Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 49

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. St. Konarskiego, ul. Szewska Nr 7 Tarnów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Esperantystów, Karola Halskiego, Jantona, Kotulskiej, Kwiatowa, Lotnicza od nr 1 do 13 (nieparzyste) i od nr 2 do 22 (parzyste), Obozowa, Ostrogskich od nr 2 do 38 (parzyste), Podzamcze, Pogodna, Przyjemna, PTTK, Simchego, Tuchowska od nr 48 do 62 (parzyste), Tuwima, Urocza, Wschodnia, Wypoczynkowa od nr 42 do 50 (parzyste), Wysoka, Zamenhofa, Zamknięta, Zamkowa, Zaremby, Zgody, Zuchów, Aleja Tarnowskich od nr 1 do 73 (nieparzyste)
Liczba mieszkańców 1857
Liczba wyborców 1512
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tarnowie 2
Sejmiku Województwa Małopolskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1521
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1521
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1356
3 Liczba kart niewykorzystanych 541
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 815
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 815
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 815
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 813
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 808
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak slzawomir wieslzawBŁASZCZAK Sławomir Wiesław 62 Wyższe Tarnów 21 0.0026
2.60
2 ciepiela roman stefanCIEPIELA Roman Stefan 62 Wyższe Tarnów 335 0.04146
41.46
3 koprowski kazimierzKOPROWSKI Kazimierz 57 wyższe Tarnów 241 0.02983
29.83
4 olszozwka tomasz marcinOLSZÓWKA Tomasz Marcin 46 Wyższe Tarnów 164 0.0203
20.30
5 partynzski seweryn marcinPARTYŃSKI Seweryn Marcin 28 Wyższe Tarnów 47 0.00582
5.82
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1521
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1473
3 Liczba kart niewykorzystanych 658
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 815
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 815
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 813
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 790
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mirski andrzej marekMIRSKI Andrzej Marek 65 Kraków 3 0.00038
0.38
2 habrylzo-stec monika malzgorzataHABRYŁO-STEC Monika Małgorzata 45 Brzesko 3 0.00038
0.38
3 wrona marek bartlzomiejWRONA Marek Bartłomiej 29 Gosprzydowa 4 0.00051
0.51
4 potok dariuszPOTOK Dariusz 28 Staszówka 4 0.00051
0.51
5 krzysztofowicz annaKRZYSZTOFOWICZ Anna 39 Stary Wiśnicz 1 0.00013
0.13
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sorys stanislzaw andrzejSORYS Stanisław Andrzej 57 Pleśna 37 0.00468
4.68
2 kwaszniak adamKWAŚNIAK Adam 48 Borzęcin 3 0.00038
0.38
3 wezgrzyn lzukasz michalzWĘGRZYN Łukasz Michał 41 Nowodworze 1 0.00013
0.13
4 brach grzegorzBRACH Grzegorz 56 Dębno 0 0
0.00
5 jazzwinzska lidia barbaraJAŹWIŃSKA Lidia Barbara 67 Tarnów 15 0.0019
1.90
6 piwowarczyk jan jozzefPIWOWARCZYK Jan Józef 64 Majkowice 1 0.00013
0.13
7 wezglarz janina mariaWĘGLARZ Janina Maria 60 Bochnia 0 0
0.00
8 marczyk-augustynzska monika kingaMARCZYK-AUGUSTYŃSKA Monika Kinga 33 Tarnów 1 0.00013
0.13
9 jasnos katarzyna sabinaJASNOS Katarzyna Sabina 44 Iwkowa 0 0
0.00
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwaszniak marcel ireneuszKWAŚNIAK Marcel Ireneusz 43 Kraków 2 0.00025
0.25
2 ruman anna magdalenaRUMAN Anna Magdalena 41 Kraków 0 0
0.00
3 gazsiorowski slzawomir filipGĄSIOROWSKI Sławomir Filip 61 Dąbrowa Tarnowska 0 0
0.00
4 mazur barbara agnieszkaMAZUR Barbara Agnieszka 38 KRAKÓW 0 0
0.00
5 bielecki zbigniew rochBIELECKI Zbigniew Roch 59 Tarnów 0 0
0.00
6 cwetsch bozzzena mariaCWETSCH Bożena Maria 65 Kraków 0 0
0.00
7 wilk wojciech michalzWILK Wojciech Michał 40 Kraków 2 0.00025
0.25
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak krzysztof czeslzawNOWAK Krzysztof Czesław 44 Tarnów 92 0.01165
11.65
2 slzomka-narozzzanski henryk tadeuszSŁOMKA-NAROŻANSKI Henryk Tadeusz 65 Tarnów 115 0.01456
14.56
3 krupa barbara mariaKRUPA Barbara Maria 30 Dąbrowa Tarnowska 12 0.00152
1.52
4 banach miroslzaw wlzadyslzawBANACH Mirosław Władysław 55 Tarnów 26 0.00329
3.29
5 pajazk jacek pawelzPAJĄK Jacek Paweł 42 Bochnia 6 0.00076
0.76
6 pasternak halina czeslzawaPASTERNAK Halina Czesława 60 Tarnów 18 0.00228
2.28
7 skupiewski piotr marekSKUPIEWSKI Piotr Marek 59 Brzesko 0 0
0.00
8 hauben-kolzodziej dorotaHAUBEN-KOŁODZIEJ Dorota 49 Porąbka Uszewska 1 0.00013
0.13
9 kramarczyk jolanta agataKRAMARCZYK Jolanta Agata 48 Kowalowa 8 0.00101
1.01
Razem 278
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 278

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak jerzy andrzejWOŹNIAK Jerzy Andrzej 66 Zakliczyn 16 0.00203
2.03
2 jewulza helenaJEWUŁA Helena 55 Brzesko 1 0.00013
0.13
3 jablzonzski jacek andrzejJABŁOŃSKI Jacek Andrzej 50 Tarnów 1 0.00013
0.13
4 koconz dorotaKOCOŃ Dorota 55 Biskupice Radłowskie 4 0.00051
0.51
5 skiba janSKIBA Jan 58 Brzesko 1 0.00013
0.13
6 zglzobicka barbaraZGŁOBICKA Barbara 52 Leszczyna 1 0.00013
0.13
7 piwowarski stanislzaw andrzejPIWOWARSKI Stanisław Andrzej 73 Tarnów 3 0.00038
0.38
8 siadek stanislzaw marianSIADEK Stanisław Marian 66 Tarnów 0 0
0.00
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska ewaSKOWROŃSKA Ewa 51 Bochnia 5 0.00063
0.63
2 migacz dawid pawelzMIGACZ Dawid Paweł 18 Kąśna Dolna 3 0.00038
0.38
3 kozinzska nikoletta juliaKOZIŃSKA Nikoletta Julia 19 Tarnów 0 0
0.00
4 lzyczko przemyslzawŁYCZKO Przemysław 34 Tarnów 2 0.00025
0.25
5 kusiak-kobylarz barbara mariaKUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria 65 Tarnów 0 0
0.00
6 sznajder dawid wojciechSZNAJDER Dawid Wojciech 34 Szczucin 0 0
0.00
7 lzoboda daniel marcinŁOBODA Daniel Marcin 38 Tarnów` 2 0.00025
0.25
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 migalza jakub tomaszMIGAŁA Jakub Tomasz 29 Tarnów 22 0.00278
2.78
2 bednarz zbigniew adamBEDNARZ Zbigniew Adam 66 Bochnia 1 0.00013
0.13
3 koziolz arkadiusz tomaszKOZIOŁ Arkadiusz Tomasz 29 Tarnów 8 0.00101
1.01
4 dulian justyna weronikaDULIAN Justyna Weronika 21 Łętowice 4 0.00051
0.51
5 stolarz dawid adamSTOLARZ Dawid Adam 30 Pogórska Wola 0 0
0.00
6 bogula barbaraBOGULA Barbara 27 Lipiny 0 0
0.00
7 cieplinzski eryk albertCIEPLIŃSKI Eryk Albert 43 Tuchów 2 0.00025
0.25
8 bundock agnieszka monikaBUNDOCK Agnieszka Monika 37 Jodłówka-Wałki 0 0
0.00
9 gazciarz mariola beataGĄCIARZ Mariola Beata 29 Pleśna 4 0.00051
0.51
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boryczka alina barbaraBORYCZKA Alina Barbara 55 Olesno 5 0.00063
0.63
2 karczmarczyk miroslzaw slzawomirKARCZMARCZYK Mirosław Sławomir 28 Świebodzin 0 0
0.00
3 wlazlzo bogdan robertWLAZŁO Bogdan Robert 38 Tarnów 1 0.00013
0.13
4 lechowicz maria barbaraLECHOWICZ Maria Barbara 34 Tarnów 0 0
0.00
5 wadas paulina weronikaWADAS Paulina Weronika 24 Olkusz 0 0
0.00
6 lzepech anna mariaŁEPECH Anna Maria 35 Tarnów 0 0
0.00
7 walas remigiusz piotrWALAS Remigiusz Piotr 33 Uniszowa 2 0.00025
0.25
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pieczarka anna mariaPIECZARKA Anna Maria 41 Koszyce Wielkie 137 0.01734
17.34
2 bukowiec stanislzaw marcinBUKOWIEC Stanisław Marcin 45 Bochnia 5 0.00063
0.63
3 malec-lech marta magdalenaMALEC-LECH Marta Magdalena 35 Biadoliny Radłowskie 14 0.00177
1.77
4 skruch wojciechSKRUCH Wojciech 44 Tuchów 5 0.00063
0.63
5 dziurdzia piotr marekDZIURDZIA Piotr Marek 48 Bochnia 5 0.00063
0.63
6 asztabski artur michalzASZTABSKI Artur Michał 57 Tarnów 121 0.01532
15.32
7 mikosz anna bernadetaMIKOSZ Anna Bernadeta 54 Łoniowa 7 0.00089
0.89
8 szakulza agnieszkaSZAKUŁA Agnieszka 33 Miechowice Wielkie 6 0.00076
0.76
9 gawron jozzef wojciechGAWRON Józef Wojciech 56 Górka Stogniowska 3 0.00038
0.38
Razem 303
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 303

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kleszcz stanislzaw marekKLESZCZ Stanisław Marek 44 Pogwizdów 0 0
0.00
2 chmura dariuszCHMURA Dariusz 45 Luszowice 0 0
0.00
3 bogusz klaudia malzgorzataBOGUSZ Klaudia Małgorzata 44 Tarnów 1 0.00013
0.13
4 bruc krzysztof miroslzawBRUC Krzysztof Mirosław 25 Bucze 0 0
0.00
5 fulara maria malzgorzataFULARA Maria Małgorzata 20 Tarnów 0 0
0.00
6 mucha marta magdalenaMUCHA Marta Magdalena 25 Bochnia 1 0.00013
0.13
7 mechla dariusz robertMECHLA Dariusz Robert 34 Tarnów 1 0.00013
0.13
8 krozl magdalenaKRÓL Magdalena 37 Tuchów 1 0.00013
0.13
9 gagatek krzysztof grzegorzGAGATEK Krzysztof Grzegorz 50 Czchów 1 0.00013
0.13
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bienz mieczyslzawBIEŃ Mieczysław 60 Tarnów 26 0.00329
3.29
2 malaga-wrona bozzzenaMALAGA-WRONA Bożena 46 Gnojnik 1 0.00013
0.13
3 kogut boguslzaw marianKOGUT Bogusław Marian 51 Bochnia 0 0
0.00
4 marcinkowska barbaraMARCINKOWSKA Barbara 42 Biskupice Radłowskie 5 0.00063
0.63
5 poczaztek tomasz piotrPOCZĄTEK Tomasz Piotr 48 Szczucin 0 0
0.00
6 tyrkiel jerzy henrykTYRKIEL Jerzy Henryk 53 Brzesko 0 0
0.00
7 marzec leonardaMARZEC Leonarda 71 Słomka 0 0
0.00
8 pochronz rafalzPOCHROŃ Rafał 39 Kwików 4 0.00051
0.51
9 mikos wioletta beataMIKOS Wioletta Beata 40 Tuchów 1 0.00013
0.13
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kret maria annaKRET Maria Anna 77 Kraków 2 0.00025
0.25
2 parcz pawelz jozzefPARCZ Paweł Józef 35 Siedliska 0 0
0.00
3 kucharska joannaKUCHARSKA Joanna 20 Zalas 0 0
0.00
4 wozzny dariusz teodorWOŹNY Dariusz Teodor 49 Kraków 0 0
0.00
5 chaim alicja mariaCHAIM Alicja Maria 47 Poręba Radlna 0 0
0.00
6 buzalza krzysztof tadeuszBUZAŁA Krzysztof Tadeusz 68 Kraków 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1521
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1521
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1356
3 Liczba kart niewykorzystanych 541
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 815
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 815
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 815
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 814
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 800
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kajpus zbigniew tomaszKAJPUS Zbigniew Tomasz 43 Tarnów 61 0.00763
7.63
2 stepek sebastianSTEPEK Sebastian 38 Tarnów 111 0.01388
13.88
3 borys - latalza maria urszulaBORYS - LATAŁA Maria Urszula 64 Tarnów 35 0.00438
4.38
4 kizior michalz andrzejKIZIOR Michał Andrzej 41 Tarnów 5 0.00063
0.63
5 razpalza monika marzenaRĄPAŁA Monika Marzena 29 Tarnów 6 0.00075
0.75
6 nowak grazzzyna helenaNOWAK Grażyna Helena 64 Tarnów 3 0.00038
0.38
7 kania natalia mariaKANIA Natalia Maria 45 Tarnów 24 0.003
3.00
8 koziolz slzawomir stanislzawKOZIOŁ Sławomir Stanisław 47 Tarnów 5 0.00063
0.63
9 bartosz adamBARTOSZ Adam 71 Tarnów 14 0.00175
1.75
Razem 264
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 264

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bart wieslzaw romanBART Wiesław Roman 62 Tarnów 19 0.00238
2.38
2 mielczyk-chrzazszcz beata agataMIELCZYK-CHRZĄSZCZ Beata Agata 52 Tarnów 1 0.00013
0.13
3 lis ryszard jacekLIS Ryszard Jacek 79 Tarnów 9 0.00113
1.13
4 jewulza romana annaJEWUŁA Romana Anna 45 Tarnów 7 0.00088
0.88
5 kaleta tomasz mariuszKALETA Tomasz Mariusz 43 Tarnów 2 0.00025
0.25
6 siadek lzukaszSIADEK Łukasz 36 Tarnów 3 0.00038
0.38
7 klimek urszula halinaKLIMEK Urszula Halina 61 Tarnów 1 0.00013
0.13
8 bienz magdalena antoninaBIEŃ Magdalena Antonina 61 Tarnów 0 0
0.00
9 gozrnikiewicz wojciech piotrGÓRNIKIEWICZ Wojciech Piotr 37 Tarnów 6 0.00075
0.75
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nejman ryszard ireneuszNEJMAN Ryszard Ireneusz 28 Tarnów 6 0.00075
0.75
2 dudek ireneusz tadeuszDUDEK Ireneusz Tadeusz 56 Tarnów 44 0.0055
5.50
3 mytnik wojciech mikolzajMYTNIK Wojciech Mikołaj 21 Tarnów 1 0.00013
0.13
4 kasperek beata lidiaKASPEREK Beata Lidia 53 Tarnów 1 0.00013
0.13
5 ciochonz pawelz mariuszCIOCHOŃ Paweł Mariusz 39 Tarnów 3 0.00038
0.38
6 zajazc lucyna renataZAJĄC Lucyna Renata 52 Tarnów 2 0.00025
0.25
7 serek dariusz boguslzawSEREK Dariusz Bogusław 47 Tarnów 4 0.0005
0.50
8 sulimka krystyna barbaraSULIMKA Krystyna Barbara 64 Tarnów 15 0.00188
1.88
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik piotr stanislzawWÓJCIK Piotr Stanisław 35 Tarnów 158 0.01975
19.75
2 korczak roman henrykKORCZAK Roman Henryk 65 Tarnów 90 0.01125
11.25
3 mazur tadeusz janMAZUR Tadeusz Jan 69 Tarnów 4 0.0005
0.50
4 podorska katarzyna mariaPODORSKA Katarzyna Maria 53 Tarnów 4 0.0005
0.50
5 duraj katarzyna barbaraDURAJ Katarzyna Barbara 50 Tarnów 5 0.00063
0.63
6 kaczozwka elzzzbieta danutaKACZÓWKA Elżbieta Danuta 62 Tarnów 8 0.001
1.00
7 jasiewicz krzysztofJASIEWICZ Krzysztof 44 Tarnów 2 0.00025
0.25
8 niemiec mariaNIEMIEC Maria 60 Tarnów 5 0.00063
0.63
9 klimek stanislzawKLIMEK Stanisław 61 Tarnów 22 0.00275
2.75
Razem 298
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 298

Lista nr 15 - KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwaszny jakub michalzKWAŚNY Jakub Michał 33 Tarnów 60 0.0075
7.50
2 truchan joanna mariaTRUCHAN Joanna Maria 36 Tarnów 3 0.00038
0.38
3 wrona grzegorz stefanWRONA Grzegorz Stefan 37 Tarnów 21 0.00263
2.63
4 wojdylzo mariusz eugeniuszWOJDYŁO Mariusz Eugeniusz 47 Tarnów 6 0.00075
0.75
5 grzywa wioletta annaGRZYWA Wioletta Anna 40 Tarnów 0 0
0.00
6 zajazc grzegorz antoniZAJĄC Grzegorz Antoni 38 Tarnów 3 0.00038
0.38
7 dagnan-jaworek ewa mariaDAGNAN-JAWOREK Ewa Maria 47 Tarnów 1 0.00013
0.13
8 dobrosz joanna danutaDOBROŚ Joanna Danuta 55 Tarnów 4 0.0005
0.50
9 zzzak tadeusz kazimierzŻAK Tadeusz Kazimierz 52 Tarnów 16 0.002
2.00
Razem 114
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 114