Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Publiczne Nr 17, ul. Kościuszki Nr 9 Tarnów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Ulice: Bandrowskiego nr 9, Dworcowa, Głowackiego od nr 1 do 3 (nieparzyste) i od nr 2 do 14 (parzyste), Kościuszki od nr 1 do 23 (nieparzyste) i od nr 2 do 18 (parzyste), Krakowska od nr 37 do 53 (nieparzyste) i od nr 44 do 68 (parzyste), Krasińskiego od nr 2 do 12 (parzyste), Mościckiego od nr 24 do 52 (parzyste), Narutowicza od nr 1 do 3 (nieparzyste), Powstańców Warszawy od nr 1 do 9 (nieparzyste) i od nr 2 do 6 (parzyste), Przecznica Strusińska od nr 1 do 13 (nieparzyste) i od nr 2 do 16 (parzyste), Pułaskiego od nr 3 do 29 (nieparzyste), Sikorskiego, Sokoła, Ujejskiego, Place: Dworcowy, Kościuszki, Skwer Księdza Popiełuszki
Liczba mieszkańców 1947
Liczba wyborców 1700
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tarnowie 1
Sejmiku Województwa Małopolskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1695
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1695
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1543
3 Liczba kart niewykorzystanych 682
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 859
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 859
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 861
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 859
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 847
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak slzawomir wieslzawBŁASZCZAK Sławomir Wiesław 62 Wyższe Tarnów 30 0.00354
3.54
2 ciepiela roman stefanCIEPIELA Roman Stefan 62 Wyższe Tarnów 381 0.04498
44.98
3 koprowski kazimierzKOPROWSKI Kazimierz 57 wyższe Tarnów 299 0.0353
35.30
4 olszozwka tomasz marcinOLSZÓWKA Tomasz Marcin 46 Wyższe Tarnów 98 0.01157
11.57
5 partynzski seweryn marcinPARTYŃSKI Seweryn Marcin 28 Wyższe Tarnów 39 0.0046
4.60
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1695
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1709
3 Liczba kart niewykorzystanych 849
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 859
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 860
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 858
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 843
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mirski andrzej marekMIRSKI Andrzej Marek 65 Kraków 10 0.00119
1.19
2 habrylzo-stec monika malzgorzataHABRYŁO-STEC Monika Małgorzata 45 Brzesko 7 0.00083
0.83
3 wrona marek bartlzomiejWRONA Marek Bartłomiej 29 Gosprzydowa 9 0.00107
1.07
4 potok dariuszPOTOK Dariusz 28 Staszówka 5 0.00059
0.59
5 krzysztofowicz annaKRZYSZTOFOWICZ Anna 39 Stary Wiśnicz 7 0.00083
0.83
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sorys stanislzaw andrzejSORYS Stanisław Andrzej 57 Pleśna 41 0.00486
4.86
2 kwaszniak adamKWAŚNIAK Adam 48 Borzęcin 6 0.00071
0.71
3 wezgrzyn lzukasz michalzWĘGRZYN Łukasz Michał 41 Nowodworze 0 0
0.00
4 brach grzegorzBRACH Grzegorz 56 Dębno 1 0.00012
0.12
5 jazzwinzska lidia barbaraJAŹWIŃSKA Lidia Barbara 67 Tarnów 8 0.00095
0.95
6 piwowarczyk jan jozzefPIWOWARCZYK Jan Józef 64 Majkowice 2 0.00024
0.24
7 wezglarz janina mariaWĘGLARZ Janina Maria 60 Bochnia 2 0.00024
0.24
8 marczyk-augustynzska monika kingaMARCZYK-AUGUSTYŃSKA Monika Kinga 33 Tarnów 3 0.00036
0.36
9 jasnos katarzyna sabinaJASNOS Katarzyna Sabina 44 Iwkowa 0 0
0.00
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwaszniak marcel ireneuszKWAŚNIAK Marcel Ireneusz 43 Kraków 4 0.00047
0.47
2 ruman anna magdalenaRUMAN Anna Magdalena 41 Kraków 1 0.00012
0.12
3 gazsiorowski slzawomir filipGĄSIOROWSKI Sławomir Filip 61 Dąbrowa Tarnowska 1 0.00012
0.12
4 mazur barbara agnieszkaMAZUR Barbara Agnieszka 38 KRAKÓW 1 0.00012
0.12
5 bielecki zbigniew rochBIELECKI Zbigniew Roch 59 Tarnów 1 0.00012
0.12
6 cwetsch bozzzena mariaCWETSCH Bożena Maria 65 Kraków 0 0
0.00
7 wilk wojciech michalzWILK Wojciech Michał 40 Kraków 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak krzysztof czeslzawNOWAK Krzysztof Czesław 44 Tarnów 105 0.01246
12.46
2 slzomka-narozzzanski henryk tadeuszSŁOMKA-NAROŻANSKI Henryk Tadeusz 65 Tarnów 40 0.00474
4.74
3 krupa barbara mariaKRUPA Barbara Maria 30 Dąbrowa Tarnowska 15 0.00178
1.78
4 banach miroslzaw wlzadyslzawBANACH Mirosław Władysław 55 Tarnów 20 0.00237
2.37
5 pajazk jacek pawelzPAJĄK Jacek Paweł 42 Bochnia 5 0.00059
0.59
6 pasternak halina czeslzawaPASTERNAK Halina Czesława 60 Tarnów 8 0.00095
0.95
7 skupiewski piotr marekSKUPIEWSKI Piotr Marek 59 Brzesko 2 0.00024
0.24
8 hauben-kolzodziej dorotaHAUBEN-KOŁODZIEJ Dorota 49 Porąbka Uszewska 5 0.00059
0.59
9 kramarczyk jolanta agataKRAMARCZYK Jolanta Agata 48 Kowalowa 15 0.00178
1.78
Razem 215
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 215

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak jerzy andrzejWOŹNIAK Jerzy Andrzej 66 Zakliczyn 29 0.00344
3.44
2 jewulza helenaJEWUŁA Helena 55 Brzesko 7 0.00083
0.83
3 jablzonzski jacek andrzejJABŁOŃSKI Jacek Andrzej 50 Tarnów 3 0.00036
0.36
4 koconz dorotaKOCOŃ Dorota 55 Biskupice Radłowskie 5 0.00059
0.59
5 skiba janSKIBA Jan 58 Brzesko 3 0.00036
0.36
6 zglzobicka barbaraZGŁOBICKA Barbara 52 Leszczyna 1 0.00012
0.12
7 piwowarski stanislzaw andrzejPIWOWARSKI Stanisław Andrzej 73 Tarnów 7 0.00083
0.83
8 siadek stanislzaw marianSIADEK Stanisław Marian 66 Tarnów 5 0.00059
0.59
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska ewaSKOWROŃSKA Ewa 51 Bochnia 5 0.00059
0.59
2 migacz dawid pawelzMIGACZ Dawid Paweł 18 Kąśna Dolna 1 0.00012
0.12
3 kozinzska nikoletta juliaKOZIŃSKA Nikoletta Julia 19 Tarnów 2 0.00024
0.24
4 lzyczko przemyslzawŁYCZKO Przemysław 34 Tarnów 0 0
0.00
5 kusiak-kobylarz barbara mariaKUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria 65 Tarnów 2 0.00024
0.24
6 sznajder dawid wojciechSZNAJDER Dawid Wojciech 34 Szczucin 0 0
0.00
7 lzoboda daniel marcinŁOBODA Daniel Marcin 38 Tarnów` 1 0.00012
0.12
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 migalza jakub tomaszMIGAŁA Jakub Tomasz 29 Tarnów 10 0.00119
1.19
2 bednarz zbigniew adamBEDNARZ Zbigniew Adam 66 Bochnia 1 0.00012
0.12
3 koziolz arkadiusz tomaszKOZIOŁ Arkadiusz Tomasz 29 Tarnów 3 0.00036
0.36
4 dulian justyna weronikaDULIAN Justyna Weronika 21 Łętowice 2 0.00024
0.24
5 stolarz dawid adamSTOLARZ Dawid Adam 30 Pogórska Wola 3 0.00036
0.36
6 bogula barbaraBOGULA Barbara 27 Lipiny 1 0.00012
0.12
7 cieplinzski eryk albertCIEPLIŃSKI Eryk Albert 43 Tuchów 3 0.00036
0.36
8 bundock agnieszka monikaBUNDOCK Agnieszka Monika 37 Jodłówka-Wałki 1 0.00012
0.12
9 gazciarz mariola beataGĄCIARZ Mariola Beata 29 Pleśna 3 0.00036
0.36
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boryczka alina barbaraBORYCZKA Alina Barbara 55 Olesno 3 0.00036
0.36
2 karczmarczyk miroslzaw slzawomirKARCZMARCZYK Mirosław Sławomir 28 Świebodzin 1 0.00012
0.12
3 wlazlzo bogdan robertWLAZŁO Bogdan Robert 38 Tarnów 3 0.00036
0.36
4 lechowicz maria barbaraLECHOWICZ Maria Barbara 34 Tarnów 1 0.00012
0.12
5 wadas paulina weronikaWADAS Paulina Weronika 24 Olkusz 0 0
0.00
6 lzepech anna mariaŁEPECH Anna Maria 35 Tarnów 0 0
0.00
7 walas remigiusz piotrWALAS Remigiusz Piotr 33 Uniszowa 1 0.00012
0.12
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pieczarka anna mariaPIECZARKA Anna Maria 41 Koszyce Wielkie 243 0.02883
28.83
2 bukowiec stanislzaw marcinBUKOWIEC Stanisław Marcin 45 Bochnia 15 0.00178
1.78
3 malec-lech marta magdalenaMALEC-LECH Marta Magdalena 35 Biadoliny Radłowskie 27 0.0032
3.20
4 skruch wojciechSKRUCH Wojciech 44 Tuchów 3 0.00036
0.36
5 dziurdzia piotr marekDZIURDZIA Piotr Marek 48 Bochnia 1 0.00012
0.12
6 asztabski artur michalzASZTABSKI Artur Michał 57 Tarnów 54 0.00641
6.41
7 mikosz anna bernadetaMIKOSZ Anna Bernadeta 54 Łoniowa 3 0.00036
0.36
8 szakulza agnieszkaSZAKUŁA Agnieszka 33 Miechowice Wielkie 5 0.00059
0.59
9 gawron jozzef wojciechGAWRON Józef Wojciech 56 Górka Stogniowska 18 0.00214
2.14
Razem 369
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 369

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kleszcz stanislzaw marekKLESZCZ Stanisław Marek 44 Pogwizdów 1 0.00012
0.12
2 chmura dariuszCHMURA Dariusz 45 Luszowice 0 0
0.00
3 bogusz klaudia malzgorzataBOGUSZ Klaudia Małgorzata 44 Tarnów 1 0.00012
0.12
4 bruc krzysztof miroslzawBRUC Krzysztof Mirosław 25 Bucze 1 0.00012
0.12
5 fulara maria malzgorzataFULARA Maria Małgorzata 20 Tarnów 0 0
0.00
6 mucha marta magdalenaMUCHA Marta Magdalena 25 Bochnia 1 0.00012
0.12
7 mechla dariusz robertMECHLA Dariusz Robert 34 Tarnów 0 0
0.00
8 krozl magdalenaKRÓL Magdalena 37 Tuchów 0 0
0.00
9 gagatek krzysztof grzegorzGAGATEK Krzysztof Grzegorz 50 Czchów 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bienz mieczyslzawBIEŃ Mieczysław 60 Tarnów 28 0.00332
3.32
2 malaga-wrona bozzzenaMALAGA-WRONA Bożena 46 Gnojnik 4 0.00047
0.47
3 kogut boguslzaw marianKOGUT Bogusław Marian 51 Bochnia 1 0.00012
0.12
4 marcinkowska barbaraMARCINKOWSKA Barbara 42 Biskupice Radłowskie 0 0
0.00
5 poczaztek tomasz piotrPOCZĄTEK Tomasz Piotr 48 Szczucin 2 0.00024
0.24
6 tyrkiel jerzy henrykTYRKIEL Jerzy Henryk 53 Brzesko 0 0
0.00
7 marzec leonardaMARZEC Leonarda 71 Słomka 0 0
0.00
8 pochronz rafalzPOCHROŃ Rafał 39 Kwików 1 0.00012
0.12
9 mikos wioletta beataMIKOS Wioletta Beata 40 Tuchów 1 0.00012
0.12
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kret maria annaKRET Maria Anna 77 Kraków 1 0.00012
0.12
2 parcz pawelz jozzefPARCZ Paweł Józef 35 Siedliska 0 0
0.00
3 kucharska joannaKUCHARSKA Joanna 20 Zalas 0 0
0.00
4 wozzny dariusz teodorWOŹNY Dariusz Teodor 49 Kraków 0 0
0.00
5 chaim alicja mariaCHAIM Alicja Maria 47 Poręba Radlna 1 0.00012
0.12
6 buzalza krzysztof tadeuszBUZAŁA Krzysztof Tadeusz 68 Kraków 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1695
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1695
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1539
3 Liczba kart niewykorzystanych 680
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 859
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 859
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 860
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 860
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 842
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wardzalza robert marianWARDZAŁA Robert Marian 43 Tarnów 149 0.0177
17.70
2 klepacka kinga katarzynaKLEPACKA Kinga Katarzyna 36 Tarnów 38 0.00451
4.51
3 szwiatlzowski grzegorz andrzejŚWIATŁOWSKI Grzegorz Andrzej 51 Tarnów 20 0.00238
2.38
4 witecka ewa zofiaWITECKA Ewa Zofia 66 Tarnów 21 0.00249
2.49
5 kwaszniewicz dariusz marcinKWAŚNIEWICZ Dariusz Marcin 43 Tarnów 12 0.00143
1.43
6 kleszcz danuta mariaKLESZCZ Danuta Maria 61 Tarnów 3 0.00036
0.36
7 skozrska anna zofiaSKÓRSKA Anna Zofia 63 Tarnów 0 0
0.00
8 steinhof adam piotrSTEINHOF Adam Piotr 39 Tarnów 11 0.00131
1.31
Razem 254
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 254

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogacz janusz karolBOGACZ Janusz Karol 70 Tarnów 25 0.00297
2.97
2 kowalczyk-zzzuchowicz krystyna grazzzynaKOWALCZYK-ŻUCHOWICZ Krystyna Grażyna 71 Tarnów 3 0.00036
0.36
3 rykalza dorota agataRYKAŁA Dorota Agata 43 Tarnów 6 0.00071
0.71
4 ogrodnik marian eugeniuszOGRODNIK Marian Eugeniusz 68 Tarnów 4 0.00048
0.48
5 jadach agata annaJADACH Agata Anna 33 Tarnów 4 0.00048
0.48
6 pogoda edwardPOGODA Edward 71 Tarnów 46 0.00546
5.46
7 serwin alicja lzucjaSERWIN Alicja Łucja 58 Tarnów 2 0.00024
0.24
8 ogarek marcin dawidOGAREK Marcin Dawid 44 Tarnów 11 0.00131
1.31
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 partynzski seweryn marcinPARTYŃSKI Seweryn Marcin 28 Tarnów 24 0.00285
2.85
2 danik rafalz tomaszDANIK Rafał Tomasz 20 Tarnów 1 0.00012
0.12
3 miszkurka alicja joannaMISZKURKA Alicja Joanna 20 Tarnów 0 0
0.00
4 tyczynzska agnieszka monikaTYCZYŃSKA Agnieszka Monika 30 Tarnów 0 0
0.00
5 koziolz paulina teresaKOZIOŁ Paulina Teresa 34 Tarnów 3 0.00036
0.36
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koprowski kazimierzKOPROWSKI Kazimierz 57 Tarnów 150 0.01781
17.81
2 krakowska anna stanislzawaKRAKOWSKA Anna Stanisława 70 Tarnów 26 0.00309
3.09
3 mucha sebastian piotrMUCHA Sebastian Piotr 31 Tarnów 29 0.00344
3.44
4 sajdak adam jozzefSAJDAK Adam Józef 69 Tarnów 70 0.00831
8.31
5 ostrezga bartlzomiej pawelzOSTRĘGA Bartłomiej Paweł 35 Tarnów 22 0.00261
2.61
6 stanzczyk krzysztof zbigniewSTAŃCZYK Krzysztof Zbigniew 43 Tarnów 0 0
0.00
7 podlasek sabina barbaraPODLASEK Sabina Barbara 26 Tarnów 18 0.00214
2.14
8 szwitalska angelika magdalenaŚWITALSKA Angelika Magdalena 42 Tarnów 32 0.0038
3.80
Razem 347
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 347

Lista nr 15 - KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszozwka tomasz marcinOLSZÓWKA Tomasz Marcin 46 Tarnów 60 0.00713
7.13
2 zzzmuda tomasz ryszardŻMUDA Tomasz Ryszard 36 Tarnów 24 0.00285
2.85
3 wrona stefan andrzejWRONA Stefan Andrzej 70 Tarnów 11 0.00131
1.31
4 wielgus jan jozzefWIELGUS Jan Józef 63 Tarnów 4 0.00048
0.48
5 kruzzzel joanna justynaKRUŻEL Joanna Justyna 33 Tarnów 3 0.00036
0.36
6 obrzut ewa elzzzbietaOBRZUT Ewa Elżbieta 63 Tarnów 5 0.00059
0.59
7 glzowacka halina aleksandraGŁOWACKA Halina Aleksandra 52 Tarnów 3 0.00036
0.36
8 knapik ryszard romanKNAPIK Ryszard Roman 62 Tarnów 2 0.00024
0.24
Razem 112
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 112