Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 55

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Norwida Nr 22 Tarnów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Ulice: Czarna Droga od nr 52 do 92 (parzyste) i od nr 69 do 127 (nieparzyste), Generała Grota-Roweckiego, Kilińskiego, Generała Klimeckiego, Kmicica, Kolejowa od nr 32 do 60 (parzyste) i od nr 35 do 65 (nieparzyste), Kruszyny, Letnia od nr 2 do 24 (parzyste), Lisia, Obrońców Tobruku, Pilarza, Podgórska, Sienkiewicza od nr 49 do 87 (nieparzyste) i od nr 68 do 106 (parzyste), Skrzetuskiego, Stylińskich, Wołodyjowskiego, Zaciszna od nr 11 do 53 (nieparzyste), Zagłoby, Zarzyckiego, Zbylitowska od nr 19 do 79 (nieparzyste) i od nr 22 do 76 (parzyste)
Liczba mieszkańców 1704
Liczba wyborców 1369
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tarnowie 1
Sejmiku Województwa Małopolskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
  • Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1367
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1367
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1237
3 Liczba kart niewykorzystanych 430
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 807
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 807
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 807
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 807
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 800
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak slzawomir wieslzawBŁASZCZAK Sławomir Wiesław 62 Wyższe Tarnów 10 0.00125
1.25
2 ciepiela roman stefanCIEPIELA Roman Stefan 62 Wyższe Tarnów 312 0.039
39.00
3 koprowski kazimierzKOPROWSKI Kazimierz 57 wyższe Tarnów 260 0.0325
32.50
4 olszozwka tomasz marcinOLSZÓWKA Tomasz Marcin 46 Wyższe Tarnów 176 0.022
22.00
5 partynzski seweryn marcinPARTYŃSKI Seweryn Marcin 28 Wyższe Tarnów 42 0.00525
5.25
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1367
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1367
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1237
3 Liczba kart niewykorzystanych 430
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 807
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 807
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 807
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 807
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 803
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wardzalza robert marianWARDZAŁA Robert Marian 43 Tarnów 119 0.01482
14.82
2 klepacka kinga katarzynaKLEPACKA Kinga Katarzyna 36 Tarnów 16 0.00199
1.99
3 szwiatlzowski grzegorz andrzejŚWIATŁOWSKI Grzegorz Andrzej 51 Tarnów 26 0.00324
3.24
4 witecka ewa zofiaWITECKA Ewa Zofia 66 Tarnów 34 0.00423
4.23
5 kwaszniewicz dariusz marcinKWAŚNIEWICZ Dariusz Marcin 43 Tarnów 21 0.00262
2.62
6 kleszcz danuta mariaKLESZCZ Danuta Maria 61 Tarnów 13 0.00162
1.62
7 skozrska anna zofiaSKÓRSKA Anna Zofia 63 Tarnów 2 0.00025
0.25
8 steinhof adam piotrSTEINHOF Adam Piotr 39 Tarnów 4 0.0005
0.50
Razem 235
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 235

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogacz janusz karolBOGACZ Janusz Karol 70 Tarnów 4 0.0005
0.50
2 kowalczyk-zzzuchowicz krystyna grazzzynaKOWALCZYK-ŻUCHOWICZ Krystyna Grażyna 71 Tarnów 8 0.001
1.00
3 rykalza dorota agataRYKAŁA Dorota Agata 43 Tarnów 7 0.00087
0.87
4 ogrodnik marian eugeniuszOGRODNIK Marian Eugeniusz 68 Tarnów 21 0.00262
2.62
5 jadach agata annaJADACH Agata Anna 33 Tarnów 2 0.00025
0.25
6 pogoda edwardPOGODA Edward 71 Tarnów 1 0.00012
0.12
7 serwin alicja lzucjaSERWIN Alicja Łucja 58 Tarnów 0 0
0.00
8 ogarek marcin dawidOGAREK Marcin Dawid 44 Tarnów 1 0.00012
0.12
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 partynzski seweryn marcinPARTYŃSKI Seweryn Marcin 28 Tarnów 23 0.00286
2.86
2 danik rafalz tomaszDANIK Rafał Tomasz 20 Tarnów 1 0.00012
0.12
3 miszkurka alicja joannaMISZKURKA Alicja Joanna 20 Tarnów 33 0.00411
4.11
4 tyczynzska agnieszka monikaTYCZYŃSKA Agnieszka Monika 30 Tarnów 0 0
0.00
5 koziolz paulina teresaKOZIOŁ Paulina Teresa 34 Tarnów 1 0.00012
0.12
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koprowski kazimierzKOPROWSKI Kazimierz 57 Tarnów 66 0.00822
8.22
2 krakowska anna stanislzawaKRAKOWSKA Anna Stanisława 70 Tarnów 52 0.00648
6.48
3 mucha sebastian piotrMUCHA Sebastian Piotr 31 Tarnów 21 0.00262
2.62
4 sajdak adam jozzefSAJDAK Adam Józef 69 Tarnów 34 0.00423
4.23
5 ostrezga bartlzomiej pawelzOSTRĘGA Bartłomiej Paweł 35 Tarnów 15 0.00187
1.87
6 stanzczyk krzysztof zbigniewSTAŃCZYK Krzysztof Zbigniew 43 Tarnów 8 0.001
1.00
7 podlasek sabina barbaraPODLASEK Sabina Barbara 26 Tarnów 21 0.00262
2.62
8 szwitalska angelika magdalenaŚWITALSKA Angelika Magdalena 42 Tarnów 19 0.00237
2.37
Razem 236
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 236

Lista nr 15 - KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszozwka tomasz marcinOLSZÓWKA Tomasz Marcin 46 Tarnów 55 0.00685
6.85
2 zzzmuda tomasz ryszardŻMUDA Tomasz Ryszard 36 Tarnów 31 0.00386
3.86
3 wrona stefan andrzejWRONA Stefan Andrzej 70 Tarnów 11 0.00137
1.37
4 wielgus jan jozzefWIELGUS Jan Józef 63 Tarnów 86 0.01071
10.71
5 kruzzzel joanna justynaKRUŻEL Joanna Justyna 33 Tarnów 15 0.00187
1.87
6 obrzut ewa elzzzbietaOBRZUT Ewa Elżbieta 63 Tarnów 7 0.00087
0.87
7 glzowacka halina aleksandraGŁOWACKA Halina Aleksandra 52 Tarnów 16 0.00199
1.99
8 knapik ryszard romanKNAPIK Ryszard Roman 62 Tarnów 9 0.00112
1.12
Razem 230
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 230
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1367
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1371
3 Liczba kart niewykorzystanych 562
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 807
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 807
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 807
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 795
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mirski andrzej marekMIRSKI Andrzej Marek 65 Kraków 8 0.00101
1.01
2 habrylzo-stec monika malzgorzataHABRYŁO-STEC Monika Małgorzata 45 Brzesko 3 0.00038
0.38
3 wrona marek bartlzomiejWRONA Marek Bartłomiej 29 Gosprzydowa 9 0.00113
1.13
4 potok dariuszPOTOK Dariusz 28 Staszówka 1 0.00013
0.13
5 krzysztofowicz annaKRZYSZTOFOWICZ Anna 39 Stary Wiśnicz 8 0.00101
1.01
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sorys stanislzaw andrzejSORYS Stanisław Andrzej 57 Pleśna 44 0.00553
5.53
2 kwaszniak adamKWAŚNIAK Adam 48 Borzęcin 2 0.00025
0.25
3 wezgrzyn lzukasz michalzWĘGRZYN Łukasz Michał 41 Nowodworze 3 0.00038
0.38
4 brach grzegorzBRACH Grzegorz 56 Dębno 1 0.00013
0.13
5 jazzwinzska lidia barbaraJAŹWIŃSKA Lidia Barbara 67 Tarnów 8 0.00101
1.01
6 piwowarczyk jan jozzefPIWOWARCZYK Jan Józef 64 Majkowice 1 0.00013
0.13
7 wezglarz janina mariaWĘGLARZ Janina Maria 60 Bochnia 0 0
0.00
8 marczyk-augustynzska monika kingaMARCZYK-AUGUSTYŃSKA Monika Kinga 33 Tarnów 3 0.00038
0.38
9 jasnos katarzyna sabinaJASNOS Katarzyna Sabina 44 Iwkowa 1 0.00013
0.13
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwaszniak marcel ireneuszKWAŚNIAK Marcel Ireneusz 43 Kraków 3 0.00038
0.38
2 ruman anna magdalenaRUMAN Anna Magdalena 41 Kraków 2 0.00025
0.25
3 gazsiorowski slzawomir filipGĄSIOROWSKI Sławomir Filip 61 Dąbrowa Tarnowska 0 0
0.00
4 mazur barbara agnieszkaMAZUR Barbara Agnieszka 38 KRAKÓW 1 0.00013
0.13
5 bielecki zbigniew rochBIELECKI Zbigniew Roch 59 Tarnów 1 0.00013
0.13
6 cwetsch bozzzena mariaCWETSCH Bożena Maria 65 Kraków 0 0
0.00
7 wilk wojciech michalzWILK Wojciech Michał 40 Kraków 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak krzysztof czeslzawNOWAK Krzysztof Czesław 44 Tarnów 90 0.01132
11.32
2 slzomka-narozzzanski henryk tadeuszSŁOMKA-NAROŻANSKI Henryk Tadeusz 65 Tarnów 41 0.00516
5.16
3 krupa barbara mariaKRUPA Barbara Maria 30 Dąbrowa Tarnowska 22 0.00277
2.77
4 banach miroslzaw wlzadyslzawBANACH Mirosław Władysław 55 Tarnów 29 0.00365
3.65
5 pajazk jacek pawelzPAJĄK Jacek Paweł 42 Bochnia 9 0.00113
1.13
6 pasternak halina czeslzawaPASTERNAK Halina Czesława 60 Tarnów 24 0.00302
3.02
7 skupiewski piotr marekSKUPIEWSKI Piotr Marek 59 Brzesko 2 0.00025
0.25
8 hauben-kolzodziej dorotaHAUBEN-KOŁODZIEJ Dorota 49 Porąbka Uszewska 6 0.00075
0.75
9 kramarczyk jolanta agataKRAMARCZYK Jolanta Agata 48 Kowalowa 11 0.00138
1.38
Razem 234
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 234

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak jerzy andrzejWOŹNIAK Jerzy Andrzej 66 Zakliczyn 7 0.00088
0.88
2 jewulza helenaJEWUŁA Helena 55 Brzesko 2 0.00025
0.25
3 jablzonzski jacek andrzejJABŁOŃSKI Jacek Andrzej 50 Tarnów 4 0.0005
0.50
4 koconz dorotaKOCOŃ Dorota 55 Biskupice Radłowskie 3 0.00038
0.38
5 skiba janSKIBA Jan 58 Brzesko 0 0
0.00
6 zglzobicka barbaraZGŁOBICKA Barbara 52 Leszczyna 1 0.00013
0.13
7 piwowarski stanislzaw andrzejPIWOWARSKI Stanisław Andrzej 73 Tarnów 7 0.00088
0.88
8 siadek stanislzaw marianSIADEK Stanisław Marian 66 Tarnów 4 0.0005
0.50
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska ewaSKOWROŃSKA Ewa 51 Bochnia 2 0.00025
0.25
2 migacz dawid pawelzMIGACZ Dawid Paweł 18 Kąśna Dolna 0 0
0.00
3 kozinzska nikoletta juliaKOZIŃSKA Nikoletta Julia 19 Tarnów 2 0.00025
0.25
4 lzyczko przemyslzawŁYCZKO Przemysław 34 Tarnów 3 0.00038
0.38
5 kusiak-kobylarz barbara mariaKUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria 65 Tarnów 0 0
0.00
6 sznajder dawid wojciechSZNAJDER Dawid Wojciech 34 Szczucin 0 0
0.00
7 lzoboda daniel marcinŁOBODA Daniel Marcin 38 Tarnów` 2 0.00025
0.25
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 migalza jakub tomaszMIGAŁA Jakub Tomasz 29 Tarnów 23 0.00289
2.89
2 bednarz zbigniew adamBEDNARZ Zbigniew Adam 66 Bochnia 2 0.00025
0.25
3 koziolz arkadiusz tomaszKOZIOŁ Arkadiusz Tomasz 29 Tarnów 6 0.00075
0.75
4 dulian justyna weronikaDULIAN Justyna Weronika 21 Łętowice 5 0.00063
0.63
5 stolarz dawid adamSTOLARZ Dawid Adam 30 Pogórska Wola 4 0.0005
0.50
6 bogula barbaraBOGULA Barbara 27 Lipiny 1 0.00013
0.13
7 cieplinzski eryk albertCIEPLIŃSKI Eryk Albert 43 Tuchów 0 0
0.00
8 bundock agnieszka monikaBUNDOCK Agnieszka Monika 37 Jodłówka-Wałki 2 0.00025
0.25
9 gazciarz mariola beataGĄCIARZ Mariola Beata 29 Pleśna 9 0.00113
1.13
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boryczka alina barbaraBORYCZKA Alina Barbara 55 Olesno 3 0.00038
0.38
2 karczmarczyk miroslzaw slzawomirKARCZMARCZYK Mirosław Sławomir 28 Świebodzin 0 0
0.00
3 wlazlzo bogdan robertWLAZŁO Bogdan Robert 38 Tarnów 5 0.00063
0.63
4 lechowicz maria barbaraLECHOWICZ Maria Barbara 34 Tarnów 2 0.00025
0.25
5 wadas paulina weronikaWADAS Paulina Weronika 24 Olkusz 3 0.00038
0.38
6 lzepech anna mariaŁEPECH Anna Maria 35 Tarnów 2 0.00025
0.25
7 walas remigiusz piotrWALAS Remigiusz Piotr 33 Uniszowa 1 0.00013
0.13
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pieczarka anna mariaPIECZARKA Anna Maria 41 Koszyce Wielkie 168 0.02113
21.13
2 bukowiec stanislzaw marcinBUKOWIEC Stanisław Marcin 45 Bochnia 14 0.00176
1.76
3 malec-lech marta magdalenaMALEC-LECH Marta Magdalena 35 Biadoliny Radłowskie 43 0.00541
5.41
4 skruch wojciechSKRUCH Wojciech 44 Tuchów 8 0.00101
1.01
5 dziurdzia piotr marekDZIURDZIA Piotr Marek 48 Bochnia 1 0.00013
0.13
6 asztabski artur michalzASZTABSKI Artur Michał 57 Tarnów 35 0.0044
4.40
7 mikosz anna bernadetaMIKOSZ Anna Bernadeta 54 Łoniowa 4 0.0005
0.50
8 szakulza agnieszkaSZAKUŁA Agnieszka 33 Miechowice Wielkie 9 0.00113
1.13
9 gawron jozzef wojciechGAWRON Józef Wojciech 56 Górka Stogniowska 7 0.00088
0.88
Razem 289
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 289

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kleszcz stanislzaw marekKLESZCZ Stanisław Marek 44 Pogwizdów 0 0
0.00
2 chmura dariuszCHMURA Dariusz 45 Luszowice 0 0
0.00
3 bogusz klaudia malzgorzataBOGUSZ Klaudia Małgorzata 44 Tarnów 0 0
0.00
4 bruc krzysztof miroslzawBRUC Krzysztof Mirosław 25 Bucze 0 0
0.00
5 fulara maria malzgorzataFULARA Maria Małgorzata 20 Tarnów 1 0.00013
0.13
6 mucha marta magdalenaMUCHA Marta Magdalena 25 Bochnia 1 0.00013
0.13
7 mechla dariusz robertMECHLA Dariusz Robert 34 Tarnów 1 0.00013
0.13
8 krozl magdalenaKRÓL Magdalena 37 Tuchów 0 0
0.00
9 gagatek krzysztof grzegorzGAGATEK Krzysztof Grzegorz 50 Czchów 2 0.00025
0.25
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bienz mieczyslzawBIEŃ Mieczysław 60 Tarnów 51 0.00642
6.42
2 malaga-wrona bozzzenaMALAGA-WRONA Bożena 46 Gnojnik 1 0.00013
0.13
3 kogut boguslzaw marianKOGUT Bogusław Marian 51 Bochnia 3 0.00038
0.38
4 marcinkowska barbaraMARCINKOWSKA Barbara 42 Biskupice Radłowskie 1 0.00013
0.13
5 poczaztek tomasz piotrPOCZĄTEK Tomasz Piotr 48 Szczucin 0 0
0.00
6 tyrkiel jerzy henrykTYRKIEL Jerzy Henryk 53 Brzesko 0 0
0.00
7 marzec leonardaMARZEC Leonarda 71 Słomka 1 0.00013
0.13
8 pochronz rafalzPOCHROŃ Rafał 39 Kwików 3 0.00038
0.38
9 mikos wioletta beataMIKOS Wioletta Beata 40 Tuchów 1 0.00013
0.13
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kret maria annaKRET Maria Anna 77 Kraków 0 0
0.00
2 parcz pawelz jozzefPARCZ Paweł Józef 35 Siedliska 0 0
0.00
3 kucharska joannaKUCHARSKA Joanna 20 Zalas 0 0
0.00
4 wozzny dariusz teodorWOŹNY Dariusz Teodor 49 Kraków 0 0
0.00
5 chaim alicja mariaCHAIM Alicja Maria 47 Poręba Radlna 1 0.00013
0.13
6 buzalza krzysztof tadeuszBUZAŁA Krzysztof Tadeusz 68 Kraków 1 0.00013
0.13
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2