Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 38

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. T. Kościuszki, ul. Skowronków Nr 8 Tarnów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Ulice: Długa od nr 2 do 24 (parzyste) i od nr 23b do 27 (nieparzyste), Do Prochowni od nr 1 do 21 (nieparzyste) i od nr 2 do 12B (parzyste), Drozdów, Graniczna od nr 20 do 50 (parzyste), Jasna od nr 35 do 69 (nieparzyste), Leśna, Słoneczna od nr 56 do 86 (parzyste), Słowików
Liczba mieszkańców 2013
Liczba wyborców 1749
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tarnowie 4
Sejmiku Województwa Małopolskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
  • Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tarnowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1748
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1748
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1589
3 Liczba kart niewykorzystanych 697
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 892
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 892
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 892
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 892
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 888
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak slzawomir wieslzawBŁASZCZAK Sławomir Wiesław 62 Wyższe Tarnów 23 0.00259
2.59
2 ciepiela roman stefanCIEPIELA Roman Stefan 62 Wyższe Tarnów 349 0.0393
39.30
3 koprowski kazimierzKOPROWSKI Kazimierz 57 wyższe Tarnów 304 0.03423
34.23
4 olszozwka tomasz marcinOLSZÓWKA Tomasz Marcin 46 Wyższe Tarnów 150 0.01689
16.89
5 partynzski seweryn marcinPARTYŃSKI Seweryn Marcin 28 Wyższe Tarnów 62 0.00698
6.98
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tarnowie) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1748
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1748
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1589
3 Liczba kart niewykorzystanych 697
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 892
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 892
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 892
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 892
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 879
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustynzski piotr marcinAUGUSTYŃSKI Piotr Marcin 40 Tarnów 102 0.0116
11.60
2 kubonz krzysztof maciejKUBOŃ Krzysztof Maciej 19 Tarnów 13 0.00148
1.48
3 janas krzysztof tadeuszJANAS Krzysztof Tadeusz 59 Tarnów 61 0.00694
6.94
4 mierzejewska krystynaMIERZEJEWSKA Krystyna 63 Tarnów 110 0.01251
12.51
5 mroczek justyna patrycjaMROCZEK Justyna Patrycja 37 Tarnów 8 0.00091
0.91
6 mytnik andzzzelika martaMYTNIK Andżelika Marta 42 Tarnów 5 0.00057
0.57
7 zawisza mateusz wojciechZAWISZA Mateusz Wojciech 32 Tarnów 6 0.00068
0.68
Razem 305
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 305

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markuszewski tomasz adamMARKUSZEWSKI Tomasz Adam 39 Tarnów 22 0.0025
2.50
2 szwiezs grazzzyna krystynaŚWIĘS Grażyna Krystyna 67 Tarnów 3 0.00034
0.34
3 andrasz krystyna wieslzawaANDRASZ Krystyna Wiesława 63 Tarnów 0 0
0.00
4 walkowicz bogdan andrzejWALKOWICZ Bogdan Andrzej 56 Tarnów 2 0.00023
0.23
5 wilczynzska elzzzbieta franciszkaWILCZYŃSKA Elżbieta Franciszka 70 Tarnów 1 0.00011
0.11
6 oleksy tomaszOLEKSY Tomasz 42 Tarnów 9 0.00102
1.02
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gondek dominik idziGONDEK Dominik Idzi 39 Tarnów 90 0.01024
10.24
2 koziolz barbara lzucjaKOZIOŁ Barbara Łucja 41 Tarnów 8 0.00091
0.91
3 kaczocha iwona mariaKACZOCHA Iwona Maria 38 Tarnów 1 0.00011
0.11
4 czermak grzegorz andrzejCZERMAK Grzegorz Andrzej 38 Tarnów 7 0.0008
0.80
5 musialz barbaraMUSIAŁ Barbara 32 Tarnów 1 0.00011
0.11
6 buczek bartosz tadeuszBUCZEK Bartosz Tadeusz 38 Tarnów 1 0.00011
0.11
7 derenz paulina malzgorzataDEREŃ Paulina Małgorzata 30 Tarnów 1 0.00011
0.11
Razem 109
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 109

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 solak dawid piotrSOLAK Dawid Piotr 28 Tarnów 82 0.00933
9.33
2 koprowska barbara mariaKOPROWSKA Barbara Maria 56 Tarnów 56 0.00637
6.37
3 sak piotr pawelzSAK Piotr Paweł 35 Tarnów 87 0.0099
9.90
4 niedojadlzo jan jozzefNIEDOJADŁO Jan Józef 72 Tarnów 36 0.0041
4.10
5 kijak mariaKIJAK Maria 56 Tarnów 5 0.00057
0.57
6 kuklewicz barbara elzzzbietaKUKLEWICZ Barbara Elżbieta 55 Tarnów 42 0.00478
4.78
7 zzzurowski kazimierz jozzefŻUROWSKI Kazimierz Józef 43 Tarnów 20 0.00228
2.28
Razem 328
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 328

Lista nr 15 - KWW TOMASZA OLSZÓWKI-NASZE MIASTO TARNÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrnikiewicz piotr tadeuszGÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz 46 Tarnów 51 0.0058
5.80
2 rzepecki tadeusz antoniRZEPECKI Tadeusz Antoni 64 Tarnów 12 0.00137
1.37
3 kowalska edyta annaKOWALSKA Edyta Anna 42 Tarnów 15 0.00171
1.71
4 iwaniec marekIWANIEC Marek 53 Tarnów 2 0.00023
0.23
5 galzuszka marta ewaGAŁUSZKA Marta Ewa 34 Tarnów 3 0.00034
0.34
6 lzabno anna jozzefaŁABNO Anna Józefa 38 Tarnów 7 0.0008
0.80
7 wietrzyk maciej wojciechWIETRZYK Maciej Wojciech 40 Tarnów 10 0.00114
1.14
Razem 100
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 100
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1748
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1765
3 Liczba kart niewykorzystanych 873
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 892
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 892
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 892
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 875
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mirski andrzej marekMIRSKI Andrzej Marek 65 Kraków 12 0.00137
1.37
2 habrylzo-stec monika malzgorzataHABRYŁO-STEC Monika Małgorzata 45 Brzesko 3 0.00034
0.34
3 wrona marek bartlzomiejWRONA Marek Bartłomiej 29 Gosprzydowa 4 0.00046
0.46
4 potok dariuszPOTOK Dariusz 28 Staszówka 1 0.00011
0.11
5 krzysztofowicz annaKRZYSZTOFOWICZ Anna 39 Stary Wiśnicz 7 0.0008
0.80
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sorys stanislzaw andrzejSORYS Stanisław Andrzej 57 Pleśna 35 0.004
4.00
2 kwaszniak adamKWAŚNIAK Adam 48 Borzęcin 8 0.00091
0.91
3 wezgrzyn lzukasz michalzWĘGRZYN Łukasz Michał 41 Nowodworze 5 0.00057
0.57
4 brach grzegorzBRACH Grzegorz 56 Dębno 0 0
0.00
5 jazzwinzska lidia barbaraJAŹWIŃSKA Lidia Barbara 67 Tarnów 7 0.0008
0.80
6 piwowarczyk jan jozzefPIWOWARCZYK Jan Józef 64 Majkowice 1 0.00011
0.11
7 wezglarz janina mariaWĘGLARZ Janina Maria 60 Bochnia 0 0
0.00
8 marczyk-augustynzska monika kingaMARCZYK-AUGUSTYŃSKA Monika Kinga 33 Tarnów 9 0.00103
1.03
9 jasnos katarzyna sabinaJASNOS Katarzyna Sabina 44 Iwkowa 2 0.00023
0.23
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwaszniak marcel ireneuszKWAŚNIAK Marcel Ireneusz 43 Kraków 1 0.00011
0.11
2 ruman anna magdalenaRUMAN Anna Magdalena 41 Kraków 1 0.00011
0.11
3 gazsiorowski slzawomir filipGĄSIOROWSKI Sławomir Filip 61 Dąbrowa Tarnowska 1 0.00011
0.11
4 mazur barbara agnieszkaMAZUR Barbara Agnieszka 38 KRAKÓW 1 0.00011
0.11
5 bielecki zbigniew rochBIELECKI Zbigniew Roch 59 Tarnów 2 0.00023
0.23
6 cwetsch bozzzena mariaCWETSCH Bożena Maria 65 Kraków 1 0.00011
0.11
7 wilk wojciech michalzWILK Wojciech Michał 40 Kraków 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak krzysztof czeslzawNOWAK Krzysztof Czesław 44 Tarnów 128 0.01463
14.63
2 slzomka-narozzzanski henryk tadeuszSŁOMKA-NAROŻANSKI Henryk Tadeusz 65 Tarnów 49 0.0056
5.60
3 krupa barbara mariaKRUPA Barbara Maria 30 Dąbrowa Tarnowska 28 0.0032
3.20
4 banach miroslzaw wlzadyslzawBANACH Mirosław Władysław 55 Tarnów 23 0.00263
2.63
5 pajazk jacek pawelzPAJĄK Jacek Paweł 42 Bochnia 7 0.0008
0.80
6 pasternak halina czeslzawaPASTERNAK Halina Czesława 60 Tarnów 9 0.00103
1.03
7 skupiewski piotr marekSKUPIEWSKI Piotr Marek 59 Brzesko 1 0.00011
0.11
8 hauben-kolzodziej dorotaHAUBEN-KOŁODZIEJ Dorota 49 Porąbka Uszewska 2 0.00023
0.23
9 kramarczyk jolanta agataKRAMARCZYK Jolanta Agata 48 Kowalowa 6 0.00069
0.69
Razem 253
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 253

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak jerzy andrzejWOŹNIAK Jerzy Andrzej 66 Zakliczyn 25 0.00286
2.86
2 jewulza helenaJEWUŁA Helena 55 Brzesko 1 0.00011
0.11
3 jablzonzski jacek andrzejJABŁOŃSKI Jacek Andrzej 50 Tarnów 3 0.00034
0.34
4 koconz dorotaKOCOŃ Dorota 55 Biskupice Radłowskie 7 0.0008
0.80
5 skiba janSKIBA Jan 58 Brzesko 0 0
0.00
6 zglzobicka barbaraZGŁOBICKA Barbara 52 Leszczyna 0 0
0.00
7 piwowarski stanislzaw andrzejPIWOWARSKI Stanisław Andrzej 73 Tarnów 3 0.00034
0.34
8 siadek stanislzaw marianSIADEK Stanisław Marian 66 Tarnów 5 0.00057
0.57
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska ewaSKOWROŃSKA Ewa 51 Bochnia 0 0
0.00
2 migacz dawid pawelzMIGACZ Dawid Paweł 18 Kąśna Dolna 1 0.00011
0.11
3 kozinzska nikoletta juliaKOZIŃSKA Nikoletta Julia 19 Tarnów 2 0.00023
0.23
4 lzyczko przemyslzawŁYCZKO Przemysław 34 Tarnów 0 0
0.00
5 kusiak-kobylarz barbara mariaKUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria 65 Tarnów 0 0
0.00
6 sznajder dawid wojciechSZNAJDER Dawid Wojciech 34 Szczucin 0 0
0.00
7 lzoboda daniel marcinŁOBODA Daniel Marcin 38 Tarnów` 1 0.00011
0.11
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 migalza jakub tomaszMIGAŁA Jakub Tomasz 29 Tarnów 29 0.00331
3.31
2 bednarz zbigniew adamBEDNARZ Zbigniew Adam 66 Bochnia 0 0
0.00
3 koziolz arkadiusz tomaszKOZIOŁ Arkadiusz Tomasz 29 Tarnów 6 0.00069
0.69
4 dulian justyna weronikaDULIAN Justyna Weronika 21 Łętowice 3 0.00034
0.34
5 stolarz dawid adamSTOLARZ Dawid Adam 30 Pogórska Wola 8 0.00091
0.91
6 bogula barbaraBOGULA Barbara 27 Lipiny 0 0
0.00
7 cieplinzski eryk albertCIEPLIŃSKI Eryk Albert 43 Tuchów 2 0.00023
0.23
8 bundock agnieszka monikaBUNDOCK Agnieszka Monika 37 Jodłówka-Wałki 0 0
0.00
9 gazciarz mariola beataGĄCIARZ Mariola Beata 29 Pleśna 7 0.0008
0.80
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boryczka alina barbaraBORYCZKA Alina Barbara 55 Olesno 3 0.00034
0.34
2 karczmarczyk miroslzaw slzawomirKARCZMARCZYK Mirosław Sławomir 28 Świebodzin 1 0.00011
0.11
3 wlazlzo bogdan robertWLAZŁO Bogdan Robert 38 Tarnów 0 0
0.00
4 lechowicz maria barbaraLECHOWICZ Maria Barbara 34 Tarnów 1 0.00011
0.11
5 wadas paulina weronikaWADAS Paulina Weronika 24 Olkusz 1 0.00011
0.11
6 lzepech anna mariaŁEPECH Anna Maria 35 Tarnów 0 0
0.00
7 walas remigiusz piotrWALAS Remigiusz Piotr 33 Uniszowa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pieczarka anna mariaPIECZARKA Anna Maria 41 Koszyce Wielkie 262 0.02994
29.94
2 bukowiec stanislzaw marcinBUKOWIEC Stanisław Marcin 45 Bochnia 10 0.00114
1.14
3 malec-lech marta magdalenaMALEC-LECH Marta Magdalena 35 Biadoliny Radłowskie 19 0.00217
2.17
4 skruch wojciechSKRUCH Wojciech 44 Tuchów 12 0.00137
1.37
5 dziurdzia piotr marekDZIURDZIA Piotr Marek 48 Bochnia 3 0.00034
0.34
6 asztabski artur michalzASZTABSKI Artur Michał 57 Tarnów 41 0.00469
4.69
7 mikosz anna bernadetaMIKOSZ Anna Bernadeta 54 Łoniowa 6 0.00069
0.69
8 szakulza agnieszkaSZAKUŁA Agnieszka 33 Miechowice Wielkie 3 0.00034
0.34
9 gawron jozzef wojciechGAWRON Józef Wojciech 56 Górka Stogniowska 17 0.00194
1.94
Razem 373
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 373

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kleszcz stanislzaw marekKLESZCZ Stanisław Marek 44 Pogwizdów 1 0.00011
0.11
2 chmura dariuszCHMURA Dariusz 45 Luszowice 0 0
0.00
3 bogusz klaudia malzgorzataBOGUSZ Klaudia Małgorzata 44 Tarnów 3 0.00034
0.34
4 bruc krzysztof miroslzawBRUC Krzysztof Mirosław 25 Bucze 0 0
0.00
5 fulara maria malzgorzataFULARA Maria Małgorzata 20 Tarnów 0 0
0.00
6 mucha marta magdalenaMUCHA Marta Magdalena 25 Bochnia 0 0
0.00
7 mechla dariusz robertMECHLA Dariusz Robert 34 Tarnów 0 0
0.00
8 krozl magdalenaKRÓL Magdalena 37 Tuchów 2 0.00023
0.23
9 gagatek krzysztof grzegorzGAGATEK Krzysztof Grzegorz 50 Czchów 1 0.00011
0.11
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bienz mieczyslzawBIEŃ Mieczysław 60 Tarnów 21 0.0024
2.40
2 malaga-wrona bozzzenaMALAGA-WRONA Bożena 46 Gnojnik 4 0.00046
0.46
3 kogut boguslzaw marianKOGUT Bogusław Marian 51 Bochnia 0 0
0.00
4 marcinkowska barbaraMARCINKOWSKA Barbara 42 Biskupice Radłowskie 2 0.00023
0.23
5 poczaztek tomasz piotrPOCZĄTEK Tomasz Piotr 48 Szczucin 0 0
0.00
6 tyrkiel jerzy henrykTYRKIEL Jerzy Henryk 53 Brzesko 0 0
0.00
7 marzec leonardaMARZEC Leonarda 71 Słomka 1 0.00011
0.11
8 pochronz rafalzPOCHROŃ Rafał 39 Kwików 1 0.00011
0.11
9 mikos wioletta beataMIKOS Wioletta Beata 40 Tuchów 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kret maria annaKRET Maria Anna 77 Kraków 1 0.00011
0.11
2 parcz pawelz jozzefPARCZ Paweł Józef 35 Siedliska 1 0.00011
0.11
3 kucharska joannaKUCHARSKA Joanna 20 Zalas 0 0
0.00
4 wozzny dariusz teodorWOŹNY Dariusz Teodor 49 Kraków 0 0
0.00
5 chaim alicja mariaCHAIM Alicja Maria 47 Poręba Radlna 0 0
0.00
6 buzalza krzysztof tadeuszBUZAŁA Krzysztof Tadeusz 68 Kraków 1 0.00011
0.11
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3