Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 6

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Narutowicza 10 Sulejówek
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice 15 Września, Armii Krajowej nr. parzyste od 42 do 94, Bydgoska, Chełmska, Chopina nr. nieparzyste od 13 do 41 i nr. parzyste od 8 do 40, Cicha, Dąbrowskiego nr. nieparzyste od 23 do końca i nr. parzyste od 22 do końca, Grabińska, Grunwaldzka, Helska, Kielecka, Koszalińska, Krakowska, Kraszewskiego nr. nieparzyste od 15 do końca i nr. parzyste od 40 do końca, Lubelska, Łukasińskiego nr. nieparzyste od 27 do końca i nr. parzyste od 22 do końca, Magnoliowa, Magnuszewska, Mickiewicza nr. nieparzyste od 5 do końca i nr. parzyste od 6 do końca, Miedziana, Mińska nr. parzyste od 18 do końca, Narutowicza nr. nieparzyste od 29 do końca i nr. parzyste od 28 do końca, Norwida, Olsztyńska, Opolska, Płocka, Polna, Południowa, Poznańska, Przybyszewskiego nr. nieparzyste od 9 do końca, Sandomierska, Sienkiewicza, Słowackiego nr. nieparzyste od 7 do 51A i nr. parzyste od 10 do 48, Solskiego, Stalowa, Szczecińska, Szekspira nr. nieparzyste od 11 do końca i nr. parzyste od 16 do końca, Tetmajera nr. nieparzyste od 13 do końca i nr. parzyste od 16 do końca, Tuwima nr. nieparzyste od 13 do końca i nr. parzyste od 12 do końca, Warecka, Wąska nr. nieparzyste od 13 do końca i nr. parzyste od 14 do końca, Wilsona nr. parzyste od 2 do końca, Wrocławska, Wyzwolenia, Zamojska, Żelazna.
Liczba mieszkańców 2636
Liczba wyborców 2061
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Sulejówek 10, 11
Rady Powiatu Mińskiego 2
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 6

Protokoły

 • Wybory Burmistrza Miasta Sulejówek
 • Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 11
 • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
 • Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 10
 • Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Sulejówek
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2057
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2055
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1839
3 Liczba kart niewykorzystanych 580
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1259
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1258
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1257
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1257
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1244
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szliwa arkadiusz bogdanŚLIWA Arkadiusz Bogdan 50 wyższe Sulejówek 830 0.06672
66.72
2 zielinzski jacek grzegorzZIELIŃSKI Jacek Grzegorz 42 wyższe Sulejówek 414 0.03328
33.28
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 11
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1250
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1249
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1113
3 Liczba kart niewykorzystanych 331
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 782
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 781
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 782
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 781
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 762
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 musiatowicz patrycjaMUSIATOWICZ Patrycja 37 Sulejówek 415 0.05446
54.46
16 beruda arkadiusz adamBERUDA Arkadiusz Adam 39 Sulejówek 146 0.01916
19.16
17 lzapinzska weronika aureliaŁAPIŃSKA Weronika Aurelia 32 Sulejówek 128 0.0168
16.80
18 bajszczak waldemarBAJSZCZAK Waldemar 52 Sulejówek 73 0.00958
9.58
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2057
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1839
3 Liczba kart niewykorzystanych 581
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1257
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1257
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1257
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 55
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 42
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1202
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajowniczek krzysztofGAJOWNICZEK Krzysztof 39 Chlewiska 25 0.00208
2.08
2 blzonzska zofiaBŁOŃSKA Zofia 67 Sokołów Podlaski 16 0.00133
1.33
3 krupa marcinKRUPA Marcin 40 Węgrów 8 0.00067
0.67
4 kubelz joannaKUBEŁ Joanna 43 Dęby 2 0.00017
0.17
5 bodzan adamBODZAN Adam 29 Kamieńczyk 1 8.0E-5
0.08
6 malitka annaMALITKA Anna 55 Garwolin 9 0.00075
0.75
7 janiszewski grzegorzJANISZEWSKI Grzegorz 42 Ostrołęka 7 0.00058
0.58
8 kowalczyk urszula elzzzbietaKOWALCZYK Urszula Elżbieta 47 Bachorza 7 0.00058
0.58
9 tomasiewicz henryk ireneuszTOMASIEWICZ Henryk Ireneusz 61 Sulejówek 4 0.00033
0.33
10 krawczyk maria antoninaKRAWCZYK Maria Antonina 24 Warszawa 5 0.00042
0.42
11 lzubkowski lzukaszŁUBKOWSKI Łukasz 37 Pruszyn 5 0.00042
0.42
Razem 89
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 89

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzelzowska janina ewaORZEŁOWSKA Janina Ewa 51 Siedlce 15 0.00125
1.25
2 augustyniak miroslzaw janAUGUSTYNIAK Mirosław Jan 55 Sypniewo 1 8.0E-5
0.08
3 krupinzski marianKRUPIŃSKI Marian 71 Ostrołęka 4 0.00033
0.33
4 domzzzalza cecyliaDOMŻAŁA Cecylia 62 Wyszków 0 0
0.00
5 piesio jerzyPIESIO Jerzy 65 Garwolin 1 8.0E-5
0.08
6 kozera mariuszKOZERA Mariusz 41 Barcząca 0 0
0.00
7 pieniak rafalzPIENIAK Rafał 41 Sokołów Podlaski 0 0
0.00
8 wieczorek anna agnieszkaWIECZOREK Anna Agnieszka 45 Krypy 2 0.00017
0.17
9 pezdzich-oszcilzowska ewaPĘDZICH-OŚCIŁOWSKA Ewa 46 Ostrów Mazowiecka 1 8.0E-5
0.08
10 tarkowska annaTARKOWSKA Anna 38 Stare Biernaty 1 8.0E-5
0.08
11 skwierczynzski grzegorz krzysztofSKWIERCZYŃSKI Grzegorz Krzysztof 44 Rzążew 1 8.0E-5
0.08
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielinzska urszula saraZIELIŃSKA Urszula Sara 41 Siedlce 16 0.00133
1.33
2 nawrocki pawelz jerzyNAWROCKI Paweł Jerzy 58 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
3 kolzodziej irenaKOŁODZIEJ Irena 71 Warszawa 0 0
0.00
4 wilczynzski tomasz grzegorzWILCZYŃSKI Tomasz Grzegorz 38 Radom 1 8.0E-5
0.08
5 mitros katarzynaMITROS Katarzyna 75 Warszawa 2 0.00017
0.17
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanc elzzzbietaLANC Elżbieta 59 Sadowne 108 0.00899
8.99
2 gruzinzski krzysztof tadeuszGRUZIŃSKI Krzysztof Tadeusz 62 Sulejówek 167 0.01389
13.89
3 kalicki wieslzaw andrzejKALICKI Wiesław Andrzej 54 Żelków-Kolonia 13 0.00108
1.08
4 dziadak ryszardDZIADAK Ryszard 44 Maków Mazowiecki 1 8.0E-5
0.08
5 flaga ewa jolantaFLAGA Ewa Jolanta 58 Garwolin 12 0.001
1.00
6 sobiech robertSOBIECH Robert 49 Kadzidło 3 0.00025
0.25
7 daniluk andrzejDANILUK Andrzej 52 Łosice 4 0.00033
0.33
8 jastrzezbska dorotaJASTRZĘBSKA Dorota 52 Sokołów Podlaski 11 0.00092
0.92
9 danielak marzenaDANIELAK Marzena 42 Kotuń 7 0.00058
0.58
10 wozjcik maciej miroslzawWÓJCIK Maciej Mirosław 52 Wyszków 4 0.00033
0.33
11 sawicka bozzzenaSAWICKA Bożena 52 Siedlce 19 0.00158
1.58
Razem 349
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 349

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 filipek krzysztofFILIPEK Krzysztof 57 Międzyleś 10 0.00083
0.83
2 prandota maciej tadeuszPRANDOTA Maciej Tadeusz 68 Warszawa 13 0.00108
1.08
3 kolzodziejczyk krzysztofKOŁODZIEJCZYK Krzysztof 66 Komorowo 1 8.0E-5
0.08
4 stawowska elzzzbieta halinaSTAWOWSKA Elżbieta Halina 65 Ostrołęka 3 0.00025
0.25
5 lipowski wieslzawLIPOWSKI Wiesław 59 Łukowo 1 8.0E-5
0.08
6 rowicka eryka annaROWICKA Eryka Anna 41 Wólka Paplińska 2 0.00017
0.17
7 fierka michalz dariuszFIERKA Michał Dariusz 27 Nowe Kościeliska 0 0
0.00
8 matyja sylwiaMATYJA Sylwia 30 Marki 2 0.00017
0.17
9 laskowski patrykLASKOWSKI Patryk 30 Ostrów Mazowiecka 3 0.00025
0.25
10 zagrodzki tomasz zbigniewZAGRODZKI Tomasz Zbigniew 33 Warszawa 0 0
0.00
11 dinh hong sandra ngocDINH HONG Sandra Ngoc 23 Warszawa 4 0.00033
0.33
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olko dorota zofiaOLKO Dorota Zofia 30 Siedlce 14 0.00116
1.16
2 pniewski tomasz andrzejPNIEWSKI Tomasz Andrzej 42 Warszawa 0 0
0.00
3 zielinzska ewa danutaZIELIŃSKA Ewa Danuta 55 Warszawa 9 0.00075
0.75
4 szkudlzapska aleksandra ewaSZKUDŁAPSKA Aleksandra Ewa 34 Warszawa 0 0
0.00
5 regulza patryk erykREGUŁA Patryk Eryk 19 Węgrów 1 8.0E-5
0.08
6 czepiel maja joannaCZEPIEL Maja Joanna 27 Warszawa 0 0
0.00
7 krajewski piotrKRAJEWSKI Piotr 55 Warszawa 4 0.00033
0.33
8 broniarek andrzej rafalzBRONIAREK Andrzej Rafał 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tumanowicz witold slzawomirTUMANOWICZ Witold Sławomir 31 Warszawa 10 0.00083
0.83
2 durka adam eliaszDURKA Adam Eliasz 50 Stojadła 2 0.00017
0.17
3 dazdera karolDĄDERA Karol 22 Długosiodło 2 0.00017
0.17
4 melion magdalena patrycjaMELION Magdalena Patrycja 22 Ostrykół Włościański 1 8.0E-5
0.08
5 marzoch michalzMARZOCH Michał 21 Wincentowo 1 8.0E-5
0.08
6 malzyszek paulina danutaMAŁYSZEK Paulina Danuta 27 Warszawa 3 0.00025
0.25
7 iwanowska milena agataIWANOWSKA Milena Agata 39 Warszawa 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilzka marianPIŁKA Marian 64 Trąbki 32 0.00266
2.66
2 dazbrowski zbigniewDĄBROWSKI Zbigniew 43 Ostrołęka 6 0.0005
0.50
3 kulesza ireneuszKULESZA Ireneusz 53 Ostrów Mazowiecka 2 0.00017
0.17
4 trzaska teresaTRZASKA Teresa 62 Wyszków 3 0.00025
0.25
5 sadowska barbara mariaSADOWSKA Barbara Maria 61 Pruszyn-Pieńki 2 0.00017
0.17
6 kowalewska mariola zofiaKOWALEWSKA Mariola Zofia 52 Małkinia 1 8.0E-5
0.08
7 lzugowska wanda mariaŁUGOWSKA Wanda Maria 63 Ostrołęka 2 0.00017
0.17
8 kotlarz magdalenaKOTLARZ Magdalena 33 Wyszków 1 8.0E-5
0.08
9 leszczynzski radoslzawLESZCZYŃSKI Radosław 18 Cegłów 6 0.0005
0.50
10 pasiak hubert michalzPASIAK Hubert Michał 36 Krzesk-Królowa Niwa 3 0.00025
0.25
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdunek lzukaszZDUNEK Łukasz 36 Ostrołęka 3 0.00025
0.25
2 salamon aneta annaSALAMON Aneta Anna 41 Siedlce 0 0
0.00
3 cybulski cezaryCYBULSKI Cezary 44 Siedlce 1 8.0E-5
0.08
4 bala pawelzBALA Paweł 29 Węgrów 1 8.0E-5
0.08
5 radzikowska edytaRADZIKOWSKA Edyta 23 Modrzew 3 0.00025
0.25
6 stoszewski tadeuszSTOSZEWSKI Tadeusz 69 Wyszków 0 0
0.00
7 kazdziela ewaKĄDZIELA Ewa 30 Sadowne 0 0
0.00
8 tobiasz mariaTOBIASZ Maria 20 Górzno 2 0.00017
0.17
9 harasim michalzHARASIM Michał 29 Siedlce 0 0
0.00
10 stefaniuk piotr pawelzSTEFANIUK Piotr Paweł 28 Łosice 2 0.00017
0.17
11 korwin-mikke natalia ewaKORWIN-MIKKE Natalia Ewa 20 Warszawa 5 0.00042
0.42
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudelski wojciech jozzefKUDELSKI Wojciech Józef 70 Siedlce 137 0.0114
11.40
2 grabowski marcinGRABOWSKI Marcin 37 Ostrołęka 51 0.00424
4.24
3 zzzochowski krzysztof janŻOCHOWSKI Krzysztof Jan 54 Sławiny 20 0.00166
1.66
4 bala joannaBALA Joanna 39 Niegów 32 0.00266
2.66
5 gozras michalz tadeuszGÓRAS Michał Tadeusz 37 Mińsk Mazowiecki 142 0.01181
11.81
6 kozaczynzski jacekKOZACZYŃSKI Jacek 50 Siedlce 9 0.00075
0.75
7 winiarski krzysztofWINIARSKI Krzysztof 54 Ostrów Mazowiecka 11 0.00092
0.92
8 skrzypek dorotaSKRZYPEK Dorota 52 Wieliszew 35 0.00291
2.91
9 gozrski maciejGÓRSKI Maciej 35 Górki-Grubaki 25 0.00208
2.08
10 rogalska barbaraROGALSKA Barbara 35 Maków Mazowiecki 24 0.002
2.00
11 wozzniak-sionek elzzzbietaWOŹNIAK-SIONEK Elżbieta 63 Parysów 24 0.002
2.00
Razem 510
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 510

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nartonowicz agnieszkaNARTONOWICZ Agnieszka 43 Ostrołęka 14 0.00116
1.16
2 szablzowski marekSZABŁOWSKI Marek 55 Ławy 2 0.00017
0.17
3 dziezgielewski adrianDZIĘGIELEWSKI Adrian 24 Ostrołęka 1 8.0E-5
0.08
4 bobowska grazzzynaBOBOWSKA Grażyna 54 Łęg Przedmiejski 1 8.0E-5
0.08
5 dziezgielewska zdzislzawaDZIĘGIELEWSKA Zdzisława 50 Ostrołęka 0 0
0.00
6 wierzbicki romuald lechWIERZBICKI Romuald Lech 70 Józefów 2 0.00017
0.17
7 szczubelzek ewaSZCZUBEŁEK Ewa 51 Ostrołęka 2 0.00017
0.17
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dmowski henrykDMOWSKI Henryk 64 Siedlce 2 0.00017
0.17
2 zzzochowski dariusz leonŻOCHOWSKI Dariusz Leon 50 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
3 jedynak miroslzaw stanislzawJEDYNAK Mirosław Stanisław 56 Wygoda 0 0
0.00
4 sieniawska-sokolzowska katarzyna joannaSIENIAWSKA-SOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 52 Sulejówek 1 8.0E-5
0.08
5 milzosz olgaMIŁOSZ Olga 22 Garwolin 2 0.00017
0.17
6 galzecka kamilaGAŁECKA Kamila 29 Czarnoty 2 0.00017
0.17
7 lzuka kosel hannaŁUKA KOSEL Hanna 60 Siedlce 0 0
0.00
8 hennig renata danutaHENNIG Renata Danuta 63 Warszawa 0 0
0.00
9 gutowska dorotaGUTOWSKA Dorota 44 Ostrołęka 0 0
0.00
10 rudzki kazimierzRUDZKI Kazimierz 53 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
11 kulas slzawomir adamKULAS Sławomir Adam 34 Teodorowo 1 8.0E-5
0.08
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik andrzejWÓJCIK Andrzej 70 Ochudno 2 0.00017
0.17
2 rycielski tomasz maciejRYCIELSKI Tomasz Maciej 65 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
3 tul maria grazzzynaTUL Maria Grażyna 61 Sulejówek 9 0.00075
0.75
4 kanonowicz saraKANONOWICZ Sara 33 Warszawa 0 0
0.00
5 wilkowski jaroslzawWILKOWSKI Jarosław 53 Maków Mazowiecki 0 0
0.00
6 pasznicki zenon jozzefPAŚNICKI Zenon Józef 50 Łaskarzew 1 8.0E-5
0.08
7 krawczak jolantaKRAWCZAK Jolanta 57 Stanisławów 2 0.00017
0.17
8 leszczynzska barbaraLESZCZYŃSKA Barbara 40 Brzóze 1 8.0E-5
0.08
9 matyszewska anna teresaMATYSZEWSKA Anna Teresa 60 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 10
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 807
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 806
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 725
3 Liczba kart niewykorzystanych 249
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 476
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 476
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 473
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 472
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 464
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 ferst edytaFERST Edyta 38 Sulejówek 185 0.03987
39.87
18 lipka andrzej jerzyLIPKA Andrzej Jerzy 61 Sulejówek 279 0.06013
60.13
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2057
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1840
3 Liczba kart niewykorzystanych 582
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1257
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1255
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1255
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 60
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 33
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1195
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kikolski witold stefanKIKOLSKI Witold Stefan 51 Sulejówek 239 0.02
20.00
2 gruzinzska grazzzyna irenaGRUZIŃSKA Grażyna Irena 62 Sulejówek 69 0.00577
5.77
3 faluta annaFALUTA Anna 43 Sulejówek 69 0.00577
5.77
4 aduszkiewicz elzzzbieta mariaADUSZKIEWICZ Elżbieta Maria 62 Sulejówek 14 0.00117
1.17
5 markowski wojciech tadeuszMARKOWSKI Wojciech Tadeusz 61 Sulejówek 40 0.00335
3.35
Razem 431
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 431

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wilewski piotrWILEWSKI Piotr 22 Sulejówek 41 0.00343
3.43
2 stefaniuk beataSTEFANIUK Beata 51 Sulejówek 11 0.00092
0.92
3 zablzocka-gasek agnieszka katarzynaZABŁOCKA-GASEK Agnieszka Katarzyna 42 Sulejówek 4 0.00033
0.33
4 pelzka dariuszPEŁKA Dariusz 31 Sulejówek 17 0.00142
1.42
5 dezbska alinaDĘBSKA Alina 45 Sulejówek 12 0.001
1.00
Razem 85
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 85

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogucki lzukasz piotrBOGUCKI Łukasz Piotr 35 Sulejówek 237 0.01983
19.83
2 morawska hannaMORAWSKA Hanna 66 Sulejówek 59 0.00494
4.94
3 wasielkiewicz elzzzbietaWASIELKIEWICZ Elżbieta 55 Sulejówek 80 0.00669
6.69
4 matuszewski michalz jerzyMATUSZEWSKI Michał Jerzy 26 Sulejówek 56 0.00469
4.69
5 sakowska adrianaSAKOWSKA Adriana 31 Sulejówek 24 0.00201
2.01
Razem 456
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 456

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzechowski miroslzawORZECHOWSKI Mirosław 46 Sulejówek 70 0.00586
5.86
2 pazio zbigniew marianPAZIO Zbigniew Marian 66 Sulejówek 21 0.00176
1.76
3 wlzodarska barbara zuzannaWŁODARSKA Barbara Zuzanna 32 Sulejówek 28 0.00234
2.34
4 turlej angielika edytaTURLEJ Angielika Edyta 39 Sulejówek 40 0.00335
3.35
5 niedzzwiedzka beataNIEDŹWIEDZKA Beata 37 Sulejówek 64 0.00536
5.36
Razem 223
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 223