Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 10

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Libiążu, ul. Szkolna 1 Libiąż
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Aleksandra Fredry, Borowa, Elizy Orzeszkowej, Juliana Tuwima, Klonowa, Kręta, Lipowa, Ludowa, Majowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Przy Torze, Sanitarna, Swojska, Śnieżna, Wróbla, Zgody, Żniwna.
Liczba mieszkańców 1392
Liczba wyborców 1100
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Libiążu 2
Rady Powiatu Chrzanowskiego 3
Sejmiku Województwa Małopolskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miejskiej w Libiążu) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Burmistrza Libiąża
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1100
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1104
3 Liczba kart niewykorzystanych 402
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 702
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 701
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 675
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gezbala bartlzomiej lzukaszGĘBALA Bartłomiej Łukasz 32 Libiąż 143 0.02119
21.19
2 rembiecha piotrREMBIECHA Piotr 59 Libiąż 37 0.00548
5.48
3 siuda mariaSIUDA Maria 67 Libiąż 38 0.00563
5.63
4 madej jan andrzejMADEJ Jan Andrzej 54 Żarki 5 0.00074
0.74
5 sroka katarzyna mariaSROKA Katarzyna Maria 48 Libiąż 5 0.00074
0.74
6 bochenek jadwiga agnieszkaBOCHENEK Jadwiga Agnieszka 44 Libiąż 62 0.00919
9.19
7 linczowski artur ryszardLINCZOWSKI Artur Ryszard 53 Libiąż 82 0.01215
12.15
Razem 372
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 372

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipowski miroslzaw kazimierzLIPOWSKI MIROSŁAW KAZIMIERZ 49 LIBIĄŻ 96 0.01422
14.22
2 olszowski andrzejOLSZOWSKI ANDRZEJ 57 LIBIĄŻ 50 0.00741
7.41
3 tyranzski piotr pawelzTYRAŃSKI PIOTR PAWEŁ 44 ŻARKI 11 0.00163
1.63
4 majewska boguslzawa annaMAJEWSKA BOGUSŁAWA ANNA 47 LIBIĄŻ 30 0.00444
4.44
5 ostrowska bozzzena mariaOSTROWSKA BOŻENA MARIA 50 GROMIEC 2 0.0003
0.30
6 norys magdalena katarzynaNORYS MAGDALENA KATARZYNA 26 ŻARKI 9 0.00133
1.33
7 benio stanislzawBENIO STANISŁAW 70 LIBIĄŻ 47 0.00696
6.96
Razem 245
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 245

Lista nr 15 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sroka zygmuntSROKA ZYGMUNT 52 LIBIĄŻ 27 0.004
4.00
2 toporek czeslzawTOPOREK CZESŁAW 58 GROMIEC 9 0.00133
1.33
3 dudek wioletta agnieszkaDUDEK WIOLETTA AGNIESZKA 42 LIBIĄŻ 5 0.00074
0.74
4 misiorowski jan szczepanMISIOROWSKI JAN SZCZEPAN 62 LIBIĄŻ 7 0.00104
1.04
5 ziozlzkowska joanna agnieszkaZIÓŁKOWSKA JOANNA AGNIESZKA 43 LIBIĄŻ 4 0.00059
0.59
6 szpytek ewa dorotaSZPYTEK EWA DOROTA 48 LIBIĄŻ 5 0.00074
0.74
7 nezdza lzukasz zdzislzawNĘDZA ŁUKASZ ZDZISŁAW 28 ŻARKI 1 0.00015
0.15
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Libiążu) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1100
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1100
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1104
3 Liczba kart niewykorzystanych 403
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 702
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 702
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 702
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 684
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozik krzysztof januszKOZIK Krzysztof Janusz 48 Libiąż 51 0.00746
7.46
2 holzownia klemensHOŁOWNIA Klemens 57 Libiąż 4 0.00058
0.58
3 buzzzyk dorota miroslzawaBUŻYK Dorota Mirosława 43 Libiąż 39 0.0057
5.70
4 klupa piotrKLUPA Piotr 38 Libiąż 18 0.00263
2.63
5 kwiatkowska-subel martaKWIATKOWSKA-SUBEL Marta 40 Libiąż 22 0.00322
3.22
6 klimas krzysztof stanislzawKLIMAS Krzysztof Stanisław 65 Libiąż 12 0.00175
1.75
7 kosowska-grynkiewicz joanna magdalenaKOSOWSKA-GRYNKIEWICZ Joanna Magdalena 39 Libiąż 2 0.00029
0.29
8 slzowik tycjan andrzejSŁOWIK Tycjan Andrzej 31 Libiąż 45 0.00658
6.58
9 pazzdziora marta annaPAŹDZIORA Marta Anna 46 Libiąż 9 0.00132
1.32
10 hadwiczak mariusz adamHADWICZAK Mariusz Adam 45 Libiąż 21 0.00307
3.07
Razem 223
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 223

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 siuda agnieszkaSIUDA Agnieszka 38 Libiąż 11 0.00161
1.61
2 niemczyk adam leszekNIEMCZYK Adam Leszek 42 Libiąż 17 0.00249
2.49
3 wojslzaw agnieszka aldonaWOJSŁAW Agnieszka Aldona 41 Libiąż 1 0.00015
0.15
4 baca jolanta agataBACA Jolanta Agata 52 Libiąż 6 0.00088
0.88
5 nepelski patryk piotrNEPELSKI Patryk Piotr 37 Libiąż 6 0.00088
0.88
6 siemek malzgorzata joannaSIEMEK Małgorzata Joanna 39 Libiąż 1 0.00015
0.15
7 hoffmann michalzHOFFMANN Michał 41 Libiąż 26 0.0038
3.80
8 krakowski stanislzaw franciszekKRAKOWSKI Stanisław Franciszek 65 Libiąż 3 0.00044
0.44
9 budniak pawelz piotrBUDNIAK Paweł Piotr 29 Libiąż 1 0.00015
0.15
10 gut grzegorz andrzejGUT Grzegorz Andrzej 42 Libiąż 7 0.00102
1.02
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 20 - KWW NGL 2000 PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 latko jacek rafalzLATKO Jacek Rafał 52 Libiąż 113 0.01652
16.52
2 arkit szymon tadeuszARKIT Szymon Tadeusz 31 Libiąż 24 0.00351
3.51
3 ciesielska aneta mariaCIESIELSKA Aneta Maria 42 Libiąż 34 0.00497
4.97
4 gut kazimierz stanislzawGUT Kazimierz Stanisław 57 Libiąż 32 0.00468
4.68
5 linczowski mariusz sebastianLINCZOWSKI Mariusz Sebastian 42 Libiąż 109 0.01594
15.94
6 plzatek lzukasz piotrPŁATEK Łukasz Piotr 38 Libiąż 33 0.00482
4.82
7 put katarzyna mariaPUT Katarzyna Maria 28 Libiąż 7 0.00102
1.02
8 sieczkowska ewa katarzynaSIECZKOWSKA Ewa Katarzyna 40 Libiąż 7 0.00102
1.02
9 spitzer wlzodzimierz szymonSPITZER Włodzimierz Szymon 68 Libiąż 9 0.00132
1.32
10 urbanzczyk ewaURBAŃCZYK Ewa 53 Libiąż 14 0.00205
2.05
Razem 382
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 382
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1100
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1105
3 Liczba kart niewykorzystanych 402
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 702
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 702
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 38
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 664
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawadzki grzegorz romanZAWADZKI Grzegorz Roman 42 Jawiszowice 5 0.00075
0.75
2 lachowicz olgaLACHOWICZ Olga 43 Kraków 7 0.00105
1.05
3 michta maria jadwigaMICHTA Maria Jadwiga 80 Kraków 1 0.00015
0.15
4 baran piotr pawelzBARAN Piotr Paweł 38 Kraków 6 0.0009
0.90
5 mally grazzzynaMALLY Grażyna 72 Kraków 1 0.00015
0.15
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazsior boguslzaw mikolzajMĄSIOR Bogusław Mikołaj 70 Chrzanów 30 0.00452
4.52
2 kalza jozzefKAŁA Józef 59 Polanka Wielka 5 0.00075
0.75
3 szczepanik wojciech robertSZCZEPANIK Wojciech Robert 38 Kraków 0 0
0.00
4 jablzonzska-wypasek aneta irenaJABŁOŃSKA-WYPASEK Aneta Irena 32 Jangrot 1 0.00015
0.15
5 bolek magdalenaBOLEK Magdalena 26 Babice 1 0.00015
0.15
6 matusiak malzgorzata mariaMATUSIAK Małgorzata Maria 30 Kęty 1 0.00015
0.15
7 papiurek marcinPAPIUREK Marcin 38 Grojec 2 0.0003
0.30
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 charchut ireneuszCHARCHUT Ireneusz 54 Grojec 1 0.00015
0.15
2 michalzek grazzzyna malzgorzataMICHAŁEK Grażyna Małgorzata 45 Brzezinka 1 0.00015
0.15
3 szwiergulza miroslzaw krzysztofŚWIERGUŁA Mirosław Krzysztof 39 Oświęcim 1 0.00015
0.15
4 gabrysz maria jozzefaGABRYŚ Maria Józefa 65 Łazy 3 0.00045
0.45
5 bielat maciejBIELAT Maciej 31 Balin 0 0
0.00
6 szwiergulza sylwiaŚWIERGUŁA Sylwia 38 Oswięcim 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska kinga agnieszkaSKOWROŃSKA Kinga Agnieszka 47 Chełmek 36 0.00542
5.42
2 arkit tadeusz andrzejARKIT Tadeusz Andrzej 62 Libiąż 241 0.0363
36.30
3 cockiewicz marcin michalzCOCKIEWICZ Marcin Michał 48 Bukowno 0 0
0.00
4 siemek krystyna barbaraSIEMEK Krystyna Barbara 64 Trzebinia 4 0.0006
0.60
5 bojarski andrzej janBOJARSKI Andrzej Jan 57 Oświęcim 0 0
0.00
6 rams malzgorzataRAMS Małgorzata 44 Lgota Wolbromska 2 0.0003
0.30
7 kasperczyk bartlzomiej beniaminKASPERCZYK Bartłomiej Beniamin 38 Osiek 9 0.00136
1.36
Razem 292
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 292

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mentlewicz janusz mikolzajMENTLEWICZ Janusz Mikołaj 70 Olkusz 5 0.00075
0.75
2 januszyk wlzadyslzawJANUSZYK Władysław 61 Oświęcim 0 0
0.00
3 wiszniewska-dorynek dorota stanislzawaWIŚNIEWSKA-DORYNEK Dorota Stanisława 40 Libiąż 2 0.0003
0.30
4 bulinzski andrzej alfredBULIŃSKI Andrzej Alfred 56 Brzezinka 2 0.0003
0.30
5 banysz zdzislzawBANYŚ Zdzisław 64 Olkusz 3 0.00045
0.45
6 kajdas dorota ewaKAJDAS Dorota Ewa 50 Oświęcim 4 0.0006
0.60
7 walotek alicja marzenaWALOTEK Alicja Marzena 39 Bolesław 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzska monika annaSZYMAŃSKA Monika Anna 53 Kraków 6 0.0009
0.90
2 nowak samuel jonatanNOWAK Samuel Jonatan 34 Kraków 0 0
0.00
3 tomaszewski andrzej janTOMASZEWSKI Andrzej Jan 66 Bolęcin 0 0
0.00
4 piasecka-gruszczynzska monika mariaPIASECKA-GRUSZCZYŃSKA Monika Maria 38 Kraków 0 0
0.00
5 pacia wojciechPACIA Wojciech 32 Kwaśniów Dolny 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feliksik andrzej ignacyFELIKSIK Andrzej Ignacy 59 Olkusz 5 0.00075
0.75
2 szcigaj agnieszka kazimieraŚCIGAJ Agnieszka Kazimiera 50 Zalesie Golczowskie 9 0.00136
1.36
3 smykla zbigniew andrzejSMYKLA Zbigniew Andrzej 55 Chrzanów 5 0.00075
0.75
4 paw przemyslzaw wojciechPAW Przemysław Wojciech 45 Malec 1 0.00015
0.15
5 kubicz marta katarzynaKUBICZ Marta Katarzyna 45 Chrzanów 1 0.00015
0.15
6 piszczek miron dominikPISZCZEK Miron Dominik 29 Kwaśniów Górny 2 0.0003
0.30
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowski norbert grzegorzDĄBROWSKI Norbert Grzegorz 28 Osiek 3 0.00045
0.45
2 kumanek grzegorz janKUMANEK Grzegorz Jan 24 Luszowice 3 0.00045
0.45
3 babecki tomasz zdzislzawBABECKI Tomasz Zdzisław 46 Chrzanów 2 0.0003
0.30
4 rozmus urszula gabrielaROZMUS Urszula Gabriela 28 Brzeszcze 2 0.0003
0.30
5 winkler paulinaWINKLER Paulina 27 Brzeszcze 0 0
0.00
6 szczerkowska ilona jadwigaSZCZERKOWSKA Ilona Jadwiga 42 Radocza 0 0
0.00
7 czachur adam aleksanderCZACHUR Adam Aleksander 67 Libiąż 11 0.00166
1.66
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gibas iwona jozzefaGIBAS Iwona Józefa 53 Brzeszcze 90 0.01355
13.55
2 wozjcik andrzej januszWÓJCIK Andrzej Janusz 66 Olkusz 9 0.00136
1.36
3 kosowski rafalzKOSOWSKI Rafał 47 Żarki 98 0.01476
14.76
4 budzynzska marta kingaBUDZYŃSKA Marta Kinga 33 Kęty 6 0.0009
0.90
5 szwajnoch ewa iwonaSZWAJNOCH Ewa Iwona 48 Chrzanów 10 0.00151
1.51
6 gezgotek zbigniewGĘGOTEK Zbigniew 46 Sieniczno 0 0
0.00
7 pieczka marta annaPIECZKA Marta Anna 59 Babice 16 0.00241
2.41
Razem 229
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 229

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zgrzywa krzysztof adamZGRZYWA Krzysztof Adam 58 Chrzanów 0 0
0.00
2 szatan jadwiga teresaSZATAN Jadwiga Teresa 57 Libiąż 3 0.00045
0.45
3 szczygielz michalz wlzadyslzawSZCZYGIEŁ Michał Władysław 36 Psary 0 0
0.00
4 placek kinga sabinaPLACEK Kinga Sabina 43 Zator 0 0
0.00
5 suchan jerzySUCHAN Jerzy 79 Skawina 0 0
0.00
6 styrylska iwonaSTYRYLSKA Iwona 28 Skawina 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk tomasz robertBĄK Tomasz Robert 51 Malec 1 0.00015
0.15
2 witek edyta wandaWITEK Edyta Wanda 43 Karniowice 0 0
0.00
3 malicki krzysztofMALICKI Krzysztof 57 Brzezinka 2 0.0003
0.30
4 piela anastazja mariaPIELA Anastazja Maria 63 Zator 1 0.00015
0.15
5 glanowski grzegorz michalzGLANOWSKI Grzegorz Michał 35 Zabagnie 1 0.00015
0.15
6 wezdrzyk jan boguslzawWĘDRZYK Jan Bogusław 57 Oświęcim 1 0.00015
0.15
7 szuta aleksandra mariaSZUTA Aleksandra Maria 25 Chrzanów 2 0.0003
0.30
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stonawski jakub mariaSTONAWSKI Jakub Maria 51 Bobrek 0 0
0.00
2 zzzelazna-weszka agnieszka joannaŻELAZNA-WESZKA Agnieszka Joanna 45 Borzęta 0 0
0.00
3 skrzyponz irena janinaSKRZYPOŃ Irena Janina 46 Cholerzyn 0 0
0.00
4 czerw beata magdalenaCZERW Beata Magdalena 38 Kraków 0 0
0.00
5 krzek grzegorzKRZEK Grzegorz 41 Chorążyce 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Libiąża
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1100
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1100
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1104
3 Liczba kart niewykorzystanych 402
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 702
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 702
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 702
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 693
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozik krzysztof januszKOZIK Krzysztof Janusz 48 wyższe techniczne Libiąż 102 0.01472
14.72
2 latko jacek rafalzLATKO Jacek Rafał 52 wyższe Libiąż 519 0.07489
74.89
3 lzabezcki jaroslzaw piotrŁABĘCKI Jarosław Piotr 49 wyższe Libiąż 72 0.01039
10.39