Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1 Libiąż
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: 1 Maja, Jaworowa, Księdza Stanisława Pieli, Kwiatowa, Leśna, Myśliwska, Pilotów, Plac Jaworkowy, Podgórska, Rouvroy, Stefana Żeromskiego, Sucha, Szybowcowa, Wysoka.
Liczba mieszkańców 1446
Liczba wyborców 1156
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Libiążu 1
Rady Powiatu Chrzanowskiego 3
Sejmiku Województwa Małopolskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miejskiej w Libiążu) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Burmistrza Libiąża
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1156
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1162
3 Liczba kart niewykorzystanych 467
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 696
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 695
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 695
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 662
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gezbala bartlzomiej lzukaszGĘBALA Bartłomiej Łukasz 32 Libiąż 166 0.02508
25.08
2 rembiecha piotrREMBIECHA Piotr 59 Libiąż 56 0.00846
8.46
3 siuda mariaSIUDA Maria 67 Libiąż 58 0.00876
8.76
4 madej jan andrzejMADEJ Jan Andrzej 54 Żarki 7 0.00106
1.06
5 sroka katarzyna mariaSROKA Katarzyna Maria 48 Libiąż 18 0.00272
2.72
6 bochenek jadwiga agnieszkaBOCHENEK Jadwiga Agnieszka 44 Libiąż 32 0.00483
4.83
7 linczowski artur ryszardLINCZOWSKI Artur Ryszard 53 Libiąż 29 0.00438
4.38
Razem 366
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 366

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipowski miroslzaw kazimierzLIPOWSKI MIROSŁAW KAZIMIERZ 49 LIBIĄŻ 50 0.00755
7.55
2 olszowski andrzejOLSZOWSKI ANDRZEJ 57 LIBIĄŻ 62 0.00937
9.37
3 tyranzski piotr pawelzTYRAŃSKI PIOTR PAWEŁ 44 ŻARKI 15 0.00227
2.27
4 majewska boguslzawa annaMAJEWSKA BOGUSŁAWA ANNA 47 LIBIĄŻ 31 0.00468
4.68
5 ostrowska bozzzena mariaOSTROWSKA BOŻENA MARIA 50 GROMIEC 5 0.00076
0.76
6 norys magdalena katarzynaNORYS MAGDALENA KATARZYNA 26 ŻARKI 12 0.00181
1.81
7 benio stanislzawBENIO STANISŁAW 70 LIBIĄŻ 49 0.0074
7.40
Razem 224
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 224

Lista nr 15 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sroka zygmuntSROKA ZYGMUNT 52 LIBIĄŻ 46 0.00695
6.95
2 toporek czeslzawTOPOREK CZESŁAW 58 GROMIEC 8 0.00121
1.21
3 dudek wioletta agnieszkaDUDEK WIOLETTA AGNIESZKA 42 LIBIĄŻ 14 0.00211
2.11
4 misiorowski jan szczepanMISIOROWSKI JAN SZCZEPAN 62 LIBIĄŻ 1 0.00015
0.15
5 ziozlzkowska joanna agnieszkaZIÓŁKOWSKA JOANNA AGNIESZKA 43 LIBIĄŻ 1 0.00015
0.15
6 szpytek ewa dorotaSZPYTEK EWA DOROTA 48 LIBIĄŻ 0 0
0.00
7 nezdza lzukasz zdzislzawNĘDZA ŁUKASZ ZDZISŁAW 28 ŻARKI 2 0.0003
0.30
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Libiążu) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1156
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1156
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1162
3 Liczba kart niewykorzystanych 466
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 696
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 696
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 696
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 696
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 671
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derendarz dariusz piotrDERENDARZ Dariusz Piotr 55 Libiąż 21 0.00313
3.13
2 bialzozzzyt adam tadeuszBIAŁOŻYT Adam Tadeusz 49 Libiąż 38 0.00566
5.66
3 baran jakub piotrBARAN Jakub Piotr 31 Libiąż 1 0.00015
0.15
4 zatyka-szwistak izabelaZATYKA-ŚWISTAK Izabela 45 Libiąż 24 0.00358
3.58
5 rostecki kazimierzROSTECKI Kazimierz 62 Libiąż 9 0.00134
1.34
6 iwanek zofia marzenaIWANEK Zofia Marzena 45 Libiąż 6 0.00089
0.89
7 bezbenek izabelaBĘBENEK Izabela 50 Libiąż 77 0.01148
11.48
8 bogudzinzski lzukasz krzysztofBOGUDZIŃSKI Łukasz Krzysztof 31 Libiąż 9 0.00134
1.34
9 sieprawska jolantaSIEPRAWSKA Jolanta 64 Libiąż 4 0.0006
0.60
10 biros marcin dawidBIROS Marcin Dawid 33 Libiąż 4 0.0006
0.60
Razem 193
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 193

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzabezcki jaroslzaw piotrŁABĘCKI Jarosław Piotr 49 Libiąż 76 0.01133
11.33
2 radwanzska bozzzena mariaRADWAŃSKA Bożena Maria 54 Libiąż 1 0.00015
0.15
3 pietruszka jan antoniPIETRUSZKA Jan Antoni 66 Libiąż 17 0.00253
2.53
4 wronka tomasz piotrWRONKA Tomasz Piotr 42 Libiąż 3 0.00045
0.45
5 urbanzski wlzadyslzawURBAŃSKI Władysław 65 Libiąż 2 0.0003
0.30
6 krzemienz izabela katarzynaKRZEMIEŃ Izabela Katarzyna 35 Libiąż 0 0
0.00
7 kielzbik dawidKIEŁBIK Dawid 27 Libiąż 14 0.00209
2.09
8 cieciak agnieszka malzgorzataCIECIAK Agnieszka Małgorzata 34 Libiąż 1 0.00015
0.15
9 gut-dezbska magdalena jadwigaGUT-DĘBSKA Magdalena Jadwiga 48 Libiąż 1 0.00015
0.15
10 bujak daniel konradBUJAK Daniel Konrad 33 Libiąż 20 0.00298
2.98
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135

Lista nr 20 - KWW NGL 2000 PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szumniak hubert ottoSZUMNIAK Hubert Otto 47 Libiąż 131 0.01952
19.52
2 celarek julianCELAREK Julian 61 Libiąż 11 0.00164
1.64
3 drozdowicz waclzawDROZDOWICZ Wacław 56 Libiąż 133 0.01982
19.82
4 gucik stanislzawGUCIK Stanisław 69 Libiąż 2 0.0003
0.30
5 latko bogumilza lucynaLATKO Bogumiła Lucyna 58 Libiąż 37 0.00551
5.51
6 maciejowska angelika magdalenaMACIEJOWSKA Angelika Magdalena 34 Libiąż 4 0.0006
0.60
7 mackiewicz katarzyna irenaMACKIEWICZ Katarzyna Irena 34 Libiąż 1 0.00015
0.15
8 skrobek mariaSKROBEK Maria 62 Libiąż 2 0.0003
0.30
9 totonz edward jozzefTOTOŃ Edward Józef 61 Libiąż 18 0.00268
2.68
10 tyralik krzysztofTYRALIK Krzysztof 32 Libiąż 4 0.0006
0.60
Razem 343
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 343
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1156
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1159
3 Liczba kart niewykorzystanych 463
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 696
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 695
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 4
10 Liczba kart ważnych 691
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 32
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 651
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawadzki grzegorz romanZAWADZKI Grzegorz Roman 42 Jawiszowice 3 0.00046
0.46
2 lachowicz olgaLACHOWICZ Olga 43 Kraków 1 0.00015
0.15
3 michta maria jadwigaMICHTA Maria Jadwiga 80 Kraków 0 0
0.00
4 baran piotr pawelzBARAN Piotr Paweł 38 Kraków 7 0.00108
1.08
5 mally grazzzynaMALLY Grażyna 72 Kraków 2 0.00031
0.31
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazsior boguslzaw mikolzajMĄSIOR Bogusław Mikołaj 70 Chrzanów 26 0.00399
3.99
2 kalza jozzefKAŁA Józef 59 Polanka Wielka 3 0.00046
0.46
3 szczepanik wojciech robertSZCZEPANIK Wojciech Robert 38 Kraków 1 0.00015
0.15
4 jablzonzska-wypasek aneta irenaJABŁOŃSKA-WYPASEK Aneta Irena 32 Jangrot 0 0
0.00
5 bolek magdalenaBOLEK Magdalena 26 Babice 4 0.00061
0.61
6 matusiak malzgorzata mariaMATUSIAK Małgorzata Maria 30 Kęty 2 0.00031
0.31
7 papiurek marcinPAPIUREK Marcin 38 Grojec 0 0
0.00
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 charchut ireneuszCHARCHUT Ireneusz 54 Grojec 0 0
0.00
2 michalzek grazzzyna malzgorzataMICHAŁEK Grażyna Małgorzata 45 Brzezinka 1 0.00015
0.15
3 szwiergulza miroslzaw krzysztofŚWIERGUŁA Mirosław Krzysztof 39 Oświęcim 0 0
0.00
4 gabrysz maria jozzefaGABRYŚ Maria Józefa 65 Łazy 0 0
0.00
5 bielat maciejBIELAT Maciej 31 Balin 1 0.00015
0.15
6 szwiergulza sylwiaŚWIERGUŁA Sylwia 38 Oswięcim 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska kinga agnieszkaSKOWROŃSKA Kinga Agnieszka 47 Chełmek 24 0.00369
3.69
2 arkit tadeusz andrzejARKIT Tadeusz Andrzej 62 Libiąż 254 0.03902
39.02
3 cockiewicz marcin michalzCOCKIEWICZ Marcin Michał 48 Bukowno 3 0.00046
0.46
4 siemek krystyna barbaraSIEMEK Krystyna Barbara 64 Trzebinia 3 0.00046
0.46
5 bojarski andrzej janBOJARSKI Andrzej Jan 57 Oświęcim 2 0.00031
0.31
6 rams malzgorzataRAMS Małgorzata 44 Lgota Wolbromska 2 0.00031
0.31
7 kasperczyk bartlzomiej beniaminKASPERCZYK Bartłomiej Beniamin 38 Osiek 7 0.00108
1.08
Razem 295
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 295

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mentlewicz janusz mikolzajMENTLEWICZ Janusz Mikołaj 70 Olkusz 3 0.00046
0.46
2 januszyk wlzadyslzawJANUSZYK Władysław 61 Oświęcim 1 0.00015
0.15
3 wiszniewska-dorynek dorota stanislzawaWIŚNIEWSKA-DORYNEK Dorota Stanisława 40 Libiąż 3 0.00046
0.46
4 bulinzski andrzej alfredBULIŃSKI Andrzej Alfred 56 Brzezinka 0 0
0.00
5 banysz zdzislzawBANYŚ Zdzisław 64 Olkusz 0 0
0.00
6 kajdas dorota ewaKAJDAS Dorota Ewa 50 Oświęcim 4 0.00061
0.61
7 walotek alicja marzenaWALOTEK Alicja Marzena 39 Bolesław 2 0.00031
0.31
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzska monika annaSZYMAŃSKA Monika Anna 53 Kraków 5 0.00077
0.77
2 nowak samuel jonatanNOWAK Samuel Jonatan 34 Kraków 0 0
0.00
3 tomaszewski andrzej janTOMASZEWSKI Andrzej Jan 66 Bolęcin 0 0
0.00
4 piasecka-gruszczynzska monika mariaPIASECKA-GRUSZCZYŃSKA Monika Maria 38 Kraków 0 0
0.00
5 pacia wojciechPACIA Wojciech 32 Kwaśniów Dolny 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feliksik andrzej ignacyFELIKSIK Andrzej Ignacy 59 Olkusz 11 0.00169
1.69
2 szcigaj agnieszka kazimieraŚCIGAJ Agnieszka Kazimiera 50 Zalesie Golczowskie 2 0.00031
0.31
3 smykla zbigniew andrzejSMYKLA Zbigniew Andrzej 55 Chrzanów 1 0.00015
0.15
4 paw przemyslzaw wojciechPAW Przemysław Wojciech 45 Malec 2 0.00031
0.31
5 kubicz marta katarzynaKUBICZ Marta Katarzyna 45 Chrzanów 3 0.00046
0.46
6 piszczek miron dominikPISZCZEK Miron Dominik 29 Kwaśniów Górny 4 0.00061
0.61
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowski norbert grzegorzDĄBROWSKI Norbert Grzegorz 28 Osiek 5 0.00077
0.77
2 kumanek grzegorz janKUMANEK Grzegorz Jan 24 Luszowice 1 0.00015
0.15
3 babecki tomasz zdzislzawBABECKI Tomasz Zdzisław 46 Chrzanów 1 0.00015
0.15
4 rozmus urszula gabrielaROZMUS Urszula Gabriela 28 Brzeszcze 1 0.00015
0.15
5 winkler paulinaWINKLER Paulina 27 Brzeszcze 2 0.00031
0.31
6 szczerkowska ilona jadwigaSZCZERKOWSKA Ilona Jadwiga 42 Radocza 0 0
0.00
7 czachur adam aleksanderCZACHUR Adam Aleksander 67 Libiąż 11 0.00169
1.69
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gibas iwona jozzefaGIBAS Iwona Józefa 53 Brzeszcze 66 0.01014
10.14
2 wozjcik andrzej januszWÓJCIK Andrzej Janusz 66 Olkusz 12 0.00184
1.84
3 kosowski rafalzKOSOWSKI Rafał 47 Żarki 120 0.01843
18.43
4 budzynzska marta kingaBUDZYŃSKA Marta Kinga 33 Kęty 5 0.00077
0.77
5 szwajnoch ewa iwonaSZWAJNOCH Ewa Iwona 48 Chrzanów 2 0.00031
0.31
6 gezgotek zbigniewGĘGOTEK Zbigniew 46 Sieniczno 2 0.00031
0.31
7 pieczka marta annaPIECZKA Marta Anna 59 Babice 10 0.00154
1.54
Razem 217
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 217

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zgrzywa krzysztof adamZGRZYWA Krzysztof Adam 58 Chrzanów 1 0.00015
0.15
2 szatan jadwiga teresaSZATAN Jadwiga Teresa 57 Libiąż 12 0.00184
1.84
3 szczygielz michalz wlzadyslzawSZCZYGIEŁ Michał Władysław 36 Psary 0 0
0.00
4 placek kinga sabinaPLACEK Kinga Sabina 43 Zator 0 0
0.00
5 suchan jerzySUCHAN Jerzy 79 Skawina 0 0
0.00
6 styrylska iwonaSTYRYLSKA Iwona 28 Skawina 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk tomasz robertBĄK Tomasz Robert 51 Malec 1 0.00015
0.15
2 witek edyta wandaWITEK Edyta Wanda 43 Karniowice 2 0.00031
0.31
3 malicki krzysztofMALICKI Krzysztof 57 Brzezinka 0 0
0.00
4 piela anastazja mariaPIELA Anastazja Maria 63 Zator 1 0.00015
0.15
5 glanowski grzegorz michalzGLANOWSKI Grzegorz Michał 35 Zabagnie 0 0
0.00
6 wezdrzyk jan boguslzawWĘDRZYK Jan Bogusław 57 Oświęcim 2 0.00031
0.31
7 szuta aleksandra mariaSZUTA Aleksandra Maria 25 Chrzanów 1 0.00015
0.15
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stonawski jakub mariaSTONAWSKI Jakub Maria 51 Bobrek 3 0.00046
0.46
2 zzzelazna-weszka agnieszka joannaŻELAZNA-WESZKA Agnieszka Joanna 45 Borzęta 1 0.00015
0.15
3 skrzyponz irena janinaSKRZYPOŃ Irena Janina 46 Cholerzyn 0 0
0.00
4 czerw beata magdalenaCZERW Beata Magdalena 38 Kraków 1 0.00015
0.15
5 krzek grzegorzKRZEK Grzegorz 41 Chorążyce 1 0.00015
0.15
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Libiąża
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1156
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1156
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1162
3 Liczba kart niewykorzystanych 466
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 696
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 696
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 696
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 696
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 687
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozik krzysztof januszKOZIK Krzysztof Janusz 48 wyższe techniczne Libiąż 145 0.02111
21.11
2 latko jacek rafalzLATKO Jacek Rafał 52 wyższe Libiąż 389 0.05662
56.62
3 lzabezcki jaroslzaw piotrŁABĘCKI Jarosław Piotr 49 wyższe Libiąż 153 0.02227
22.27