Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Sala wiejska w Gościmcu, 94 Gościmiec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Błotno, Gościmiec, Rzekcin, Zagaje, Żółwin.
Liczba mieszkańców 968
Liczba wyborców 757
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Zwierzyn 1, 2, 15
Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego 3
Sejmiku Województwa Lubuskiego 1

Protokoły

 • Wybory Rady Gminy Zwierzyn) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego) - Okręg nr 3
 • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 1
 • Wybory Wójta Gminy Zwierzyn
 • Wybory Rady Gminy Zwierzyn) - Okręg nr 15
 • Wybory Rady Gminy Zwierzyn) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Zwierzyn) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 255
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 255
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 230
3 Liczba kart niewykorzystanych 112
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 118
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 118
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 118
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 118
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 116
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
14 wazsik renata irenaWĄSIK Renata Irena 47 Gościmiec 39 0.03362
33.62
15 wozjcik blzazzzej jacekWÓJCIK Błażej Jacek 42 Gościmiec 57 0.04914
49.14
16 glzowiak dorota janinaGŁOWIAK Dorota Janina 27 Gościmiec 20 0.01724
17.24
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 757
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 759
3 Liczba kart niewykorzystanych 413
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 346
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 346
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 346
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 22
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 311
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharska barbaraKUCHARSKA Barbara 64 Grąsy 0 0
0.00
2 krzyzzzanowski eugeniuszKRZYŻANOWSKI Eugeniusz 66 Górki Noteckie 40 0.01286
12.86
3 maksymowicz dariusz michalzMAKSYMOWICZ Dariusz Michał 48 Stare Kurowo 5 0.00161
1.61
4 grabia agnieszkaGRABIA Agnieszka 40 Słonów 2 0.00064
0.64
5 ask anna irenaASK Anna Irena 48 Górki Noteckie 0 0
0.00
6 gromadzki janGROMADZKI Jan 49 Dobiegniew 0 0
0.00
7 zablzocki mariusz rafalzZABŁOCKI Mariusz Rafał 27 Gościmiec 84 0.02701
27.01
Razem 131
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 131

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lewandowska-grochala elzzzbieta annaLEWANDOWSKA-GROCHALA Elżbieta Anna 60 Rokitno 23 0.0074
7.40
2 bednarczuk tadeusz janBEDNARCZUK Tadeusz Jan 64 Rolewice 0 0
0.00
3 kruszyna urszulaKRUSZYNA Urszula 58 Zwierzyn 59 0.01897
18.97
4 klincewicz teresaKLINCEWICZ Teresa 63 Dobiegniew 1 0.00032
0.32
5 czupryniak sylwesterCZUPRYNIAK Sylwester 43 Słonów 1 0.00032
0.32
6 bieniek andrzej zbigniewBIENIEK Andrzej Zbigniew 64 Stare Kurowo 1 0.00032
0.32
7 gardyjas wieslzawaGARDYJAS Wiesława 67 Zwierzyn 3 0.00096
0.96
Razem 88
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 88

Lista nr 11 - KWW NOWY POWIAT 2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waldmann dariusz pawelzWALDMANN Dariusz Paweł 43 Dobiegniew 0 0
0.00
2 kruszyna dorota zdzislzawaKRUSZYNA Dorota Zdzisława 51 Górecko 12 0.00386
3.86
3 wrozbel mateusz piotrWRÓBEL Mateusz Piotr 27 Stare Kurowo 5 0.00161
1.61
4 sudolz olga irenaSUDOŁ Olga Irena 27 Stare Kurowo 0 0
0.00
5 jasnowska-ziezba barbara martaJASNOWSKA-ZIĘBA Barbara Marta 35 Słonów 0 0
0.00
6 wlzasak wieslzawWŁASAK Wiesław 65 Stare Kurowo 4 0.00129
1.29
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 12 - KWW PONAD PARTIAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 della-valle artur edwardDELLA-VALLE Artur Edward 49 Stare Kurowo 3 0.00096
0.96
2 szyszko-graban magdalena dorotaSZYSZKO-GRABAN Magdalena Dorota 43 Ługi 3 0.00096
0.96
3 gardyjas ryszardGARDYJAS Ryszard 61 Sierosławice 6 0.00193
1.93
4 staszak paulina danutaSTASZAK Paulina Danuta 30 Dobiegniew 2 0.00064
0.64
5 stanik robert wlzadyslzawSTANIK Robert Władysław 43 Zwierzyn 5 0.00161
1.61
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 13 - KWW SAMORZĄDOWE FORUM PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markiewicz franciszek miroslzawMARKIEWICZ Franciszek Mirosław 60 Osiek 3 0.00096
0.96
2 jazzzdzzzewski jerzyJAŻDŻEWSKI Jerzy 54 Zwierzyn 47 0.01511
15.11
3 ficner iwonaFICNER Iwona 42 Stare Kurowo 1 0.00032
0.32
4 waloch leszek stefanWALOCH Leszek Stefan 58 Dobiegniew 1 0.00032
0.32
5 chocianowska justyna annaCHOCIANOWSKA Justyna Anna 39 Stare Kurowo 0 0
0.00
6 hatalza ryszard janHATAŁA Ryszard Jan 59 Dobiegniew 0 0
0.00
7 partyka mariannaPARTYKA Marianna 62 Radęcin 0 0
0.00
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 757
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 683
3 Liczba kart niewykorzystanych 337
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 346
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 346
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 346
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 54
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 23
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 292
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domaradzki mariusz karolDOMARADZKI Mariusz Karol 39 Gorzów Wielkopolski 4 0.00137
1.37
2 dombek katarzyna joannaDOMBEK Katarzyna Joanna 32 Kostrzyn nad Odrą 1 0.00034
0.34
3 saska tomasz piotrSASKA Tomasz Piotr 36 Gorzów Wielkopolski 2 0.00068
0.68
4 wozjcik mariusz grzegorzWÓJCIK Mariusz Grzegorz 39 Chwalęcice 10 0.00342
3.42
5 przybylza franciszek pawelzPRZYBYŁA Franciszek Paweł 21 Zielona Góra 1 0.00034
0.34
6 chilinzska-wachowiak sylwia irenaCHILIŃSKA-WACHOWIAK Sylwia Irena 45 Kostrzyn nad Odrą 0 0
0.00
7 biernacka wioleta alicjaBIERNACKA Wioleta Alicja 50 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
8 pielech marta halinaPIELECH Marta Halina 27 Nowiny Wielkie 1 0.00034
0.34
9 stolarski wlzadyslzawSTOLARSKI Władysław 64 Gorzów Wielkopolski 2 0.00068
0.68
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwirepo janŚWIREPO Jan 77 Strzelce Krajeńskie 75 0.02568
25.68
2 szumna wanda elzzzbietaSZUMNA Wanda Elżbieta 60 Gorzów Wielkopolski 2 0.00068
0.68
3 szliwinzski jaroslzawŚLIWIŃSKI Jarosław 55 Gorzów Wielkopolski 2 0.00068
0.68
4 strojnowska boguslzawa aleksandraSTROJNOWSKA Bogusława Aleksandra 58 Kostrzyn nad Odrą 0 0
0.00
5 waloch jakub karolWALOCH Jakub Karol 35 Gorzów Wielkopolski 3 0.00103
1.03
6 rzeczycka-wiezckowska magdalena bozzzenaRZECZYCKA-WIĘCKOWSKA Magdalena Bożena 45 Janczewo 0 0
0.00
7 guhl helena mariaGUHL Helena Maria 59 Glinik 1 0.00034
0.34
8 surma zbigniew tomaszSURMA Zbigniew Tomasz 49 Gorzów Wielkopolski 1 0.00034
0.34
9 ryl wlzadyslzawRYL Władysław 63 Gorzów Wielkopolski 2 0.00068
0.68
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 twarogal monika annaTWAROGAL Monika Anna 50 Gorzów Wielkopolski 4 0.00137
1.37
2 przybylski miroslzaw stanislzawPRZYBYLSKI Mirosław Stanisław 63 Gorzów Wielkopolski 1 0.00034
0.34
3 kolzodziej irena zofiaKOŁODZIEJ Irena Zofia 63 Gorzów Wielkopolski 3 0.00103
1.03
4 kaczmarek blzazzzej franciszekKACZMAREK Błażej Franciszek 71 Słońsk 1 0.00034
0.34
5 aniszko julia annaANIŚKO Julia Anna 20 Ośno Lubuskie 0 0
0.00
6 calzus janCAŁUS Jan 73 Bledzew 3 0.00103
1.03
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wierchowicz jerzyWIERCHOWICZ Jerzy 67 Gorzów Wielkopolski 4 0.00137
1.37
2 marcinkiewicz miroslzawMARCINKIEWICZ Mirosław 61 Gorzów Wielkopolski 4 0.00137
1.37
3 synowiec annaSYNOWIEC Anna 37 Gorzów Wielkopolski 20 0.00685
6.85
4 harasimowicz hubert edwardHARASIMOWICZ Hubert Edward 46 Gorzów Wielkopolski 1 0.00034
0.34
5 pietruszak wieslzawPIETRUSZAK Wiesław 66 Drezdenko 15 0.00514
5.14
6 cegielnik andrzejCEGIELNIK Andrzej 50 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
7 konaszewicz-knobel katarzyna iwonaKONASZEWICZ-KNOBEL Katarzyna Iwona 53 Zdroisko 2 0.00068
0.68
8 szewczyk danutaSZEWCZYK Danuta 58 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
9 surowiec marzanna mariaSUROWIEC Marzanna Maria 46 Kłodawa 1 0.00034
0.34
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jezdrzejczak tadeuszJĘDRZEJCZAK Tadeusz 62 Chwalęcice 9 0.00308
3.08
2 cabel lech jerzyCABEL Lech Jerzy 62 Drezdenko 3 0.00103
1.03
3 miczalz katarzyna annaMICZAŁ Katarzyna Anna 39 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
4 kuczynzski maciej jakubKUCZYŃSKI Maciej Jakub 39 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 mysona elzzzbietaMYSONA Elżbieta 51 Kostrzyn nad Odrą 0 0
0.00
6 wlzodarczak zbigniew marianWŁODARCZAK Zbigniew Marian 72 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
7 raksa iwona marzenaRAKSA Iwona Marzena 54 Drezdenko 0 0
0.00
8 chmielnik teresa wandaCHMIELNIK Teresa Wanda 64 Gorzów Wielkopolski 1 0.00034
0.34
9 malendowski janusz jozzefMALENDOWSKI Janusz Józef 68 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmytkowski michalz pawelzSZMYTKOWSKI Michał Paweł 31 Gorzów Wielkopolski 1 0.00034
0.34
2 drewniak marta katarzynaDREWNIAK Marta Katarzyna 33 Strzelce Krajeńskie 2 0.00068
0.68
3 bocianzska paula iwonaBOCIAŃSKA Paula Iwona 27 Skwierzyna 0 0
0.00
4 gniewa patryk maciejGNIEWA Patryk Maciej 20 Drezdenko 0 0
0.00
5 rozzzek eugeniuszROŻEK Eugeniusz 64 Gorzów Wielkopolski 1 0.00034
0.34
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majchrzak maciej filipMAJCHRZAK Maciej Filip 23 Łagów 1 0.00034
0.34
2 tomiuk aleksandraTOMIUK Aleksandra 24 Łagów 0 0
0.00
3 koszciuk krzysztofKOŚCIUK Krzysztof 37 Łagów 1 0.00034
0.34
4 petecki mariusz marekPETECKI Mariusz Marek 34 Gubin 0 0
0.00
5 szymko izabela weronikaSZYMKO Izabela Weronika 18 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 groc artur dariuszGROC Artur Dariusz 42 Słubice 6 0.00205
2.05
2 dopieralza witold ludwikDOPIERAŁA Witold Ludwik 55 Gorzów Wielkopolski 7 0.0024
2.40
3 krozl dorota katarzynaKRÓL Dorota Katarzyna 34 Zielona Góra 4 0.00137
1.37
4 dobrowolski dariusz pawelzDOBROWOLSKI Dariusz Paweł 32 Jordanowo 1 0.00034
0.34
5 wiczkowska edytaWICZKOWSKA Edyta 35 Świebodzin 1 0.00034
0.34
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzopatowski krzysztof michalzŁOPATOWSKI Krzysztof Michał 58 Różanki 0 0
0.00
2 kwilecki arkadiuszKWILECKI Arkadiusz 35 Kłodawa 1 0.00034
0.34
3 lzopatowski bartlzomiej zbigniewŁOPATOWSKI Bartłomiej Zbigniew 35 Różanki 0 0
0.00
4 subocz katarzyna annaSUBOCZ Katarzyna Anna 27 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 subocz ewelinaSUBOCZ Ewelina 28 Gorzów Wielkopolski 2 0.00068
0.68
6 jezzzewski lzukasz pawelzJEŻEWSKI Łukasz Paweł 35 Gorzów Wielkopolski 5 0.00171
1.71
7 piszczyk jan danielPISZCZYK Jan Daniel 61 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
8 legan agnieszka edytaLEGAN Agnieszka Edyta 45 Gorzów Wielkopolski 1 0.00034
0.34
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 surmacz marek tomaszSURMACZ Marek Tomasz 63 Gorzów Wielkopolski 16 0.00548
5.48
2 plzonka elzzzbieta teresaPŁONKA Elżbieta Teresa 66 Gorzów Wielkopolski 15 0.00514
5.14
3 gajda leszek jozzefGAJDA Leszek Józef 44 Ciecierzyce 1 0.00034
0.34
4 dziduch romanDZIDUCH Roman 61 Kostrzyn nad Odrą 0 0
0.00
5 dajczak zofia alicjaDAJCZAK Zofia Alicja 55 Strzelce Krajeńskie 20 0.00685
6.85
6 grochala agnieszka jadwigaGROCHALA Agnieszka Jadwiga 25 Rokitno 25 0.00856
8.56
7 senger marzannaSENGER Marzanna 51 Kostrzyn nad Odrą 0 0
0.00
8 rawa ewa janinaRAWA Ewa Janina 57 Kłodawa 1 0.00034
0.34
9 madej ireneusz marianMADEJ Ireneusz Marian 60 Kłodawa 1 0.00034
0.34
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Zwierzyn
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 757
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 757
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 683
3 Liczba kart niewykorzystanych 337
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 346
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 346
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 346
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 346
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 341
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuchcinzski grzegorz andrzejKUCHCIŃSKI Grzegorz Andrzej 32 średnie Górki Noteckie 126 0.03695
36.95
2 marcz tomasz ferdynandMARĆ Tomasz Ferdynand 66 wyższe Zwierzyn 129 0.03783
37.83
3 neumann karol bronislzawNEUMANN Karol Bronisław 39 średnie Sarbiewo 86 0.02522
25.22
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Zwierzyn) - Okręg nr 15
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 257
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 257
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 232
3 Liczba kart niewykorzystanych 131
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 101
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 101
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 101
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 101
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 98
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
15 wozzniak jolanta ewaWOŹNIAK Jolanta Ewa 38 Żółwin 33 0.03367
33.67
16 warchalz jacek adamWARCHAŁ Jacek Adam 37 Żółwin 65 0.06633
66.33
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Zwierzyn) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 245
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 245
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 222
3 Liczba kart niewykorzystanych 95
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 127
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 127
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 127
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 127
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 125
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
14 kowalczyk anna agnieszkaKOWALCZYK Anna Agnieszka 34 Gościmiec 35 0.028
28.00
15 pawlak-gudynowska justyna annaPAWLAK-GUDYNOWSKA Justyna Anna 36 Błotno 90 0.072
72.00