Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Libiążu, Plac Zwycięstwa 2 Libiąż
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: Beskidzka, Biała, Błękitna, Jarosława Dąbrowskiego, Karpiowa, Kolorowa, Krakowska (od 53 do końca), Ludwika Waryńskiego, Mikołaja Reja, Sosnowa, Stawowa, Stolarska, Świerkowa, Wędkarska.
Liczba mieszkańców 841
Liczba wyborców 690
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Libiążu 1
Rady Powiatu Chrzanowskiego 3
Sejmiku Województwa Małopolskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miejskiej w Libiążu) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Burmistrza Libiąża
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 690
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 691
3 Liczba kart niewykorzystanych 281
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 410
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 410
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 410
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 390
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gezbala bartlzomiej lzukaszGĘBALA Bartłomiej Łukasz 32 Libiąż 55 0.0141
14.10
2 rembiecha piotrREMBIECHA Piotr 59 Libiąż 18 0.00462
4.62
3 siuda mariaSIUDA Maria 67 Libiąż 25 0.00641
6.41
4 madej jan andrzejMADEJ Jan Andrzej 54 Żarki 4 0.00103
1.03
5 sroka katarzyna mariaSROKA Katarzyna Maria 48 Libiąż 1 0.00026
0.26
6 bochenek jadwiga agnieszkaBOCHENEK Jadwiga Agnieszka 44 Libiąż 21 0.00538
5.38
7 linczowski artur ryszardLINCZOWSKI Artur Ryszard 53 Libiąż 12 0.00308
3.08
Razem 136
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 136

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipowski miroslzaw kazimierzLIPOWSKI MIROSŁAW KAZIMIERZ 49 LIBIĄŻ 33 0.00846
8.46
2 olszowski andrzejOLSZOWSKI ANDRZEJ 57 LIBIĄŻ 149 0.03821
38.21
3 tyranzski piotr pawelzTYRAŃSKI PIOTR PAWEŁ 44 ŻARKI 2 0.00051
0.51
4 majewska boguslzawa annaMAJEWSKA BOGUSŁAWA ANNA 47 LIBIĄŻ 3 0.00077
0.77
5 ostrowska bozzzena mariaOSTROWSKA BOŻENA MARIA 50 GROMIEC 3 0.00077
0.77
6 norys magdalena katarzynaNORYS MAGDALENA KATARZYNA 26 ŻARKI 0 0
0.00
7 benio stanislzawBENIO STANISŁAW 70 LIBIĄŻ 6 0.00154
1.54
Razem 196
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 196

Lista nr 15 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sroka zygmuntSROKA ZYGMUNT 52 LIBIĄŻ 12 0.00308
3.08
2 toporek czeslzawTOPOREK CZESŁAW 58 GROMIEC 3 0.00077
0.77
3 dudek wioletta agnieszkaDUDEK WIOLETTA AGNIESZKA 42 LIBIĄŻ 9 0.00231
2.31
4 misiorowski jan szczepanMISIOROWSKI JAN SZCZEPAN 62 LIBIĄŻ 10 0.00256
2.56
5 ziozlzkowska joanna agnieszkaZIÓŁKOWSKA JOANNA AGNIESZKA 43 LIBIĄŻ 5 0.00128
1.28
6 szpytek ewa dorotaSZPYTEK EWA DOROTA 48 LIBIĄŻ 15 0.00385
3.85
7 nezdza lzukasz zdzislzawNĘDZA ŁUKASZ ZDZISŁAW 28 ŻARKI 4 0.00103
1.03
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Libiążu) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 690
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 690
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 691
3 Liczba kart niewykorzystanych 281
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 410
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 410
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 410
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 410
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 387
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derendarz dariusz piotrDERENDARZ Dariusz Piotr 55 Libiąż 9 0.00233
2.33
2 bialzozzzyt adam tadeuszBIAŁOŻYT Adam Tadeusz 49 Libiąż 3 0.00078
0.78
3 baran jakub piotrBARAN Jakub Piotr 31 Libiąż 1 0.00026
0.26
4 zatyka-szwistak izabelaZATYKA-ŚWISTAK Izabela 45 Libiąż 3 0.00078
0.78
5 rostecki kazimierzROSTECKI Kazimierz 62 Libiąż 4 0.00103
1.03
6 iwanek zofia marzenaIWANEK Zofia Marzena 45 Libiąż 3 0.00078
0.78
7 bezbenek izabelaBĘBENEK Izabela 50 Libiąż 9 0.00233
2.33
8 bogudzinzski lzukasz krzysztofBOGUDZIŃSKI Łukasz Krzysztof 31 Libiąż 17 0.00439
4.39
9 sieprawska jolantaSIEPRAWSKA Jolanta 64 Libiąż 0 0
0.00
10 biros marcin dawidBIROS Marcin Dawid 33 Libiąż 65 0.0168
16.80
Razem 114
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 114

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzabezcki jaroslzaw piotrŁABĘCKI Jarosław Piotr 49 Libiąż 28 0.00724
7.24
2 radwanzska bozzzena mariaRADWAŃSKA Bożena Maria 54 Libiąż 0 0
0.00
3 pietruszka jan antoniPIETRUSZKA Jan Antoni 66 Libiąż 1 0.00026
0.26
4 wronka tomasz piotrWRONKA Tomasz Piotr 42 Libiąż 32 0.00827
8.27
5 urbanzski wlzadyslzawURBAŃSKI Władysław 65 Libiąż 1 0.00026
0.26
6 krzemienz izabela katarzynaKRZEMIEŃ Izabela Katarzyna 35 Libiąż 0 0
0.00
7 kielzbik dawidKIEŁBIK Dawid 27 Libiąż 18 0.00465
4.65
8 cieciak agnieszka malzgorzataCIECIAK Agnieszka Małgorzata 34 Libiąż 1 0.00026
0.26
9 gut-dezbska magdalena jadwigaGUT-DĘBSKA Magdalena Jadwiga 48 Libiąż 1 0.00026
0.26
10 bujak daniel konradBUJAK Daniel Konrad 33 Libiąż 5 0.00129
1.29
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 20 - KWW NGL 2000 PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szumniak hubert ottoSZUMNIAK Hubert Otto 47 Libiąż 17 0.00439
4.39
2 celarek julianCELAREK Julian 61 Libiąż 1 0.00026
0.26
3 drozdowicz waclzawDROZDOWICZ Wacław 56 Libiąż 0 0
0.00
4 gucik stanislzawGUCIK Stanisław 69 Libiąż 0 0
0.00
5 latko bogumilza lucynaLATKO Bogumiła Lucyna 58 Libiąż 162 0.04186
41.86
6 maciejowska angelika magdalenaMACIEJOWSKA Angelika Magdalena 34 Libiąż 4 0.00103
1.03
7 mackiewicz katarzyna irenaMACKIEWICZ Katarzyna Irena 34 Libiąż 0 0
0.00
8 skrobek mariaSKROBEK Maria 62 Libiąż 1 0.00026
0.26
9 totonz edward jozzefTOTOŃ Edward Józef 61 Libiąż 1 0.00026
0.26
10 tyralik krzysztofTYRALIK Krzysztof 32 Libiąż 0 0
0.00
Razem 186
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 186
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 690
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 691
3 Liczba kart niewykorzystanych 281
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 410
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 410
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 410
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 49
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 41
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 361
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawadzki grzegorz romanZAWADZKI Grzegorz Roman 42 Jawiszowice 7 0.00194
1.94
2 lachowicz olgaLACHOWICZ Olga 43 Kraków 2 0.00055
0.55
3 michta maria jadwigaMICHTA Maria Jadwiga 80 Kraków 2 0.00055
0.55
4 baran piotr pawelzBARAN Piotr Paweł 38 Kraków 5 0.00139
1.39
5 mally grazzzynaMALLY Grażyna 72 Kraków 1 0.00028
0.28
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazsior boguslzaw mikolzajMĄSIOR Bogusław Mikołaj 70 Chrzanów 17 0.00471
4.71
2 kalza jozzefKAŁA Józef 59 Polanka Wielka 4 0.00111
1.11
3 szczepanik wojciech robertSZCZEPANIK Wojciech Robert 38 Kraków 0 0
0.00
4 jablzonzska-wypasek aneta irenaJABŁOŃSKA-WYPASEK Aneta Irena 32 Jangrot 1 0.00028
0.28
5 bolek magdalenaBOLEK Magdalena 26 Babice 7 0.00194
1.94
6 matusiak malzgorzata mariaMATUSIAK Małgorzata Maria 30 Kęty 3 0.00083
0.83
7 papiurek marcinPAPIUREK Marcin 38 Grojec 1 0.00028
0.28
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 charchut ireneuszCHARCHUT Ireneusz 54 Grojec 1 0.00028
0.28
2 michalzek grazzzyna malzgorzataMICHAŁEK Grażyna Małgorzata 45 Brzezinka 1 0.00028
0.28
3 szwiergulza miroslzaw krzysztofŚWIERGUŁA Mirosław Krzysztof 39 Oświęcim 1 0.00028
0.28
4 gabrysz maria jozzefaGABRYŚ Maria Józefa 65 Łazy 4 0.00111
1.11
5 bielat maciejBIELAT Maciej 31 Balin 0 0
0.00
6 szwiergulza sylwiaŚWIERGUŁA Sylwia 38 Oswięcim 1 0.00028
0.28
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska kinga agnieszkaSKOWROŃSKA Kinga Agnieszka 47 Chełmek 9 0.00249
2.49
2 arkit tadeusz andrzejARKIT Tadeusz Andrzej 62 Libiąż 90 0.02493
24.93
3 cockiewicz marcin michalzCOCKIEWICZ Marcin Michał 48 Bukowno 0 0
0.00
4 siemek krystyna barbaraSIEMEK Krystyna Barbara 64 Trzebinia 6 0.00166
1.66
5 bojarski andrzej janBOJARSKI Andrzej Jan 57 Oświęcim 0 0
0.00
6 rams malzgorzataRAMS Małgorzata 44 Lgota Wolbromska 0 0
0.00
7 kasperczyk bartlzomiej beniaminKASPERCZYK Bartłomiej Beniamin 38 Osiek 2 0.00055
0.55
Razem 107
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 107

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mentlewicz janusz mikolzajMENTLEWICZ Janusz Mikołaj 70 Olkusz 4 0.00111
1.11
2 januszyk wlzadyslzawJANUSZYK Władysław 61 Oświęcim 0 0
0.00
3 wiszniewska-dorynek dorota stanislzawaWIŚNIEWSKA-DORYNEK Dorota Stanisława 40 Libiąż 1 0.00028
0.28
4 bulinzski andrzej alfredBULIŃSKI Andrzej Alfred 56 Brzezinka 2 0.00055
0.55
5 banysz zdzislzawBANYŚ Zdzisław 64 Olkusz 1 0.00028
0.28
6 kajdas dorota ewaKAJDAS Dorota Ewa 50 Oświęcim 0 0
0.00
7 walotek alicja marzenaWALOTEK Alicja Marzena 39 Bolesław 5 0.00139
1.39
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzska monika annaSZYMAŃSKA Monika Anna 53 Kraków 1 0.00028
0.28
2 nowak samuel jonatanNOWAK Samuel Jonatan 34 Kraków 0 0
0.00
3 tomaszewski andrzej janTOMASZEWSKI Andrzej Jan 66 Bolęcin 2 0.00055
0.55
4 piasecka-gruszczynzska monika mariaPIASECKA-GRUSZCZYŃSKA Monika Maria 38 Kraków 0 0
0.00
5 pacia wojciechPACIA Wojciech 32 Kwaśniów Dolny 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feliksik andrzej ignacyFELIKSIK Andrzej Ignacy 59 Olkusz 14 0.00388
3.88
2 szcigaj agnieszka kazimieraŚCIGAJ Agnieszka Kazimiera 50 Zalesie Golczowskie 2 0.00055
0.55
3 smykla zbigniew andrzejSMYKLA Zbigniew Andrzej 55 Chrzanów 2 0.00055
0.55
4 paw przemyslzaw wojciechPAW Przemysław Wojciech 45 Malec 1 0.00028
0.28
5 kubicz marta katarzynaKUBICZ Marta Katarzyna 45 Chrzanów 1 0.00028
0.28
6 piszczek miron dominikPISZCZEK Miron Dominik 29 Kwaśniów Górny 1 0.00028
0.28
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowski norbert grzegorzDĄBROWSKI Norbert Grzegorz 28 Osiek 0 0
0.00
2 kumanek grzegorz janKUMANEK Grzegorz Jan 24 Luszowice 1 0.00028
0.28
3 babecki tomasz zdzislzawBABECKI Tomasz Zdzisław 46 Chrzanów 3 0.00083
0.83
4 rozmus urszula gabrielaROZMUS Urszula Gabriela 28 Brzeszcze 2 0.00055
0.55
5 winkler paulinaWINKLER Paulina 27 Brzeszcze 0 0
0.00
6 szczerkowska ilona jadwigaSZCZERKOWSKA Ilona Jadwiga 42 Radocza 0 0
0.00
7 czachur adam aleksanderCZACHUR Adam Aleksander 67 Libiąż 6 0.00166
1.66
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gibas iwona jozzefaGIBAS Iwona Józefa 53 Brzeszcze 48 0.0133
13.30
2 wozjcik andrzej januszWÓJCIK Andrzej Janusz 66 Olkusz 3 0.00083
0.83
3 kosowski rafalzKOSOWSKI Rafał 47 Żarki 77 0.02133
21.33
4 budzynzska marta kingaBUDZYŃSKA Marta Kinga 33 Kęty 8 0.00222
2.22
5 szwajnoch ewa iwonaSZWAJNOCH Ewa Iwona 48 Chrzanów 1 0.00028
0.28
6 gezgotek zbigniewGĘGOTEK Zbigniew 46 Sieniczno 1 0.00028
0.28
7 pieczka marta annaPIECZKA Marta Anna 59 Babice 2 0.00055
0.55
Razem 140
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 140

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zgrzywa krzysztof adamZGRZYWA Krzysztof Adam 58 Chrzanów 0 0
0.00
2 szatan jadwiga teresaSZATAN Jadwiga Teresa 57 Libiąż 1 0.00028
0.28
3 szczygielz michalz wlzadyslzawSZCZYGIEŁ Michał Władysław 36 Psary 0 0
0.00
4 placek kinga sabinaPLACEK Kinga Sabina 43 Zator 2 0.00055
0.55
5 suchan jerzySUCHAN Jerzy 79 Skawina 0 0
0.00
6 styrylska iwonaSTYRYLSKA Iwona 28 Skawina 1 0.00028
0.28
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk tomasz robertBĄK Tomasz Robert 51 Malec 0 0
0.00
2 witek edyta wandaWITEK Edyta Wanda 43 Karniowice 0 0
0.00
3 malicki krzysztofMALICKI Krzysztof 57 Brzezinka 2 0.00055
0.55
4 piela anastazja mariaPIELA Anastazja Maria 63 Zator 0 0
0.00
5 glanowski grzegorz michalzGLANOWSKI Grzegorz Michał 35 Zabagnie 0 0
0.00
6 wezdrzyk jan boguslzawWĘDRZYK Jan Bogusław 57 Oświęcim 0 0
0.00
7 szuta aleksandra mariaSZUTA Aleksandra Maria 25 Chrzanów 1 0.00028
0.28
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stonawski jakub mariaSTONAWSKI Jakub Maria 51 Bobrek 0 0
0.00
2 zzzelazna-weszka agnieszka joannaŻELAZNA-WESZKA Agnieszka Joanna 45 Borzęta 0 0
0.00
3 skrzyponz irena janinaSKRZYPOŃ Irena Janina 46 Cholerzyn 0 0
0.00
4 czerw beata magdalenaCZERW Beata Magdalena 38 Kraków 0 0
0.00
5 krzek grzegorzKRZEK Grzegorz 41 Chorążyce 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Libiąża
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 690
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 690
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 691
3 Liczba kart niewykorzystanych 281
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 410
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 410
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 410
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 410
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 400
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozik krzysztof januszKOZIK Krzysztof Janusz 48 wyższe techniczne Libiąż 85 0.02125
21.25
2 latko jacek rafalzLATKO Jacek Rafał 52 wyższe Libiąż 223 0.05575
55.75
3 lzabezcki jaroslzaw piotrŁABĘCKI Jarosław Piotr 49 wyższe Libiąż 92 0.023
23.00