lichocki robert andrzejLICHOCKI Robert Andrzej 47 Nowa Wola 80 0.00917
9.17
2 komendarczyk slzawomirKOMENDARCZYK Sławomir 50 Nowa Iwiczna 9 0.00103
1.03
3 ryczywolska mariannaRYCZYWOLSKA Marianna 72 Lesznowola 58 0.00665
6.65
4 jastrzezbowska joannaJASTRZĘBOWSKA Joanna 35 Mysiadło 7 0.0008
0.80
5 latoszek- lubach magdalena mariaLATOSZEK- LUBACH Magdalena Maria 70 Nowa Wola 42 0.00482
4.82
6 kitlinzski jacek piotrKITLIŃSKI Jacek Piotr 55 Łazy 30 0.00344
3.44
Razem 226
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 226

Lista nr 15 - KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niezabitowska annaNIEZABITOWSKA Anna 41 Nowa Wola 63 0.00722
7.22
2 goc halina mariaGOC Halina Maria 49 Wilcza Góra 92 0.01055
10.55
3 baranzski krzysztof bogdanBARAŃSKI Krzysztof Bogdan 60 Mysiadło 13 0.00149
1.49
4 liwinzski grzegorzLIWIŃSKI Grzegorz 58 Magdalenka 62 0.00711
7.11
5 klimek jerzy antoniKLIMEK Jerzy Antoni 64 Nowa Iwiczna 9 0.00103
1.03
6 borkowska marta malzgorzataBORKOWSKA Marta Małgorzata 28 Kosów 23 0.00264
2.64
Razem 262
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 262