Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29 Sulejówek
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Andersa, Asfaltowa, Bagno, Brzezińska, Czynu Społecznego nr. nieparzyste od 1 do 221 i nr. parzyste od 2 do 202, Dąbka, Dobrzańskiego, Dzika, Francuska, Graniczna, Grudzińskiego, Jaśminowa, Kleeberga, Kolejowa, Ks. Popiełuszki, Kutrzeby, Lema, Łąkowa, Maczka, Maków Polnych, Małego Księcia, Ogrodnicza, Okrzei, Olszyny, Przejazd nr. nieparzyste od 1 do końca, Sielankowa, Sosabowskiego, Starych Dębów, Sucharskiego, Szczęśliwa, Szklarniowa nr. nieparzyste od 1 do 15 i nr. parzyste od 2 do 30, Tęczowa, Trakt Brzeski nr. parzyste od 2 do 50, Traugutta, Wenecka.
Liczba mieszkańców 1814
Liczba wyborców 1393
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Sulejówek 13
Rady Powiatu Mińskiego 2
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 6

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 13
  • Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
  • Wybory Burmistrza Miasta Sulejówek
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 13
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1390
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1390
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1244
3 Liczba kart niewykorzystanych 357
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 886
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 886
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 887
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 887
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 876
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 krozlak iwona malzgorzataKRÓLAK Iwona Małgorzata 38 Sulejówek 302 0.03447
34.47
16 zielinzski jacek grzegorzZIELIŃSKI Jacek Grzegorz 42 Sulejówek 454 0.05183
51.83
17 szwistak jozzef piotrŚWISTAK Józef Piotr 23 Sulejówek 33 0.00377
3.77
18 jedlinzski jerzy wojciechJEDLIŃSKI Jerzy Wojciech 62 Sulejówek 87 0.00993
9.93
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1390
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1250
3 Liczba kart niewykorzystanych 366
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 886
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 885
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 885
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 49
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 33
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 836
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kikolski witold stefanKIKOLSKI Witold Stefan 51 Sulejówek 212 0.02536
25.36
2 gruzinzska grazzzyna irenaGRUZIŃSKA Grażyna Irena 62 Sulejówek 36 0.00431
4.31
3 faluta annaFALUTA Anna 43 Sulejówek 22 0.00263
2.63
4 aduszkiewicz elzzzbieta mariaADUSZKIEWICZ Elżbieta Maria 62 Sulejówek 22 0.00263
2.63
5 markowski wojciech tadeuszMARKOWSKI Wojciech Tadeusz 61 Sulejówek 12 0.00144
1.44
Razem 304
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 304

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wilewski piotrWILEWSKI Piotr 22 Sulejówek 24 0.00287
2.87
2 stefaniuk beataSTEFANIUK Beata 51 Sulejówek 6 0.00072
0.72
3 zablzocka-gasek agnieszka katarzynaZABŁOCKA-GASEK Agnieszka Katarzyna 42 Sulejówek 4 0.00048
0.48
4 pelzka dariuszPEŁKA Dariusz 31 Sulejówek 6 0.00072
0.72
5 dezbska alinaDĘBSKA Alina 45 Sulejówek 14 0.00167
1.67
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogucki lzukasz piotrBOGUCKI Łukasz Piotr 35 Sulejówek 179 0.02141
21.41
2 morawska hannaMORAWSKA Hanna 66 Sulejówek 25 0.00299
2.99
3 wasielkiewicz elzzzbietaWASIELKIEWICZ Elżbieta 55 Sulejówek 57 0.00682
6.82
4 matuszewski michalz jerzyMATUSZEWSKI Michał Jerzy 26 Sulejówek 21 0.00251
2.51
5 sakowska adrianaSAKOWSKA Adriana 31 Sulejówek 17 0.00203
2.03
Razem 299
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 299

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzechowski miroslzawORZECHOWSKI Mirosław 46 Sulejówek 95 0.01136
11.36
2 pazio zbigniew marianPAZIO Zbigniew Marian 66 Sulejówek 52 0.00622
6.22
3 wlzodarska barbara zuzannaWŁODARSKA Barbara Zuzanna 32 Sulejówek 6 0.00072
0.72
4 turlej angielika edytaTURLEJ Angielika Edyta 39 Sulejówek 17 0.00203
2.03
5 niedzzwiedzka beataNIEDŹWIEDZKA Beata 37 Sulejówek 9 0.00108
1.08
Razem 179
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 179
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1390
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1240
3 Liczba kart niewykorzystanych 354
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 886
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 885
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 884
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 63
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 53
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 821
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajowniczek krzysztofGAJOWNICZEK Krzysztof 39 Chlewiska 22 0.00268
2.68
2 blzonzska zofiaBŁOŃSKA Zofia 67 Sokołów Podlaski 7 0.00085
0.85
3 krupa marcinKRUPA Marcin 40 Węgrów 4 0.00049
0.49
4 kubelz joannaKUBEŁ Joanna 43 Dęby 3 0.00037
0.37
5 bodzan adamBODZAN Adam 29 Kamieńczyk 0 0
0.00
6 malitka annaMALITKA Anna 55 Garwolin 6 0.00073
0.73
7 janiszewski grzegorzJANISZEWSKI Grzegorz 42 Ostrołęka 5 0.00061
0.61
8 kowalczyk urszula elzzzbietaKOWALCZYK Urszula Elżbieta 47 Bachorza 7 0.00085
0.85
9 tomasiewicz henryk ireneuszTOMASIEWICZ Henryk Ireneusz 61 Sulejówek 2 0.00024
0.24
10 krawczyk maria antoninaKRAWCZYK Maria Antonina 24 Warszawa 2 0.00024
0.24
11 lzubkowski lzukaszŁUBKOWSKI Łukasz 37 Pruszyn 5 0.00061
0.61
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzelzowska janina ewaORZEŁOWSKA Janina Ewa 51 Siedlce 8 0.00097
0.97
2 augustyniak miroslzaw janAUGUSTYNIAK Mirosław Jan 55 Sypniewo 2 0.00024
0.24
3 krupinzski marianKRUPIŃSKI Marian 71 Ostrołęka 1 0.00012
0.12
4 domzzzalza cecyliaDOMŻAŁA Cecylia 62 Wyszków 1 0.00012
0.12
5 piesio jerzyPIESIO Jerzy 65 Garwolin 1 0.00012
0.12
6 kozera mariuszKOZERA Mariusz 41 Barcząca 0 0
0.00
7 pieniak rafalzPIENIAK Rafał 41 Sokołów Podlaski 3 0.00037
0.37
8 wieczorek anna agnieszkaWIECZOREK Anna Agnieszka 45 Krypy 1 0.00012
0.12
9 pezdzich-oszcilzowska ewaPĘDZICH-OŚCIŁOWSKA Ewa 46 Ostrów Mazowiecka 1 0.00012
0.12
10 tarkowska annaTARKOWSKA Anna 38 Stare Biernaty 1 0.00012
0.12
11 skwierczynzski grzegorz krzysztofSKWIERCZYŃSKI Grzegorz Krzysztof 44 Rzążew 3 0.00037
0.37
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielinzska urszula saraZIELIŃSKA Urszula Sara 41 Siedlce 7 0.00085
0.85
2 nawrocki pawelz jerzyNAWROCKI Paweł Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
3 kolzodziej irenaKOŁODZIEJ Irena 71 Warszawa 1 0.00012
0.12
4 wilczynzski tomasz grzegorzWILCZYŃSKI Tomasz Grzegorz 38 Radom 0 0
0.00
5 mitros katarzynaMITROS Katarzyna 75 Warszawa 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanc elzzzbietaLANC Elżbieta 59 Sadowne 113 0.01376
13.76
2 gruzinzski krzysztof tadeuszGRUZIŃSKI Krzysztof Tadeusz 62 Sulejówek 111 0.01352
13.52
3 kalicki wieslzaw andrzejKALICKI Wiesław Andrzej 54 Żelków-Kolonia 11 0.00134
1.34
4 dziadak ryszardDZIADAK Ryszard 44 Maków Mazowiecki 0 0
0.00
5 flaga ewa jolantaFLAGA Ewa Jolanta 58 Garwolin 6 0.00073
0.73
6 sobiech robertSOBIECH Robert 49 Kadzidło 4 0.00049
0.49
7 daniluk andrzejDANILUK Andrzej 52 Łosice 4 0.00049
0.49
8 jastrzezbska dorotaJASTRZĘBSKA Dorota 52 Sokołów Podlaski 13 0.00158
1.58
9 danielak marzenaDANIELAK Marzena 42 Kotuń 7 0.00085
0.85
10 wozjcik maciej miroslzawWÓJCIK Maciej Mirosław 52 Wyszków 2 0.00024
0.24
11 sawicka bozzzenaSAWICKA Bożena 52 Siedlce 11 0.00134
1.34
Razem 282
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 282

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 filipek krzysztofFILIPEK Krzysztof 57 Międzyleś 11 0.00134
1.34
2 prandota maciej tadeuszPRANDOTA Maciej Tadeusz 68 Warszawa 2 0.00024
0.24
3 kolzodziejczyk krzysztofKOŁODZIEJCZYK Krzysztof 66 Komorowo 0 0
0.00
4 stawowska elzzzbieta halinaSTAWOWSKA Elżbieta Halina 65 Ostrołęka 4 0.00049
0.49
5 lipowski wieslzawLIPOWSKI Wiesław 59 Łukowo 2 0.00024
0.24
6 rowicka eryka annaROWICKA Eryka Anna 41 Wólka Paplińska 5 0.00061
0.61
7 fierka michalz dariuszFIERKA Michał Dariusz 27 Nowe Kościeliska 0 0
0.00
8 matyja sylwiaMATYJA Sylwia 30 Marki 2 0.00024
0.24
9 laskowski patrykLASKOWSKI Patryk 30 Ostrów Mazowiecka 1 0.00012
0.12
10 zagrodzki tomasz zbigniewZAGRODZKI Tomasz Zbigniew 33 Warszawa 0 0
0.00
11 dinh hong sandra ngocDINH HONG Sandra Ngoc 23 Warszawa 3 0.00037
0.37
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olko dorota zofiaOLKO Dorota Zofia 30 Siedlce 13 0.00158
1.58
2 pniewski tomasz andrzejPNIEWSKI Tomasz Andrzej 42 Warszawa 1 0.00012
0.12
3 zielinzska ewa danutaZIELIŃSKA Ewa Danuta 55 Warszawa 5 0.00061
0.61
4 szkudlzapska aleksandra ewaSZKUDŁAPSKA Aleksandra Ewa 34 Warszawa 0 0
0.00
5 regulza patryk erykREGUŁA Patryk Eryk 19 Węgrów 0 0
0.00
6 czepiel maja joannaCZEPIEL Maja Joanna 27 Warszawa 4 0.00049
0.49
7 krajewski piotrKRAJEWSKI Piotr 55 Warszawa 2 0.00024
0.24
8 broniarek andrzej rafalzBRONIAREK Andrzej Rafał 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tumanowicz witold slzawomirTUMANOWICZ Witold Sławomir 31 Warszawa 5 0.00061
0.61
2 durka adam eliaszDURKA Adam Eliasz 50 Stojadła 1 0.00012
0.12
3 dazdera karolDĄDERA Karol 22 Długosiodło 0 0
0.00
4 melion magdalena patrycjaMELION Magdalena Patrycja 22 Ostrykół Włościański 0 0
0.00
5 marzoch michalzMARZOCH Michał 21 Wincentowo 0 0
0.00
6 malzyszek paulina danutaMAŁYSZEK Paulina Danuta 27 Warszawa 0 0
0.00
7 iwanowska milena agataIWANOWSKA Milena Agata 39 Warszawa 2 0.00024
0.24
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilzka marianPIŁKA Marian 64 Trąbki 27 0.00329
3.29
2 dazbrowski zbigniewDĄBROWSKI Zbigniew 43 Ostrołęka 7 0.00085
0.85
3 kulesza ireneuszKULESZA Ireneusz 53 Ostrów Mazowiecka 4 0.00049
0.49
4 trzaska teresaTRZASKA Teresa 62 Wyszków 3 0.00037
0.37
5 sadowska barbara mariaSADOWSKA Barbara Maria 61 Pruszyn-Pieńki 4 0.00049
0.49
6 kowalewska mariola zofiaKOWALEWSKA Mariola Zofia 52 Małkinia 1 0.00012
0.12
7 lzugowska wanda mariaŁUGOWSKA Wanda Maria 63 Ostrołęka 3 0.00037
0.37
8 kotlarz magdalenaKOTLARZ Magdalena 33 Wyszków 2 0.00024
0.24
9 leszczynzski radoslzawLESZCZYŃSKI Radosław 18 Cegłów 1 0.00012
0.12
10 pasiak hubert michalzPASIAK Hubert Michał 36 Krzesk-Królowa Niwa 2 0.00024
0.24
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdunek lzukaszZDUNEK Łukasz 36 Ostrołęka 2 0.00024
0.24
2 salamon aneta annaSALAMON Aneta Anna 41 Siedlce 0 0
0.00
3 cybulski cezaryCYBULSKI Cezary 44 Siedlce 0 0
0.00
4 bala pawelzBALA Paweł 29 Węgrów 1 0.00012
0.12
5 radzikowska edytaRADZIKOWSKA Edyta 23 Modrzew 2 0.00024
0.24
6 stoszewski tadeuszSTOSZEWSKI Tadeusz 69 Wyszków 0 0
0.00
7 kazdziela ewaKĄDZIELA Ewa 30 Sadowne 0 0
0.00
8 tobiasz mariaTOBIASZ Maria 20 Górzno 1 0.00012
0.12
9 harasim michalzHARASIM Michał 29 Siedlce 1 0.00012
0.12
10 stefaniuk piotr pawelzSTEFANIUK Piotr Paweł 28 Łosice 1 0.00012
0.12
11 korwin-mikke natalia ewaKORWIN-MIKKE Natalia Ewa 20 Warszawa 3 0.00037
0.37
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudelski wojciech jozzefKUDELSKI Wojciech Józef 70 Siedlce 76 0.00926
9.26
2 grabowski marcinGRABOWSKI Marcin 37 Ostrołęka 24 0.00292
2.92
3 zzzochowski krzysztof janŻOCHOWSKI Krzysztof Jan 54 Sławiny 18 0.00219
2.19
4 bala joannaBALA Joanna 39 Niegów 16 0.00195
1.95
5 gozras michalz tadeuszGÓRAS Michał Tadeusz 37 Mińsk Mazowiecki 86 0.01048
10.48
6 kozaczynzski jacekKOZACZYŃSKI Jacek 50 Siedlce 7 0.00085
0.85
7 winiarski krzysztofWINIARSKI Krzysztof 54 Ostrów Mazowiecka 10 0.00122
1.22
8 skrzypek dorotaSKRZYPEK Dorota 52 Wieliszew 14 0.00171
1.71
9 gozrski maciejGÓRSKI Maciej 35 Górki-Grubaki 18 0.00219
2.19
10 rogalska barbaraROGALSKA Barbara 35 Maków Mazowiecki 17 0.00207
2.07
11 wozzniak-sionek elzzzbietaWOŹNIAK-SIONEK Elżbieta 63 Parysów 17 0.00207
2.07
Razem 303
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 303

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nartonowicz agnieszkaNARTONOWICZ Agnieszka 43 Ostrołęka 3 0.00037
0.37
2 szablzowski marekSZABŁOWSKI Marek 55 Ławy 0 0
0.00
3 dziezgielewski adrianDZIĘGIELEWSKI Adrian 24 Ostrołęka 1 0.00012
0.12
4 bobowska grazzzynaBOBOWSKA Grażyna 54 Łęg Przedmiejski 1 0.00012
0.12
5 dziezgielewska zdzislzawaDZIĘGIELEWSKA Zdzisława 50 Ostrołęka 0 0
0.00
6 wierzbicki romuald lechWIERZBICKI Romuald Lech 70 Józefów 0 0
0.00
7 szczubelzek ewaSZCZUBEŁEK Ewa 51 Ostrołęka 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dmowski henrykDMOWSKI Henryk 64 Siedlce 1 0.00012
0.12
2 zzzochowski dariusz leonŻOCHOWSKI Dariusz Leon 50 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
3 jedynak miroslzaw stanislzawJEDYNAK Mirosław Stanisław 56 Wygoda 0 0
0.00
4 sieniawska-sokolzowska katarzyna joannaSIENIAWSKA-SOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 52 Sulejówek 0 0
0.00
5 milzosz olgaMIŁOSZ Olga 22 Garwolin 0 0
0.00
6 galzecka kamilaGAŁECKA Kamila 29 Czarnoty 0 0
0.00
7 lzuka kosel hannaŁUKA KOSEL Hanna 60 Siedlce 0 0
0.00
8 hennig renata danutaHENNIG Renata Danuta 63 Warszawa 0 0
0.00
9 gutowska dorotaGUTOWSKA Dorota 44 Ostrołęka 1 0.00012
0.12
10 rudzki kazimierzRUDZKI Kazimierz 53 Warszawa 0 0
0.00
11 kulas slzawomir adamKULAS Sławomir Adam 34 Teodorowo 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik andrzejWÓJCIK Andrzej 70 Ochudno 1 0.00012
0.12
2 rycielski tomasz maciejRYCIELSKI Tomasz Maciej 65 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
3 tul maria grazzzynaTUL Maria Grażyna 61 Sulejówek 1 0.00012
0.12
4 kanonowicz saraKANONOWICZ Sara 33 Warszawa 0 0
0.00
5 wilkowski jaroslzawWILKOWSKI Jarosław 53 Maków Mazowiecki 1 0.00012
0.12
6 pasznicki zenon jozzefPAŚNICKI Zenon Józef 50 Łaskarzew 0 0
0.00
7 krawczak jolantaKRAWCZAK Jolanta 57 Stanisławów 1 0.00012
0.12
8 leszczynzska barbaraLESZCZYŃSKA Barbara 40 Brzóze 3 0.00037
0.37
9 matyszewska anna teresaMATYSZEWSKA Anna Teresa 60 Warszawa 1 0.00012
0.12
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Sulejówek
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1390
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1390
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1244
3 Liczba kart niewykorzystanych 358
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 886
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 886
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 886
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 885
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 876
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szliwa arkadiusz bogdanŚLIWA Arkadiusz Bogdan 50 wyższe Sulejówek 443 0.05057
50.57
2 zielinzski jacek grzegorzZIELIŃSKI Jacek Grzegorz 42 wyższe Sulejówek 433 0.04943
49.43