Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 43

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Waryńskiego Nr 19 Tarnów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Ulice: Dąbrowskiego od nr 2 do 8 (parzyste), Drzewna, Klasztorna od nr 3 do 7 (nieparzyste) i nr 6, Kołłątaja, Krupnicza od nr 1 do 7 (nieparzyste) i od nr 2 do 6 (parzyste), Lwowska od nr 17 do 41 (nieparzyste) i od nr 22 do 36 (parzyste), Mostowa od nr 1 do 3 (nieparzyste) i od nr 2 do 6 (parzyste), Ochronek od nr 2 do 8 (parzyste), Olejarska, Polna od nr 4 do 10 (parzyste), Sienna, Starodąbrowska nr 1, Westwalewicza, Plac Drzewny
Liczba mieszkańców 1673
Liczba wyborców 1454
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tarnowie 2
Sejmiku Województwa Małopolskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
  • Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1450
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1450
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1311
3 Liczba kart niewykorzystanych 649
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 660
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 660
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 661
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 661
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 660
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak slzawomir wieslzawBŁASZCZAK Sławomir Wiesław 62 Wyższe Tarnów 20 0.00303
3.03
2 ciepiela roman stefanCIEPIELA Roman Stefan 62 Wyższe Tarnów 319 0.04833
48.33
3 koprowski kazimierzKOPROWSKI Kazimierz 57 wyższe Tarnów 194 0.02939
29.39
4 olszozwka tomasz marcinOLSZÓWKA Tomasz Marcin 46 Wyższe Tarnów 107 0.01621
16.21
5 partynzski seweryn marcinPARTYŃSKI Seweryn Marcin 28 Wyższe Tarnów 20 0.00303
3.03
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1450
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1450
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1310
3 Liczba kart niewykorzystanych 651
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 659
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 659
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 659
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 659
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 649
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kajpus zbigniew tomaszKAJPUS Zbigniew Tomasz 43 Tarnów 53 0.00817
8.17
2 stepek sebastianSTEPEK Sebastian 38 Tarnów 32 0.00493
4.93
3 borys - latalza maria urszulaBORYS - LATAŁA Maria Urszula 64 Tarnów 27 0.00416
4.16
4 kizior michalz andrzejKIZIOR Michał Andrzej 41 Tarnów 3 0.00046
0.46
5 razpalza monika marzenaRĄPAŁA Monika Marzena 29 Tarnów 3 0.00046
0.46
6 nowak grazzzyna helenaNOWAK Grażyna Helena 64 Tarnów 19 0.00293
2.93
7 kania natalia mariaKANIA Natalia Maria 45 Tarnów 16 0.00247
2.47
8 koziolz slzawomir stanislzawKOZIOŁ Sławomir Stanisław 47 Tarnów 3 0.00046
0.46
9 bartosz adamBARTOSZ Adam 71 Tarnów 34 0.00524
5.24
Razem 190
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 190

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bart wieslzaw romanBART Wiesław Roman 62 Tarnów 41 0.00632
6.32
2 mielczyk-chrzazszcz beata agataMIELCZYK-CHRZĄSZCZ Beata Agata 52 Tarnów 1 0.00015
0.15
3 lis ryszard jacekLIS Ryszard Jacek 79 Tarnów 8 0.00123
1.23
4 jewulza romana annaJEWUŁA Romana Anna 45 Tarnów 9 0.00139
1.39
5 kaleta tomasz mariuszKALETA Tomasz Mariusz 43 Tarnów 2 0.00031
0.31
6 siadek lzukaszSIADEK Łukasz 36 Tarnów 6 0.00092
0.92
7 klimek urszula halinaKLIMEK Urszula Halina 61 Tarnów 0 0
0.00
8 bienz magdalena antoninaBIEŃ Magdalena Antonina 61 Tarnów 0 0
0.00
9 gozrnikiewicz wojciech piotrGÓRNIKIEWICZ Wojciech Piotr 37 Tarnów 11 0.00169
1.69
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nejman ryszard ireneuszNEJMAN Ryszard Ireneusz 28 Tarnów 11 0.00169
1.69
2 dudek ireneusz tadeuszDUDEK Ireneusz Tadeusz 56 Tarnów 3 0.00046
0.46
3 mytnik wojciech mikolzajMYTNIK Wojciech Mikołaj 21 Tarnów 2 0.00031
0.31
4 kasperek beata lidiaKASPEREK Beata Lidia 53 Tarnów 0 0
0.00
5 ciochonz pawelz mariuszCIOCHOŃ Paweł Mariusz 39 Tarnów 5 0.00077
0.77
6 zajazc lucyna renataZAJĄC Lucyna Renata 52 Tarnów 0 0
0.00
7 serek dariusz boguslzawSEREK Dariusz Bogusław 47 Tarnów 2 0.00031
0.31
8 sulimka krystyna barbaraSULIMKA Krystyna Barbara 64 Tarnów 1 0.00015
0.15
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik piotr stanislzawWÓJCIK Piotr Stanisław 35 Tarnów 86 0.01325
13.25
2 korczak roman henrykKORCZAK Roman Henryk 65 Tarnów 73 0.01125
11.25
3 mazur tadeusz janMAZUR Tadeusz Jan 69 Tarnów 6 0.00092
0.92
4 podorska katarzyna mariaPODORSKA Katarzyna Maria 53 Tarnów 15 0.00231
2.31
5 duraj katarzyna barbaraDURAJ Katarzyna Barbara 50 Tarnów 6 0.00092
0.92
6 kaczozwka elzzzbieta danutaKACZÓWKA Elżbieta Danuta 62 Tarnów 15 0.00231
2.31
7 jasiewicz krzysztofJASIEWICZ Krzysztof 44 Tarnów 0 0
0.00
8 niemiec mariaNIEMIEC Maria 60 Tarnów 8 0.00123
1.23
9 klimek stanislzawKLIMEK Stanisław 61 Tarnów 18 0.00277
2.77
Razem 227
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 227

Lista nr 15 - KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwaszny jakub michalzKWAŚNY Jakub Michał 33 Tarnów 89 0.01371
13.71
2 truchan joanna mariaTRUCHAN Joanna Maria 36 Tarnów 2 0.00031
0.31
3 wrona grzegorz stefanWRONA Grzegorz Stefan 37 Tarnów 3 0.00046
0.46
4 wojdylzo mariusz eugeniuszWOJDYŁO Mariusz Eugeniusz 47 Tarnów 3 0.00046
0.46
5 grzywa wioletta annaGRZYWA Wioletta Anna 40 Tarnów 1 0.00015
0.15
6 zajazc grzegorz antoniZAJĄC Grzegorz Antoni 38 Tarnów 4 0.00062
0.62
7 dagnan-jaworek ewa mariaDAGNAN-JAWOREK Ewa Maria 47 Tarnów 4 0.00062
0.62
8 dobrosz joanna danutaDOBROŚ Joanna Danuta 55 Tarnów 4 0.00062
0.62
9 zzzak tadeusz kazimierzŻAK Tadeusz Kazimierz 52 Tarnów 20 0.00308
3.08
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1450
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1453
3 Liczba kart niewykorzystanych 793
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 660
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 660
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 660
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 646
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mirski andrzej marekMIRSKI Andrzej Marek 65 Kraków 4 0.00062
0.62
2 habrylzo-stec monika malzgorzataHABRYŁO-STEC Monika Małgorzata 45 Brzesko 0 0
0.00
3 wrona marek bartlzomiejWRONA Marek Bartłomiej 29 Gosprzydowa 4 0.00062
0.62
4 potok dariuszPOTOK Dariusz 28 Staszówka 1 0.00015
0.15
5 krzysztofowicz annaKRZYSZTOFOWICZ Anna 39 Stary Wiśnicz 10 0.00155
1.55
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sorys stanislzaw andrzejSORYS Stanisław Andrzej 57 Pleśna 34 0.00526
5.26
2 kwaszniak adamKWAŚNIAK Adam 48 Borzęcin 8 0.00124
1.24
3 wezgrzyn lzukasz michalzWĘGRZYN Łukasz Michał 41 Nowodworze 1 0.00015
0.15
4 brach grzegorzBRACH Grzegorz 56 Dębno 0 0
0.00
5 jazzwinzska lidia barbaraJAŹWIŃSKA Lidia Barbara 67 Tarnów 20 0.0031
3.10
6 piwowarczyk jan jozzefPIWOWARCZYK Jan Józef 64 Majkowice 2 0.00031
0.31
7 wezglarz janina mariaWĘGLARZ Janina Maria 60 Bochnia 0 0
0.00
8 marczyk-augustynzska monika kingaMARCZYK-AUGUSTYŃSKA Monika Kinga 33 Tarnów 3 0.00046
0.46
9 jasnos katarzyna sabinaJASNOS Katarzyna Sabina 44 Iwkowa 1 0.00015
0.15
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwaszniak marcel ireneuszKWAŚNIAK Marcel Ireneusz 43 Kraków 2 0.00031
0.31
2 ruman anna magdalenaRUMAN Anna Magdalena 41 Kraków 1 0.00015
0.15
3 gazsiorowski slzawomir filipGĄSIOROWSKI Sławomir Filip 61 Dąbrowa Tarnowska 0 0
0.00
4 mazur barbara agnieszkaMAZUR Barbara Agnieszka 38 KRAKÓW 0 0
0.00
5 bielecki zbigniew rochBIELECKI Zbigniew Roch 59 Tarnów 1 0.00015
0.15
6 cwetsch bozzzena mariaCWETSCH Bożena Maria 65 Kraków 0 0
0.00
7 wilk wojciech michalzWILK Wojciech Michał 40 Kraków 1 0.00015
0.15
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak krzysztof czeslzawNOWAK Krzysztof Czesław 44 Tarnów 84 0.013
13.00
2 slzomka-narozzzanski henryk tadeuszSŁOMKA-NAROŻANSKI Henryk Tadeusz 65 Tarnów 33 0.00511
5.11
3 krupa barbara mariaKRUPA Barbara Maria 30 Dąbrowa Tarnowska 10 0.00155
1.55
4 banach miroslzaw wlzadyslzawBANACH Mirosław Władysław 55 Tarnów 14 0.00217
2.17
5 pajazk jacek pawelzPAJĄK Jacek Paweł 42 Bochnia 10 0.00155
1.55
6 pasternak halina czeslzawaPASTERNAK Halina Czesława 60 Tarnów 5 0.00077
0.77
7 skupiewski piotr marekSKUPIEWSKI Piotr Marek 59 Brzesko 4 0.00062
0.62
8 hauben-kolzodziej dorotaHAUBEN-KOŁODZIEJ Dorota 49 Porąbka Uszewska 2 0.00031
0.31
9 kramarczyk jolanta agataKRAMARCZYK Jolanta Agata 48 Kowalowa 5 0.00077
0.77
Razem 167
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 167

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak jerzy andrzejWOŹNIAK Jerzy Andrzej 66 Zakliczyn 22 0.00341
3.41
2 jewulza helenaJEWUŁA Helena 55 Brzesko 10 0.00155
1.55
3 jablzonzski jacek andrzejJABŁOŃSKI Jacek Andrzej 50 Tarnów 3 0.00046
0.46
4 koconz dorotaKOCOŃ Dorota 55 Biskupice Radłowskie 6 0.00093
0.93
5 skiba janSKIBA Jan 58 Brzesko 1 0.00015
0.15
6 zglzobicka barbaraZGŁOBICKA Barbara 52 Leszczyna 1 0.00015
0.15
7 piwowarski stanislzaw andrzejPIWOWARSKI Stanisław Andrzej 73 Tarnów 1 0.00015
0.15
8 siadek stanislzaw marianSIADEK Stanisław Marian 66 Tarnów 16 0.00248
2.48
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska ewaSKOWROŃSKA Ewa 51 Bochnia 5 0.00077
0.77
2 migacz dawid pawelzMIGACZ Dawid Paweł 18 Kąśna Dolna 3 0.00046
0.46
3 kozinzska nikoletta juliaKOZIŃSKA Nikoletta Julia 19 Tarnów 0 0
0.00
4 lzyczko przemyslzawŁYCZKO Przemysław 34 Tarnów 0 0
0.00
5 kusiak-kobylarz barbara mariaKUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria 65 Tarnów 0 0
0.00
6 sznajder dawid wojciechSZNAJDER Dawid Wojciech 34 Szczucin 2 0.00031
0.31
7 lzoboda daniel marcinŁOBODA Daniel Marcin 38 Tarnów` 2 0.00031
0.31
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 migalza jakub tomaszMIGAŁA Jakub Tomasz 29 Tarnów 14 0.00217
2.17
2 bednarz zbigniew adamBEDNARZ Zbigniew Adam 66 Bochnia 1 0.00015
0.15
3 koziolz arkadiusz tomaszKOZIOŁ Arkadiusz Tomasz 29 Tarnów 2 0.00031
0.31
4 dulian justyna weronikaDULIAN Justyna Weronika 21 Łętowice 2 0.00031
0.31
5 stolarz dawid adamSTOLARZ Dawid Adam 30 Pogórska Wola 0 0
0.00
6 bogula barbaraBOGULA Barbara 27 Lipiny 0 0
0.00
7 cieplinzski eryk albertCIEPLIŃSKI Eryk Albert 43 Tuchów 1 0.00015
0.15
8 bundock agnieszka monikaBUNDOCK Agnieszka Monika 37 Jodłówka-Wałki 3 0.00046
0.46
9 gazciarz mariola beataGĄCIARZ Mariola Beata 29 Pleśna 3 0.00046
0.46
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boryczka alina barbaraBORYCZKA Alina Barbara 55 Olesno 2 0.00031
0.31
2 karczmarczyk miroslzaw slzawomirKARCZMARCZYK Mirosław Sławomir 28 Świebodzin 0 0
0.00
3 wlazlzo bogdan robertWLAZŁO Bogdan Robert 38 Tarnów 1 0.00015
0.15
4 lechowicz maria barbaraLECHOWICZ Maria Barbara 34 Tarnów 1 0.00015
0.15
5 wadas paulina weronikaWADAS Paulina Weronika 24 Olkusz 1 0.00015
0.15
6 lzepech anna mariaŁEPECH Anna Maria 35 Tarnów 0 0
0.00
7 walas remigiusz piotrWALAS Remigiusz Piotr 33 Uniszowa 1 0.00015
0.15
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pieczarka anna mariaPIECZARKA Anna Maria 41 Koszyce Wielkie 176 0.02724
27.24
2 bukowiec stanislzaw marcinBUKOWIEC Stanisław Marcin 45 Bochnia 7 0.00108
1.08
3 malec-lech marta magdalenaMALEC-LECH Marta Magdalena 35 Biadoliny Radłowskie 7 0.00108
1.08
4 skruch wojciechSKRUCH Wojciech 44 Tuchów 4 0.00062
0.62
5 dziurdzia piotr marekDZIURDZIA Piotr Marek 48 Bochnia 2 0.00031
0.31
6 asztabski artur michalzASZTABSKI Artur Michał 57 Tarnów 26 0.00402
4.02
7 mikosz anna bernadetaMIKOSZ Anna Bernadeta 54 Łoniowa 4 0.00062
0.62
8 szakulza agnieszkaSZAKUŁA Agnieszka 33 Miechowice Wielkie 3 0.00046
0.46
9 gawron jozzef wojciechGAWRON Józef Wojciech 56 Górka Stogniowska 9 0.00139
1.39
Razem 238
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 238

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kleszcz stanislzaw marekKLESZCZ Stanisław Marek 44 Pogwizdów 0 0
0.00
2 chmura dariuszCHMURA Dariusz 45 Luszowice 0 0
0.00
3 bogusz klaudia malzgorzataBOGUSZ Klaudia Małgorzata 44 Tarnów 0 0
0.00
4 bruc krzysztof miroslzawBRUC Krzysztof Mirosław 25 Bucze 0 0
0.00
5 fulara maria malzgorzataFULARA Maria Małgorzata 20 Tarnów 0 0
0.00
6 mucha marta magdalenaMUCHA Marta Magdalena 25 Bochnia 3 0.00046
0.46
7 mechla dariusz robertMECHLA Dariusz Robert 34 Tarnów 0 0
0.00
8 krozl magdalenaKRÓL Magdalena 37 Tuchów 1 0.00015
0.15
9 gagatek krzysztof grzegorzGAGATEK Krzysztof Grzegorz 50 Czchów 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bienz mieczyslzawBIEŃ Mieczysław 60 Tarnów 37 0.00573
5.73
2 malaga-wrona bozzzenaMALAGA-WRONA Bożena 46 Gnojnik 0 0
0.00
3 kogut boguslzaw marianKOGUT Bogusław Marian 51 Bochnia 0 0
0.00
4 marcinkowska barbaraMARCINKOWSKA Barbara 42 Biskupice Radłowskie 1 0.00015
0.15
5 poczaztek tomasz piotrPOCZĄTEK Tomasz Piotr 48 Szczucin 0 0
0.00
6 tyrkiel jerzy henrykTYRKIEL Jerzy Henryk 53 Brzesko 0 0
0.00
7 marzec leonardaMARZEC Leonarda 71 Słomka 1 0.00015
0.15
8 pochronz rafalzPOCHROŃ Rafał 39 Kwików 0 0
0.00
9 mikos wioletta beataMIKOS Wioletta Beata 40 Tuchów 1 0.00015
0.15
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kret maria annaKRET Maria Anna 77 Kraków 0 0
0.00
2 parcz pawelz jozzefPARCZ Paweł Józef 35 Siedliska 0 0
0.00
3 kucharska joannaKUCHARSKA Joanna 20 Zalas 0 0
0.00
4 wozzny dariusz teodorWOŹNY Dariusz Teodor 49 Kraków 0 0
0.00
5 chaim alicja mariaCHAIM Alicja Maria 47 Poręba Radlna 0 0
0.00
6 buzalza krzysztof tadeuszBUZAŁA Krzysztof Tadeusz 68 Kraków 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0