Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 13

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chrzanowie, ul. Marcina Borelowskiego 1 Chrzanów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice część Osiedla Północ-Tysiąclecie, ulice: 1. Balińska-numery nieparzyste i parzyste od początku ulicy (od ulicy Henryka Sienkiewicza) do skrzyżowania z ulicą Księdza I. Skorupki (tj. numery nieparzyste do numeru 47 włącznie i numery parzyste wszystkie 2. Marcina Borelowskiego 3. Janusza Kusocińskiego-numery parzyste od skrzyżowania z ulicą W. Broniewskiego do końca ulicy (obecnie brak numerów) 4. Księdza J. Popiełuszki 5. Mieszka I-numery parzyste od początku ulicy do numeru 10 włącznie 6. Księdza I. Skorupki-numery parzyste wszystkie 7. Niecała 8. Piaskowa 9. Piastowska-numery nieparzyste i parzyste od skrzyżowania z ulicą W. Broniewskiego do końca ulicy (numery nieparzyste od numeru 15 włącznie i numery parzyste od numeru 30 włącznie) 10. Henryka Sienkiewicza 11 . Śląska-numery parzyste od początku ulicy (od ulicy Garncarskiej) do ronda (tj. numery parzyste od początku ulicy do numeru 28h włącznie z wyłączeniem numeru 28a, 28e, 28I, 28K)
Liczba mieszkańców 1714
Liczba wyborców 1497
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Chrzanowie 2
Rady Powiatu Chrzanowskiego 2
Sejmiku Województwa Małopolskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Chrzanowie) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Burmistrza Miasta Chrzanowa
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Chrzanowie) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1502
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1502
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1502
3 Liczba kart niewykorzystanych 680
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 822
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 822
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 822
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 821
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 44
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 35
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 777
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zubik krzysztofZUBIK Krzysztof 55 Chrzanów 94 0.0121
12.10
2 oczkowski andrzejOCZKOWSKI Andrzej 80 Chrzanów 35 0.0045
4.50
3 dziuba malzgorzataDZIUBA Małgorzata 54 Chrzanów 92 0.01184
11.84
4 jopek bozzzena halinaJOPEK Bożena Halina 53 Chrzanów 48 0.00618
6.18
5 brandys krzysztof mikolzajBRANDYS Krzysztof Mikołaj 24 Chrzanów 45 0.00579
5.79
6 kuc maria teresaKUC Maria Teresa 65 Chrzanów 9 0.00116
1.16
7 tomaszewski romanTOMASZEWSKI Roman 63 Chrzanów 14 0.0018
1.80
Razem 337
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 337

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bezbenek jerzy stanislzawBĘBENEK Jerzy Stanisław 54 Chrzanów 19 0.00245
2.45
2 kumala alicjaKUMALA Alicja 54 Chrzanów 11 0.00142
1.42
3 pazgan stanislzawa boguslzawaPAZGAN Stanisława Bogusława 62 Chrzanów 1 0.00013
0.13
4 lzabuzek slzawomir mieczyslzawŁABUZEK Sławomir Mieczysław 33 Chrzanów 1 0.00013
0.13
5 pazgan michalz krzysztofPAZGAN Michał Krzysztof 35 Chrzanów 0 0
0.00
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jakubiak grzegorzJAKUBIAK Grzegorz 56 Chrzanów 53 0.00682
6.82
2 pajazk przemyslzaw janPAJĄK Przemysław Jan 35 Chrzanów 81 0.01042
10.42
3 odrzywolzek barbara halinaODRZYWOŁEK Barbara Halina 74 Chrzanów 22 0.00283
2.83
4 nowak jacek marcinNOWAK Jacek Marcin 48 Chrzanów 13 0.00167
1.67
5 lzatka katarzyna iwonaŁATKA Katarzyna Iwona 45 Chrzanów 11 0.00142
1.42
6 dekarz malzgorzata danutaDEKARZ Małgorzata Danuta 51 Chrzanów 5 0.00064
0.64
7 brozzzek rafalz andrzejBROŻEK Rafał Andrzej 47 Chrzanów 34 0.00438
4.38
Razem 219
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 219

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNY CHRZANÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jedynak janusz bogdanJEDYNAK Janusz Bogdan 58 Chrzanów 55 0.00708
7.08
2 dobrzynzska mariaDOBRZYŃSKA Maria 61 Chrzanów 17 0.00219
2.19
3 jarczyk jan antoniJARCZYK Jan Antoni 74 Chrzanów 6 0.00077
0.77
4 zzzymankowski jacek leszekŻYMANKOWSKI Jacek Leszek 51 Chrzanów 7 0.0009
0.90
5 rynzca mariusz piotrRYŃCA Mariusz Piotr 43 Chrzanów 4 0.00051
0.51
6 dudek katarzyna annaDUDEK Katarzyna Anna 31 Chrzanów 12 0.00154
1.54
7 tobiasz jaroslzawa danutaTOBIASZ Jarosława Danuta 44 Chrzanów 14 0.0018
1.80
Razem 115
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 115

Lista nr 20 - KW KOLEJ NA CHRZANÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nosek barbaraNOSEK Barbara 51 Chrzanów 6 0.00077
0.77
2 filipek malzgorzata elzzzbietaFILIPEK Małgorzata Elżbieta 61 Chrzanów 16 0.00206
2.06
3 zbroszczyk katarzyna annaZBROSZCZYK Katarzyna Anna 25 Płaza 1 0.00013
0.13
4 bober jakub piotrBOBER Jakub Piotr 31 Pogorzyce 1 0.00013
0.13
5 czucz michalzCZUCZ Michał 34 Chrzanów 10 0.00129
1.29
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 21 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sojka miroslzawa mariaSOJKA Mirosława Maria 55 Pogorzyce 18 0.00232
2.32
2 oczkowski jerzy wlzadyslzawOCZKOWSKI Jerzy Władysław 69 Chrzanów 5 0.00064
0.64
3 kostrzewinzska olga mariaKOSTRZEWIŃSKA Olga Maria 55 Chrzanów 6 0.00077
0.77
4 biegun agnieszkaBIEGUN Agnieszka 42 Chrzanów 9 0.00116
1.16
5 lezdzki tomasz krzysztofLĘDZKI Tomasz Krzysztof 28 Chrzanów 2 0.00026
0.26
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Chrzanowskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1502
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1502
3 Liczba kart niewykorzystanych 680
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 822
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 822
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 820
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 777
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 potocki adam kajetanPOTOCKI ADAM KAJETAN 42 CHRZANÓW 120 0.01544
15.44
2 sawka henryk jozzefSAWKA HENRYK JÓZEF 71 CHRZANÓW 22 0.00283
2.83
3 zubik jolanta ewaZUBIK JOLANTA EWA 55 CHRZANÓW 41 0.00528
5.28
4 zielinzski andrzej kazimierzZIELIŃSKI ANDRZEJ KAZIMIERZ 64 CHRZANÓW 79 0.01017
10.17
5 komorowska aldona annaKOMOROWSKA ALDONA ANNA 52 CHRZANÓW 26 0.00335
3.35
6 mankiewicz piotr adamMANKIEWICZ PIOTR ADAM 58 CHRZANÓW 7 0.0009
0.90
7 brozzzek dominika mariaBROŻEK DOMINIKA MARIA 36 CHRZANÓW 11 0.00142
1.42
8 zielinzska anna mariaZIELIŃSKA ANNA MARIA 63 CHRZANÓW 22 0.00283
2.83
9 dezsolz marcin andrzejDĘSOŁ MARCIN ANDRZEJ 47 CHRZANÓW 19 0.00245
2.45
10 krakowiak-lorek agnieszka mariaKRAKOWIAK-LOREK AGNIESZKA MARIA 29 CHRZANÓW 3 0.00039
0.39
11 kucharska kinga izabelaKUCHARSKA KINGA IZABELA 43 CHRZANÓW 8 0.00103
1.03
Razem 358
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 358

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawronzski michalz jerzyGAWROŃSKI MICHAŁ JERZY 31 CHRZANÓW 71 0.00914
9.14
2 trojanowska grazzzynaTROJANOWSKA GRAŻYNA 54 CHRZANÓW 56 0.00721
7.21
3 piecuch jolanta jozzefaPIECUCH JOLANTA JÓZEFA 55 CHRZANÓW 8 0.00103
1.03
4 trzaska janinaTRZASKA JANINA 68 CHRZANÓW 8 0.00103
1.03
5 starzzzyk jan stanislzawSTARŻYK JAN STANISŁAW 62 CHRZANÓW 3 0.00039
0.39
6 miklzas tadeusz ludwikMIKŁAS TADEUSZ LUDWIK 68 BALIN 6 0.00077
0.77
7 gugulza zbigniewGUGUŁA ZBIGNIEW 63 POGORZYCE 6 0.00077
0.77
8 szliwa marek cezaryŚLIWA MAREK CEZARY 51 CHRZANÓW 14 0.0018
1.80
9 lzatka pawelz piotrŁATKA PAWEŁ PIOTR 45 CHRZANÓW 8 0.00103
1.03
10 nowak dominikaNOWAK DOMINIKA 40 CHRZANÓW 8 0.00103
1.03
11 salzuga andrzejSAŁUGA ANDRZEJ 58 CHRZANÓW 12 0.00154
1.54
Razem 200
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 200

Lista nr 15 - KWW WSPÓLNOTA GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dusza stanislzawDUSZA Stanisław 62 Balin 16 0.00206
2.06
2 kowalski leszek andrzejKOWALSKI Leszek Andrzej 49 Płaza 4 0.00051
0.51
3 kuciel karolina malzgorzataKUCIEL Karolina Małgorzata 41 Chrzanów 26 0.00335
3.35
4 kaim alicjaKAIM Alicja 65 Chrzanów 3 0.00039
0.39
5 miklzas elzzzbietaMIKŁAS Elżbieta 63 Luszowice 4 0.00051
0.51
6 ziniewicz izabelaZINIEWICZ Izabela 29 Chrzanów 10 0.00129
1.29
7 zielinzska jozzefa mariaZIELIŃSKA Józefa Maria 66 Chrzanów 4 0.00051
0.51
8 grzesiak bartosz marekGRZESIAK Bartosz Marek 36 Chrzanów 1 0.00013
0.13
9 smolik eugeniusz wlzodzimierzSMOLIK Eugeniusz Włodzimierz 54 Chrzanów 2 0.00026
0.26
10 sadzikowski daniel marianSADZIKOWSKI Daniel Marian 24 Chrzanów 10 0.00129
1.29
11 franczyk krystyna annaFRANCZYK Krystyna Anna 63 Chrzanów 8 0.00103
1.03
Razem 88
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 88

Lista nr 16 - KWW WSPÓLNY POWIAT CHRZANOWSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 uryga andrzej krzysztofURYGA Andrzej Krzysztof 52 Chrzanów 12 0.00154
1.54
2 kolzacz tadeusz franciszekKOŁACZ Tadeusz Franciszek 59 Chrzanów 5 0.00064
0.64
3 gawronzski jakub eugeniuszGAWROŃSKI Jakub Eugeniusz 33 Chrzanów 9 0.00116
1.16
4 jarczyk malzgorzata mariaJARCZYK Małgorzata Maria 50 Chrzanów 3 0.00039
0.39
5 mazur zbigniewMAZUR Zbigniew 54 Chrzanów 2 0.00026
0.26
6 smolik dorotaSMOLIK Dorota 54 Wygiełzów 1 0.00013
0.13
7 godynz dominik maciejGODYŃ Dominik Maciej 40 Chrzanów 8 0.00103
1.03
8 sulzek alina katarzynaSUŁEK Alina Katarzyna 53 Luszowice 4 0.00051
0.51
9 skarzzzycki jaroslzaw krzysztofSKARŻYCKI Jarosław Krzysztof 50 Chrzanów 2 0.00026
0.26
10 bartosik mieczyslzawa jozzefaBARTOSIK Mieczysława Józefa 64 Balin 1 0.00013
0.13
11 pyptiuk mariusz adamPYPTIUK Mariusz Adam 33 Balin 10 0.00129
1.29
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 17 - KW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mikrut stanislzaw eugeniuszMIKRUT Stanisław Eugeniusz 67 Chrzanów 20 0.00257
2.57
2 bytomska teresaBYTOMSKA Teresa 70 Chrzanów 6 0.00077
0.77
3 ciaputa maria barbaraCIAPUTA Maria Barbara 67 Chrzanów 12 0.00154
1.54
4 gawronek antoni wlzadyslzawGAWRONEK Antoni Władysław 63 Chrzanów 14 0.0018
1.80
5 jura jerzy ryszardJURA Jerzy Ryszard 65 Chrzanów 7 0.0009
0.90
6 rasz krystyna czeslzawaRAŚ Krystyna Czesława 57 Chrzanów 2 0.00026
0.26
7 golzdzinzska magdalenaGOŁDZIŃSKA Magdalena 36 Chrzanów 5 0.00064
0.64
8 adamczyk lzukasz stefanADAMCZYK Łukasz Stefan 33 Chrzanów 1 0.00013
0.13
9 masajada stanislzaw marianMASAJADA Stanisław Marian 68 Chrzanów 5 0.00064
0.64
10 siemek grzegorz jozzefSIEMEK Grzegorz Józef 39 Chrzanów 1 0.00013
0.13
11 wrozbel andrzej stefanWRÓBEL Andrzej Stefan 64 Chrzanów 1 0.00013
0.13
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1502
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1500
3 Liczba kart niewykorzystanych 678
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 822
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 821
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 820
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 53
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 41
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 767
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawadzki grzegorz romanZAWADZKI Grzegorz Roman 42 Jawiszowice 9 0.00117
1.17
2 lachowicz olgaLACHOWICZ Olga 43 Kraków 8 0.00104
1.04
3 michta maria jadwigaMICHTA Maria Jadwiga 80 Kraków 8 0.00104
1.04
4 baran piotr pawelzBARAN Piotr Paweł 38 Kraków 7 0.00091
0.91
5 mally grazzzynaMALLY Grażyna 72 Kraków 6 0.00078
0.78
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazsior boguslzaw mikolzajMĄSIOR Bogusław Mikołaj 70 Chrzanów 49 0.00639
6.39
2 kalza jozzefKAŁA Józef 59 Polanka Wielka 0 0
0.00
3 szczepanik wojciech robertSZCZEPANIK Wojciech Robert 38 Kraków 1 0.00013
0.13
4 jablzonzska-wypasek aneta irenaJABŁOŃSKA-WYPASEK Aneta Irena 32 Jangrot 0 0
0.00
5 bolek magdalenaBOLEK Magdalena 26 Babice 2 0.00026
0.26
6 matusiak malzgorzata mariaMATUSIAK Małgorzata Maria 30 Kęty 2 0.00026
0.26
7 papiurek marcinPAPIUREK Marcin 38 Grojec 0 0
0.00
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 charchut ireneuszCHARCHUT Ireneusz 54 Grojec 2 0.00026
0.26
2 michalzek grazzzyna malzgorzataMICHAŁEK Grażyna Małgorzata 45 Brzezinka 1 0.00013
0.13
3 szwiergulza miroslzaw krzysztofŚWIERGUŁA Mirosław Krzysztof 39 Oświęcim 0 0
0.00
4 gabrysz maria jozzefaGABRYŚ Maria Józefa 65 Łazy 1 0.00013
0.13
5 bielat maciejBIELAT Maciej 31 Balin 1 0.00013
0.13
6 szwiergulza sylwiaŚWIERGUŁA Sylwia 38 Oswięcim 5 0.00065
0.65
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzska kinga agnieszkaSKOWROŃSKA Kinga Agnieszka 47 Chełmek 95 0.01239
12.39
2 arkit tadeusz andrzejARKIT Tadeusz Andrzej 62 Libiąż 153 0.01995
19.95
3 cockiewicz marcin michalzCOCKIEWICZ Marcin Michał 48 Bukowno 5 0.00065
0.65
4 siemek krystyna barbaraSIEMEK Krystyna Barbara 64 Trzebinia 20 0.00261
2.61
5 bojarski andrzej janBOJARSKI Andrzej Jan 57 Oświęcim 6 0.00078
0.78
6 rams malzgorzataRAMS Małgorzata 44 Lgota Wolbromska 8 0.00104
1.04
7 kasperczyk bartlzomiej beniaminKASPERCZYK Bartłomiej Beniamin 38 Osiek 15 0.00196
1.96
Razem 302
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 302

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mentlewicz janusz mikolzajMENTLEWICZ Janusz Mikołaj 70 Olkusz 6 0.00078
0.78
2 januszyk wlzadyslzawJANUSZYK Władysław 61 Oświęcim 4 0.00052
0.52
3 wiszniewska-dorynek dorota stanislzawaWIŚNIEWSKA-DORYNEK Dorota Stanisława 40 Libiąż 5 0.00065
0.65
4 bulinzski andrzej alfredBULIŃSKI Andrzej Alfred 56 Brzezinka 3 0.00039
0.39
5 banysz zdzislzawBANYŚ Zdzisław 64 Olkusz 0 0
0.00
6 kajdas dorota ewaKAJDAS Dorota Ewa 50 Oświęcim 4 0.00052
0.52
7 walotek alicja marzenaWALOTEK Alicja Marzena 39 Bolesław 1 0.00013
0.13
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzska monika annaSZYMAŃSKA Monika Anna 53 Kraków 16 0.00209
2.09
2 nowak samuel jonatanNOWAK Samuel Jonatan 34 Kraków 1 0.00013
0.13
3 tomaszewski andrzej janTOMASZEWSKI Andrzej Jan 66 Bolęcin 2 0.00026
0.26
4 piasecka-gruszczynzska monika mariaPIASECKA-GRUSZCZYŃSKA Monika Maria 38 Kraków 0 0
0.00
5 pacia wojciechPACIA Wojciech 32 Kwaśniów Dolny 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feliksik andrzej ignacyFELIKSIK Andrzej Ignacy 59 Olkusz 10 0.0013
1.30
2 szcigaj agnieszka kazimieraŚCIGAJ Agnieszka Kazimiera 50 Zalesie Golczowskie 6 0.00078
0.78
3 smykla zbigniew andrzejSMYKLA Zbigniew Andrzej 55 Chrzanów 6 0.00078
0.78
4 paw przemyslzaw wojciechPAW Przemysław Wojciech 45 Malec 5 0.00065
0.65
5 kubicz marta katarzynaKUBICZ Marta Katarzyna 45 Chrzanów 4 0.00052
0.52
6 piszczek miron dominikPISZCZEK Miron Dominik 29 Kwaśniów Górny 4 0.00052
0.52
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowski norbert grzegorzDĄBROWSKI Norbert Grzegorz 28 Osiek 3 0.00039
0.39
2 kumanek grzegorz janKUMANEK Grzegorz Jan 24 Luszowice 0 0
0.00
3 babecki tomasz zdzislzawBABECKI Tomasz Zdzisław 46 Chrzanów 4 0.00052
0.52
4 rozmus urszula gabrielaROZMUS Urszula Gabriela 28 Brzeszcze 1 0.00013
0.13
5 winkler paulinaWINKLER Paulina 27 Brzeszcze 0 0
0.00
6 szczerkowska ilona jadwigaSZCZERKOWSKA Ilona Jadwiga 42 Radocza 0 0
0.00
7 czachur adam aleksanderCZACHUR Adam Aleksander 67 Libiąż 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gibas iwona jozzefaGIBAS Iwona Józefa 53 Brzeszcze 81 0.01056
10.56
2 wozjcik andrzej januszWÓJCIK Andrzej Janusz 66 Olkusz 36 0.00469
4.69
3 kosowski rafalzKOSOWSKI Rafał 47 Żarki 79 0.0103
10.30
4 budzynzska marta kingaBUDZYŃSKA Marta Kinga 33 Kęty 8 0.00104
1.04
5 szwajnoch ewa iwonaSZWAJNOCH Ewa Iwona 48 Chrzanów 27 0.00352
3.52
6 gezgotek zbigniewGĘGOTEK Zbigniew 46 Sieniczno 4 0.00052
0.52
7 pieczka marta annaPIECZKA Marta Anna 59 Babice 8 0.00104
1.04
Razem 243
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 243

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zgrzywa krzysztof adamZGRZYWA Krzysztof Adam 58 Chrzanów 4 0.00052
0.52
2 szatan jadwiga teresaSZATAN Jadwiga Teresa 57 Libiąż 1 0.00013
0.13
3 szczygielz michalz wlzadyslzawSZCZYGIEŁ Michał Władysław 36 Psary 0 0
0.00
4 placek kinga sabinaPLACEK Kinga Sabina 43 Zator 1 0.00013
0.13
5 suchan jerzySUCHAN Jerzy 79 Skawina 0 0
0.00
6 styrylska iwonaSTYRYLSKA Iwona 28 Skawina 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk tomasz robertBĄK Tomasz Robert 51 Malec 3 0.00039
0.39
2 witek edyta wandaWITEK Edyta Wanda 43 Karniowice 6 0.00078
0.78
3 malicki krzysztofMALICKI Krzysztof 57 Brzezinka 1 0.00013
0.13
4 piela anastazja mariaPIELA Anastazja Maria 63 Zator 1 0.00013
0.13
5 glanowski grzegorz michalzGLANOWSKI Grzegorz Michał 35 Zabagnie 1 0.00013
0.13
6 wezdrzyk jan boguslzawWĘDRZYK Jan Bogusław 57 Oświęcim 4 0.00052
0.52
7 szuta aleksandra mariaSZUTA Aleksandra Maria 25 Chrzanów 8 0.00104
1.04
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stonawski jakub mariaSTONAWSKI Jakub Maria 51 Bobrek 2 0.00026
0.26
2 zzzelazna-weszka agnieszka joannaŻELAZNA-WESZKA Agnieszka Joanna 45 Borzęta 2 0.00026
0.26
3 skrzyponz irena janinaSKRZYPOŃ Irena Janina 46 Cholerzyn 1 0.00013
0.13
4 czerw beata magdalenaCZERW Beata Magdalena 38 Kraków 0 0
0.00
5 krzek grzegorzKRZEK Grzegorz 41 Chorążyce 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Chrzanowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1502
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1502
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1502
3 Liczba kart niewykorzystanych 680
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 822
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 822
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 822
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 822
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 810
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czucz aleksandra juliaCZUCZ Aleksandra Julia 33 wyższe magisterskie Chrzanów 63 0.00778
7.78
2 filipczak andrzej wincentyFILIPCZAK Andrzej Wincenty 53 wyższe Chrzanów 151 0.01864
18.64
3 kasperek krzysztofKASPEREK Krzysztof 47 wyższe Chrzanów 205 0.02531
25.31
4 maciaszek robert tomaszMACIASZEK Robert Tomasz 36 wyższe prawnicze Chrzanów 391 0.04827
48.27