Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 26

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zakład Karny w Trzebini ul. Słowackiego 70, Słowackiego 70 Trzebinia
Typ obwodu zakład karny
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Trzebinia ul. Słowackiego 70
Liczba mieszkańców 0
Liczba wyborców 219
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Trzebini 1
Rady Powiatu Chrzanowskiego 4
Sejmiku Województwa Małopolskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Trzebini) - Okręg nr 1
  • Wybory Burmistrza Miasta Trzebinia
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 36
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 223
3 Liczba kart niewykorzystanych 205
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 18
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 18
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 18
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 18
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jezdrysik ewa annaJĘDRYSIK Ewa Anna 53 Trzebinia 3 0.01667
16.67
2 korczynzski wlzodzimierzKORCZYŃSKI Włodzimierz 65 Trzebinia 0 0
0.00
3 siejka kazimierzSIEJKA Kazimierz 73 Myślachowice 1 0.00556
5.56
4 szczygielz stanislzawa janinaSZCZYGIEŁ Stanisława Janina 61 Psary 0 0
0.00
5 rejdych pawelzREJDYCH Paweł 57 Myślachowice 0 0
0.00
6 niemiec - klzaput agnieszkaNIEMIEC - KŁAPUT Agnieszka 37 Młoszowa 1 0.00556
5.56
7 adamczyk robert michalzADAMCZYK Robert Michał 36 Bolęcin 0 0
0.00
8 piaztek ewaPIĄTEK Ewa 44 Młoszowa 0 0
0.00
9 szybalski tadeusz andrzejSZYBALSKI Tadeusz Andrzej 73 Trzebinia 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczezszniak janusz andrzejSZCZĘŚNIAK JANUSZ ANDRZEJ 67 TRZEBINIA 3 0.01667
16.67
2 kurzymski artur boguslzawKURZYMSKI ARTUR BOGUSŁAW 54 DULOWA 0 0
0.00
3 duda zbigniew antoniDUDA ZBIGNIEW ANTONI 69 TRZEBINIA 0 0
0.00
4 lzabuzek bogdan zygmuntŁABUZEK BOGDAN ZYGMUNT 52 PŁOKI 1 0.00556
5.56
5 pugacewicz maria konstancjaPUGACEWICZ MARIA KONSTANCJA 64 TRZEBINIA 0 0
0.00
6 kielzbus jadwiga iwonaKIEŁBUS JADWIGA IWONA 56 TRZEBINIA 0 0
0.00
7 zabrzanzski artur alfredZABRZAŃSKI ARTUR ALFRED 43 MŁOSZOWA 0 0
0.00
8 sorokosz jolanta iwonaSOROKOSZ JOLANTA IWONA 51 TRZEBINIA 0 0
0.00
9 klimczak stanislzawa ewaKLIMCZAK STANISŁAWA EWA 56 TRZEBINIA 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 15 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jura andrzejJURA Andrzej 63 Młoszowa 0 0
0.00
2 mendela ewa elzzzbietaMENDELA Ewa Elżbieta 64 Trzebinia 0 0
0.00
3 harwes michalz marekHARWES Michał Marek 19 Trzebinia 0 0
0.00
4 muciek andrzej jerzyMUCIEK Andrzej Jerzy 43 Trzebinia 1 0.00556
5.56
5 jakubowska danuta krystynaJAKUBOWSKA Danuta Krystyna 60 Trzebinia 1 0.00556
5.56
6 opalska magdalenaOPALSKA Magdalena 25 Trzebinia 0 0
0.00
7 rejdych artur mateuszREJDYCH Artur Mateusz 30 Trzebinia 1 0.00556
5.56
8 bugalza agata stanislzawaBUGAŁA Agata Stanisława 37 Trzebinia 0 0
0.00
9 piozrko-pawlinzski adrian pawelzPIÓRKO-PAWLIŃSKI Adrian Paweł 41 Płoki 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 17 - KW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pasternak adam tadeuszPASTERNAK Adam Tadeusz 59 Młoszowa 1 0.00556
5.56
2 duda anna paulinaDUDA Anna Paulina 37 Trzebinia 2 0.01111
11.11
3 witold bozzzena edwardaWITOLD Bożena Edwarda 55 Trzebinia 0 0
0.00
4 strycharska katarzynaSTRYCHARSKA Katarzyna 44 Trzebinia 0 0
0.00
5 biszta paulina katarzynaBIŚTA Paulina Katarzyna 34 Młoszowa 0 0
0.00
6 wrzeszniewski janusz jaroslzawWRZEŚNIEWSKI Janusz Jarosław 50 Trzebinia 0 0
0.00
7 koszcisz adamKOŚCISZ Adam 54 Młoszowa 0 0
0.00
8 siwek robert kazimierzSIWEK Robert Kazimierz 49 Trzebinia 0 0
0.00
9 rejdych przemyslzaw gustawREJDYCH Przemysław Gustaw 51 Myślachowice 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 18 - KWW TRZEBINIA OD NOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kokoszka konrad krystianKOKOSZKA KONRAD KRYSTIAN 45 TRZEBINIA 3 0.01667
16.67
2 zwolinzski jacek wlzadyslzawZWOLIŃSKI JACEK WŁADYSŁAW 53 MYŚLACHOWICE 0 0
0.00
3 pachel beata teresaPACHEL BEATA TERESA 62 TRZEBINIA 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 218
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 222
3 Liczba kart niewykorzystanych 157
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 65
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 65
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 65
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 63
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawadzki grzegorz romanZAWADZKI Grzegorz Roman 42 Jawiszowice 1 0.00159
1.59
2 lachowicz olgaLACHOWICZ Olga 43 Kraków 2 0.00317
3.17
3 michta maria jadwigaMICHTA Maria Jadwiga 80 Kraków 0 0
0.00
4 baran piotr pawelzBARAN Piotr Paweł 38 Kraków 1 0.00159
1.59
5 mally grazzzynaMALLY Grażyna 72 Kraków 1 0.00159
1.59
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazsior boguslzaw mikolzajMĄSIOR Bogusław Mikołaj 70 Chrzanów 0 0
0.00
2 kalza jozzefKAŁA Józef 59 Polanka Wielka 0 0
0.00
3 szczepanik wojciech robertSZCZEPANIK Wojciech Robert 38 Kraków 0 0
0.00
4 jablzonzska-wypasek aneta irenaJABŁOŃSKA-WYPASEK Aneta Irena 32 Jangrot 2 0.00317
3.17
5 bolek magdalenaBOLEK Magdalena 26 Babice 0 0
0.00
6 matusiak malzgorzata mariaMATUSIAK Małgorzata Maria 30 Kęty 1 0.00159
1.59
7 papiurek marcinPAPIUREK Marcin 38 Grojec 1 0.00159
1.59
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 charchut ireneuszCHARCHUT Ireneusz 54 Grojec 0 0
0.00
2 michalzek grazzzyna malzgorzataMICHAŁEK Grażyna Małgorzata 45 Brzezinka 1 0.00159
1.59
3 szwiergulza miroslzaw krzysztofŚWIERGUŁA Mirosław Krzysztof 39 Oświęcim 0 0
0.00
4 gabrysz maria jozzefaGABRYŚ Maria Józefa 65 Łazy 0 0
0.00
5 bielat maciejBIELAT Maciej 31 Balin 0 0
0.00
6 szwiergulza sylwiaŚWIERGUŁA Sylwia 38 Oswięcim 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska kinga agnieszkaSKOWROŃSKA Kinga Agnieszka 47 Chełmek 12 0.01905
19.05
2 arkit tadeusz andrzejARKIT Tadeusz Andrzej 62 Libiąż 0 0
0.00
3 cockiewicz marcin michalzCOCKIEWICZ Marcin Michał 48 Bukowno 0 0
0.00
4 siemek krystyna barbaraSIEMEK Krystyna Barbara 64 Trzebinia 4 0.00635
6.35
5 bojarski andrzej janBOJARSKI Andrzej Jan 57 Oświęcim 0 0
0.00
6 rams malzgorzataRAMS Małgorzata 44 Lgota Wolbromska 0 0
0.00
7 kasperczyk bartlzomiej beniaminKASPERCZYK Bartłomiej Beniamin 38 Osiek 1 0.00159
1.59
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mentlewicz janusz mikolzajMENTLEWICZ Janusz Mikołaj 70 Olkusz 0 0
0.00
2 januszyk wlzadyslzawJANUSZYK Władysław 61 Oświęcim 0 0
0.00
3 wiszniewska-dorynek dorota stanislzawaWIŚNIEWSKA-DORYNEK Dorota Stanisława 40 Libiąż 0 0
0.00
4 bulinzski andrzej alfredBULIŃSKI Andrzej Alfred 56 Brzezinka 0 0
0.00
5 banysz zdzislzawBANYŚ Zdzisław 64 Olkusz 0 0
0.00
6 kajdas dorota ewaKAJDAS Dorota Ewa 50 Oświęcim 0 0
0.00
7 walotek alicja marzenaWALOTEK Alicja Marzena 39 Bolesław 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzska monika annaSZYMAŃSKA Monika Anna 53 Kraków 0 0
0.00
2 nowak samuel jonatanNOWAK Samuel Jonatan 34 Kraków 0 0
0.00
3 tomaszewski andrzej janTOMASZEWSKI Andrzej Jan 66 Bolęcin 1 0.00159
1.59
4 piasecka-gruszczynzska monika mariaPIASECKA-GRUSZCZYŃSKA Monika Maria 38 Kraków 0 0
0.00
5 pacia wojciechPACIA Wojciech 32 Kwaśniów Dolny 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feliksik andrzej ignacyFELIKSIK Andrzej Ignacy 59 Olkusz 1 0.00159
1.59
2 szcigaj agnieszka kazimieraŚCIGAJ Agnieszka Kazimiera 50 Zalesie Golczowskie 4 0.00635
6.35
3 smykla zbigniew andrzejSMYKLA Zbigniew Andrzej 55 Chrzanów 0 0
0.00
4 paw przemyslzaw wojciechPAW Przemysław Wojciech 45 Malec 1 0.00159
1.59
5 kubicz marta katarzynaKUBICZ Marta Katarzyna 45 Chrzanów 0 0
0.00
6 piszczek miron dominikPISZCZEK Miron Dominik 29 Kwaśniów Górny 1 0.00159
1.59
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowski norbert grzegorzDĄBROWSKI Norbert Grzegorz 28 Osiek 2 0.00317
3.17
2 kumanek grzegorz janKUMANEK Grzegorz Jan 24 Luszowice 0 0
0.00
3 babecki tomasz zdzislzawBABECKI Tomasz Zdzisław 46 Chrzanów 0 0
0.00
4 rozmus urszula gabrielaROZMUS Urszula Gabriela 28 Brzeszcze 2 0.00317
3.17
5 winkler paulinaWINKLER Paulina 27 Brzeszcze 1 0.00159
1.59
6 szczerkowska ilona jadwigaSZCZERKOWSKA Ilona Jadwiga 42 Radocza 0 0
0.00
7 czachur adam aleksanderCZACHUR Adam Aleksander 67 Libiąż 1 0.00159
1.59
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gibas iwona jozzefaGIBAS Iwona Józefa 53 Brzeszcze 7 0.01111
11.11
2 wozjcik andrzej januszWÓJCIK Andrzej Janusz 66 Olkusz 3 0.00476
4.76
3 kosowski rafalzKOSOWSKI Rafał 47 Żarki 0 0
0.00
4 budzynzska marta kingaBUDZYŃSKA Marta Kinga 33 Kęty 4 0.00635
6.35
5 szwajnoch ewa iwonaSZWAJNOCH Ewa Iwona 48 Chrzanów 1 0.00159
1.59
6 gezgotek zbigniewGĘGOTEK Zbigniew 46 Sieniczno 0 0
0.00
7 pieczka marta annaPIECZKA Marta Anna 59 Babice 2 0.00317
3.17
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zgrzywa krzysztof adamZGRZYWA Krzysztof Adam 58 Chrzanów 0 0
0.00
2 szatan jadwiga teresaSZATAN Jadwiga Teresa 57 Libiąż 0 0
0.00
3 szczygielz michalz wlzadyslzawSZCZYGIEŁ Michał Władysław 36 Psary 0 0
0.00
4 placek kinga sabinaPLACEK Kinga Sabina 43 Zator 0 0
0.00
5 suchan jerzySUCHAN Jerzy 79 Skawina 0 0
0.00
6 styrylska iwonaSTYRYLSKA Iwona 28 Skawina 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk tomasz robertBĄK Tomasz Robert 51 Malec 0 0
0.00
2 witek edyta wandaWITEK Edyta Wanda 43 Karniowice 3 0.00476
4.76
3 malicki krzysztofMALICKI Krzysztof 57 Brzezinka 1 0.00159
1.59
4 piela anastazja mariaPIELA Anastazja Maria 63 Zator 0 0
0.00
5 glanowski grzegorz michalzGLANOWSKI Grzegorz Michał 35 Zabagnie 0 0
0.00
6 wezdrzyk jan boguslzawWĘDRZYK Jan Bogusław 57 Oświęcim 0 0
0.00
7 szuta aleksandra mariaSZUTA Aleksandra Maria 25 Chrzanów 1 0.00159
1.59
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stonawski jakub mariaSTONAWSKI Jakub Maria 51 Bobrek 0 0
0.00
2 zzzelazna-weszka agnieszka joannaŻELAZNA-WESZKA Agnieszka Joanna 45 Borzęta 0 0
0.00
3 skrzyponz irena janinaSKRZYPOŃ Irena Janina 46 Cholerzyn 0 0
0.00
4 czerw beata magdalenaCZERW Beata Magdalena 38 Kraków 0 0
0.00
5 krzek grzegorzKRZEK Grzegorz 41 Chorążyce 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Trzebini) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 15
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 15
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 223
3 Liczba kart niewykorzystanych 214
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 9
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 9
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 9
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 9
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 8
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarczyk teresa barbaraJARCZYK Teresa Barbara 60 Trzebinia 1 0.0125
12.50
2 szybalski piotr andrzejSZYBALSKI Piotr Andrzej 41 Trzebinia 0 0
0.00
3 szmialzek januszŚMIAŁEK Janusz 69 Trzebinia 1 0.0125
12.50
4 starczynowska monika edytaSTARCZYNOWSKA Monika Edyta 25 Trzebinia 1 0.0125
12.50
5 woch-baranzska izabela mariaWOCH-BARAŃSKA Izabela Maria 39 Trzebinia 0 0
0.00
6 tekieli januszTEKIELI Janusz 35 Trzebinia 0 0
0.00
7 kaleta anna katarzynaKALETA Anna Katarzyna 50 Trzebinia 0 0
0.00
8 lzyczyszynzski andrzejŁYCZYSZYŃSKI Andrzej 59 Trzebinia 0 0
0.00
9 reszka dominik krystianRESZKA Dominik Krystian 22 Trzebinia 0 0
0.00
10 markiewicz kamilMARKIEWICZ Kamil 20 Trzebinia 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzuradzki grzegorzŻURADZKI Grzegorz 53 Trzebinia 0 0
0.00
2 hajduk wojciech andrzejHAJDUK Wojciech Andrzej 27 Trzebinia 1 0.0125
12.50
3 glzogowski jerzy aleksanderGŁOGOWSKI Jerzy Aleksander 69 Trzebinia 0 0
0.00
4 skowronek marta annaSKOWRONEK Marta Anna 49 Trzebinia 0 0
0.00
5 szwiaztek annaŚWIĄTEK Anna 40 Trzebinia 0 0
0.00
6 sazdecka teresaSĄDECKA Teresa 62 Trzebinia 0 0
0.00
7 baranzski jacek wojciechBARAŃSKI Jacek Wojciech 65 Trzebinia 0 0
0.00
8 kazieczko marianKAZIECZKO Marian 61 Dulowa 0 0
0.00
9 kaja jakub janKAJA Jakub Jan 36 Trzebinia 0 0
0.00
10 cieszynzska jolantaCIESZYŃSKA Jolanta 64 Piła Kościelecka 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 19 - KWW TRZEBINIA OD NOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 graczyk przemyslzaw mateuszGRACZYK Przemysław Mateusz 37 Trzebinia 0 0
0.00
2 sierka ewa elizaSIERKA Ewa Eliza 42 Trzebinia 0 0
0.00
3 szygulza tomasz jerzySZYGUŁA Tomasz Jerzy 50 Trzebinia 0 0
0.00
4 jedlinzska margareta katarzynaJEDLIŃSKA Margareta Katarzyna 45 Trzebinia 0 0
0.00
5 oleksiewicz karolinaOLEKSIEWICZ Karolina 25 Trzebinia 1 0.0125
12.50
6 lach filip wojciechLACH Filip Wojciech 29 Trzebinia 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 20 - KWW HUSARIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolzoch franciszek jozzefWOŁOCH Franciszek Józef 70 Trzebinia 1 0.0125
12.50
2 grzyb marcinGRZYB Marcin 43 Trzebinia 0 0
0.00
3 hnatyk olgaHNATYK Olga 46 Trzebinia 1 0.0125
12.50
4 gwiazdowski pawelzGWIAZDOWSKI Paweł 43 Trzebinia 0 0
0.00
5 grzyb katarzyna malzgorzataGRZYB Katarzyna Małgorzata 36 Trzebinia 0 0
0.00
6 gwiazdowska teresa mariaGWIAZDOWSKA Teresa Maria 34 Trzebinia 0 0
0.00
7 smalec grzegorz arkadiuszSMALEC Grzegorz Arkadiusz 36 Trzebinia 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 21 - KWW JAROSŁAWA OKOCZUKA „WYGRAJ TRZEBINIO”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hrabia grazzzyna annaHRABIA Grażyna Anna 64 Trzebinia 0 0
0.00
2 jasic pawelzJASIC Paweł 46 Trzebinia 0 0
0.00
3 majewska katarzyna agataMAJEWSKA Katarzyna Agata 47 Trzebinia 0 0
0.00
4 dudek aneta katarzynaDUDEK Aneta Katarzyna 45 Trzebinia 1 0.0125
12.50
5 brzozzka mariuszBRZÓZKA Mariusz 38 Trzebinia 0 0
0.00
6 szuster monika joannaSZUSTER Monika Joanna 39 Karniowice 0 0
0.00
7 kobierecki tomasz stanislzawKOBIERECKI Tomasz Stanisław 38 Trzebinia 0 0
0.00
8 kozub maciejKOZUB Maciej 47 Trzebinia 0 0
0.00
9 ludwikowski kazimierzLUDWIKOWSKI Kazimierz 75 Piła Kościelecka 0 0
0.00
10 adamczak tadeusz zdzislzawADAMCZAK Tadeusz Zdzisław 65 Trzebinia 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Trzebinia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 15
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 15
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 223
3 Liczba kart niewykorzystanych 214
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 9
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 9
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 9
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 9
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 9
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziadowiec waldemarDZIADOWIEC Waldemar 43 Średnie Bolęcin 2 0.02222
22.22
2 okoczuk jaroslzaw anatolOKOCZUK Jarosław Anatol 36 Wyższe Psary 6 0.06667
66.67
3 zzzuradzki grzegorzŻURADZKI Grzegorz 53 Wyższe Trzebinia 1 0.01111
11.11