Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 50

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Polskiej Marynarki Handlowej, ul. Skorupki Nr 9 Tarnów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Ulice: Braci Żmudów, Budowlana, Do Huty, Fabryczna, Generała Ryszarda Kuklińskiego, Gliniańska, Główna, Grunwaldzka, Kąpielowa, Krakowska od nr 70 do 188 (parzyste) i od nr 153 do 195 (nieparzyste), Kraszewskiego, Maziarskiego, Monopolowa, Poranna, Przemysłowa, Radosna, Robotnicza, Rzeczna, Spytki, Wiosenna, Zakładowa
Liczba mieszkańców 1660
Liczba wyborców 1357
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tarnowie 2
Sejmiku Województwa Małopolskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
  • Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1363
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1363
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1229
3 Liczba kart niewykorzystanych 669
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 560
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 560
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 560
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 559
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 554
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak slzawomir wieslzawBŁASZCZAK Sławomir Wiesław 62 Wyższe Tarnów 11 0.00199
1.99
2 ciepiela roman stefanCIEPIELA Roman Stefan 62 Wyższe Tarnów 240 0.04332
43.32
3 koprowski kazimierzKOPROWSKI Kazimierz 57 wyższe Tarnów 178 0.03213
32.13
4 olszozwka tomasz marcinOLSZÓWKA Tomasz Marcin 46 Wyższe Tarnów 105 0.01895
18.95
5 partynzski seweryn marcinPARTYŃSKI Seweryn Marcin 28 Wyższe Tarnów 20 0.00361
3.61
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1363
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1363
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1229
3 Liczba kart niewykorzystanych 669
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 560
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 560
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 560
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 560
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 551
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kajpus zbigniew tomaszKAJPUS Zbigniew Tomasz 43 Tarnów 61 0.01107
11.07
2 stepek sebastianSTEPEK Sebastian 38 Tarnów 18 0.00327
3.27
3 borys - latalza maria urszulaBORYS - LATAŁA Maria Urszula 64 Tarnów 23 0.00417
4.17
4 kizior michalz andrzejKIZIOR Michał Andrzej 41 Tarnów 6 0.00109
1.09
5 razpalza monika marzenaRĄPAŁA Monika Marzena 29 Tarnów 10 0.00181
1.81
6 nowak grazzzyna helenaNOWAK Grażyna Helena 64 Tarnów 2 0.00036
0.36
7 kania natalia mariaKANIA Natalia Maria 45 Tarnów 61 0.01107
11.07
8 koziolz slzawomir stanislzawKOZIOŁ Sławomir Stanisław 47 Tarnów 6 0.00109
1.09
9 bartosz adamBARTOSZ Adam 71 Tarnów 18 0.00327
3.27
Razem 205
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 205

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bart wieslzaw romanBART Wiesław Roman 62 Tarnów 11 0.002
2.00
2 mielczyk-chrzazszcz beata agataMIELCZYK-CHRZĄSZCZ Beata Agata 52 Tarnów 2 0.00036
0.36
3 lis ryszard jacekLIS Ryszard Jacek 79 Tarnów 1 0.00018
0.18
4 jewulza romana annaJEWUŁA Romana Anna 45 Tarnów 4 0.00073
0.73
5 kaleta tomasz mariuszKALETA Tomasz Mariusz 43 Tarnów 1 0.00018
0.18
6 siadek lzukaszSIADEK Łukasz 36 Tarnów 0 0
0.00
7 klimek urszula halinaKLIMEK Urszula Halina 61 Tarnów 3 0.00054
0.54
8 bienz magdalena antoninaBIEŃ Magdalena Antonina 61 Tarnów 1 0.00018
0.18
9 gozrnikiewicz wojciech piotrGÓRNIKIEWICZ Wojciech Piotr 37 Tarnów 5 0.00091
0.91
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nejman ryszard ireneuszNEJMAN Ryszard Ireneusz 28 Tarnów 8 0.00145
1.45
2 dudek ireneusz tadeuszDUDEK Ireneusz Tadeusz 56 Tarnów 4 0.00073
0.73
3 mytnik wojciech mikolzajMYTNIK Wojciech Mikołaj 21 Tarnów 0 0
0.00
4 kasperek beata lidiaKASPEREK Beata Lidia 53 Tarnów 2 0.00036
0.36
5 ciochonz pawelz mariuszCIOCHOŃ Paweł Mariusz 39 Tarnów 3 0.00054
0.54
6 zajazc lucyna renataZAJĄC Lucyna Renata 52 Tarnów 1 0.00018
0.18
7 serek dariusz boguslzawSEREK Dariusz Bogusław 47 Tarnów 0 0
0.00
8 sulimka krystyna barbaraSULIMKA Krystyna Barbara 64 Tarnów 1 0.00018
0.18
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik piotr stanislzawWÓJCIK Piotr Stanisław 35 Tarnów 99 0.01797
17.97
2 korczak roman henrykKORCZAK Roman Henryk 65 Tarnów 48 0.00871
8.71
3 mazur tadeusz janMAZUR Tadeusz Jan 69 Tarnów 26 0.00472
4.72
4 podorska katarzyna mariaPODORSKA Katarzyna Maria 53 Tarnów 8 0.00145
1.45
5 duraj katarzyna barbaraDURAJ Katarzyna Barbara 50 Tarnów 5 0.00091
0.91
6 kaczozwka elzzzbieta danutaKACZÓWKA Elżbieta Danuta 62 Tarnów 5 0.00091
0.91
7 jasiewicz krzysztofJASIEWICZ Krzysztof 44 Tarnów 1 0.00018
0.18
8 niemiec mariaNIEMIEC Maria 60 Tarnów 3 0.00054
0.54
9 klimek stanislzawKLIMEK Stanisław 61 Tarnów 9 0.00163
1.63
Razem 204
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 204

Lista nr 15 - KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwaszny jakub michalzKWAŚNY Jakub Michał 33 Tarnów 61 0.01107
11.07
2 truchan joanna mariaTRUCHAN Joanna Maria 36 Tarnów 14 0.00254
2.54
3 wrona grzegorz stefanWRONA Grzegorz Stefan 37 Tarnów 8 0.00145
1.45
4 wojdylzo mariusz eugeniuszWOJDYŁO Mariusz Eugeniusz 47 Tarnów 5 0.00091
0.91
5 grzywa wioletta annaGRZYWA Wioletta Anna 40 Tarnów 1 0.00018
0.18
6 zajazc grzegorz antoniZAJĄC Grzegorz Antoni 38 Tarnów 0 0
0.00
7 dagnan-jaworek ewa mariaDAGNAN-JAWOREK Ewa Maria 47 Tarnów 1 0.00018
0.18
8 dobrosz joanna danutaDOBROŚ Joanna Danuta 55 Tarnów 4 0.00073
0.73
9 zzzak tadeusz kazimierzŻAK Tadeusz Kazimierz 52 Tarnów 1 0.00018
0.18
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1363
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1363
3 Liczba kart niewykorzystanych 803
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 560
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 560
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 559
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 547
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mirski andrzej marekMIRSKI Andrzej Marek 65 Kraków 3 0.00055
0.55
2 habrylzo-stec monika malzgorzataHABRYŁO-STEC Monika Małgorzata 45 Brzesko 2 0.00037
0.37
3 wrona marek bartlzomiejWRONA Marek Bartłomiej 29 Gosprzydowa 7 0.00128
1.28
4 potok dariuszPOTOK Dariusz 28 Staszówka 1 0.00018
0.18
5 krzysztofowicz annaKRZYSZTOFOWICZ Anna 39 Stary Wiśnicz 2 0.00037
0.37
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sorys stanislzaw andrzejSORYS Stanisław Andrzej 57 Pleśna 20 0.00366
3.66
2 kwaszniak adamKWAŚNIAK Adam 48 Borzęcin 5 0.00091
0.91
3 wezgrzyn lzukasz michalzWĘGRZYN Łukasz Michał 41 Nowodworze 0 0
0.00
4 brach grzegorzBRACH Grzegorz 56 Dębno 0 0
0.00
5 jazzwinzska lidia barbaraJAŹWIŃSKA Lidia Barbara 67 Tarnów 1 0.00018
0.18
6 piwowarczyk jan jozzefPIWOWARCZYK Jan Józef 64 Majkowice 3 0.00055
0.55
7 wezglarz janina mariaWĘGLARZ Janina Maria 60 Bochnia 0 0
0.00
8 marczyk-augustynzska monika kingaMARCZYK-AUGUSTYŃSKA Monika Kinga 33 Tarnów 1 0.00018
0.18
9 jasnos katarzyna sabinaJASNOS Katarzyna Sabina 44 Iwkowa 0 0
0.00
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwaszniak marcel ireneuszKWAŚNIAK Marcel Ireneusz 43 Kraków 2 0.00037
0.37
2 ruman anna magdalenaRUMAN Anna Magdalena 41 Kraków 0 0
0.00
3 gazsiorowski slzawomir filipGĄSIOROWSKI Sławomir Filip 61 Dąbrowa Tarnowska 0 0
0.00
4 mazur barbara agnieszkaMAZUR Barbara Agnieszka 38 KRAKÓW 1 0.00018
0.18
5 bielecki zbigniew rochBIELECKI Zbigniew Roch 59 Tarnów 0 0
0.00
6 cwetsch bozzzena mariaCWETSCH Bożena Maria 65 Kraków 0 0
0.00
7 wilk wojciech michalzWILK Wojciech Michał 40 Kraków 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak krzysztof czeslzawNOWAK Krzysztof Czesław 44 Tarnów 85 0.01554
15.54
2 slzomka-narozzzanski henryk tadeuszSŁOMKA-NAROŻANSKI Henryk Tadeusz 65 Tarnów 46 0.00841
8.41
3 krupa barbara mariaKRUPA Barbara Maria 30 Dąbrowa Tarnowska 8 0.00146
1.46
4 banach miroslzaw wlzadyslzawBANACH Mirosław Władysław 55 Tarnów 32 0.00585
5.85
5 pajazk jacek pawelzPAJĄK Jacek Paweł 42 Bochnia 4 0.00073
0.73
6 pasternak halina czeslzawaPASTERNAK Halina Czesława 60 Tarnów 7 0.00128
1.28
7 skupiewski piotr marekSKUPIEWSKI Piotr Marek 59 Brzesko 1 0.00018
0.18
8 hauben-kolzodziej dorotaHAUBEN-KOŁODZIEJ Dorota 49 Porąbka Uszewska 1 0.00018
0.18
9 kramarczyk jolanta agataKRAMARCZYK Jolanta Agata 48 Kowalowa 4 0.00073
0.73
Razem 188
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 188

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak jerzy andrzejWOŹNIAK Jerzy Andrzej 66 Zakliczyn 16 0.00293
2.93
2 jewulza helenaJEWUŁA Helena 55 Brzesko 3 0.00055
0.55
3 jablzonzski jacek andrzejJABŁOŃSKI Jacek Andrzej 50 Tarnów 0 0
0.00
4 koconz dorotaKOCOŃ Dorota 55 Biskupice Radłowskie 3 0.00055
0.55
5 skiba janSKIBA Jan 58 Brzesko 1 0.00018
0.18
6 zglzobicka barbaraZGŁOBICKA Barbara 52 Leszczyna 1 0.00018
0.18
7 piwowarski stanislzaw andrzejPIWOWARSKI Stanisław Andrzej 73 Tarnów 2 0.00037
0.37
8 siadek stanislzaw marianSIADEK Stanisław Marian 66 Tarnów 2 0.00037
0.37
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska ewaSKOWROŃSKA Ewa 51 Bochnia 1 0.00018
0.18
2 migacz dawid pawelzMIGACZ Dawid Paweł 18 Kąśna Dolna 1 0.00018
0.18
3 kozinzska nikoletta juliaKOZIŃSKA Nikoletta Julia 19 Tarnów 2 0.00037
0.37
4 lzyczko przemyslzawŁYCZKO Przemysław 34 Tarnów 1 0.00018
0.18
5 kusiak-kobylarz barbara mariaKUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria 65 Tarnów 0 0
0.00
6 sznajder dawid wojciechSZNAJDER Dawid Wojciech 34 Szczucin 0 0
0.00
7 lzoboda daniel marcinŁOBODA Daniel Marcin 38 Tarnów` 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 migalza jakub tomaszMIGAŁA Jakub Tomasz 29 Tarnów 5 0.00091
0.91
2 bednarz zbigniew adamBEDNARZ Zbigniew Adam 66 Bochnia 3 0.00055
0.55
3 koziolz arkadiusz tomaszKOZIOŁ Arkadiusz Tomasz 29 Tarnów 6 0.0011
1.10
4 dulian justyna weronikaDULIAN Justyna Weronika 21 Łętowice 3 0.00055
0.55
5 stolarz dawid adamSTOLARZ Dawid Adam 30 Pogórska Wola 5 0.00091
0.91
6 bogula barbaraBOGULA Barbara 27 Lipiny 1 0.00018
0.18
7 cieplinzski eryk albertCIEPLIŃSKI Eryk Albert 43 Tuchów 1 0.00018
0.18
8 bundock agnieszka monikaBUNDOCK Agnieszka Monika 37 Jodłówka-Wałki 0 0
0.00
9 gazciarz mariola beataGĄCIARZ Mariola Beata 29 Pleśna 3 0.00055
0.55
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boryczka alina barbaraBORYCZKA Alina Barbara 55 Olesno 4 0.00073
0.73
2 karczmarczyk miroslzaw slzawomirKARCZMARCZYK Mirosław Sławomir 28 Świebodzin 4 0.00073
0.73
3 wlazlzo bogdan robertWLAZŁO Bogdan Robert 38 Tarnów 0 0
0.00
4 lechowicz maria barbaraLECHOWICZ Maria Barbara 34 Tarnów 2 0.00037
0.37
5 wadas paulina weronikaWADAS Paulina Weronika 24 Olkusz 0 0
0.00
6 lzepech anna mariaŁEPECH Anna Maria 35 Tarnów 0 0
0.00
7 walas remigiusz piotrWALAS Remigiusz Piotr 33 Uniszowa 2 0.00037
0.37
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pieczarka anna mariaPIECZARKA Anna Maria 41 Koszyce Wielkie 137 0.02505
25.05
2 bukowiec stanislzaw marcinBUKOWIEC Stanisław Marcin 45 Bochnia 3 0.00055
0.55
3 malec-lech marta magdalenaMALEC-LECH Marta Magdalena 35 Biadoliny Radłowskie 7 0.00128
1.28
4 skruch wojciechSKRUCH Wojciech 44 Tuchów 5 0.00091
0.91
5 dziurdzia piotr marekDZIURDZIA Piotr Marek 48 Bochnia 2 0.00037
0.37
6 asztabski artur michalzASZTABSKI Artur Michał 57 Tarnów 21 0.00384
3.84
7 mikosz anna bernadetaMIKOSZ Anna Bernadeta 54 Łoniowa 3 0.00055
0.55
8 szakulza agnieszkaSZAKUŁA Agnieszka 33 Miechowice Wielkie 3 0.00055
0.55
9 gawron jozzef wojciechGAWRON Józef Wojciech 56 Górka Stogniowska 22 0.00402
4.02
Razem 203
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 203

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kleszcz stanislzaw marekKLESZCZ Stanisław Marek 44 Pogwizdów 1 0.00018
0.18
2 chmura dariuszCHMURA Dariusz 45 Luszowice 0 0
0.00
3 bogusz klaudia malzgorzataBOGUSZ Klaudia Małgorzata 44 Tarnów 1 0.00018
0.18
4 bruc krzysztof miroslzawBRUC Krzysztof Mirosław 25 Bucze 0 0
0.00
5 fulara maria malzgorzataFULARA Maria Małgorzata 20 Tarnów 0 0
0.00
6 mucha marta magdalenaMUCHA Marta Magdalena 25 Bochnia 0 0
0.00
7 mechla dariusz robertMECHLA Dariusz Robert 34 Tarnów 0 0
0.00
8 krozl magdalenaKRÓL Magdalena 37 Tuchów 0 0
0.00
9 gagatek krzysztof grzegorzGAGATEK Krzysztof Grzegorz 50 Czchów 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bienz mieczyslzawBIEŃ Mieczysław 60 Tarnów 30 0.00548
5.48
2 malaga-wrona bozzzenaMALAGA-WRONA Bożena 46 Gnojnik 0 0
0.00
3 kogut boguslzaw marianKOGUT Bogusław Marian 51 Bochnia 0 0
0.00
4 marcinkowska barbaraMARCINKOWSKA Barbara 42 Biskupice Radłowskie 0 0
0.00
5 poczaztek tomasz piotrPOCZĄTEK Tomasz Piotr 48 Szczucin 2 0.00037
0.37
6 tyrkiel jerzy henrykTYRKIEL Jerzy Henryk 53 Brzesko 0 0
0.00
7 marzec leonardaMARZEC Leonarda 71 Słomka 0 0
0.00
8 pochronz rafalzPOCHROŃ Rafał 39 Kwików 0 0
0.00
9 mikos wioletta beataMIKOS Wioletta Beata 40 Tuchów 1 0.00018
0.18
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kret maria annaKRET Maria Anna 77 Kraków 0 0
0.00
2 parcz pawelz jozzefPARCZ Paweł Józef 35 Siedliska 0 0
0.00
3 kucharska joannaKUCHARSKA Joanna 20 Zalas 0 0
0.00
4 wozzny dariusz teodorWOŹNY Dariusz Teodor 49 Kraków 0 0
0.00
5 chaim alicja mariaCHAIM Alicja Maria 47 Poręba Radlna 0 0
0.00
6 buzalza krzysztof tadeuszBUZAŁA Krzysztof Tadeusz 68 Kraków 1 0.00018
0.18
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1