Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 9 759
Wyborców 7 767
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
 • Wybory Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, OGRODOWA 2A Nowa Wieś Wielka stały Tak sołectwo NOWA WIEŚ WIELKA-CZĘŚĆ, ULICE : AKACJOWA, ALEJA POKOJU, BUKOWA, BYDGOSKA-NUMERY NIEPARZYSTE OD NR 1 DO KOŃCA i NR PARZYSTE OD NR 2 DO NR 44 (tj. od ul. Komunalnej do przejazdu kolejowego), DOLINA, DWORCOWA, GAJOWA, JAGODOWA, JARZĘBINOWA, KALINOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, KOMUNALNA, KONWALIOWA, KWIATOWA, LIPOWA, ŁUBINOWA, MIŁA, OGRODOWA, PAPROCIA, PERŁOWA, PIĘKNA, POLNA, PRZEMYSŁOWA, ROLNA, SASANKOWA, SŁONECZNA, SŁOWIAŃSKA, SPACEROWA, STEPOWA, TARGOWA, WRZOSOWA, ŻWIROWA
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza stały Tak sołectwo BRZOZA-CZĘŚĆ, ULICE: AKACJOWA, BRZOZOWA, BYGOSKA, CISOWA, DOLINA, EMILII GIERCZAK, GAJOWA, KOLEJOWA, KWIATOWA, LIPOWA, ŁABISZYŃSKA, MALINOWA, MODRAKOWA, OGRODOWA, OKRĘŻNA, POLNA, POPRZECZNA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH , PROJEKTOWANA, RÓŻANA, SŁONECZNA, SOSNOWA, SZKOLNA, ŚWIERKOWA, TOPOLOWA, WIEJSKA, wsie: CHMIELNIKI, EMILIANOWO, PIECKI
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, OGRODOWA 1 Nowa Wieś Wielka stały Nie sołectwa: DZIEMIONNA, JANUSZKOWO, DOBROMIERZ, LESZYCE, NOWA WIOSKA, NOWA WIEŚ WIELKA-CZĘŚĆ, ULICE: BŁĘKITNA, BORÓWKOWA, BRZOZOWA, BYDGOSKA-OD NR 56 DO KOŃCA (tj. od przejazdu kolejowego do Januszkowa), DESZCZOWA, DĘBOWA, DŁUGA, GRADOWA, GRANICZNA, JODŁOWA, KOLEJOWA, KRĘTA, LEŚNA, ŁOSIOWA, MIODOWA, MODRAKOWA, NAD TOREM, OWSIANA, SOSNOWA, STOLARSKA, ŚWIERKOWA, TARTACZNA, WIADUKTOWA, WOJSKA POLSKIEGO, ZAKŁADOWA, ZAMKOWA, ZBOŻOWA, ŻYTNIA
4 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza stały Tak sołectwa: BRZOZA-CZĘŚĆ, ULICE: BOCIANOWA, BUKOWA, DĘBOWA, GOŁĘBIA, GROCHOWSKIEGO, JASKÓŁCZA, JASTRZĘBIA, JARZĘBINOWA, KALINOWA, KANARKOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, KONWALIOWA, KRUCZA, KUKUŁCZA, KRÓTKA, LEŚNA, ŁABĘDZIA, MORSKA, ORLA, PAWIA, PORZECZKOWA, PTASIA, PRZEMYSŁOWA, SKOWRONKOWA, SOKOLA, SOWIA, SPOKOJNA, STRUSIA, ŚLIWKOWA, OLIMPIN
5 ŚWIETLICA WIEJSKA, 10 Nowe Smolno stały Nie sołectwa: KOBYLARNIA, NOWE SMOLNO
6 ŚWIETLICA WIEJSKA, BYDGOSKA 14 Prądocin stały Tak sołectwa: JAKUBOWO, KOLANKOWO, PRĄDOCIN
7 ŚWIETLICA WIEJSKA, 17 Dąbrowa Wielka stały Nie sołectwa: DĄBROWA WIELKA
8 ŚWIETLICA WIEJSKA, 43 Tarkowo Dolne stały Nie TARKOWO DOLNE

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 sołectwo Nowa Wieś Wielka-część, ulice: Akacjowa, Bukowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Lipowa, Paprocia, Polna, Sasankowa, Wrzosowa 1 571 5 5
0.0000020000Nr 2 sołectwo Nowa Wieś Wielka-część, ulice: Aleja Pokoju, Bydgoska-numery nieparzyste od nr 1 do końca i nr parzyste od nr 2 do nr 44 (tj. od ul. Komunalnej do przejazdu kolejowego), Dworcowa, Komunalna, Kwiatowa, Ogrodowa, Rolna, Targowa 1 544 4 4
0.0000030000Nr 3 sołectwo Nowa Wieś Wielka-część, ulice: Dolina, Gajowa, Łubinowa, Miła, Perłowa, Piękna, Przemysłowa, Słoneczna, Słowiańska, Spacerowa, Stepowa, Żwirowa 1 493 4 4
0.0000040000Nr 4 sołectwo Nowa Wieś Wielka-część, ulice: Błękitna, Borówkowa, Brzozowa, Bydgoska-numery parzyste od nr 56 do końca (tj. od przejazdu kolejowego do Januszkowa), Deszczowa, Dębowa, Długa, Gradowa, Graniczna, Jodłowa, Kolejowa, Kręta, Leśna, Łosiowa, Miodowa, Modrakowa, Nad Torem, Owsiana, Sosnowa, Stolarska, Świerkowa, Tartaczna, Wiaduktowa, Wojska Polskiego, Zakładowa, Zamkowa, Zbożowa, Żytnia 1 357 5 5
0.0000050000Nr 5 sołectwo Brzoza-część, ulice: Brzozowa, Bydgoska-od nr 37 do końca (tj. od ulicy Łabiszyńskiej do Chmielnik), Kolejowa, Łabiszyńska, Malinowa, Ogrodowa, Powstańców Wielkopolskich-numery nieparzyste od nr 1 do nr 31 i numery parzyste od nr 2 do nr 36 (tj. od oczyszczalni ścieków do ulicy Łabiszyńskiej), Szkolna wsie: Chmielniki, Emilianowo, Piecki 1 589 4 4
0.0000060000Nr 6 sołectwo Brzoza-część, ulice: Bydgoska-od nr 1 do nr 36 (tj. od północnej granicy gminy do ul. Łabiszyńskiej), Emilii Gierczak, Kwiatowa, Lipowa, Modrakowa, Poprzeczna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa 1 541 3 3
0.0000070000Nr 7 sołectwo Brzoza-część, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dolina, Gajowa, Okrężna, Polna, Powstańców Wielkopolskich-numery parzyste od nr 38 do końca i numery nieparzyste od nr 31b do końca (tj. od ul. Łabiszyńskiej do granic sołectwa), Projektowana, Wiejska 1 517 3 3
0.0000080000Nr 8 sołectwo Brzoza-część, ulice: Bukowa, Dębowa, Grochowskiego, Jarzębinowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krótka, Porzeczkowa, Przemysłowa, Spokojna, Śliwkowa 1 493 5 5
0.0000090000Nr 9 sołectwo Brzoza-część, ulice: Bocianowa, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Kasztanowa, Klonowa, Krucza, Kukułcza, Leśna, Łabędzia, Morska, Orla, Pawia, Ptasia, Skowronkowa, Sokola, Sowia, Strusia 1 435 4 4
0.0000100000Nr 10 sołectwa: Dziemionna, Januszkowo 1 680 4 4
0.0000110000Nr 11 sołectwo: Olimpin 1 515 3 3
0.0000120000Nr 12 sołectwa: Kobylarnia, Nowe Smolno 1 545 3 3
0.0000130000Nr 13 sołectwa: Prądocin, Kolankowo, Jakubowo 1 653 4 4
0.0000140000Nr 14 sołectwa: Dąbrowa Wielka, Tarkowo Dolne 1 525 4 4
0.0000150000Nr 15 sołectwa: Dobromierz, Leszyce, Nowa Wioska 1 309 3 3
Podsumowanie 15 7 767 58 58

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NIEZALEŻNI RADNI” KWW „NIEZALEŻNI RADNI” 1 1 1 1 1 1 1 1 8
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ, ZGODA I PRZYRODA KWW ROZWÓJ, ZGODA I PRZYRODA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA KWW ŁĄCZY NAS GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA KWW ROZWÓJ DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY DLA WAS TAK KWW MY DLA WAS TAK 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KUBIAK Andrzej 61 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA Brzoza
4 OWCZARZAK Waldemar Wojciech 68 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NIEZALEŻNI RADNI” Brzoza
1 KIN Joanna Katarzyna 45 wyższe ekonomiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA Prądocin
3 OSKWAREK Wojciech Walenty 72 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ, ZGODA I PRZYRODA Brzoza
5 PAPROCKI Jan Mikołaj 53 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA Olimpin

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 571 284 284 49.74% 0.04974
277 97.54% 0.09754
Tak
2 544 269 269 49.45% 0.04945
262 97.40% 0.0974
Tak
3 493 247 250 50.71% 0.05071
242 96.80% 0.0968
Tak
4 357 204 206 57.70% 0.0577
202 98.06% 0.09806
Tak
5 591 305 305 51.61% 0.05161
296 97.05% 0.09705
Tak
6 542 248 248 45.76% 0.04576
241 97.18% 0.09718
Tak
7 518 302 302 58.30% 0.0583
290 96.03% 0.09603
Tak
8 494 270 270 54.66% 0.05466
263 97.41% 0.09741
Tak
9 435 267 270 62.07% 0.06207
268 99.26% 0.09926
Tak
10 678 362 360 53.10% 0.0531
358 99.44% 0.09944
Tak
11 516 306 306 59.30% 0.0593
299 97.71% 0.09771
Tak
12 547 295 295 53.93% 0.05393
290 98.31% 0.09831
Tak
13 653 359 359 54.98% 0.05498
348 96.94% 0.09694
Tak
14 525 245 246 46.86% 0.04686
241 97.97% 0.09797
Tak
15 307 127 127 41.37% 0.04137
120 94.49% 0.09449
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NIEZALEŻNI RADNI” 645 8 16.14% 0.01614
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ, ZGODA I PRZYRODA 780 9 19.51% 0.01951
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA 532 10 13.31% 0.01331
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 1 019 15 25.49% 0.02549
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 383 8 9.58% 0.00958
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY DLA WAS TAK 638 8 15.96% 0.01596

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NIEZALEŻNI RADNI” 645 8 4 16.14% 0.01614
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ, ZGODA I PRZYRODA 780 9 3 19.51% 0.01951
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA 532 10 1 13.31% 0.01331
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 1 019 15 3 25.49% 0.02549
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 383 8 1 9.58% 0.00958
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY DLA WAS TAK 638 8 3 15.96% 0.01596

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 HOMENIUK Sławomir 94 33.94% 0.03394
Nie
1 17 17 KARACZEWSKA Grażyna Ewa 19 6.86% 0.00686
Nie
1 18 18 SAS Maciej Piotr 17 6.14% 0.00614
Nie
1 19 19 KAPYSZ Stanisław 50 18.05% 0.01805
Nie
1 20 20 KWIATKOWSKA Anna 97 35.02% 0.03502
Tak
2 16 16 RAFIŃSKI Robert 106 40.46% 0.04046
Tak
2 18 18 MOSKAL Piotr 42 16.03% 0.01603
Nie
2 19 19 PACIOREK Barbara 19 7.25% 0.00725
Nie
2 20 20 KANIASTY Filip 95 36.26% 0.03626
Nie
3 16 16 SŁABOSZEWSKA Wiesława 136 56.20% 0.0562
Tak
3 17 17 BANASZKIEWICZ Jarosław Piotr 16 6.61% 0.00661
Nie
3 18 18 KRAUZA Janusz 12 4.96% 0.00496
Nie
3 19 19 KASPRZAK Katarzyna 78 32.23% 0.03223
Nie
4 15 15 BOŻEK Maria Jolanta 29 14.36% 0.01436
Nie
4 16 16 HERMANN Tomasz 65 32.18% 0.03218
Tak
4 18 18 JAWORSKI Klaudiusz 31 15.35% 0.01535
Nie
4 19 19 KLECHA Agnieszka Anetta 48 23.76% 0.02376
Nie
4 20 20 CZECZKA Renata Iwona 29 14.36% 0.01436
Nie
5 15 15 TOMCZYK Sylwester Tadeusz 80 27.03% 0.02703
Nie
5 16 16 SOBIERAJ Andrzej Dariusz 32 10.81% 0.01081
Nie
5 17 17 DOJS Danuta Teresa 114 38.51% 0.03851
Tak
5 18 18 PUSZKIEWICZ Wiesław 70 23.65% 0.02365
Nie
6 15 15 OSKWAREK Kazimierz 107 44.40% 0.0444
Tak
6 17 17 ŻUBEREK Maciej 95 39.42% 0.03942
Nie
6 18 18 BUKOWSKI Grzegorz 39 16.18% 0.01618
Nie
7 15 15 BOCHEŃSKI Adam Jacek 141 48.62% 0.04862
Tak
7 17 17 MIELHORSKI Mikołaj Dominik 20 6.90% 0.0069
Nie
7 18 18 ŚLESIŃSKI Maciej Rafał 129 44.48% 0.04448
Nie
8 15 15 KORCZAK Tadeusz 71 27.00% 0.027
Nie
8 17 17 DWULIT Marek 36 13.69% 0.01369
Nie
8 18 18 KUCZBORSKI Michał Tadeusz 52 19.77% 0.01977
Nie
8 19 19 WOJCIESZAK Roksana Anna 9 3.42% 0.00342
Nie
8 20 20 KAROLAK Agnieszka 95 36.12% 0.03612
Tak
9 15 15 OWCZARZAK Waldemar Wojciech 98 36.57% 0.03657
Tak
9 17 17 DOLATA Tomasz 72 26.87% 0.02687
Nie
9 18 18 KUBIAK Łukasz Sebastian 62 23.13% 0.02313
Nie
9 19 19 KUGLER Roman Sylwester 36 13.43% 0.01343
Nie
10 16 16 SOJKA Jan 115 32.12% 0.03212
Nie
10 17 17 MANOWSKI Adam Marek 17 4.75% 0.00475
Nie
10 18 18 JĘDRUSIK Marcin Krzysztof 58 16.20% 0.0162
Nie
10 20 20 SZAL Magdalena Maria 168 46.93% 0.04693
Tak
11 16 16 POCIOT Adam Andrzej 61 20.40% 0.0204
Nie
11 17 17 FRYCKOWSKI Adam 98 32.78% 0.03278
Nie
11 18 18 WIŚNIEWSKI Zbigniew 140 46.82% 0.04682
Tak
12 15 15 BIAŁAS Halina Barbara 22 7.59% 0.00759
Nie
12 16 16 FAC Sławomir Andrzej 117 40.34% 0.04034
Nie
12 18 18 KANADYS Jacek Mikołaj 151 52.07% 0.05207
Tak
13 17 17 DYMEK Sandra 45 12.93% 0.01293
Nie
13 18 18 LEWANDOWSKA Małgorzata Ewa 84 24.14% 0.02414
Nie
13 19 19 KIN Joanna Katarzyna 126 36.21% 0.03621
Tak
13 20 20 DIERING Jolanta 93 26.72% 0.02672
Nie
14 15 15 SZCZEPAŃSKI Janusz 97 40.25% 0.04025
Tak
14 16 16 JĘDRUSIK Irena Janina 54 22.41% 0.02241
Nie
14 18 18 DZIKOWSKI Krzysztof 76 31.54% 0.03154
Nie
14 20 20 BULIK-FRONTCZAK Katarzyna Ewa 14 5.81% 0.00581
Nie
15 18 18 MAJEWSKI Edward Tadeusz 56 46.67% 0.04667
Tak
15 19 19 TYNIEC Rafał Józef 17 14.17% 0.01417
Nie
15 20 20 GRZYWACZ Marek Stanisław 47 39.17% 0.03917
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KIN Joanna Katarzyna 45 wyższe ekonomiczne Prądocin, 644 15.87 Nie
2 KUBIAK Andrzej 61 Wyższe Brzoza, 611 15.06 Nie
3 OSKWAREK Wojciech Walenty 72 Wyższe Brzoza, 1 583 39.01 Druga tura
4 OWCZARZAK Waldemar Wojciech 68 Wyższe Brzoza, 354 8.72 Nie
5 PAPROCKI Jan Mikołaj 53 Wyższe Olimpin, 866 21.34 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, OGRODOWA 2A Nowa Wieś Wielka stały 1 608 800 799 49.69% 0.04969
794 99.37%
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza stały 1 651 852 852 51.61% 0.05161
843 98.94%
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, OGRODOWA 1 Nowa Wieś Wielka stały 1 342 693 693 51.64% 0.05164
690 99.57%
4 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza stały 1 445 846 846 58.55% 0.05855
842 99.53%
5 ŚWIETLICA WIEJSKA, 10 Nowe Smolno stały 547 295 295 53.93% 0.05393
292 98.98%
6 ŚWIETLICA WIEJSKA, BYDGOSKA 14 Prądocin stały 653 359 359 54.98% 0.05498
355 98.89%
7 ŚWIETLICA WIEJSKA, 17 Dąbrowa Wielka stały 185 81 81 43.78% 0.04378
81 100.00%
8 ŚWIETLICA WIEJSKA, 43 Tarkowo Dolne stały 340 164 164 48.24% 0.04824
161 98.17%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 OSKWAREK Wojciech Walenty 72 Wyższe Brzoza, 2065 58.55 Tak
2 PAPROCKI Jan Mikołaj 53 Wyższe Olimpin, 1462 41.45 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych OSKWAREK Wojciech Walenty Głosów ważnych oddanych na kandydatów PAPROCKI Jan Mikołaj
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, OGRODOWA 2A Nowa Wieś Wielka 756 466 61.64% 0.06164
38.36% 290
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza 726 426 58.68% 0.05868
41.32% 300
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, OGRODOWA 1 Nowa Wieś Wielka 557 345 61.94% 0.06194
38.06% 212
4 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza 745 375 50.34% 0.05034
49.66% 370
5 ŚWIETLICA WIEJSKA, 10 Nowe Smolno 229 143 62.45% 0.06245
37.55% 86
6 ŚWIETLICA WIEJSKA, BYDGOSKA 14 Prądocin 297 188 63.30% 0.0633
36.70% 109
7 ŚWIETLICA WIEJSKA, 17 Dąbrowa Wielka 75 31 41.33% 0.04133
58.67% 44
8 ŚWIETLICA WIEJSKA, 43 Tarkowo Dolne 142 91 64.08% 0.06408
35.92% 51

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, OGRODOWA 2A Nowa Wieś Wielka stały 1618 762 762 47.10% 0.0471
756 99.21%
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza stały 1646 730 730 44.35% 0.04435
726 99.45%
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, OGRODOWA 1 Nowa Wieś Wielka stały 1344 558 558 41.52% 0.04152
557 99.82%
4 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza stały 1440 747 747 51.88% 0.05188
745 99.73%
5 ŚWIETLICA WIEJSKA, 10 Nowe Smolno stały 545 229 229 42.02% 0.04202
229 100.00%
6 ŚWIETLICA WIEJSKA, BYDGOSKA 14 Prądocin stały 652 297 297 45.55% 0.04555
297 100.00%
7 ŚWIETLICA WIEJSKA, 17 Dąbrowa Wielka stały 185 75 75 40.54% 0.04054
75 100.00%
8 ŚWIETLICA WIEJSKA, 43 Tarkowo Dolne stały 339 142 142 41.89% 0.04189
142 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 9 759 7 767 8 1