Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Okuniewska 2 Sulejówek
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice 15 Sierpnia, Akacjowa, Aleja Piłsudskiego nr. nieparzyste od 1 do 9 i nr. parzyste od 2 do 10, Brzozowa, Dąbrówki, Dębowa, Fredry, Gdańska, Jodłowa, Kołłątaja, Kombatantów, Kormoranów, Krasińskiego nr. parzyste od 2 do końca, Krucza, Lipowa, Ludowa, Niemcewicza, Ogińskiego, Okuniewska, Piastowska, Plac Czarnieckiego bloki nr. 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 60, 61, 80, 81, 82, Plater, Pocztowa, Poligonowa, Poniatowskiego, Poprzeczna, Przechodnia, Ptasia, Pułaskiego, Reja, Reymonta, Rodziewiczówny, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Topolowa, Wiejska, Wrońskiego, Zaciszna, Zawiszy.
Liczba mieszkańców 2619
Liczba wyborców 2203
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Sulejówek 4, 5, 6
Rady Powiatu Mińskiego 2
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 6

Protokoły

 • Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 4
 • Wybory Burmistrza Miasta Sulejówek
 • Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 6
 • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
 • Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 643
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 643
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 576
3 Liczba kart niewykorzystanych 152
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 424
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 424
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 424
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 424
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 419
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
16 bartnicki wlzodzimierz mieczyslzawBARTNICKI Włodzimierz Mieczysław 54 Sulejówek 205 0.04893
48.93
21 wysocka halina sabinaWYSOCKA Halina Sabina 69 Sulejówek 214 0.05107
51.07
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Sulejówek
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2186
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2186
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1981
3 Liczba kart niewykorzystanych 583
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1398
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1398
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1398
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1397
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1380
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szliwa arkadiusz bogdanŚLIWA Arkadiusz Bogdan 50 wyższe Sulejówek 878 0.06362
63.62
2 zielinzski jacek grzegorzZIELIŃSKI Jacek Grzegorz 42 wyższe Sulejówek 502 0.03638
36.38
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 855
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 855
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 772
3 Liczba kart niewykorzystanych 236
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 536
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 536
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 535
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 535
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 522
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 wanke janWANKE Jan 21 Sulejówek 269 0.05153
51.53
16 malzkiewicz tadeuszMAŁKIEWICZ Tadeusz 64 Sulejówek 253 0.04847
48.47
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2186
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1981
3 Liczba kart niewykorzystanych 583
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1398
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1398
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1398
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 54
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 41
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1344
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajowniczek krzysztofGAJOWNICZEK Krzysztof 39 Chlewiska 37 0.00275
2.75
2 blzonzska zofiaBŁOŃSKA Zofia 67 Sokołów Podlaski 13 0.00097
0.97
3 krupa marcinKRUPA Marcin 40 Węgrów 2 0.00015
0.15
4 kubelz joannaKUBEŁ Joanna 43 Dęby 4 0.0003
0.30
5 bodzan adamBODZAN Adam 29 Kamieńczyk 0 0
0.00
6 malitka annaMALITKA Anna 55 Garwolin 5 0.00037
0.37
7 janiszewski grzegorzJANISZEWSKI Grzegorz 42 Ostrołęka 1 7.0E-5
0.07
8 kowalczyk urszula elzzzbietaKOWALCZYK Urszula Elżbieta 47 Bachorza 8 0.0006
0.60
9 tomasiewicz henryk ireneuszTOMASIEWICZ Henryk Ireneusz 61 Sulejówek 22 0.00164
1.64
10 krawczyk maria antoninaKRAWCZYK Maria Antonina 24 Warszawa 8 0.0006
0.60
11 lzubkowski lzukaszŁUBKOWSKI Łukasz 37 Pruszyn 4 0.0003
0.30
Razem 104
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 104

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzelzowska janina ewaORZEŁOWSKA Janina Ewa 51 Siedlce 10 0.00074
0.74
2 augustyniak miroslzaw janAUGUSTYNIAK Mirosław Jan 55 Sypniewo 4 0.0003
0.30
3 krupinzski marianKRUPIŃSKI Marian 71 Ostrołęka 1 7.0E-5
0.07
4 domzzzalza cecyliaDOMŻAŁA Cecylia 62 Wyszków 0 0
0.00
5 piesio jerzyPIESIO Jerzy 65 Garwolin 3 0.00022
0.22
6 kozera mariuszKOZERA Mariusz 41 Barcząca 2 0.00015
0.15
7 pieniak rafalzPIENIAK Rafał 41 Sokołów Podlaski 3 0.00022
0.22
8 wieczorek anna agnieszkaWIECZOREK Anna Agnieszka 45 Krypy 4 0.0003
0.30
9 pezdzich-oszcilzowska ewaPĘDZICH-OŚCIŁOWSKA Ewa 46 Ostrów Mazowiecka 0 0
0.00
10 tarkowska annaTARKOWSKA Anna 38 Stare Biernaty 0 0
0.00
11 skwierczynzski grzegorz krzysztofSKWIERCZYŃSKI Grzegorz Krzysztof 44 Rzążew 1 7.0E-5
0.07
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielinzska urszula saraZIELIŃSKA Urszula Sara 41 Siedlce 16 0.00119
1.19
2 nawrocki pawelz jerzyNAWROCKI Paweł Jerzy 58 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 kolzodziej irenaKOŁODZIEJ Irena 71 Warszawa 4 0.0003
0.30
4 wilczynzski tomasz grzegorzWILCZYŃSKI Tomasz Grzegorz 38 Radom 3 0.00022
0.22
5 mitros katarzynaMITROS Katarzyna 75 Warszawa 3 0.00022
0.22
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanc elzzzbietaLANC Elżbieta 59 Sadowne 161 0.01198
11.98
2 gruzinzski krzysztof tadeuszGRUZIŃSKI Krzysztof Tadeusz 62 Sulejówek 206 0.01533
15.33
3 kalicki wieslzaw andrzejKALICKI Wiesław Andrzej 54 Żelków-Kolonia 11 0.00082
0.82
4 dziadak ryszardDZIADAK Ryszard 44 Maków Mazowiecki 5 0.00037
0.37
5 flaga ewa jolantaFLAGA Ewa Jolanta 58 Garwolin 15 0.00112
1.12
6 sobiech robertSOBIECH Robert 49 Kadzidło 10 0.00074
0.74
7 daniluk andrzejDANILUK Andrzej 52 Łosice 7 0.00052
0.52
8 jastrzezbska dorotaJASTRZĘBSKA Dorota 52 Sokołów Podlaski 12 0.00089
0.89
9 danielak marzenaDANIELAK Marzena 42 Kotuń 6 0.00045
0.45
10 wozjcik maciej miroslzawWÓJCIK Maciej Mirosław 52 Wyszków 7 0.00052
0.52
11 sawicka bozzzenaSAWICKA Bożena 52 Siedlce 22 0.00164
1.64
Razem 462
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 462

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 filipek krzysztofFILIPEK Krzysztof 57 Międzyleś 22 0.00164
1.64
2 prandota maciej tadeuszPRANDOTA Maciej Tadeusz 68 Warszawa 20 0.00149
1.49
3 kolzodziejczyk krzysztofKOŁODZIEJCZYK Krzysztof 66 Komorowo 5 0.00037
0.37
4 stawowska elzzzbieta halinaSTAWOWSKA Elżbieta Halina 65 Ostrołęka 9 0.00067
0.67
5 lipowski wieslzawLIPOWSKI Wiesław 59 Łukowo 1 7.0E-5
0.07
6 rowicka eryka annaROWICKA Eryka Anna 41 Wólka Paplińska 3 0.00022
0.22
7 fierka michalz dariuszFIERKA Michał Dariusz 27 Nowe Kościeliska 0 0
0.00
8 matyja sylwiaMATYJA Sylwia 30 Marki 6 0.00045
0.45
9 laskowski patrykLASKOWSKI Patryk 30 Ostrów Mazowiecka 2 0.00015
0.15
10 zagrodzki tomasz zbigniewZAGRODZKI Tomasz Zbigniew 33 Warszawa 0 0
0.00
11 dinh hong sandra ngocDINH HONG Sandra Ngoc 23 Warszawa 10 0.00074
0.74
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olko dorota zofiaOLKO Dorota Zofia 30 Siedlce 13 0.00097
0.97
2 pniewski tomasz andrzejPNIEWSKI Tomasz Andrzej 42 Warszawa 3 0.00022
0.22
3 zielinzska ewa danutaZIELIŃSKA Ewa Danuta 55 Warszawa 4 0.0003
0.30
4 szkudlzapska aleksandra ewaSZKUDŁAPSKA Aleksandra Ewa 34 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 regulza patryk erykREGUŁA Patryk Eryk 19 Węgrów 0 0
0.00
6 czepiel maja joannaCZEPIEL Maja Joanna 27 Warszawa 7 0.00052
0.52
7 krajewski piotrKRAJEWSKI Piotr 55 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
8 broniarek andrzej rafalzBRONIAREK Andrzej Rafał 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tumanowicz witold slzawomirTUMANOWICZ Witold Sławomir 31 Warszawa 10 0.00074
0.74
2 durka adam eliaszDURKA Adam Eliasz 50 Stojadła 0 0
0.00
3 dazdera karolDĄDERA Karol 22 Długosiodło 0 0
0.00
4 melion magdalena patrycjaMELION Magdalena Patrycja 22 Ostrykół Włościański 1 7.0E-5
0.07
5 marzoch michalzMARZOCH Michał 21 Wincentowo 0 0
0.00
6 malzyszek paulina danutaMAŁYSZEK Paulina Danuta 27 Warszawa 0 0
0.00
7 iwanowska milena agataIWANOWSKA Milena Agata 39 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilzka marianPIŁKA Marian 64 Trąbki 48 0.00357
3.57
2 dazbrowski zbigniewDĄBROWSKI Zbigniew 43 Ostrołęka 3 0.00022
0.22
3 kulesza ireneuszKULESZA Ireneusz 53 Ostrów Mazowiecka 4 0.0003
0.30
4 trzaska teresaTRZASKA Teresa 62 Wyszków 5 0.00037
0.37
5 sadowska barbara mariaSADOWSKA Barbara Maria 61 Pruszyn-Pieńki 4 0.0003
0.30
6 kowalewska mariola zofiaKOWALEWSKA Mariola Zofia 52 Małkinia 1 7.0E-5
0.07
7 lzugowska wanda mariaŁUGOWSKA Wanda Maria 63 Ostrołęka 2 0.00015
0.15
8 kotlarz magdalenaKOTLARZ Magdalena 33 Wyszków 6 0.00045
0.45
9 leszczynzski radoslzawLESZCZYŃSKI Radosław 18 Cegłów 4 0.0003
0.30
10 pasiak hubert michalzPASIAK Hubert Michał 36 Krzesk-Królowa Niwa 6 0.00045
0.45
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdunek lzukaszZDUNEK Łukasz 36 Ostrołęka 7 0.00052
0.52
2 salamon aneta annaSALAMON Aneta Anna 41 Siedlce 1 7.0E-5
0.07
3 cybulski cezaryCYBULSKI Cezary 44 Siedlce 1 7.0E-5
0.07
4 bala pawelzBALA Paweł 29 Węgrów 1 7.0E-5
0.07
5 radzikowska edytaRADZIKOWSKA Edyta 23 Modrzew 3 0.00022
0.22
6 stoszewski tadeuszSTOSZEWSKI Tadeusz 69 Wyszków 0 0
0.00
7 kazdziela ewaKĄDZIELA Ewa 30 Sadowne 0 0
0.00
8 tobiasz mariaTOBIASZ Maria 20 Górzno 0 0
0.00
9 harasim michalzHARASIM Michał 29 Siedlce 0 0
0.00
10 stefaniuk piotr pawelzSTEFANIUK Piotr Paweł 28 Łosice 3 0.00022
0.22
11 korwin-mikke natalia ewaKORWIN-MIKKE Natalia Ewa 20 Warszawa 8 0.0006
0.60
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudelski wojciech jozzefKUDELSKI Wojciech Józef 70 Siedlce 139 0.01034
10.34
2 grabowski marcinGRABOWSKI Marcin 37 Ostrołęka 37 0.00275
2.75
3 zzzochowski krzysztof janŻOCHOWSKI Krzysztof Jan 54 Sławiny 17 0.00126
1.26
4 bala joannaBALA Joanna 39 Niegów 35 0.0026
2.60
5 gozras michalz tadeuszGÓRAS Michał Tadeusz 37 Mińsk Mazowiecki 140 0.01042
10.42
6 kozaczynzski jacekKOZACZYŃSKI Jacek 50 Siedlce 6 0.00045
0.45
7 winiarski krzysztofWINIARSKI Krzysztof 54 Ostrów Mazowiecka 15 0.00112
1.12
8 skrzypek dorotaSKRZYPEK Dorota 52 Wieliszew 23 0.00171
1.71
9 gozrski maciejGÓRSKI Maciej 35 Górki-Grubaki 11 0.00082
0.82
10 rogalska barbaraROGALSKA Barbara 35 Maków Mazowiecki 16 0.00119
1.19
11 wozzniak-sionek elzzzbietaWOŹNIAK-SIONEK Elżbieta 63 Parysów 20 0.00149
1.49
Razem 459
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 459

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nartonowicz agnieszkaNARTONOWICZ Agnieszka 43 Ostrołęka 11 0.00082
0.82
2 szablzowski marekSZABŁOWSKI Marek 55 Ławy 1 7.0E-5
0.07
3 dziezgielewski adrianDZIĘGIELEWSKI Adrian 24 Ostrołęka 0 0
0.00
4 bobowska grazzzynaBOBOWSKA Grażyna 54 Łęg Przedmiejski 1 7.0E-5
0.07
5 dziezgielewska zdzislzawaDZIĘGIELEWSKA Zdzisława 50 Ostrołęka 1 7.0E-5
0.07
6 wierzbicki romuald lechWIERZBICKI Romuald Lech 70 Józefów 1 7.0E-5
0.07
7 szczubelzek ewaSZCZUBEŁEK Ewa 51 Ostrołęka 1 7.0E-5
0.07
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dmowski henrykDMOWSKI Henryk 64 Siedlce 3 0.00022
0.22
2 zzzochowski dariusz leonŻOCHOWSKI Dariusz Leon 50 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
3 jedynak miroslzaw stanislzawJEDYNAK Mirosław Stanisław 56 Wygoda 0 0
0.00
4 sieniawska-sokolzowska katarzyna joannaSIENIAWSKA-SOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 52 Sulejówek 3 0.00022
0.22
5 milzosz olgaMIŁOSZ Olga 22 Garwolin 3 0.00022
0.22
6 galzecka kamilaGAŁECKA Kamila 29 Czarnoty 0 0
0.00
7 lzuka kosel hannaŁUKA KOSEL Hanna 60 Siedlce 0 0
0.00
8 hennig renata danutaHENNIG Renata Danuta 63 Warszawa 0 0
0.00
9 gutowska dorotaGUTOWSKA Dorota 44 Ostrołęka 0 0
0.00
10 rudzki kazimierzRUDZKI Kazimierz 53 Warszawa 0 0
0.00
11 kulas slzawomir adamKULAS Sławomir Adam 34 Teodorowo 3 0.00022
0.22
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik andrzejWÓJCIK Andrzej 70 Ochudno 2 0.00015
0.15
2 rycielski tomasz maciejRYCIELSKI Tomasz Maciej 65 Mińsk Mazowiecki 1 7.0E-5
0.07
3 tul maria grazzzynaTUL Maria Grażyna 61 Sulejówek 3 0.00022
0.22
4 kanonowicz saraKANONOWICZ Sara 33 Warszawa 2 0.00015
0.15
5 wilkowski jaroslzawWILKOWSKI Jarosław 53 Maków Mazowiecki 0 0
0.00
6 pasznicki zenon jozzefPAŚNICKI Zenon Józef 50 Łaskarzew 0 0
0.00
7 krawczak jolantaKRAWCZAK Jolanta 57 Stanisławów 0 0
0.00
8 leszczynzska barbaraLESZCZYŃSKA Barbara 40 Brzóze 0 0
0.00
9 matyszewska anna teresaMATYSZEWSKA Anna Teresa 60 Warszawa 2 0.00015
0.15
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2186
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1990
3 Liczba kart niewykorzystanych 592
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1398
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1398
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1398
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 22
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1368
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kikolski witold stefanKIKOLSKI Witold Stefan 51 Sulejówek 297 0.02171
21.71
2 gruzinzska grazzzyna irenaGRUZIŃSKA Grażyna Irena 62 Sulejówek 98 0.00716
7.16
3 faluta annaFALUTA Anna 43 Sulejówek 44 0.00322
3.22
4 aduszkiewicz elzzzbieta mariaADUSZKIEWICZ Elżbieta Maria 62 Sulejówek 101 0.00738
7.38
5 markowski wojciech tadeuszMARKOWSKI Wojciech Tadeusz 61 Sulejówek 30 0.00219
2.19
Razem 570
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 570

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wilewski piotrWILEWSKI Piotr 22 Sulejówek 41 0.003
3.00
2 stefaniuk beataSTEFANIUK Beata 51 Sulejówek 37 0.0027
2.70
3 zablzocka-gasek agnieszka katarzynaZABŁOCKA-GASEK Agnieszka Katarzyna 42 Sulejówek 14 0.00102
1.02
4 pelzka dariuszPEŁKA Dariusz 31 Sulejówek 5 0.00037
0.37
5 dezbska alinaDĘBSKA Alina 45 Sulejówek 14 0.00102
1.02
Razem 111
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 111

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogucki lzukasz piotrBOGUCKI Łukasz Piotr 35 Sulejówek 350 0.02558
25.58
2 morawska hannaMORAWSKA Hanna 66 Sulejówek 49 0.00358
3.58
3 wasielkiewicz elzzzbietaWASIELKIEWICZ Elżbieta 55 Sulejówek 55 0.00402
4.02
4 matuszewski michalz jerzyMATUSZEWSKI Michał Jerzy 26 Sulejówek 60 0.00439
4.39
5 sakowska adrianaSAKOWSKA Adriana 31 Sulejówek 16 0.00117
1.17
Razem 530
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 530

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzechowski miroslzawORZECHOWSKI Mirosław 46 Sulejówek 72 0.00526
5.26
2 pazio zbigniew marianPAZIO Zbigniew Marian 66 Sulejówek 35 0.00256
2.56
3 wlzodarska barbara zuzannaWŁODARSKA Barbara Zuzanna 32 Sulejówek 22 0.00161
1.61
4 turlej angielika edytaTURLEJ Angielika Edyta 39 Sulejówek 11 0.0008
0.80
5 niedzzwiedzka beataNIEDŹWIEDZKA Beata 37 Sulejówek 17 0.00124
1.24
Razem 157
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 157
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Sulejówek) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 688
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 688
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 633
3 Liczba kart niewykorzystanych 195
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 438
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 438
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 438
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 438
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 409
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 raczkowski michalz piotrRACZKOWSKI Michał Piotr 22 Sulejówek 147 0.03594
35.94
18 chachulski andrzejCHACHULSKI Andrzej 67 Sulejówek 262 0.06406
64.06