Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 5

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim ul. Warszawska 78 A, ul. Warszawska 78 A Dębe Wielkie
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Dębe Wielkie Centrum, Ostrów-Kania 11 - 20 A
Liczba mieszkańców 1762
Liczba wyborców 1359
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Dębe Wielkie 9, 10
Rady Powiatu Mińskiego 3
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 6

Protokoły

  • Wybory Wójta Gminy Dębe Wielkie
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
  • Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Dębe Wielkie
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1359
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1359
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1231
3 Liczba kart niewykorzystanych 511
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 720
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 720
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 720
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 707
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy przeciw Głosy za % głosów za
1 kalinowski krzysztofKALINOWSKI Krzysztof 43 wyższe Dębe Wielkie 104 603 85.29
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1359
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1250
3 Liczba kart niewykorzystanych 530
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 720
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 715
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 54
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 661
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajowniczek krzysztofGAJOWNICZEK Krzysztof 39 Chlewiska 16 0.00242
2.42
2 blzonzska zofiaBŁOŃSKA Zofia 67 Sokołów Podlaski 2 0.0003
0.30
3 krupa marcinKRUPA Marcin 40 Węgrów 2 0.0003
0.30
4 kubelz joannaKUBEŁ Joanna 43 Dęby 3 0.00045
0.45
5 bodzan adamBODZAN Adam 29 Kamieńczyk 2 0.0003
0.30
6 malitka annaMALITKA Anna 55 Garwolin 9 0.00136
1.36
7 janiszewski grzegorzJANISZEWSKI Grzegorz 42 Ostrołęka 2 0.0003
0.30
8 kowalczyk urszula elzzzbietaKOWALCZYK Urszula Elżbieta 47 Bachorza 7 0.00106
1.06
9 tomasiewicz henryk ireneuszTOMASIEWICZ Henryk Ireneusz 61 Sulejówek 7 0.00106
1.06
10 krawczyk maria antoninaKRAWCZYK Maria Antonina 24 Warszawa 6 0.00091
0.91
11 lzubkowski lzukaszŁUBKOWSKI Łukasz 37 Pruszyn 2 0.0003
0.30
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzelzowska janina ewaORZEŁOWSKA Janina Ewa 51 Siedlce 11 0.00166
1.66
2 augustyniak miroslzaw janAUGUSTYNIAK Mirosław Jan 55 Sypniewo 1 0.00015
0.15
3 krupinzski marianKRUPIŃSKI Marian 71 Ostrołęka 1 0.00015
0.15
4 domzzzalza cecyliaDOMŻAŁA Cecylia 62 Wyszków 0 0
0.00
5 piesio jerzyPIESIO Jerzy 65 Garwolin 0 0
0.00
6 kozera mariuszKOZERA Mariusz 41 Barcząca 10 0.00151
1.51
7 pieniak rafalzPIENIAK Rafał 41 Sokołów Podlaski 2 0.0003
0.30
8 wieczorek anna agnieszkaWIECZOREK Anna Agnieszka 45 Krypy 10 0.00151
1.51
9 pezdzich-oszcilzowska ewaPĘDZICH-OŚCIŁOWSKA Ewa 46 Ostrów Mazowiecka 0 0
0.00
10 tarkowska annaTARKOWSKA Anna 38 Stare Biernaty 2 0.0003
0.30
11 skwierczynzski grzegorz krzysztofSKWIERCZYŃSKI Grzegorz Krzysztof 44 Rzążew 0 0
0.00
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielinzska urszula saraZIELIŃSKA Urszula Sara 41 Siedlce 1 0.00015
0.15
2 nawrocki pawelz jerzyNAWROCKI Paweł Jerzy 58 Warszawa 1 0.00015
0.15
3 kolzodziej irenaKOŁODZIEJ Irena 71 Warszawa 2 0.0003
0.30
4 wilczynzski tomasz grzegorzWILCZYŃSKI Tomasz Grzegorz 38 Radom 0 0
0.00
5 mitros katarzynaMITROS Katarzyna 75 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanc elzzzbietaLANC Elżbieta 59 Sadowne 56 0.00847
8.47
2 gruzinzski krzysztof tadeuszGRUZIŃSKI Krzysztof Tadeusz 62 Sulejówek 11 0.00166
1.66
3 kalicki wieslzaw andrzejKALICKI Wiesław Andrzej 54 Żelków-Kolonia 9 0.00136
1.36
4 dziadak ryszardDZIADAK Ryszard 44 Maków Mazowiecki 3 0.00045
0.45
5 flaga ewa jolantaFLAGA Ewa Jolanta 58 Garwolin 11 0.00166
1.66
6 sobiech robertSOBIECH Robert 49 Kadzidło 5 0.00076
0.76
7 daniluk andrzejDANILUK Andrzej 52 Łosice 1 0.00015
0.15
8 jastrzezbska dorotaJASTRZĘBSKA Dorota 52 Sokołów Podlaski 8 0.00121
1.21
9 danielak marzenaDANIELAK Marzena 42 Kotuń 2 0.0003
0.30
10 wozjcik maciej miroslzawWÓJCIK Maciej Mirosław 52 Wyszków 7 0.00106
1.06
11 sawicka bozzzenaSAWICKA Bożena 52 Siedlce 19 0.00287
2.87
Razem 132
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 132

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 filipek krzysztofFILIPEK Krzysztof 57 Międzyleś 5 0.00076
0.76
2 prandota maciej tadeuszPRANDOTA Maciej Tadeusz 68 Warszawa 5 0.00076
0.76
3 kolzodziejczyk krzysztofKOŁODZIEJCZYK Krzysztof 66 Komorowo 4 0.00061
0.61
4 stawowska elzzzbieta halinaSTAWOWSKA Elżbieta Halina 65 Ostrołęka 0 0
0.00
5 lipowski wieslzawLIPOWSKI Wiesław 59 Łukowo 1 0.00015
0.15
6 rowicka eryka annaROWICKA Eryka Anna 41 Wólka Paplińska 1 0.00015
0.15
7 fierka michalz dariuszFIERKA Michał Dariusz 27 Nowe Kościeliska 0 0
0.00
8 matyja sylwiaMATYJA Sylwia 30 Marki 0 0
0.00
9 laskowski patrykLASKOWSKI Patryk 30 Ostrów Mazowiecka 1 0.00015
0.15
10 zagrodzki tomasz zbigniewZAGRODZKI Tomasz Zbigniew 33 Warszawa 1 0.00015
0.15
11 dinh hong sandra ngocDINH HONG Sandra Ngoc 23 Warszawa 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olko dorota zofiaOLKO Dorota Zofia 30 Siedlce 4 0.00061
0.61
2 pniewski tomasz andrzejPNIEWSKI Tomasz Andrzej 42 Warszawa 0 0
0.00
3 zielinzska ewa danutaZIELIŃSKA Ewa Danuta 55 Warszawa 3 0.00045
0.45
4 szkudlzapska aleksandra ewaSZKUDŁAPSKA Aleksandra Ewa 34 Warszawa 0 0
0.00
5 regulza patryk erykREGUŁA Patryk Eryk 19 Węgrów 1 0.00015
0.15
6 czepiel maja joannaCZEPIEL Maja Joanna 27 Warszawa 0 0
0.00
7 krajewski piotrKRAJEWSKI Piotr 55 Warszawa 0 0
0.00
8 broniarek andrzej rafalzBRONIAREK Andrzej Rafał 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tumanowicz witold slzawomirTUMANOWICZ Witold Sławomir 31 Warszawa 7 0.00106
1.06
2 durka adam eliaszDURKA Adam Eliasz 50 Stojadła 0 0
0.00
3 dazdera karolDĄDERA Karol 22 Długosiodło 1 0.00015
0.15
4 melion magdalena patrycjaMELION Magdalena Patrycja 22 Ostrykół Włościański 1 0.00015
0.15
5 marzoch michalzMARZOCH Michał 21 Wincentowo 2 0.0003
0.30
6 malzyszek paulina danutaMAŁYSZEK Paulina Danuta 27 Warszawa 1 0.00015
0.15
7 iwanowska milena agataIWANOWSKA Milena Agata 39 Warszawa 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilzka marianPIŁKA Marian 64 Trąbki 15 0.00227
2.27
2 dazbrowski zbigniewDĄBROWSKI Zbigniew 43 Ostrołęka 3 0.00045
0.45
3 kulesza ireneuszKULESZA Ireneusz 53 Ostrów Mazowiecka 1 0.00015
0.15
4 trzaska teresaTRZASKA Teresa 62 Wyszków 4 0.00061
0.61
5 sadowska barbara mariaSADOWSKA Barbara Maria 61 Pruszyn-Pieńki 9 0.00136
1.36
6 kowalewska mariola zofiaKOWALEWSKA Mariola Zofia 52 Małkinia 6 0.00091
0.91
7 lzugowska wanda mariaŁUGOWSKA Wanda Maria 63 Ostrołęka 2 0.0003
0.30
8 kotlarz magdalenaKOTLARZ Magdalena 33 Wyszków 2 0.0003
0.30
9 leszczynzski radoslzawLESZCZYŃSKI Radosław 18 Cegłów 6 0.00091
0.91
10 pasiak hubert michalzPASIAK Hubert Michał 36 Krzesk-Królowa Niwa 3 0.00045
0.45
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdunek lzukaszZDUNEK Łukasz 36 Ostrołęka 0 0
0.00
2 salamon aneta annaSALAMON Aneta Anna 41 Siedlce 1 0.00015
0.15
3 cybulski cezaryCYBULSKI Cezary 44 Siedlce 1 0.00015
0.15
4 bala pawelzBALA Paweł 29 Węgrów 1 0.00015
0.15
5 radzikowska edytaRADZIKOWSKA Edyta 23 Modrzew 1 0.00015
0.15
6 stoszewski tadeuszSTOSZEWSKI Tadeusz 69 Wyszków 0 0
0.00
7 kazdziela ewaKĄDZIELA Ewa 30 Sadowne 3 0.00045
0.45
8 tobiasz mariaTOBIASZ Maria 20 Górzno 0 0
0.00
9 harasim michalzHARASIM Michał 29 Siedlce 0 0
0.00
10 stefaniuk piotr pawelzSTEFANIUK Piotr Paweł 28 Łosice 0 0
0.00
11 korwin-mikke natalia ewaKORWIN-MIKKE Natalia Ewa 20 Warszawa 5 0.00076
0.76
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudelski wojciech jozzefKUDELSKI Wojciech Józef 70 Siedlce 54 0.00817
8.17
2 grabowski marcinGRABOWSKI Marcin 37 Ostrołęka 21 0.00318
3.18
3 zzzochowski krzysztof janŻOCHOWSKI Krzysztof Jan 54 Sławiny 6 0.00091
0.91
4 bala joannaBALA Joanna 39 Niegów 21 0.00318
3.18
5 gozras michalz tadeuszGÓRAS Michał Tadeusz 37 Mińsk Mazowiecki 75 0.01135
11.35
6 kozaczynzski jacekKOZACZYŃSKI Jacek 50 Siedlce 12 0.00182
1.82
7 winiarski krzysztofWINIARSKI Krzysztof 54 Ostrów Mazowiecka 18 0.00272
2.72
8 skrzypek dorotaSKRZYPEK Dorota 52 Wieliszew 19 0.00287
2.87
9 gozrski maciejGÓRSKI Maciej 35 Górki-Grubaki 21 0.00318
3.18
10 rogalska barbaraROGALSKA Barbara 35 Maków Mazowiecki 30 0.00454
4.54
11 wozzniak-sionek elzzzbietaWOŹNIAK-SIONEK Elżbieta 63 Parysów 22 0.00333
3.33
Razem 299
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 299

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nartonowicz agnieszkaNARTONOWICZ Agnieszka 43 Ostrołęka 4 0.00061
0.61
2 szablzowski marekSZABŁOWSKI Marek 55 Ławy 2 0.0003
0.30
3 dziezgielewski adrianDZIĘGIELEWSKI Adrian 24 Ostrołęka 1 0.00015
0.15
4 bobowska grazzzynaBOBOWSKA Grażyna 54 Łęg Przedmiejski 0 0
0.00
5 dziezgielewska zdzislzawaDZIĘGIELEWSKA Zdzisława 50 Ostrołęka 0 0
0.00
6 wierzbicki romuald lechWIERZBICKI Romuald Lech 70 Józefów 0 0
0.00
7 szczubelzek ewaSZCZUBEŁEK Ewa 51 Ostrołęka 2 0.0003
0.30
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dmowski henrykDMOWSKI Henryk 64 Siedlce 0 0
0.00
2 zzzochowski dariusz leonŻOCHOWSKI Dariusz Leon 50 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
3 jedynak miroslzaw stanislzawJEDYNAK Mirosław Stanisław 56 Wygoda 0 0
0.00
4 sieniawska-sokolzowska katarzyna joannaSIENIAWSKA-SOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 52 Sulejówek 1 0.00015
0.15
5 milzosz olgaMIŁOSZ Olga 22 Garwolin 0 0
0.00
6 galzecka kamilaGAŁECKA Kamila 29 Czarnoty 3 0.00045
0.45
7 lzuka kosel hannaŁUKA KOSEL Hanna 60 Siedlce 0 0
0.00
8 hennig renata danutaHENNIG Renata Danuta 63 Warszawa 0 0
0.00
9 gutowska dorotaGUTOWSKA Dorota 44 Ostrołęka 2 0.0003
0.30
10 rudzki kazimierzRUDZKI Kazimierz 53 Warszawa 0 0
0.00
11 kulas slzawomir adamKULAS Sławomir Adam 34 Teodorowo 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik andrzejWÓJCIK Andrzej 70 Ochudno 7 0.00106
1.06
2 rycielski tomasz maciejRYCIELSKI Tomasz Maciej 65 Mińsk Mazowiecki 3 0.00045
0.45
3 tul maria grazzzynaTUL Maria Grażyna 61 Sulejówek 2 0.0003
0.30
4 kanonowicz saraKANONOWICZ Sara 33 Warszawa 1 0.00015
0.15
5 wilkowski jaroslzawWILKOWSKI Jarosław 53 Maków Mazowiecki 0 0
0.00
6 pasznicki zenon jozzefPAŚNICKI Zenon Józef 50 Łaskarzew 0 0
0.00
7 krawczak jolantaKRAWCZAK Jolanta 57 Stanisławów 1 0.00015
0.15
8 leszczynzska barbaraLESZCZYŃSKA Barbara 40 Brzóze 0 0
0.00
9 matyszewska anna teresaMATYSZEWSKA Anna Teresa 60 Warszawa 1 0.00015
0.15
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1359
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1230
3 Liczba kart niewykorzystanych 510
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 720
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 720
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 30
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 685
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grubek robert henrykGRUBEK Robert Henryk 44 Budziska 22 0.00321
3.21
2 ganzko katarzyna boguslzawaGAŃKO Katarzyna Bogusława 43 Dębe Wielkie 83 0.01212
12.12
3 dobosiewicz dorotaDOBOSIEWICZ Dorota 47 Nowy Konik 3 0.00044
0.44
4 trojanowska janina franciszkaTROJANOWSKA Janina Franciszka 67 Okuniew 1 0.00015
0.15
5 gozrnik krzysztofGÓRNIK Krzysztof 55 Chrośla 17 0.00248
2.48
6 rupniewska monika agataRUPNIEWSKA Monika Agata 34 Cisie 5 0.00073
0.73
7 romanowski bogdanROMANOWSKI Bogdan 51 Dębe Wielkie 34 0.00496
4.96
Razem 165
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 165

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mielcarz lzukaszMIELCARZ Łukasz 33 Długa Szlachecka 12 0.00175
1.75
2 wosz katarzynaWOŚ Katarzyna 38 Halinów 2 0.00029
0.29
3 lewandowska ada wiktoriaLEWANDOWSKA Ada Wiktoria 26 Dębe Wielkie 21 0.00307
3.07
4 mielcarz marcin pawelzMIELCARZ Marcin Paweł 38 Długa Kościelna 0 0
0.00
5 dobosiewicz jolanta agnieszkaDOBOSIEWICZ Jolanta Agnieszka 40 Walercin 3 0.00044
0.44
6 lipinzski andrzejLIPIŃSKI Andrzej 55 Okuniew 3 0.00044
0.44
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieczorek piotr danielWIECZOREK Piotr Daniel 34 Długa Kościelna 18 0.00263
2.63
2 gozzdziewska katarzyna mariaGOŹDZIEWSKA Katarzyna Maria 55 Halinów 6 0.00088
0.88
3 rucinzska ewaRUCIŃSKA Ewa 39 Mińsk Mazowiecki 44 0.00642
6.42
4 wodnicka hanna zofiaWODNICKA Hanna Zofia 64 Dębe Wielkie 90 0.01314
13.14
5 janczarek henryka wiktoriaJANCZAREK Henryka Wiktoria 70 Okuniew 0 0
0.00
6 ludwiniak adamLUDWINIAK Adam 65 Chobot 5 0.00073
0.73
7 ganzko grzegorzGAŃKO Grzegorz 54 Dębe Wielkie 152 0.02219
22.19
Razem 315
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 315

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki ireneuszPIASECKI Ireneusz 71 Okuniew 9 0.00131
1.31
2 rek krzysztofREK Krzysztof 41 Dębe Wielkie 101 0.01474
14.74
3 ganzko ewaGAŃKO Ewa 33 Cyganka 28 0.00409
4.09
4 miros dorotaMIROS Dorota 40 Dębe Wielkie 16 0.00234
2.34
5 kasanji-milongo justinKASANJI-MILONGO Justin 60 Halinów 0 0
0.00
6 bakulza alicja teresaBAKUŁA Alicja Teresa 58 Chrośla 7 0.00102
1.02
7 mucha sebastianMUCHA Sebastian 31 Wielgolas Brzeziński 3 0.00044
0.44
Razem 164
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 164