Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 29

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16 Chrzanów
Typ obwodu szpital
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Liczba mieszkańców 508
Liczba wyborców 142
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Chrzanowie 3
Rady Powiatu Chrzanowskiego 2
Sejmiku Województwa Małopolskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Chrzanowie) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Burmistrza Miasta Chrzanowa
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Chrzanowie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 68
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 68
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 508
3 Liczba kart niewykorzystanych 478
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 30
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 30
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 30
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 30
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 26
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glzazbalza elzzzbieta stanislzawaGŁĄBAŁA Elżbieta Stanisława 61 Chrzanów 3 0.01154
11.54
2 pawlik malzgorzataPAWLIK Małgorzata 56 Chrzanów 2 0.00769
7.69
3 madeja konradMADEJA Konrad 49 Chrzanów 0 0
0.00
4 brozzzek tomasz andrzejBROŻEK Tomasz Andrzej 40 Chrzanów 0 0
0.00
5 filipski artur pawelzFILIPSKI Artur Paweł 45 Chrzanów 2 0.00769
7.69
6 kocot milzosz jakubKOCOT Miłosz Jakub 29 Chrzanów 0 0
0.00
7 sobczak jolantaSOBCZAK Jolanta 54 Płaza 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 frankfurter edward jozzefFRANKFURTER Edward Józef 61 Chrzanów 0 0
0.00
2 solowski marianSOLOWSKI Marian 59 Chrzanów 0 0
0.00
3 piosna martaPIOSNA Marta 65 Chrzanów 0 0
0.00
4 gozral krystyna helenaGÓRAL Krystyna Helena 55 Pogorzyce 0 0
0.00
5 mosiezzzzny barbara helenaMOSIĘŻNY Barbara Helena 23 Chrzanów 1 0.00385
3.85
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasperek krzysztofKASPEREK Krzysztof 47 Chrzanów 5 0.01923
19.23
2 kowalczyk mieczyslzawKOWALCZYK Mieczysław 58 Chrzanów 0 0
0.00
3 chodacka halina dorotaCHODACKA Halina Dorota 57 Chrzanów 1 0.00385
3.85
4 leszniak ryszard michalzLEŚNIAK Ryszard Michał 54 Chrzanów 1 0.00385
3.85
5 kowalska iwona annaKOWALSKA Iwona Anna 43 Chrzanów 0 0
0.00
6 kurek wojciech romanKUREK Wojciech Roman 51 Chrzanów 0 0
0.00
7 palzka halina alfredaPAŁKA Halina Alfreda 64 Chrzanów 1 0.00385
3.85
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNY CHRZANÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosowski ryszardKOSOWSKI Ryszard 65 Chrzanów 5 0.01923
19.23
2 zygadlzo stanislzawZYGADŁO Stanisław 78 Chrzanów 0 0
0.00
3 marcinowska martaMARCINOWSKA Marta 34 Chrzanów 2 0.00769
7.69
4 bilska mariaBILSKA Maria 62 Chrzanów 0 0
0.00
5 data tadeusz gustawDATA Tadeusz Gustaw 60 Chrzanów 0 0
0.00
6 madej ryszard tadeuszMADEJ Ryszard Tadeusz 59 Chrzanów 0 0
0.00
7 pieszczek natalia olgaPIESZCZEK Natalia Olga 31 Chrzanów 1 0.00385
3.85
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 21 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zalarski rafalz tadeuszZALARSKI Rafał Tadeusz 48 Chrzanów 0 0
0.00
2 augustynek ryszarda stefaniaAUGUSTYNEK Ryszarda Stefania 63 Chrzanów 0 0
0.00
3 pietrzyk irena zofiaPIETRZYK Irena Zofia 53 Chrzanów 0 0
0.00
4 hacusz janina zofiaHACUŚ Janina Zofia 69 Chrzanów 1 0.00385
3.85
5 sadzikowski marian zdzislzawSADZIKOWSKI Marian Zdzisław 54 Chrzanów 1 0.00385
3.85
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 148
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 508
3 Liczba kart niewykorzystanych 453
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 55
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 55
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 55
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 50
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 potocki adam kajetanPOTOCKI ADAM KAJETAN 42 CHRZANÓW 7 0.014
14.00
2 sawka henryk jozzefSAWKA HENRYK JÓZEF 71 CHRZANÓW 1 0.002
2.00
3 zubik jolanta ewaZUBIK JOLANTA EWA 55 CHRZANÓW 2 0.004
4.00
4 zielinzski andrzej kazimierzZIELIŃSKI ANDRZEJ KAZIMIERZ 64 CHRZANÓW 4 0.008
8.00
5 komorowska aldona annaKOMOROWSKA ALDONA ANNA 52 CHRZANÓW 3 0.006
6.00
6 mankiewicz piotr adamMANKIEWICZ PIOTR ADAM 58 CHRZANÓW 0 0
0.00
7 brozzzek dominika mariaBROŻEK DOMINIKA MARIA 36 CHRZANÓW 0 0
0.00
8 zielinzska anna mariaZIELIŃSKA ANNA MARIA 63 CHRZANÓW 0 0
0.00
9 dezsolz marcin andrzejDĘSOŁ MARCIN ANDRZEJ 47 CHRZANÓW 2 0.004
4.00
10 krakowiak-lorek agnieszka mariaKRAKOWIAK-LOREK AGNIESZKA MARIA 29 CHRZANÓW 0 0
0.00
11 kucharska kinga izabelaKUCHARSKA KINGA IZABELA 43 CHRZANÓW 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawronzski michalz jerzyGAWROŃSKI MICHAŁ JERZY 31 CHRZANÓW 7 0.014
14.00
2 trojanowska grazzzynaTROJANOWSKA GRAŻYNA 54 CHRZANÓW 5 0.01
10.00
3 piecuch jolanta jozzefaPIECUCH JOLANTA JÓZEFA 55 CHRZANÓW 2 0.004
4.00
4 trzaska janinaTRZASKA JANINA 68 CHRZANÓW 0 0
0.00
5 starzzzyk jan stanislzawSTARŻYK JAN STANISŁAW 62 CHRZANÓW 0 0
0.00
6 miklzas tadeusz ludwikMIKŁAS TADEUSZ LUDWIK 68 BALIN 0 0
0.00
7 gugulza zbigniewGUGUŁA ZBIGNIEW 63 POGORZYCE 0 0
0.00
8 szliwa marek cezaryŚLIWA MAREK CEZARY 51 CHRZANÓW 0 0
0.00
9 lzatka pawelz piotrŁATKA PAWEŁ PIOTR 45 CHRZANÓW 1 0.002
2.00
10 nowak dominikaNOWAK DOMINIKA 40 CHRZANÓW 0 0
0.00
11 salzuga andrzejSAŁUGA ANDRZEJ 58 CHRZANÓW 1 0.002
2.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 15 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dusza stanislzawDUSZA Stanisław 62 Balin 2 0.004
4.00
2 kowalski leszek andrzejKOWALSKI Leszek Andrzej 49 Płaza 2 0.004
4.00
3 kuciel karolina malzgorzataKUCIEL Karolina Małgorzata 41 Chrzanów 2 0.004
4.00
4 kaim alicjaKAIM Alicja 65 Chrzanów 0 0
0.00
5 miklzas elzzzbietaMIKŁAS Elżbieta 63 Luszowice 0 0
0.00
6 ziniewicz izabelaZINIEWICZ Izabela 29 Chrzanów 0 0
0.00
7 zielinzska jozzefa mariaZIELIŃSKA Józefa Maria 66 Chrzanów 0 0
0.00
8 grzesiak bartosz marekGRZESIAK Bartosz Marek 36 Chrzanów 0 0
0.00
9 smolik eugeniusz wlzodzimierzSMOLIK Eugeniusz Włodzimierz 54 Chrzanów 0 0
0.00
10 sadzikowski daniel marianSADZIKOWSKI Daniel Marian 24 Chrzanów 0 0
0.00
11 franczyk krystyna annaFRANCZYK Krystyna Anna 63 Chrzanów 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 16 - KWW WSPÓLNY POWIAT CHRZANOWSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 uryga andrzej krzysztofURYGA Andrzej Krzysztof 52 Chrzanów 1 0.002
2.00
2 kolzacz tadeusz franciszekKOŁACZ Tadeusz Franciszek 59 Chrzanów 0 0
0.00
3 gawronzski jakub eugeniuszGAWROŃSKI Jakub Eugeniusz 33 Chrzanów 0 0
0.00
4 jarczyk malzgorzata mariaJARCZYK Małgorzata Maria 50 Chrzanów 0 0
0.00
5 mazur zbigniewMAZUR Zbigniew 54 Chrzanów 1 0.002
2.00
6 smolik dorotaSMOLIK Dorota 54 Wygiełzów 1 0.002
2.00
7 godynz dominik maciejGODYŃ Dominik Maciej 40 Chrzanów 0 0
0.00
8 sulzek alina katarzynaSUŁEK Alina Katarzyna 53 Luszowice 0 0
0.00
9 skarzzzycki jaroslzaw krzysztofSKARŻYCKI Jarosław Krzysztof 50 Chrzanów 0 0
0.00
10 bartosik mieczyslzawa jozzefaBARTOSIK Mieczysława Józefa 64 Balin 0 0
0.00
11 pyptiuk mariusz adamPYPTIUK Mariusz Adam 33 Balin 1 0.002
2.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 17 - KW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mikrut stanislzaw eugeniuszMIKRUT Stanisław Eugeniusz 67 Chrzanów 1 0.002
2.00
2 bytomska teresaBYTOMSKA Teresa 70 Chrzanów 1 0.002
2.00
3 ciaputa maria barbaraCIAPUTA Maria Barbara 67 Chrzanów 1 0.002
2.00
4 gawronek antoni wlzadyslzawGAWRONEK Antoni Władysław 63 Chrzanów 1 0.002
2.00
5 jura jerzy ryszardJURA Jerzy Ryszard 65 Chrzanów 0 0
0.00
6 rasz krystyna czeslzawaRAŚ Krystyna Czesława 57 Chrzanów 1 0.002
2.00
7 golzdzinzska magdalenaGOŁDZIŃSKA Magdalena 36 Chrzanów 0 0
0.00
8 adamczyk lzukasz stefanADAMCZYK Łukasz Stefan 33 Chrzanów 0 0
0.00
9 masajada stanislzaw marianMASAJADA Stanisław Marian 68 Chrzanów 0 0
0.00
10 siemek grzegorz jozzefSIEMEK Grzegorz Józef 39 Chrzanów 0 0
0.00
11 wrozbel andrzej stefanWRÓBEL Andrzej Stefan 64 Chrzanów 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 170
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 508
3 Liczba kart niewykorzystanych 447
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 61
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 61
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 61
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 54
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawadzki grzegorz romanZAWADZKI Grzegorz Roman 42 Jawiszowice 1 0.00185
1.85
2 lachowicz olgaLACHOWICZ Olga 43 Kraków 1 0.00185
1.85
3 michta maria jadwigaMICHTA Maria Jadwiga 80 Kraków 0 0
0.00
4 baran piotr pawelzBARAN Piotr Paweł 38 Kraków 1 0.00185
1.85
5 mally grazzzynaMALLY Grażyna 72 Kraków 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazsior boguslzaw mikolzajMĄSIOR Bogusław Mikołaj 70 Chrzanów 2 0.0037
3.70
2 kalza jozzefKAŁA Józef 59 Polanka Wielka 1 0.00185
1.85
3 szczepanik wojciech robertSZCZEPANIK Wojciech Robert 38 Kraków 0 0
0.00
4 jablzonzska-wypasek aneta irenaJABŁOŃSKA-WYPASEK Aneta Irena 32 Jangrot 0 0
0.00
5 bolek magdalenaBOLEK Magdalena 26 Babice 1 0.00185
1.85
6 matusiak malzgorzata mariaMATUSIAK Małgorzata Maria 30 Kęty 0 0
0.00
7 papiurek marcinPAPIUREK Marcin 38 Grojec 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 charchut ireneuszCHARCHUT Ireneusz 54 Grojec 0 0
0.00
2 michalzek grazzzyna malzgorzataMICHAŁEK Grażyna Małgorzata 45 Brzezinka 0 0
0.00
3 szwiergulza miroslzaw krzysztofŚWIERGUŁA Mirosław Krzysztof 39 Oświęcim 0 0
0.00
4 gabrysz maria jozzefaGABRYŚ Maria Józefa 65 Łazy 0 0
0.00
5 bielat maciejBIELAT Maciej 31 Balin 0 0
0.00
6 szwiergulza sylwiaŚWIERGUŁA Sylwia 38 Oswięcim 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska kinga agnieszkaSKOWROŃSKA Kinga Agnieszka 47 Chełmek 2 0.0037
3.70
2 arkit tadeusz andrzejARKIT Tadeusz Andrzej 62 Libiąż 8 0.01481
14.81
3 cockiewicz marcin michalzCOCKIEWICZ Marcin Michał 48 Bukowno 1 0.00185
1.85
4 siemek krystyna barbaraSIEMEK Krystyna Barbara 64 Trzebinia 4 0.00741
7.41
5 bojarski andrzej janBOJARSKI Andrzej Jan 57 Oświęcim 0 0
0.00
6 rams malzgorzataRAMS Małgorzata 44 Lgota Wolbromska 1 0.00185
1.85
7 kasperczyk bartlzomiej beniaminKASPERCZYK Bartłomiej Beniamin 38 Osiek 1 0.00185
1.85
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mentlewicz janusz mikolzajMENTLEWICZ Janusz Mikołaj 70 Olkusz 0 0
0.00
2 januszyk wlzadyslzawJANUSZYK Władysław 61 Oświęcim 0 0
0.00
3 wiszniewska-dorynek dorota stanislzawaWIŚNIEWSKA-DORYNEK Dorota Stanisława 40 Libiąż 1 0.00185
1.85
4 bulinzski andrzej alfredBULIŃSKI Andrzej Alfred 56 Brzezinka 0 0
0.00
5 banysz zdzislzawBANYŚ Zdzisław 64 Olkusz 0 0
0.00
6 kajdas dorota ewaKAJDAS Dorota Ewa 50 Oświęcim 0 0
0.00
7 walotek alicja marzenaWALOTEK Alicja Marzena 39 Bolesław 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzska monika annaSZYMAŃSKA Monika Anna 53 Kraków 1 0.00185
1.85
2 nowak samuel jonatanNOWAK Samuel Jonatan 34 Kraków 0 0
0.00
3 tomaszewski andrzej janTOMASZEWSKI Andrzej Jan 66 Bolęcin 0 0
0.00
4 piasecka-gruszczynzska monika mariaPIASECKA-GRUSZCZYŃSKA Monika Maria 38 Kraków 0 0
0.00
5 pacia wojciechPACIA Wojciech 32 Kwaśniów Dolny 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feliksik andrzej ignacyFELIKSIK Andrzej Ignacy 59 Olkusz 1 0.00185
1.85
2 szcigaj agnieszka kazimieraŚCIGAJ Agnieszka Kazimiera 50 Zalesie Golczowskie 0 0
0.00
3 smykla zbigniew andrzejSMYKLA Zbigniew Andrzej 55 Chrzanów 0 0
0.00
4 paw przemyslzaw wojciechPAW Przemysław Wojciech 45 Malec 2 0.0037
3.70
5 kubicz marta katarzynaKUBICZ Marta Katarzyna 45 Chrzanów 0 0
0.00
6 piszczek miron dominikPISZCZEK Miron Dominik 29 Kwaśniów Górny 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowski norbert grzegorzDĄBROWSKI Norbert Grzegorz 28 Osiek 0 0
0.00
2 kumanek grzegorz janKUMANEK Grzegorz Jan 24 Luszowice 0 0
0.00
3 babecki tomasz zdzislzawBABECKI Tomasz Zdzisław 46 Chrzanów 0 0
0.00
4 rozmus urszula gabrielaROZMUS Urszula Gabriela 28 Brzeszcze 0 0
0.00
5 winkler paulinaWINKLER Paulina 27 Brzeszcze 0 0
0.00
6 szczerkowska ilona jadwigaSZCZERKOWSKA Ilona Jadwiga 42 Radocza 0 0
0.00
7 czachur adam aleksanderCZACHUR Adam Aleksander 67 Libiąż 1 0.00185
1.85
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gibas iwona jozzefaGIBAS Iwona Józefa 53 Brzeszcze 7 0.01296
12.96
2 wozjcik andrzej januszWÓJCIK Andrzej Janusz 66 Olkusz 4 0.00741
7.41
3 kosowski rafalzKOSOWSKI Rafał 47 Żarki 7 0.01296
12.96
4 budzynzska marta kingaBUDZYŃSKA Marta Kinga 33 Kęty 1 0.00185
1.85
5 szwajnoch ewa iwonaSZWAJNOCH Ewa Iwona 48 Chrzanów 0 0
0.00
6 gezgotek zbigniewGĘGOTEK Zbigniew 46 Sieniczno 0 0
0.00
7 pieczka marta annaPIECZKA Marta Anna 59 Babice 1 0.00185
1.85
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zgrzywa krzysztof adamZGRZYWA Krzysztof Adam 58 Chrzanów 0 0
0.00
2 szatan jadwiga teresaSZATAN Jadwiga Teresa 57 Libiąż 0 0
0.00
3 szczygielz michalz wlzadyslzawSZCZYGIEŁ Michał Władysław 36 Psary 0 0
0.00
4 placek kinga sabinaPLACEK Kinga Sabina 43 Zator 0 0
0.00
5 suchan jerzySUCHAN Jerzy 79 Skawina 0 0
0.00
6 styrylska iwonaSTYRYLSKA Iwona 28 Skawina 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk tomasz robertBĄK Tomasz Robert 51 Malec 0 0
0.00
2 witek edyta wandaWITEK Edyta Wanda 43 Karniowice 1 0.00185
1.85
3 malicki krzysztofMALICKI Krzysztof 57 Brzezinka 0 0
0.00
4 piela anastazja mariaPIELA Anastazja Maria 63 Zator 0 0
0.00
5 glanowski grzegorz michalzGLANOWSKI Grzegorz Michał 35 Zabagnie 0 0
0.00
6 wezdrzyk jan boguslzawWĘDRZYK Jan Bogusław 57 Oświęcim 1 0.00185
1.85
7 szuta aleksandra mariaSZUTA Aleksandra Maria 25 Chrzanów 1 0.00185
1.85
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stonawski jakub mariaSTONAWSKI Jakub Maria 51 Bobrek 1 0.00185
1.85
2 zzzelazna-weszka agnieszka joannaŻELAZNA-WESZKA Agnieszka Joanna 45 Borzęta 0 0
0.00
3 skrzyponz irena janinaSKRZYPOŃ Irena Janina 46 Cholerzyn 0 0
0.00
4 czerw beata magdalenaCZERW Beata Magdalena 38 Kraków 0 0
0.00
5 krzek grzegorzKRZEK Grzegorz 41 Chorążyce 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Chrzanowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 68
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 68
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 508
3 Liczba kart niewykorzystanych 478
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 30
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 30
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 30
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 30
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 27
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czucz aleksandra juliaCZUCZ Aleksandra Julia 33 wyższe magisterskie Chrzanów 5 0.01852
18.52
2 filipczak andrzej wincentyFILIPCZAK Andrzej Wincenty 53 wyższe Chrzanów 9 0.03333
33.33
3 kasperek krzysztofKASPEREK Krzysztof 47 wyższe Chrzanów 5 0.01852
18.52
4 maciaszek robert tomaszMACIASZEK Robert Tomasz 36 wyższe prawnicze Chrzanów 8 0.02963
29.63