Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 11

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa w Łazach ul. Ks. Słojewskiego 1 (wejście główne szkoły), ul. Ks. Słojewskiego 1 Łazy
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Łazy, Łazy II, Marysin
Liczba mieszkańców 2931
Liczba wyborców 2209
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Lesznowola 3
Rady Powiatu Piaseczyńskiego 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

  • Wybory Rady Gminy Lesznowola) - Okręg nr 3
  • Wybory Wójta Gminy Lesznowola
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Powiatu Piaseczyńskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Lesznowola) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2207
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2206
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1985
3 Liczba kart niewykorzystanych 692
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1293
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1292
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 6
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1293
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1293
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1272
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lasek annaLASEK Anna 51 Stefanowo 116 0.00912
9.12
2 kochanowska-cydzik anita agnieszkaKOCHANOWSKA-CYDZIK Anita Agnieszka 53 Magdalenka 29 0.00228
2.28
3 kwiecinzski wojciechKWIECIŃSKI Wojciech 41 Łazy 52 0.00409
4.09
4 szmietanka ewa agataŚMIETANKA Ewa Agata 50 Władysławów 34 0.00267
2.67
5 jackowicz stanislzawJACKOWICZ Stanisław 21 Magdalenka 14 0.0011
1.10
6 felbur anna martaFELBUR Anna Marta 64 Magdalenka 11 0.00086
0.86
7 kalinowski maciej lechKALINOWSKI Maciej Lech 70 Wilcza Góra 12 0.00094
0.94
8 kolzodziejczyk agata jolantaKOŁODZIEJCZYK Agata Jolanta 49 Magdalenka 8 0.00063
0.63
9 golec michalz januszGOLEC Michał Janusz 35 Marysin 9 0.00071
0.71
Razem 285
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 285

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grochala lzukaszGROCHALA Łukasz 33 Łazy 362 0.02846
28.46
2 bobrowska malzgorzata joannaBOBROWSKA Małgorzata Joanna 69 Magdalenka 37 0.00291
2.91
3 osinzski rafalzOSIŃSKI Rafał 41 Wola Mrokowska 5 0.00039
0.39
4 dettlaff patrycjaDETTLAFF Patrycja 35 Wilcza Góra 3 0.00024
0.24
5 karasinzska marylaKARASIŃSKA Maryla 52 Łazy 14 0.0011
1.10
6 sarnowski marcin sebastianSARNOWSKI Marcin Sebastian 39 Mroków 13 0.00102
1.02
Razem 434
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 434

Lista nr 16 - KWW NOWA LESZNOWOLA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 myszynzski kamil marianMYSZYŃSKI Kamil Marian 35 Łazy 51 0.00401
4.01
2 marzec michalz adrianMARZEC Michał Adrian 21 Magdalenka 22 0.00173
1.73
3 krasko anna reginaKRASKO Anna Regina 44 Kolonia Warszawska 6 0.00047
0.47
4 kazbieruk adam andrzejKAZBIERUK Adam Andrzej 29 Kosów 1 8.0E-5
0.08
5 osinzski piotr jozzefOSIŃSKI Piotr Józef 26 Wola Mrokowska 8 0.00063
0.63
6 karasiewicz angelika marlenaKARASIEWICZ Angelika Marlena 20 Magdalenka 3 0.00024
0.24
7 sulima izabela annaSULIMA Izabela Anna 36 Wólka Kosowska 7 0.00055
0.55
Razem 98
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 98

Lista nr 17 - KWW M.J.BATYCKIEJ-WĄSIK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korlak bozzzenna mariaKORLAK Bożenna Maria 67 Łazy 182 0.01431
14.31
2 wozjcik zenonWÓJCIK Zenon 75 Stefanowo 5 0.00039
0.39
3 gozrski janusz romanGÓRSKI Janusz Roman 50 Wola Mrokowska 4 0.00031
0.31
4 borowski konradBOROWSKI Konrad 32 Łazy 192 0.01509
15.09
5 wiezsak magdalenaWIĘSAK Magdalena 38 Łazy 32 0.00252
2.52
6 tomera janina urszulaTOMERA Janina Urszula 58 Wólka Kosowska 14 0.0011
1.10
7 sokolzowski marek waclzawSOKOŁOWSKI Marek Wacław 57 Mroków 7 0.00055
0.55
8 komorowska wieslzawa teresaKOMOROWSKA Wiesława Teresa 71 Magdalenka 14 0.0011
1.10
9 gazsiorowski piotr andrzejGĄSIOROWSKI Piotr Andrzej 59 Wola Mrokowska 5 0.00039
0.39
Razem 455
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 455
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Lesznowola
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2207
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2206
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2004
3 Liczba kart niewykorzystanych 711
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1293
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1292
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 6
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1287
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1286
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1264
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy przeciw Głosy za % głosów za
1 batycka-wazsik maria jolantaBATYCKA-WĄSIK Maria Jolanta 58 wyższe Wola Gołkowska 258 1006 79.59
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2207
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1995
3 Liczba kart niewykorzystanych 703
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1292
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 6
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1292
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1292
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 51
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 49
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1241
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 17 0.00137
1.37
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 4 0.00032
0.32
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 1 8.0E-5
0.08
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 6 0.00048
0.48
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 9 0.00073
0.73
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 3 0.00024
0.24
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 10 0.00081
0.81
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 1 8.0E-5
0.08
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 9 0.00073
0.73
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 0 0
0.00
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 4 0.00032
0.32
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 8 0.00064
0.64
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 4 0.00032
0.32
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 12 0.00097
0.97
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 37 0.00298
2.98
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 19 0.00153
1.53
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 0 0
0.00
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 2 0.00016
0.16
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 0 0
0.00
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 0 0
0.00
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 1 8.0E-5
0.08
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 0 0
0.00
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 0 0
0.00
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 0 0
0.00
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 0 0
0.00
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 6 0.00048
0.48
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 3 0.00024
0.24
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 3 0.00024
0.24
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 2 0.00016
0.16
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 1 8.0E-5
0.08
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 130 0.01048
10.48
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 135 0.01088
10.88
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 43 0.00346
3.46
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 23 0.00185
1.85
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 14 0.00113
1.13
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 4 0.00032
0.32
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 4 0.00032
0.32
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 12 0.00097
0.97
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 9 0.00073
0.73
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 7 0.00056
0.56
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 4 0.00032
0.32
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 7 0.00056
0.56
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 104 0.00838
8.38
Razem 496
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 496

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 14 0.00113
1.13
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 4 0.00032
0.32
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 0 0
0.00
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 1 8.0E-5
0.08
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 4 0.00032
0.32
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 0 0
0.00
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 1 8.0E-5
0.08
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 1 8.0E-5
0.08
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 0 0
0.00
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 1 8.0E-5
0.08
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 1 8.0E-5
0.08
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 1 8.0E-5
0.08
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 0 0
0.00
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 11 0.00089
0.89
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 0 0
0.00
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 0 0
0.00
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 1 8.0E-5
0.08
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 1 8.0E-5
0.08
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 1 8.0E-5
0.08
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 0 0
0.00
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 6 0.00048
0.48
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 0 0
0.00
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 11 0.00089
0.89
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 0 0
0.00
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 0 0
0.00
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 0 0
0.00
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 1 8.0E-5
0.08
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 1 8.0E-5
0.08
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 1 8.0E-5
0.08
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 31 0.0025
2.50
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 2 0.00016
0.16
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 3 0.00024
0.24
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 10 0.00081
0.81
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 4 0.00032
0.32
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 2 0.00016
0.16
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 4 0.00032
0.32
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 8 0.00064
0.64
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 6 0.00048
0.48
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 1 8.0E-5
0.08
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 1 8.0E-5
0.08
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 1 8.0E-5
0.08
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 8 0.00064
0.64
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 3 0.00024
0.24
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 1 8.0E-5
0.08
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 2 0.00016
0.16
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 1 8.0E-5
0.08
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 0 0
0.00
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 0 0
0.00
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 0 0
0.00
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 1 8.0E-5
0.08
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 1 8.0E-5
0.08
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 130 0.01048
10.48
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 39 0.00314
3.14
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 68 0.00548
5.48
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 16 0.00129
1.29
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 13 0.00105
1.05
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 10 0.00081
0.81
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 16 0.00129
1.29
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 16 0.00129
1.29
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 10 0.00081
0.81
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 3 0.00024
0.24
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 21 0.00169
1.69
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 20 0.00161
1.61
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 28 0.00226
2.26
Razem 390
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 390

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 7 0.00056
0.56
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 3 0.00024
0.24
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 1 8.0E-5
0.08
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 2 0.00016
0.16
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 3 0.00024
0.24
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 2 0.00016
0.16
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 1 8.0E-5
0.08
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 0 0
0.00
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 0 0
0.00
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 1 8.0E-5
0.08
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 0 0
0.00
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 0 0
0.00
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 1 8.0E-5
0.08
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 1 8.0E-5
0.08
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 2 0.00016
0.16
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 3 0.00024
0.24
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 0 0
0.00
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 0 0
0.00
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 2 0.00016
0.16
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 0 0
0.00
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 1 8.0E-5
0.08
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 1 8.0E-5
0.08
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 1 8.0E-5
0.08
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 2 0.00016
0.16
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Piaseczyńskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2207
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1992
3 Liczba kart niewykorzystanych 700
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1292
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 6
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1292
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1292
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 35
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1249
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jackowicz iwona dorotaJACKOWICZ Iwona Dorota 52 Magdalenka 274 0.02194
21.94
2 sztop tadeusz zdzislzawSZTOP Tadeusz Zdzisław 66 Łazy 67 0.00536
5.36
3 mika- kosior magdalena ewaMIKA- KOSIOR Magdalena Ewa 43 Nowa Iwiczna 47 0.00376
3.76
4 godebska monikaGODEBSKA Monika 39 Lesznowola 47 0.00376
3.76
5 kolzudzki tomasz romualdKOŁUDZKI Tomasz Romuald 52 Piaseczno 11 0.00088
0.88
6 cieczka krystian krzysztofCIEĆKA Krystian Krzysztof 38 Nowa Wola 25 0.002
2.00
Razem 471
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 471

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poteralza bozzzenaPOTERAŁA Bożena 60 Stara Iwiczna 47 0.00376
3.76
2 rak miroslzaw edwardRAK Mirosław Edward 56 Nowa Iwiczna 5 0.0004
0.40
3 gawrych adamGAWRYCH Adam 43 Wilcza Góra 62 0.00496
4.96
4 badzio maria hannaBADZIO Maria Hanna 25 Ustanów 1 8.0E-5
0.08
5 rawska joanna danutaRAWSKA Joanna Danuta 88 Konstancin-Jeziorna 8 0.00064
0.64
Razem 123
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 123

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lichocki robert andrzejLICHOCKI Robert Andrzej 47 Nowa Wola 126 0.01009
10.09
2 komendarczyk slzawomirKOMENDARCZYK Sławomir 50 Nowa Iwiczna 14 0.00112
1.12
3 ryczywolska mariannaRYCZYWOLSKA Marianna 72 Lesznowola 42 0.00336
3.36
4 jastrzezbowska joannaJASTRZĘBOWSKA Joanna 35 Mysiadło 13 0.00104
1.04
5 latoszek- lubach magdalena mariaLATOSZEK- LUBACH Magdalena Maria 70 Nowa Wola 7 0.00056
0.56
6 kitlinzski jacek piotrKITLIŃSKI Jacek Piotr 55 Łazy 206 0.01649
16.49
Razem 408
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 408

Lista nr 15 - KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niezabitowska annaNIEZABITOWSKA Anna 41 Nowa Wola 61 0.00488
4.88
2 goc halina mariaGOC Halina Maria 49 Wilcza Góra 49 0.00392
3.92
3 baranzski krzysztof bogdanBARAŃSKI Krzysztof Bogdan 60 Mysiadło 8 0.00064
0.64
4 liwinzski grzegorzLIWIŃSKI Grzegorz 58 Magdalenka 83 0.00665
6.65
5 klimek jerzy antoniKLIMEK Jerzy Antoni 64 Nowa Iwiczna 8 0.00064
0.64
6 borkowska marta malzgorzataBORKOWSKA Marta Małgorzata 28 Kosów 38 0.00304
3.04
Razem 247
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 247