Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 13

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole nr 5, ul. Gwardii Ludowej WRN 12 Ciechanów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Miasto Ciechanów-ulice: Armii Krajowej od nr 2 do nr 8, Błękitna, Bolesława Kamińskiego, Bursztynowa, Gwardii Ludowej WRN, Lazurowa, Piękna, Pogodna, Pułtuska od nr 30 do końca numery parzyste, Szmaragdowa, Złota
Liczba mieszkańców 2464
Liczba wyborców 2065
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Ciechanów 3
Rady Powiatu Ciechanowskiego 1
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Ciechanów
  • Wybory Rady Miasta Ciechanów) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Ciechanowskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Ciechanów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2073
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2073
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2059
3 Liczba kart niewykorzystanych 884
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1175
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1175
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1175
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1175
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1142
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamiak robertADAMIAK Robert 49 wyższe Ciechanów 29 0.00254
2.54
2 geryk ryszardGERYK Ryszard 60 średnie Ciechanów 29 0.00254
2.54
3 kosinzski krzysztofKOSIŃSKI Krzysztof 30 wyższe Ciechanów 944 0.08266
82.66
4 rutkowski marekRUTKOWSKI Marek 53 wyższe Ciechanów 140 0.01226
12.26
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Ciechanów) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2073
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2073
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2067
3 Liczba kart niewykorzystanych 892
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1175
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1175
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1175
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1175
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 57
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 27
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 30
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1118
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 leszczynzski krzysztofLESZCZYŃSKI Krzysztof 44 Ciechanów 267 0.02388
23.88
2 duriasz jacekDURIASZ Jacek 64 Ciechanów 80 0.00716
7.16
3 jankowski stanislzawJANKOWSKI Stanisław 55 Ciechanów 58 0.00519
5.19
4 krozlewiecka edyta joannaKRÓLEWIECKA Edyta Joanna 49 Ciechanów 14 0.00125
1.25
5 gozrecki rafalzGÓRECKI Rafał 33 Ciechanów 25 0.00224
2.24
6 kiszkurno joannaKISZKURNO Joanna 44 Ciechanów 33 0.00295
2.95
7 brym beataBRYM Beata 47 Ciechanów 43 0.00385
3.85
8 borkowski jozzef waldemarBORKOWSKI Józef Waldemar 64 Ciechanów 18 0.00161
1.61
Razem 538
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 538

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalski lech bogdanMICHALSKI Lech Bogdan 63 Ciechanów 63 0.00564
5.64
2 jurkiewicz wlzadyslzaw ludwikJURKIEWICZ Władysław Ludwik 71 Ciechanów 4 0.00036
0.36
3 dezbiec helenaDĘBIEC Helena 65 Ciechanów 6 0.00054
0.54
4 zalewska anna aleksandraZALEWSKA Anna Aleksandra 48 Ciechanów 11 0.00098
0.98
5 grabowski marian hubertGRABOWSKI Marian Hubert 70 Ciechanów 8 0.00072
0.72
Razem 92
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuzzniewski krzysztofKUŹNIEWSKI Krzysztof 60 Ciechanów 16 0.00143
1.43
2 gruntmejer lzukasz adamGRUNTMEJER Łukasz Adam 38 Ciechanów 10 0.00089
0.89
3 hajduk krzysztofHAJDUK Krzysztof 37 Ciechanów 1 9.0E-5
0.09
4 nieslzuchowska joannaNIESŁUCHOWSKA Joanna 52 Ciechanów 4 0.00036
0.36
5 jurkiewicz marzannaJURKIEWICZ Marzanna 47 Ciechanów 3 0.00027
0.27
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rutkowski marekRUTKOWSKI Marek 53 Ciechanów 149 0.01333
13.33
2 kwiatkowski leszek wlzodzimierzKWIATKOWSKI Leszek Włodzimierz 58 Ciechanów 20 0.00179
1.79
3 moczulak anitaMOCZULAK Anita 38 Ciechanów 14 0.00125
1.25
4 suchocki lzukasz januszSUCHOCKI Łukasz Janusz 37 Ciechanów 4 0.00036
0.36
5 petrykowska wieslzawaPETRYKOWSKA Wiesława 62 Ciechanów 26 0.00233
2.33
6 palinzska ewaPALIŃSKA Ewa 46 Ciechanów 13 0.00116
1.16
7 lutostanzski pawelzLUTOSTAŃSKI Paweł 33 Ciechanów 1 9.0E-5
0.09
8 smosarska monikaSMOSARSKA Monika 35 Ciechanów 29 0.00259
2.59
Razem 256
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 256

Lista nr 17 - KWW PRAWI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sobieski rafalzSOBIESKI Rafał 29 Ciechanów 26 0.00233
2.33
2 lewandowski zenonLEWANDOWSKI Zenon 66 Ciechanów 7 0.00063
0.63
3 borkowski waldemarBORKOWSKI Waldemar 60 Ciechanów 4 0.00036
0.36
4 zdunek katarzyna monikaZDUNEK Katarzyna Monika 27 Ciechanów 1 9.0E-5
0.09
5 murawska ewa beataMURAWSKA Ewa Beata 41 Ciechanów 0 0
0.00
6 zembrzuska malzgorzataZEMBRZUSKA Małgorzata 40 Ciechanów 1 9.0E-5
0.09
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 18 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bayer andrzejBAYER Andrzej 68 Ciechanów 56 0.00501
5.01
2 fabisiak iwona joannaFABISIAK Iwona Joanna 60 Ciechanów 11 0.00098
0.98
3 gruszczynzski piotrGRUSZCZYŃSKI Piotr 29 Ciechanów 13 0.00116
1.16
4 kraskowski tomaszKRASKOWSKI Tomasz 45 Ciechanów 8 0.00072
0.72
5 pruchniak jolantaPRUCHNIAK Jolanta 48 Ciechanów 12 0.00107
1.07
6 stawicki mariuszSTAWICKI Mariusz 48 Ciechanów 58 0.00519
5.19
7 wejs bogumilzaWEJS Bogumiła 52 Ciechanów 1 9.0E-5
0.09
Razem 159
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 159
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2073
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1938
3 Liczba kart niewykorzystanych 763
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1175
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1175
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1175
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 81
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 26
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 55
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1094
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wierzbicka iwona krystynaWIERZBICKA Iwona Krystyna 62 Płock 10 0.00091
0.91
2 niesiobezdzki roman tadeuszNIESIOBĘDZKI Roman Tadeusz 61 Ciechanów 29 0.00265
2.65
3 pietrzak grazzzynaPIETRZAK Grażyna 48 Bodzanów 8 0.00073
0.73
4 wisznicka aleksandraWIŚNICKA Aleksandra 39 Chorzele 2 0.00018
0.18
5 ambroziak slzawomirAMBROZIAK Sławomir 57 Pruszków 5 0.00046
0.46
6 smolorz jozzef franciszekSMOLORZ Józef Franciszek 60 Badów Górny 0 0
0.00
7 dazbrowska zzzanetaDĄBROWSKA Żaneta 32 Dobrosielice Pierwsze 2 0.00018
0.18
8 wieczorek marcinWIECZOREK Marcin 44 Gostynin 2 0.00018
0.18
9 kocylza przemyslzawKOCYŁA Przemysław 38 Krasiniec 1 9.0E-5
0.09
10 sieczka damianSIECZKA Damian 23 Mława 1 9.0E-5
0.09
11 pietrzak krzysztof dariuszPIETRZAK Krzysztof Dariusz 45 Kosino 1 9.0E-5
0.09
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 struzik adam krzysztofSTRUZIK Adam Krzysztof 61 Płock 274 0.02505
25.05
2 orlinzski miroslzaw adamORLIŃSKI Mirosław Adam 32 Sochaczew 0 0
0.00
3 krawczyk wieslzawaKRAWCZYK Wiesława 64 Przasnysz 21 0.00192
1.92
4 obermeyer pawelz jerzyOBERMEYER Paweł Jerzy 52 Płońsk 15 0.00137
1.37
5 ganzko grzegorzGAŃKO Grzegorz 56 Sierpc 4 0.00037
0.37
6 wojnarowski konradWOJNAROWSKI Konrad 29 Nosarzewo Borowe 2 0.00018
0.18
7 szymanik elzzzbietaSZYMANIK Elżbieta 60 Pniewo-Czeruchy 94 0.00859
8.59
8 drazzzzewska renata dorotaDRĄŻEWSKA Renata Dorota 54 Lubowidz 5 0.00046
0.46
9 matuszewski tomaszMATUSZEWSKI Tomasz 52 Wierzbin 2 0.00018
0.18
10 liszewska bozzzenaLISZEWSKA Bożena 55 Żyrardów 6 0.00055
0.55
11 wyrzykowski slzawomirWYRZYKOWSKI Sławomir 57 Pułtusk 2 0.00018
0.18
Razem 425
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 425

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rull quesada agata annaRULL QUESADA Agata Anna 39 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
2 siwek maciej zbigniewSIWEK Maciej Zbigniew 39 Płock 0 0
0.00
3 krzeska-gomulzka anna mariaKRZESKA-GOMUŁKA Anna Maria 39 Płock 0 0
0.00
4 siecinzski henrykSIECIŃSKI Henryk 68 Płock 0 0
0.00
5 wydurski patrykWYDURSKI Patryk 21 Mława 3 0.00027
0.27
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 raboszuk wieslzaw mariuszRABOSZUK Wiesław Mariusz 52 Warszawa 18 0.00165
1.65
2 kotlewski stefan jozzefKOTLEWSKI Stefan Józef 62 Płock 2 0.00018
0.18
3 rusinowska beata malzgorzataRUSINOWSKA Beata Małgorzata 51 Żyrardów 8 0.00073
0.73
4 korytowski janKORYTOWSKI Jan 59 Nowe Proboszczewice 2 0.00018
0.18
5 rzeplinzska malzgorzata zofiaRZEPLIŃSKA Małgorzata Zofia 63 Przążewo 42 0.00384
3.84
6 lzobko marcinŁOBKO Marcin 44 Płońsk 1 9.0E-5
0.09
7 uchwalz anetaUCHWAŁ Aneta 40 Płock 2 0.00018
0.18
8 lomperta grzegorzLOMPERTA Grzegorz 55 Przasnysz 2 0.00018
0.18
9 wozznowski rafalz mariuszWOŹNOWSKI Rafał Mariusz 41 Lubowidz 1 9.0E-5
0.09
10 smykowska jolanta mariaSMYKOWSKA Jolanta Maria 63 Sierpc 2 0.00018
0.18
11 pawlak urszula henrykaPAWLAK Urszula Henryka 57 Olszowiec 3 0.00027
0.27
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czarzasty wlzodzimierzCZARZASTY Włodzimierz 58 Warszawa 64 0.00585
5.85
2 iwaniak ilonaIWANIAK Ilona 41 Brwilno 5 0.00046
0.46
3 kotewska-avramčeva emiliaKOTEWSKA-AVRAMČEVA Emilia 64 Żyrardów 0 0
0.00
4 serwach marianSERWACH Marian 70 Płońsk 1 9.0E-5
0.09
5 spodobalski jerzySPODOBALSKI Jerzy 64 Ciechanów 38 0.00347
3.47
6 kucinzski stanislzawKUCIŃSKI Stanisław 76 Mława 0 0
0.00
7 palzysa wieslzawaPAŁYSA Wiesława 58 Przasnysz 1 9.0E-5
0.09
8 kocimski tomaszKOCIMSKI Tomasz 41 Sochaczew 0 0
0.00
9 skorupska aldonaSKORUPSKA Aldona 45 Osówka 1 9.0E-5
0.09
10 grudzienz robert jerzyGRUDZIEŃ Robert Jerzy 55 Szyszki-Folwark 1 9.0E-5
0.09
11 kotarski jerzy mieczyslzawKOTARSKI Jerzy Mieczysław 67 Bieżuń 1 9.0E-5
0.09
Razem 112
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 112

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malinzska magdalenaMALIŃSKA Magdalena 32 Kozłów Biskupi 5 0.00046
0.46
2 piozrowicz jerzy wojciechPIÓROWICZ Jerzy Wojciech 36 Białkowo 1 9.0E-5
0.09
3 wozzniak aleksandraWOŹNIAK Aleksandra 31 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 dobrowolski mateuszDOBROWOLSKI Mateusz 26 Warszawa 2 0.00018
0.18
5 rezbosz sylwiaRĘBOSZ Sylwia 27 Warszawa 0 0
0.00
6 trzeciak rafalzTRZECIAK Rafał 31 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
7 glzowacka zuzannaGŁOWACKA Zuzanna 23 Błonie 1 9.0E-5
0.09
8 kwiatkowski filip michalzKWIATKOWSKI Filip Michał 21 Płock 1 9.0E-5
0.09
9 marciniak-mierzwa juliaMARCINIAK-MIERZWA Julia 18 Kobyłka 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak jerzy robertNOWAK Jerzy Robert 78 Warszawa 5 0.00046
0.46
2 rybnik andrzejRYBNIK Andrzej 52 Płock 1 9.0E-5
0.09
3 mossakowski marek stanislzawMOSSAKOWSKI Marek Stanisław 39 Załogi-Cibory 3 0.00027
0.27
4 stelmach tomasz jozzefSTELMACH Tomasz Józef 44 Płock 0 0
0.00
5 turowska malzgorzataTUROWSKA Małgorzata 33 Ciechanów 2 0.00018
0.18
6 kucinzska magdalenaKUCIŃSKA Magdalena 30 Ciechanów 3 0.00027
0.27
7 biniezda elzzzbieta annaBINIĘDA Elżbieta Anna 53 Lipsko 1 9.0E-5
0.09
8 pawlak agnieszka monikaPAWLAK Agnieszka Monika 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olewnik wlzodzimierzOLEWNIK Włodzimierz 69 Świerczynek 20 0.00183
1.83
2 ochenkowska irmina donataOCHENKOWSKA Irmina Donata 42 Ciechanów 12 0.0011
1.10
3 nitek robert sylwesterNITEK Robert Sylwester 43 Kożuszki-Parcel 1 9.0E-5
0.09
4 kilar aleksander piotrKILAR Aleksander Piotr 32 Żyrardów 1 9.0E-5
0.09
5 ocicki kamilOCICKI Kamil 30 Sierpc 1 9.0E-5
0.09
6 gorzelanzczyk danuta bozzzenaGORZELAŃCZYK Danuta Bożena 49 Sochaczew 0 0
0.00
7 grzegorzewski sebastian pawelzGRZEGORZEWSKI Sebastian Paweł 26 Teresin 1 9.0E-5
0.09
8 witkosz arturWITKOŚ Artur 51 Białotarsk 0 0
0.00
9 zzzolzazdzz marta henrykaŻOŁĄDŹ Marta Henryka 29 Teresin 1 9.0E-5
0.09
10 dazbrowska monika malzgorzataDĄBROWSKA Monika Małgorzata 53 Płock 5 0.00046
0.46
11 pawlak janPAWLAK Jan 54 Strachowo 2 0.00018
0.18
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 siennicki mateuszSIENNICKI Mateusz 27 Ciechanów 6 0.00055
0.55
2 popowski jaroslzaw wlzadyslzawPOPOWSKI Jarosław Władysław 59 Płock 0 0
0.00
3 puternicka barbara danutaPUTERNICKA Barbara Danuta 51 Gąbin 0 0
0.00
4 wereszczaka rafalz jerzyWERESZCZAKA Rafał Jerzy 51 Płock 0 0
0.00
5 tyszkiewicz joannaTYŚKIEWICZ Joanna 26 Ciechanów 1 9.0E-5
0.09
6 sikora martaSIKORA Marta 18 Płock 9 0.00082
0.82
7 wozjcik alicjaWÓJCIK Alicja 19 Płock 2 0.00018
0.18
8 ciesielski przemyslzawCIESIELSKI Przemysław 26 Ciechanów 1 9.0E-5
0.09
9 korwin-mikke dominika mariaKORWIN-MIKKE Dominika Maria 32 Otwock 2 0.00018
0.18
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 romanowski rafalzROMANOWSKI Rafał 40 Maków Mazowiecki 167 0.01527
15.27
2 czaplinzski artur tomaszCZAPLIŃSKI Artur Tomasz 42 Płońsk 21 0.00192
1.92
3 golzezbiowski lzukaszGOŁĘBIOWSKI Łukasz 35 Brzozów Stary 14 0.00128
1.28
4 krzeztowska agnieszka mariaKRZĘTOWSKA Agnieszka Maria 48 Płock 11 0.00101
1.01
5 gajewska maria bozzzenaGAJEWSKA Maria Bożena 59 Sieraków 8 0.00073
0.73
6 kownacki wieslzaw mateuszKOWNACKI Wiesław Mateusz 74 Łebki Wielkie 23 0.0021
2.10
7 leszniewska ewa annaLEŚNIEWSKA Ewa Anna 64 Żuromin 18 0.00165
1.65
8 marzezda-przybysz beata katarzynaMARZĘDA-PRZYBYSZ Beata Katarzyna 52 Żyrardów 2 0.00018
0.18
9 kowalewski zenon marianKOWALEWSKI Zenon Marian 62 Pułtusk 9 0.00082
0.82
10 krajewski wojciech franciszekKRAJEWSKI Wojciech Franciszek 58 Mława 4 0.00037
0.37
11 milewski miroslzaw marianMILEWSKI Mirosław Marian 52 Płock 20 0.00183
1.83
Razem 297
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 297

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salamonzski leszek piotrSALAMOŃSKI Leszek Piotr 41 Warszawa 2 0.00018
0.18
2 czajka renata teresaCZAJKA Renata Teresa 35 Warszawa 2 0.00018
0.18
3 nitecki ryszardNITECKI Ryszard 68 Warszawa 2 0.00018
0.18
4 law bartlzomiej krzysztofLAW Bartłomiej Krzysztof 22 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 rogalska-czaplicka irena wlzadyslzawaROGALSKA-CZAPLICKA Irena Władysława 76 Pieczyska 0 0
0.00
6 olender zofiaOLENDER Zofia 61 Ostrołęka 1 9.0E-5
0.09
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bardonzski wojciechBARDOŃSKI Wojciech 52 Ciechanów 0 0
0.00
2 kuczynzska mariaKUCZYŃSKA Maria 53 Ciechanów 2 0.00018
0.18
3 magalski wlzodzimierz stefanMAGALSKI Włodzimierz Stefan 66 Ciechanów 0 0
0.00
4 fijalzkowska maria teresaFIJAŁKOWSKA Maria Teresa 63 Przasnysz 0 0
0.00
5 jakubiak adamJAKUBIAK Adam 47 Przasnysz 2 0.00018
0.18
6 wiszniewski leszekWIŚNIEWSKI Leszek 59 Ciechanów 0 0
0.00
7 trzebinzska maria ewaTRZEBIŃSKA Maria Ewa 67 Warszawa 0 0
0.00
8 czaradzka maria ewaCZARADZKA Maria Ewa 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczepaniak iwona lidiaSZCZEPANIAK Iwona Lidia 37 Lesiów 4 0.00037
0.37
2 grzegorzewski andrzejGRZEGORZEWSKI Andrzej 56 Rochnia 0 0
0.00
3 wiszniewski jacekWIŚNIEWSKI Jacek 55 Cieszkowo Nowe 1 9.0E-5
0.09
4 nagucka ewaNAGUCKA Ewa 52 Mława 0 0
0.00
5 amelian pawelzAMELIAN Paweł 32 Wąsosze 0 0
0.00
6 szczerba janina zofiaSZCZERBA Janina Zofia 61 Radom 1 9.0E-5
0.09
7 adamiak lzukaszADAMIAK Łukasz 30 Baboszewo 1 9.0E-5
0.09
8 nagucka malzgorzataNAGUCKA Małgorzata 25 Mława 1 9.0E-5
0.09
9 dezbiec arkadiuszDĘBIEC Arkadiusz 46 Radom 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Ciechanowskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2073
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1865
3 Liczba kart niewykorzystanych 690
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1175
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1175
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1175
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 68
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 25
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 43
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1107
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 morawski slzawomirMORAWSKI Sławomir 72 Ciechanów 65 0.00587
5.87
2 potocka-rak joanna mariaPOTOCKA-RAK Joanna Maria 45 Władysławowo 130 0.01174
11.74
3 lewandowski lzukaszLEWANDOWSKI Łukasz 40 Ciechanów 21 0.0019
1.90
4 gwozzdzik anna katarzynaGWOŹDZIK Anna Katarzyna 64 Ciechanów 16 0.00145
1.45
5 kaminzska barbaraKAMIŃSKA Barbara 41 Ciechanów 39 0.00352
3.52
6 gumulak tomaszGUMULAK Tomasz 46 Sońsk 11 0.00099
0.99
7 brzezinzska elzzzbietaBRZEZIŃSKA Elżbieta 54 Nużewo 7 0.00063
0.63
8 soplinzski dariuszSOPLIŃSKI Dariusz 59 Ciechanów 14 0.00126
1.26
9 szwiszcz emilŚWISZCZ Emil 38 Ciechanów 9 0.00081
0.81
10 szwejkowska iwonaSZWEJKOWSKA Iwona 29 Elżbiecin 5 0.00045
0.45
11 zadrozzzny przemyslzawZADROŻNY Przemysław 39 Ciechanów 15 0.00136
1.36
12 szymanzczyk miroslzawSZYMAŃCZYK Mirosław 61 Ciechanów 13 0.00117
1.17
Razem 345
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 345

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chodkowski cezary jaroslzawCHODKOWSKI Cezary Jarosław 56 Ciechanów 35 0.00316
3.16
2 chrzanowska katarzyna mariaCHRZANOWSKA Katarzyna Maria 53 Ciechanów 8 0.00072
0.72
3 grudzinzska jolanta annaGRUDZIŃSKA Jolanta Anna 35 Ciechanów 20 0.00181
1.81
4 jagodzinzski wojciechJAGODZIŃSKI Wojciech 58 Ciechanów 7 0.00063
0.63
5 janakakos-szymanzska janina anielaJANAKAKOS-SZYMAŃSKA Janina Aniela 63 Ciechanów 27 0.00244
2.44
6 krzeminzski adamKRZEMIŃSKI Adam 43 Ciechanów 41 0.0037
3.70
7 kutryb jaroslzawKUTRYB Jarosław 50 Ciechanów 4 0.00036
0.36
8 majewska barbaraMAJEWSKA Barbara 50 Chruszczewo 3 0.00027
0.27
9 mironzczuk jan waldemarMIROŃCZUK Jan Waldemar 59 Ciechanów 14 0.00126
1.26
10 pawlak leszek waldemarPAWLAK Leszek Waldemar 55 Ciechanów 6 0.00054
0.54
11 talak krzysztofTALAK Krzysztof 61 Ciechanów 19 0.00172
1.72
12 zzzywiecka bozzzenaŻYWIECKA Bożena 61 Ciechanów 21 0.0019
1.90
Razem 205
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 205

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak eugeniusz janNOWAK Eugeniusz Jan 60 Ciechanów 46 0.00416
4.16
2 kowalska beataKOWALSKA Beata 45 Ciechanów 6 0.00054
0.54
3 kraszewski grzegorz robertKRASZEWSKI Grzegorz Robert 60 Ciechanów 3 0.00027
0.27
4 kezpczynzska ewaKĘPCZYŃSKA Ewa 47 Ciechanów 6 0.00054
0.54
5 niewadzisz mariuszNIEWADZISZ Mariusz 39 Ciechanów 23 0.00208
2.08
6 szliwczak-galanciak bozzzenna jadwigaŚLIWCZAK-GALANCIAK Bożenna Jadwiga 70 Ciechanów 4 0.00036
0.36
7 balcerzak teresaBALCERZAK Teresa 51 Ciechanów 3 0.00027
0.27
8 krozl wieslzawKRÓL Wiesław 60 Ciechanów 1 9.0E-5
0.09
Razem 92
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kornatowska barbaraKORNATOWSKA Barbara 64 Ciechanów 74 0.00668
6.68
2 kaluszkiewicz jan andrzejKALUSZKIEWICZ Jan Andrzej 67 Ciechanów 46 0.00416
4.16
3 glzuszniewski januszGŁUŚNIEWSKI Janusz 52 Ciechanów 11 0.00099
0.99
4 wieczorek tadeuszWIECZOREK Tadeusz 53 Ciechanów 58 0.00524
5.24
5 cichowska wieslzawa krystynaCICHOWSKA Wiesława Krystyna 59 Ciechanów 15 0.00136
1.36
6 zarezba joanna wandaZARĘBA Joanna Wanda 55 Ciechanów 11 0.00099
0.99
7 bruzzdzinzska-kozzka bozzzenaBRUŹDZIŃSKA-KÓZKA Bożena 59 Ciechanów 9 0.00081
0.81
8 bobowski cezary adamBOBOWSKI Cezary Adam 25 Chruszczewo 5 0.00045
0.45
9 olszewski jerzyOLSZEWSKI Jerzy 58 Ciechanów 15 0.00136
1.36
10 mroczkowska wieslzawaMROCZKOWSKA Wiesława 45 Niestum 5 0.00045
0.45
11 gutkowska-wozzniak elzzzbietaGUTKOWSKA-WOŹNIAK Elżbieta 65 Ciechanów 9 0.00081
0.81
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258

Lista nr 15 - KWW PRAWI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bukowska agnieszka stefaniaBUKOWSKA Agnieszka Stefania 65 Ciechanów 25 0.00226
2.26
2 pawlzowski andrzejPAWŁOWSKI Andrzej 64 Ciechanów 11 0.00099
0.99
3 stachiewicz jacek andrzejSTACHIEWICZ Jacek Andrzej 72 Ciechanów 3 0.00027
0.27
4 osowiecka ewaOSOWIECKA Ewa 50 Ciechanów 3 0.00027
0.27
5 obidzinzska jolanta agnieszkaOBIDZIŃSKA Jolanta Agnieszka 60 Ciechanów 2 0.00018
0.18
6 sowinzski krzysztof tadeuszSOWIŃSKI Krzysztof Tadeusz 63 Ciechanów 0 0
0.00
7 wiszniewska janina annaWIŚNIEWSKA Janina Anna 66 Ciechanów 2 0.00018
0.18
8 skrzypczyk bozzzenaSKRZYPCZYK Bożena 50 Gorysze 2 0.00018
0.18
9 glzuszkowska bozzzenaGŁUSZKOWSKA Bożena 60 Ciechanów 0 0
0.00
10 szmietanka tomasz michalzŚMIETANKA Tomasz Michał 33 Ciechanów 2 0.00018
0.18
11 ruszczynzska iwonaRUSZCZYŃSKA Iwona 53 Ciechanów 13 0.00117
1.17
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 16 - KW CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE UGRUPOW WYBORCZE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bialzobrzeski jozzef andrzejBIAŁOBRZESKI Józef Andrzej 66 Ciechanów 8 0.00072
0.72
2 bienzkowski andrzej robertBIEŃKOWSKI Andrzej Robert 59 Ciechanów 2 0.00018
0.18
3 dlzugolzezcka hanna beataDŁUGOŁĘCKA Hanna Beata 49 Ciechanów 8 0.00072
0.72
4 gizzzynzska-kozera jolantaGIŻYŃSKA-KOZERA Jolanta 56 Ciechanów 6 0.00054
0.54
5 grembowicz tomasz adamGREMBOWICZ Tomasz Adam 64 Ciechanów 30 0.00271
2.71
6 kezsik stanislzawKĘSIK Stanisław 60 Ciechanów 21 0.0019
1.90
7 kowalski damianKOWALSKI Damian 36 Ciechanów 5 0.00045
0.45
8 krozl tadeuszKRÓL Tadeusz 45 Ciechanów 4 0.00036
0.36
9 liszewska annaLISZEWSKA Anna 49 Ciechanów 8 0.00072
0.72
10 machul wieslzawaMACHUL Wiesława 53 Ciechanów 15 0.00136
1.36
11 starczewski janSTARCZEWSKI Jan 70 Ciechanów 20 0.00181
1.81
12 zimnawoda renataZIMNAWODA Renata 53 Ciechanów 17 0.00154
1.54
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144