Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 11

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole nr 1, ul. Nadfosna 12 Ciechanów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Miasto Ciechanów-ulice: 11 Pułku Ułanów Legionowych od nr 1 do nr 11, Gen. Mieczysława Smorawińskiego, Nadfosna, Osiedle Ułanów, Pułtuska od nr 2 do nr 28 parzyste, Wincentego Witosa od nr 3 do nr 9, Władysława Sikorskiego nr 2
Liczba mieszkańców 2028
Liczba wyborców 1718
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Ciechanów 3
Rady Powiatu Ciechanowskiego 1
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Ciechanów
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Ciechanowskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Ciechanów) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Ciechanów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1718
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1718
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1717
3 Liczba kart niewykorzystanych 839
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 875
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 875
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 874
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 874
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 860
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamiak robertADAMIAK Robert 49 wyższe Ciechanów 20 0.00233
2.33
2 geryk ryszardGERYK Ryszard 60 średnie Ciechanów 21 0.00244
2.44
3 kosinzski krzysztofKOSIŃSKI Krzysztof 30 wyższe Ciechanów 713 0.08291
82.91
4 rutkowski marekRUTKOWSKI Marek 53 wyższe Ciechanów 106 0.01233
12.33
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1718
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1566
3 Liczba kart niewykorzystanych 691
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 875
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 875
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 875
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 61
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 26
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 35
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 814
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wierzbicka iwona krystynaWIERZBICKA Iwona Krystyna 62 Płock 3 0.00037
0.37
2 niesiobezdzki roman tadeuszNIESIOBĘDZKI Roman Tadeusz 61 Ciechanów 18 0.00221
2.21
3 pietrzak grazzzynaPIETRZAK Grażyna 48 Bodzanów 3 0.00037
0.37
4 wisznicka aleksandraWIŚNICKA Aleksandra 39 Chorzele 5 0.00061
0.61
5 ambroziak slzawomirAMBROZIAK Sławomir 57 Pruszków 5 0.00061
0.61
6 smolorz jozzef franciszekSMOLORZ Józef Franciszek 60 Badów Górny 0 0
0.00
7 dazbrowska zzzanetaDĄBROWSKA Żaneta 32 Dobrosielice Pierwsze 2 0.00025
0.25
8 wieczorek marcinWIECZOREK Marcin 44 Gostynin 6 0.00074
0.74
9 kocylza przemyslzawKOCYŁA Przemysław 38 Krasiniec 0 0
0.00
10 sieczka damianSIECZKA Damian 23 Mława 0 0
0.00
11 pietrzak krzysztof dariuszPIETRZAK Krzysztof Dariusz 45 Kosino 3 0.00037
0.37
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 struzik adam krzysztofSTRUZIK Adam Krzysztof 61 Płock 187 0.02297
22.97
2 orlinzski miroslzaw adamORLIŃSKI Mirosław Adam 32 Sochaczew 3 0.00037
0.37
3 krawczyk wieslzawaKRAWCZYK Wiesława 64 Przasnysz 20 0.00246
2.46
4 obermeyer pawelz jerzyOBERMEYER Paweł Jerzy 52 Płońsk 11 0.00135
1.35
5 ganzko grzegorzGAŃKO Grzegorz 56 Sierpc 1 0.00012
0.12
6 wojnarowski konradWOJNAROWSKI Konrad 29 Nosarzewo Borowe 2 0.00025
0.25
7 szymanik elzzzbietaSZYMANIK Elżbieta 60 Pniewo-Czeruchy 87 0.01069
10.69
8 drazzzzewska renata dorotaDRĄŻEWSKA Renata Dorota 54 Lubowidz 3 0.00037
0.37
9 matuszewski tomaszMATUSZEWSKI Tomasz 52 Wierzbin 2 0.00025
0.25
10 liszewska bozzzenaLISZEWSKA Bożena 55 Żyrardów 3 0.00037
0.37
11 wyrzykowski slzawomirWYRZYKOWSKI Sławomir 57 Pułtusk 0 0
0.00
Razem 319
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 319

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rull quesada agata annaRULL QUESADA Agata Anna 39 Warszawa 3 0.00037
0.37
2 siwek maciej zbigniewSIWEK Maciej Zbigniew 39 Płock 1 0.00012
0.12
3 krzeska-gomulzka anna mariaKRZESKA-GOMUŁKA Anna Maria 39 Płock 0 0
0.00
4 siecinzski henrykSIECIŃSKI Henryk 68 Płock 0 0
0.00
5 wydurski patrykWYDURSKI Patryk 21 Mława 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 raboszuk wieslzaw mariuszRABOSZUK Wiesław Mariusz 52 Warszawa 15 0.00184
1.84
2 kotlewski stefan jozzefKOTLEWSKI Stefan Józef 62 Płock 4 0.00049
0.49
3 rusinowska beata malzgorzataRUSINOWSKA Beata Małgorzata 51 Żyrardów 5 0.00061
0.61
4 korytowski janKORYTOWSKI Jan 59 Nowe Proboszczewice 3 0.00037
0.37
5 rzeplinzska malzgorzata zofiaRZEPLIŃSKA Małgorzata Zofia 63 Przążewo 27 0.00332
3.32
6 lzobko marcinŁOBKO Marcin 44 Płońsk 0 0
0.00
7 uchwalz anetaUCHWAŁ Aneta 40 Płock 1 0.00012
0.12
8 lomperta grzegorzLOMPERTA Grzegorz 55 Przasnysz 3 0.00037
0.37
9 wozznowski rafalz mariuszWOŹNOWSKI Rafał Mariusz 41 Lubowidz 0 0
0.00
10 smykowska jolanta mariaSMYKOWSKA Jolanta Maria 63 Sierpc 1 0.00012
0.12
11 pawlak urszula henrykaPAWLAK Urszula Henryka 57 Olszowiec 5 0.00061
0.61
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czarzasty wlzodzimierzCZARZASTY Włodzimierz 58 Warszawa 39 0.00479
4.79
2 iwaniak ilonaIWANIAK Ilona 41 Brwilno 1 0.00012
0.12
3 kotewska-avramčeva emiliaKOTEWSKA-AVRAMČEVA Emilia 64 Żyrardów 0 0
0.00
4 serwach marianSERWACH Marian 70 Płońsk 0 0
0.00
5 spodobalski jerzySPODOBALSKI Jerzy 64 Ciechanów 9 0.00111
1.11
6 kucinzski stanislzawKUCIŃSKI Stanisław 76 Mława 0 0
0.00
7 palzysa wieslzawaPAŁYSA Wiesława 58 Przasnysz 0 0
0.00
8 kocimski tomaszKOCIMSKI Tomasz 41 Sochaczew 0 0
0.00
9 skorupska aldonaSKORUPSKA Aldona 45 Osówka 1 0.00012
0.12
10 grudzienz robert jerzyGRUDZIEŃ Robert Jerzy 55 Szyszki-Folwark 0 0
0.00
11 kotarski jerzy mieczyslzawKOTARSKI Jerzy Mieczysław 67 Bieżuń 0 0
0.00
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malinzska magdalenaMALIŃSKA Magdalena 32 Kozłów Biskupi 7 0.00086
0.86
2 piozrowicz jerzy wojciechPIÓROWICZ Jerzy Wojciech 36 Białkowo 0 0
0.00
3 wozzniak aleksandraWOŹNIAK Aleksandra 31 Warszawa 2 0.00025
0.25
4 dobrowolski mateuszDOBROWOLSKI Mateusz 26 Warszawa 0 0
0.00
5 rezbosz sylwiaRĘBOSZ Sylwia 27 Warszawa 0 0
0.00
6 trzeciak rafalzTRZECIAK Rafał 31 Warszawa 0 0
0.00
7 glzowacka zuzannaGŁOWACKA Zuzanna 23 Błonie 0 0
0.00
8 kwiatkowski filip michalzKWIATKOWSKI Filip Michał 21 Płock 0 0
0.00
9 marciniak-mierzwa juliaMARCINIAK-MIERZWA Julia 18 Kobyłka 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak jerzy robertNOWAK Jerzy Robert 78 Warszawa 2 0.00025
0.25
2 rybnik andrzejRYBNIK Andrzej 52 Płock 0 0
0.00
3 mossakowski marek stanislzawMOSSAKOWSKI Marek Stanisław 39 Załogi-Cibory 1 0.00012
0.12
4 stelmach tomasz jozzefSTELMACH Tomasz Józef 44 Płock 0 0
0.00
5 turowska malzgorzataTUROWSKA Małgorzata 33 Ciechanów 0 0
0.00
6 kucinzska magdalenaKUCIŃSKA Magdalena 30 Ciechanów 2 0.00025
0.25
7 biniezda elzzzbieta annaBINIĘDA Elżbieta Anna 53 Lipsko 0 0
0.00
8 pawlak agnieszka monikaPAWLAK Agnieszka Monika 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olewnik wlzodzimierzOLEWNIK Włodzimierz 69 Świerczynek 11 0.00135
1.35
2 ochenkowska irmina donataOCHENKOWSKA Irmina Donata 42 Ciechanów 8 0.00098
0.98
3 nitek robert sylwesterNITEK Robert Sylwester 43 Kożuszki-Parcel 1 0.00012
0.12
4 kilar aleksander piotrKILAR Aleksander Piotr 32 Żyrardów 0 0
0.00
5 ocicki kamilOCICKI Kamil 30 Sierpc 1 0.00012
0.12
6 gorzelanzczyk danuta bozzzenaGORZELAŃCZYK Danuta Bożena 49 Sochaczew 1 0.00012
0.12
7 grzegorzewski sebastian pawelzGRZEGORZEWSKI Sebastian Paweł 26 Teresin 0 0
0.00
8 witkosz arturWITKOŚ Artur 51 Białotarsk 2 0.00025
0.25
9 zzzolzazdzz marta henrykaŻOŁĄDŹ Marta Henryka 29 Teresin 0 0
0.00
10 dazbrowska monika malzgorzataDĄBROWSKA Monika Małgorzata 53 Płock 4 0.00049
0.49
11 pawlak janPAWLAK Jan 54 Strachowo 0 0
0.00
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 siennicki mateuszSIENNICKI Mateusz 27 Ciechanów 8 0.00098
0.98
2 popowski jaroslzaw wlzadyslzawPOPOWSKI Jarosław Władysław 59 Płock 0 0
0.00
3 puternicka barbara danutaPUTERNICKA Barbara Danuta 51 Gąbin 0 0
0.00
4 wereszczaka rafalz jerzyWERESZCZAKA Rafał Jerzy 51 Płock 0 0
0.00
5 tyszkiewicz joannaTYŚKIEWICZ Joanna 26 Ciechanów 1 0.00012
0.12
6 sikora martaSIKORA Marta 18 Płock 2 0.00025
0.25
7 wozjcik alicjaWÓJCIK Alicja 19 Płock 0 0
0.00
8 ciesielski przemyslzawCIESIELSKI Przemysław 26 Ciechanów 1 0.00012
0.12
9 korwin-mikke dominika mariaKORWIN-MIKKE Dominika Maria 32 Otwock 1 0.00012
0.12
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 romanowski rafalzROMANOWSKI Rafał 40 Maków Mazowiecki 134 0.01646
16.46
2 czaplinzski artur tomaszCZAPLIŃSKI Artur Tomasz 42 Płońsk 16 0.00197
1.97
3 golzezbiowski lzukaszGOŁĘBIOWSKI Łukasz 35 Brzozów Stary 19 0.00233
2.33
4 krzeztowska agnieszka mariaKRZĘTOWSKA Agnieszka Maria 48 Płock 12 0.00147
1.47
5 gajewska maria bozzzenaGAJEWSKA Maria Bożena 59 Sieraków 12 0.00147
1.47
6 kownacki wieslzaw mateuszKOWNACKI Wiesław Mateusz 74 Łebki Wielkie 24 0.00295
2.95
7 leszniewska ewa annaLEŚNIEWSKA Ewa Anna 64 Żuromin 14 0.00172
1.72
8 marzezda-przybysz beata katarzynaMARZĘDA-PRZYBYSZ Beata Katarzyna 52 Żyrardów 0 0
0.00
9 kowalewski zenon marianKOWALEWSKI Zenon Marian 62 Pułtusk 4 0.00049
0.49
10 krajewski wojciech franciszekKRAJEWSKI Wojciech Franciszek 58 Mława 2 0.00025
0.25
11 milewski miroslzaw marianMILEWSKI Mirosław Marian 52 Płock 21 0.00258
2.58
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salamonzski leszek piotrSALAMOŃSKI Leszek Piotr 41 Warszawa 0 0
0.00
2 czajka renata teresaCZAJKA Renata Teresa 35 Warszawa 2 0.00025
0.25
3 nitecki ryszardNITECKI Ryszard 68 Warszawa 0 0
0.00
4 law bartlzomiej krzysztofLAW Bartłomiej Krzysztof 22 Warszawa 0 0
0.00
5 rogalska-czaplicka irena wlzadyslzawaROGALSKA-CZAPLICKA Irena Władysława 76 Pieczyska 2 0.00025
0.25
6 olender zofiaOLENDER Zofia 61 Ostrołęka 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bardonzski wojciechBARDOŃSKI Wojciech 52 Ciechanów 2 0.00025
0.25
2 kuczynzska mariaKUCZYŃSKA Maria 53 Ciechanów 0 0
0.00
3 magalski wlzodzimierz stefanMAGALSKI Włodzimierz Stefan 66 Ciechanów 0 0
0.00
4 fijalzkowska maria teresaFIJAŁKOWSKA Maria Teresa 63 Przasnysz 2 0.00025
0.25
5 jakubiak adamJAKUBIAK Adam 47 Przasnysz 1 0.00012
0.12
6 wiszniewski leszekWIŚNIEWSKI Leszek 59 Ciechanów 0 0
0.00
7 trzebinzska maria ewaTRZEBIŃSKA Maria Ewa 67 Warszawa 0 0
0.00
8 czaradzka maria ewaCZARADZKA Maria Ewa 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczepaniak iwona lidiaSZCZEPANIAK Iwona Lidia 37 Lesiów 1 0.00012
0.12
2 grzegorzewski andrzejGRZEGORZEWSKI Andrzej 56 Rochnia 0 0
0.00
3 wiszniewski jacekWIŚNIEWSKI Jacek 55 Cieszkowo Nowe 2 0.00025
0.25
4 nagucka ewaNAGUCKA Ewa 52 Mława 1 0.00012
0.12
5 amelian pawelzAMELIAN Paweł 32 Wąsosze 1 0.00012
0.12
6 szczerba janina zofiaSZCZERBA Janina Zofia 61 Radom 0 0
0.00
7 adamiak lzukaszADAMIAK Łukasz 30 Baboszewo 2 0.00025
0.25
8 nagucka malzgorzataNAGUCKA Małgorzata 25 Mława 1 0.00012
0.12
9 dezbiec arkadiuszDĘBIEC Arkadiusz 46 Radom 2 0.00025
0.25
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Ciechanowskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1718
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1549
3 Liczba kart niewykorzystanych 675
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 875
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 874
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 874
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 838
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 morawski slzawomirMORAWSKI Sławomir 72 Ciechanów 64 0.00764
7.64
2 potocka-rak joanna mariaPOTOCKA-RAK Joanna Maria 45 Władysławowo 90 0.01074
10.74
3 lewandowski lzukaszLEWANDOWSKI Łukasz 40 Ciechanów 16 0.00191
1.91
4 gwozzdzik anna katarzynaGWOŹDZIK Anna Katarzyna 64 Ciechanów 15 0.00179
1.79
5 kaminzska barbaraKAMIŃSKA Barbara 41 Ciechanów 14 0.00167
1.67
6 gumulak tomaszGUMULAK Tomasz 46 Sońsk 16 0.00191
1.91
7 brzezinzska elzzzbietaBRZEZIŃSKA Elżbieta 54 Nużewo 3 0.00036
0.36
8 soplinzski dariuszSOPLIŃSKI Dariusz 59 Ciechanów 12 0.00143
1.43
9 szwiszcz emilŚWISZCZ Emil 38 Ciechanów 10 0.00119
1.19
10 szwejkowska iwonaSZWEJKOWSKA Iwona 29 Elżbiecin 3 0.00036
0.36
11 zadrozzzny przemyslzawZADROŻNY Przemysław 39 Ciechanów 18 0.00215
2.15
12 szymanzczyk miroslzawSZYMAŃCZYK Mirosław 61 Ciechanów 18 0.00215
2.15
Razem 279
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 279

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chodkowski cezary jaroslzawCHODKOWSKI Cezary Jarosław 56 Ciechanów 11 0.00131
1.31
2 chrzanowska katarzyna mariaCHRZANOWSKA Katarzyna Maria 53 Ciechanów 9 0.00107
1.07
3 grudzinzska jolanta annaGRUDZIŃSKA Jolanta Anna 35 Ciechanów 21 0.00251
2.51
4 jagodzinzski wojciechJAGODZIŃSKI Wojciech 58 Ciechanów 11 0.00131
1.31
5 janakakos-szymanzska janina anielaJANAKAKOS-SZYMAŃSKA Janina Aniela 63 Ciechanów 15 0.00179
1.79
6 krzeminzski adamKRZEMIŃSKI Adam 43 Ciechanów 39 0.00465
4.65
7 kutryb jaroslzawKUTRYB Jarosław 50 Ciechanów 8 0.00095
0.95
8 majewska barbaraMAJEWSKA Barbara 50 Chruszczewo 3 0.00036
0.36
9 mironzczuk jan waldemarMIROŃCZUK Jan Waldemar 59 Ciechanów 1 0.00012
0.12
10 pawlak leszek waldemarPAWLAK Leszek Waldemar 55 Ciechanów 6 0.00072
0.72
11 talak krzysztofTALAK Krzysztof 61 Ciechanów 12 0.00143
1.43
12 zzzywiecka bozzzenaŻYWIECKA Bożena 61 Ciechanów 18 0.00215
2.15
Razem 154
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 154

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak eugeniusz janNOWAK Eugeniusz Jan 60 Ciechanów 16 0.00191
1.91
2 kowalska beataKOWALSKA Beata 45 Ciechanów 6 0.00072
0.72
3 kraszewski grzegorz robertKRASZEWSKI Grzegorz Robert 60 Ciechanów 3 0.00036
0.36
4 kezpczynzska ewaKĘPCZYŃSKA Ewa 47 Ciechanów 3 0.00036
0.36
5 niewadzisz mariuszNIEWADZISZ Mariusz 39 Ciechanów 7 0.00084
0.84
6 szliwczak-galanciak bozzzenna jadwigaŚLIWCZAK-GALANCIAK Bożenna Jadwiga 70 Ciechanów 2 0.00024
0.24
7 balcerzak teresaBALCERZAK Teresa 51 Ciechanów 4 0.00048
0.48
8 krozl wieslzawKRÓL Wiesław 60 Ciechanów 3 0.00036
0.36
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kornatowska barbaraKORNATOWSKA Barbara 64 Ciechanów 72 0.00859
8.59
2 kaluszkiewicz jan andrzejKALUSZKIEWICZ Jan Andrzej 67 Ciechanów 39 0.00465
4.65
3 glzuszniewski januszGŁUŚNIEWSKI Janusz 52 Ciechanów 9 0.00107
1.07
4 wieczorek tadeuszWIECZOREK Tadeusz 53 Ciechanów 37 0.00442
4.42
5 cichowska wieslzawa krystynaCICHOWSKA Wiesława Krystyna 59 Ciechanów 25 0.00298
2.98
6 zarezba joanna wandaZARĘBA Joanna Wanda 55 Ciechanów 11 0.00131
1.31
7 bruzzdzinzska-kozzka bozzzenaBRUŹDZIŃSKA-KÓZKA Bożena 59 Ciechanów 4 0.00048
0.48
8 bobowski cezary adamBOBOWSKI Cezary Adam 25 Chruszczewo 7 0.00084
0.84
9 olszewski jerzyOLSZEWSKI Jerzy 58 Ciechanów 10 0.00119
1.19
10 mroczkowska wieslzawaMROCZKOWSKA Wiesława 45 Niestum 5 0.0006
0.60
11 gutkowska-wozzniak elzzzbietaGUTKOWSKA-WOŹNIAK Elżbieta 65 Ciechanów 9 0.00107
1.07
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 15 - KWW PRAWI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bukowska agnieszka stefaniaBUKOWSKA Agnieszka Stefania 65 Ciechanów 10 0.00119
1.19
2 pawlzowski andrzejPAWŁOWSKI Andrzej 64 Ciechanów 15 0.00179
1.79
3 stachiewicz jacek andrzejSTACHIEWICZ Jacek Andrzej 72 Ciechanów 0 0
0.00
4 osowiecka ewaOSOWIECKA Ewa 50 Ciechanów 4 0.00048
0.48
5 obidzinzska jolanta agnieszkaOBIDZIŃSKA Jolanta Agnieszka 60 Ciechanów 3 0.00036
0.36
6 sowinzski krzysztof tadeuszSOWIŃSKI Krzysztof Tadeusz 63 Ciechanów 4 0.00048
0.48
7 wiszniewska janina annaWIŚNIEWSKA Janina Anna 66 Ciechanów 3 0.00036
0.36
8 skrzypczyk bozzzenaSKRZYPCZYK Bożena 50 Gorysze 0 0
0.00
9 glzuszkowska bozzzenaGŁUSZKOWSKA Bożena 60 Ciechanów 0 0
0.00
10 szmietanka tomasz michalzŚMIETANKA Tomasz Michał 33 Ciechanów 0 0
0.00
11 ruszczynzska iwonaRUSZCZYŃSKA Iwona 53 Ciechanów 7 0.00084
0.84
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 16 - KW CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE UGRUPOW WYBORCZE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bialzobrzeski jozzef andrzejBIAŁOBRZESKI Józef Andrzej 66 Ciechanów 1 0.00012
0.12
2 bienzkowski andrzej robertBIEŃKOWSKI Andrzej Robert 59 Ciechanów 1 0.00012
0.12
3 dlzugolzezcka hanna beataDŁUGOŁĘCKA Hanna Beata 49 Ciechanów 6 0.00072
0.72
4 gizzzynzska-kozera jolantaGIŻYŃSKA-KOZERA Jolanta 56 Ciechanów 8 0.00095
0.95
5 grembowicz tomasz adamGREMBOWICZ Tomasz Adam 64 Ciechanów 15 0.00179
1.79
6 kezsik stanislzawKĘSIK Stanisław 60 Ciechanów 8 0.00095
0.95
7 kowalski damianKOWALSKI Damian 36 Ciechanów 3 0.00036
0.36
8 krozl tadeuszKRÓL Tadeusz 45 Ciechanów 3 0.00036
0.36
9 liszewska annaLISZEWSKA Anna 49 Ciechanów 7 0.00084
0.84
10 machul wieslzawaMACHUL Wiesława 53 Ciechanów 12 0.00143
1.43
11 starczewski janSTARCZEWSKI Jan 70 Ciechanów 20 0.00239
2.39
12 zimnawoda renataZIMNAWODA Renata 53 Ciechanów 3 0.00036
0.36
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Ciechanów) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1718
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1718
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1713
3 Liczba kart niewykorzystanych 839
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 875
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 875
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 874
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 874
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 41
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 833
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 leszczynzski krzysztofLESZCZYŃSKI Krzysztof 44 Ciechanów 94 0.01128
11.28
2 duriasz jacekDURIASZ Jacek 64 Ciechanów 27 0.00324
3.24
3 jankowski stanislzawJANKOWSKI Stanisław 55 Ciechanów 66 0.00792
7.92
4 krozlewiecka edyta joannaKRÓLEWIECKA Edyta Joanna 49 Ciechanów 19 0.00228
2.28
5 gozrecki rafalzGÓRECKI Rafał 33 Ciechanów 37 0.00444
4.44
6 kiszkurno joannaKISZKURNO Joanna 44 Ciechanów 59 0.00708
7.08
7 brym beataBRYM Beata 47 Ciechanów 34 0.00408
4.08
8 borkowski jozzef waldemarBORKOWSKI Józef Waldemar 64 Ciechanów 37 0.00444
4.44
Razem 373
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 373

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalski lech bogdanMICHALSKI Lech Bogdan 63 Ciechanów 17 0.00204
2.04
2 jurkiewicz wlzadyslzaw ludwikJURKIEWICZ Władysław Ludwik 71 Ciechanów 3 0.00036
0.36
3 dezbiec helenaDĘBIEC Helena 65 Ciechanów 5 0.0006
0.60
4 zalewska anna aleksandraZALEWSKA Anna Aleksandra 48 Ciechanów 14 0.00168
1.68
5 grabowski marian hubertGRABOWSKI Marian Hubert 70 Ciechanów 11 0.00132
1.32
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuzzniewski krzysztofKUŹNIEWSKI Krzysztof 60 Ciechanów 7 0.00084
0.84
2 gruntmejer lzukasz adamGRUNTMEJER Łukasz Adam 38 Ciechanów 2 0.00024
0.24
3 hajduk krzysztofHAJDUK Krzysztof 37 Ciechanów 6 0.00072
0.72
4 nieslzuchowska joannaNIESŁUCHOWSKA Joanna 52 Ciechanów 7 0.00084
0.84
5 jurkiewicz marzannaJURKIEWICZ Marzanna 47 Ciechanów 4 0.00048
0.48
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rutkowski marekRUTKOWSKI Marek 53 Ciechanów 146 0.01753
17.53
2 kwiatkowski leszek wlzodzimierzKWIATKOWSKI Leszek Włodzimierz 58 Ciechanów 13 0.00156
1.56
3 moczulak anitaMOCZULAK Anita 38 Ciechanów 10 0.0012
1.20
4 suchocki lzukasz januszSUCHOCKI Łukasz Janusz 37 Ciechanów 20 0.0024
2.40
5 petrykowska wieslzawaPETRYKOWSKA Wiesława 62 Ciechanów 11 0.00132
1.32
6 palinzska ewaPALIŃSKA Ewa 46 Ciechanów 13 0.00156
1.56
7 lutostanzski pawelzLUTOSTAŃSKI Paweł 33 Ciechanów 0 0
0.00
8 smosarska monikaSMOSARSKA Monika 35 Ciechanów 32 0.00384
3.84
Razem 245
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 245

Lista nr 17 - KWW PRAWI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sobieski rafalzSOBIESKI Rafał 29 Ciechanów 6 0.00072
0.72
2 lewandowski zenonLEWANDOWSKI Zenon 66 Ciechanów 8 0.00096
0.96
3 borkowski waldemarBORKOWSKI Waldemar 60 Ciechanów 8 0.00096
0.96
4 zdunek katarzyna monikaZDUNEK Katarzyna Monika 27 Ciechanów 2 0.00024
0.24
5 murawska ewa beataMURAWSKA Ewa Beata 41 Ciechanów 2 0.00024
0.24
6 zembrzuska malzgorzataZEMBRZUSKA Małgorzata 40 Ciechanów 2 0.00024
0.24
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 18 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bayer andrzejBAYER Andrzej 68 Ciechanów 42 0.00504
5.04
2 fabisiak iwona joannaFABISIAK Iwona Joanna 60 Ciechanów 13 0.00156
1.56
3 gruszczynzski piotrGRUSZCZYŃSKI Piotr 29 Ciechanów 7 0.00084
0.84
4 kraskowski tomaszKRASKOWSKI Tomasz 45 Ciechanów 18 0.00216
2.16
5 pruchniak jolantaPRUCHNIAK Jolanta 48 Ciechanów 5 0.0006
0.60
6 stawicki mariuszSTAWICKI Mariusz 48 Ciechanów 23 0.00276
2.76
7 wejs bogumilzaWEJS Bogumiła 52 Ciechanów 3 0.00036
0.36
Razem 111
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 111