Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18 Złotoryja
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Aleja Miła, Asnyka, Chopina, Kościuszki, Maluchów, Miedziana, Nasypowa, Na Skarpie, Pagórkowa, Plac Orląt Lwowskich, Pochyła, Podmiejska, Solna, Spacerowa, Stanisława Moniuszki, Szklarska, Szkolna, Szpitalna, Zaułek
Liczba mieszkańców 1043
Liczba wyborców 831
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Złotoryi 7
Rady Powiatu Złotoryjskiego 1
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 5

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Złotoryja
  • Wybory Rady Miejskiej w Złotoryi) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Powiatu Złotoryjskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Złotoryja
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 831
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 831
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 736
3 Liczba kart niewykorzystanych 316
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 420
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 420
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 420
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 420
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 414
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markiewicz agnieszkaMARKIEWICZ Agnieszka 47 wyższe Złotoryja 54 0.01304
13.04
2 pawlzowski robert andrzejPAWŁOWSKI Robert Andrzej 50 wyższe Złotoryja 122 0.02947
29.47
3 zwierzynzska-doskocz barbaraZWIERZYŃSKA-DOSKOCZ Barbara 39 wyższe Złotoryja 101 0.0244
24.40
4 zzzurawski ireneusz leszekŻURAWSKI Ireneusz Leszek 58 wyższe Złotoryja 137 0.03309
33.09
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Złotoryi) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 831
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 831
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 699
3 Liczba kart niewykorzystanych 279
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 420
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 420
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 420
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 420
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 403
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 tkaczuk mateusz jozzefTKACZUK Mateusz Józef 31 Złotoryja 88 0.02184
21.84
15 wilczynzska joanna ewaWILCZYŃSKA Joanna Ewa 36 Złotoryja 66 0.01638
16.38
16 jaworowska aneta mariaJAWOROWSKA Aneta Maria 43 Złotoryja 91 0.02258
22.58
17 bernasiewicz jozzefBERNASIEWICZ Józef 57 Złotoryja 25 0.0062
6.20
18 listwan barbara eufemiaLISTWAN Barbara Eufemia 65 Złotoryja 133 0.033
33.00
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Złotoryjskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 831
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 747
3 Liczba kart niewykorzystanych 327
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 420
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 420
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 420
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 392
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak wieslzaw antoniWOŹNIAK Wiesław Antoni 70 Złotoryja 7 0.00179
1.79
2 abramek sylwester adamABRAMEK Sylwester Adam 48 Czaple 0 0
0.00
3 niklewicz pawelzNIKLEWICZ Paweł 38 Pielgrzymka 0 0
0.00
4 wnezk krystynaWNĘK Krystyna 52 Jerzmanice - Zdrój 1 0.00026
0.26
5 szwierczewska lidiaŚWIERCZEWSKA Lidia 61 Złotoryja 2 0.00051
0.51
6 faryniarz zofiaFARYNIARZ Zofia 56 Złotoryja 0 0
0.00
7 cybulska zuzanna mariaCYBULSKA Zuzanna Maria 29 Lubiechowa 0 0
0.00
8 pawlukiewicz lucjan danielPAWLUKIEWICZ Lucjan Daniel 41 Złotoryja 1 0.00026
0.26
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwierczynzski wieslzaw wiktorŚWIERCZYŃSKI Wiesław Wiktor 61 Leszczyna 15 0.00383
3.83
2 blachura elzzzbietaBLACHURA Elżbieta 46 Złotoryja 25 0.00638
6.38
3 krupa anna izabelaKRUPA Anna Izabela 44 Złotoryja 6 0.00153
1.53
4 miara-stezpienz malzgorzataMIARA-STĘPIEŃ Małgorzata 45 Złotoryja 12 0.00306
3.06
5 rusin ewaRUSIN Ewa 60 Złotoryja 3 0.00077
0.77
6 karpik adam janKARPIK Adam Jan 65 Złotoryja 2 0.00051
0.51
7 prus barbara mariaPRUS Barbara Maria 68 Złotoryja 10 0.00255
2.55
8 cwynar michalz andrzejCWYNAR Michał Andrzej 58 Złotoryja 6 0.00153
1.53
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 miara rafalzMIARA Rafał 40 Złotoryja 39 0.00995
9.95
2 perlak krystynaPERLAK Krystyna 63 Złotoryja 4 0.00102
1.02
3 krupinzski kamil krzysztofKRUPIŃSKI Kamil Krzysztof 43 Złotoryja 11 0.00281
2.81
4 rystwej-skibinzska miroslzawa irenaRYSTWEJ-SKIBIŃSKA Mirosława Irena 46 Złotoryja 3 0.00077
0.77
5 behnke michalz edmundBEHNKE Michał Edmund 43 Sępów 5 0.00128
1.28
6 lzabezdzki wojciechŁABĘDZKI Wojciech 39 Złotoryja 5 0.00128
1.28
7 rychta dominika barbaraRYCHTA Dominika Barbara 24 Złotoryja 1 0.00026
0.26
8 trytek eugeniuszTRYTEK Eugeniusz 64 Złotoryja 2 0.00051
0.51
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 melska anna agnieszkaMELSKA Anna Agnieszka 47 Złotoryja 28 0.00714
7.14
2 grocki wlzadyslzaw ryszardGROCKI Władysław Ryszard 64 Złotoryja 27 0.00689
6.89
3 markiewicz jan jozzefMARKIEWICZ Jan Józef 51 Złotoryja 12 0.00306
3.06
4 kolano slzawaKOLANO Sława 59 Złotoryja 7 0.00179
1.79
5 szymanzski jacekSZYMAŃSKI Jacek 51 Złotoryja 6 0.00153
1.53
6 wojtko dorota bronislzawaWOJTKO Dorota Bronisława 33 Złotoryja 12 0.00306
3.06
Razem 92
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92

Lista nr 13 - KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 raszkiewicz ryszard wincentyRASZKIEWICZ Ryszard Wincenty 64 Złotoryja 25 0.00638
6.38
2 mularczyk edyta danutaMULARCZYK Edyta Danuta 50 Złotoryja 9 0.0023
2.30
3 tokarski janTOKARSKI Jan 76 Złotoryja 7 0.00179
1.79
4 leszny boguslzawaLEŚNY Bogusława 49 Wojcieszyn 1 0.00026
0.26
5 chmielowska malzgorzataCHMIELOWSKA Małgorzata 42 Złotoryja 5 0.00128
1.28
6 kwapinzska monika annaKWAPIŃSKA Monika Anna 40 Złotoryja 0 0
0.00
7 mrozz andrzej stanislzawMRÓZ Andrzej Stanisław 56 Kopacz 4 0.00102
1.02
8 lzuniewski lzukasz sebastianŁUNIEWSKI Łukasz Sebastian 34 Złotoryja 39 0.00995
9.95
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90

Lista nr 14 - KWW POROZUMIENIE KACZAWSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 macuga pawelz piotrMACUGA Paweł Piotr 45 Złotoryja 24 0.00612
6.12
2 czech mariusz piotrCZECH Mariusz Piotr 42 Złotoryja 2 0.00051
0.51
3 jaremko lidiaJAREMKO Lidia 60 Złotoryja 1 0.00026
0.26
4 zapart-czaslzawska ewaZAPART-CZASŁAWSKA Ewa 38 Złotoryja 0 0
0.00
5 janzta beata ewaJAŃTA Beata Ewa 51 Złotoryja 3 0.00077
0.77
6 kowalczyk janusz maciejKOWALCZYK Janusz Maciej 46 Złotoryja 4 0.00102
1.02
7 dechnik stanislzawDECHNIK Stanisław 49 Złotoryja 10 0.00255
2.55
8 dawidziuk maciej damianDAWIDZIUK Maciej Damian 39 Złotoryja 6 0.00153
1.53
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 831
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 751
3 Liczba kart niewykorzystanych 330
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 420
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 421
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 421
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 390
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 myrda tymoteusz dominikMYRDA Tymoteusz Dominik 41 Lubin 15 0.00385
3.85
2 kielzb jacekKIEŁB Jacek 39 Legnica 6 0.00154
1.54
3 poznanzski piotrPOZNAŃSKI Piotr 52 Głogów 2 0.00051
0.51
4 prokopczak emiliaPROKOPCZAK Emilia 41 Przemków 3 0.00077
0.77
5 urbanzski artur mieczyslzawURBAŃSKI Artur Mieczysław 60 Jawor 3 0.00077
0.77
6 kaczmarek monika dorotaKACZMAREK Monika Dorota 42 Złotoryja 8 0.00205
2.05
7 sobieska emilia janinaSOBIESKA Emilia Janina 33 Legnica 0 0
0.00
8 midziak piotr tomaszMIDZIAK Piotr Tomasz 43 Lubin 0 0
0.00
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 samborski tadeuszSAMBORSKI Tadeusz 73 Rogów Legnicki 0 0
0.00
2 golzezbiowska wanda jozzefaGOŁĘBIOWSKA Wanda Józefa 59 Niedaszów 1 0.00026
0.26
3 dzbanuszek jozzefDZBANUSZEK Józef 66 Legnica 1 0.00026
0.26
4 stankiewicz cecylia ewaSTANKIEWICZ Cecylia Ewa 64 Chróstnik 0 0
0.00
5 wrona mariaWRONA Maria 63 Cichobórz 2 0.00051
0.51
6 garbaczewska danuta krystynaGARBACZEWSKA Danuta Krystyna 41 Lubin 1 0.00026
0.26
7 cirko patrycja alicjaCIRKO Patrycja Alicja 42 Dalków 0 0
0.00
8 tofel tadeuszTOFEL Tadeusz 63 Lubin 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymkowiak sebastian andrzejSZYMKOWIAK Sebastian Andrzej 42 Legnica 1 0.00026
0.26
2 smolan marcinSMOLAN Marcin 38 Legnica 0 0
0.00
3 tracz elzzzbietaTRACZ Elżbieta 67 Bolesławiec 2 0.00051
0.51
4 smulska karolinaSMULSKA Karolina 24 Legnica 1 0.00026
0.26
5 bukowski cezary jacekBUKOWSKI Cezary Jacek 56 Legnica 0 0
0.00
6 urban klaudia annaURBAN Klaudia Anna 23 Wałbrzych 1 0.00026
0.26
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borys piotrBORYS Piotr 42 Lubin 14 0.00359
3.59
2 zahorski jacek zbigniewZAHORSKI Jacek Zbigniew 53 Głogów 3 0.00077
0.77
3 szelazg jadwigaSZELĄG Jadwiga 68 Złotoryja 170 0.04359
43.59
4 frost pawelz marcinFROST Paweł Marcin 49 Legnica 1 0.00026
0.26
5 brok annaBROK Anna 55 Głogów 2 0.00051
0.51
6 dwojak jaroslzaw januszDWOJAK Jarosław Janusz 54 Legnica 0 0
0.00
7 strazczek joanna dorotaSTRĄCZEK Joanna Dorota 44 Grzymalin 0 0
0.00
8 dembek renata helenaDEMBEK Renata Helena 49 Polkowice 3 0.00077
0.77
Razem 193
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 193

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zbrzyzny ryszardZBRZYZNY Ryszard 63 Osiek 7 0.00179
1.79
2 dec-zzzaboklicka urszula beataDEC-ŻABOKLICKA Urszula Beata 34 Legnica 0 0
0.00
3 sztangret jerzy stanislzawSZTANGRET Jerzy Stanisław 63 Ruszowice 0 0
0.00
4 bialzek joanna renataBIAŁEK Joanna Renata 48 Głogów 1 0.00026
0.26
5 wasinkiewicz jozzefWASINKIEWICZ Józef 71 Legnica 3 0.00077
0.77
6 tomczak stanislzawTOMCZAK Stanisław 61 Jawor 0 0
0.00
7 kida elzzzbietaKIDA Elżbieta 71 Głogów 0 0
0.00
8 serkies alfred jozzefSERKIES Alfred Józef 60 Biała 1 0.00026
0.26
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 burakowska krystyna annaBURAKOWSKA Krystyna Anna 55 Legnica 1 0.00026
0.26
2 kohlman piotr rafalzKOHLMAN Piotr Rafał 50 Głogów 0 0
0.00
3 monkosa wojciechMONKOSA Wojciech 32 Legnica 0 0
0.00
4 krozlewiecka-wala dominikaKRÓLEWIECKA-WALA Dominika 32 Legnica 0 0
0.00
5 markowski krzysztofMARKOWSKI Krzysztof 28 Wrocław 0 0
0.00
6 wielczyk aleksandra urszulaWIELCZYK Aleksandra Urszula 27 Wrocław 2 0.00051
0.51
7 hyckowski kamilHYCKOWSKI Kamil 28 Wrocław 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pachurka arkadiuszPACHURKA Arkadiusz 26 Lubin 3 0.00077
0.77
2 hoszowski jaroslzawHOSZOWSKI Jarosław 47 Legnica 1 0.00026
0.26
3 razczynzski wojciech aleksanderRĄCZYŃSKI Wojciech Aleksander 68 Wrocław 0 0
0.00
4 razczynzska barbara czeslzawaRĄCZYŃSKA Barbara Czesława 56 Wrocław 0 0
0.00
5 bonzczak elzzzbietaBOŃCZAK Elżbieta 45 Pątnów Legnicki 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krozlak marcin stanislzawKRÓLAK Marcin Stanisław 45 Lubin 4 0.00103
1.03
2 czajkowski damian piotrCZAJKOWSKI Damian Piotr 42 Siedlce 4 0.00103
1.03
3 tyrcz wlzadyslzaw andrzejTYRCZ Władysław Andrzej 64 Jawor 0 0
0.00
4 stysz sylwia martaSTYŚ Sylwia Marta 36 Lubin 2 0.00051
0.51
5 sosznicka agnieszkaSOŚNICKA Agnieszka 32 Dziesław 1 0.00026
0.26
6 worwazg-zzzydolzowicz iwona monikaWORWĄG-ŻYDOŁOWICZ Iwona Monika 45 Lubin 3 0.00077
0.77
7 muras lzukaszMURAS Łukasz 40 Polkowice 5 0.00128
1.28
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 merwinzski tomasz lzukaszMERWIŃSKI Tomasz Łukasz 33 Lubin 0 0
0.00
2 wlzodarczyk jakub cezaryWŁODARCZYK Jakub Cezary 23 Wrocław 1 0.00026
0.26
3 iwaszkiewicz maciejIWASZKIEWICZ Maciej 29 Wrocław 0 0
0.00
4 lzambucka maria annaŁAMBUCKA Maria Anna 65 Stronie Śląskie 0 0
0.00
5 rzezzniczak anna mariaRZEŹNICZAK Anna Maria 29 Bielawa 0 0
0.00
6 michalska joanna ewaMICHALSKA Joanna Ewa 27 Wrocław 0 0
0.00
7 melzech janMEŁECH Jan 29 Świdnica 0 0
0.00
8 pokrywka stanislzawPOKRYWKA Stanisław 70 Kłodzko 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczynzski jacek marcinBACZYŃSKI Jacek Marcin 34 Legnica 19 0.00487
4.87
2 kura pawelzKURA Paweł 39 Lubin 3 0.00077
0.77
3 mochol-kezdziora alicjaMOCHOL-KĘDZIORA Alicja 54 Głogów 5 0.00128
1.28
4 karwan piotr adamKARWAN Piotr Adam 41 Radwanice 48 0.01231
12.31
5 materniak franciszekMATERNIAK Franciszek 58 Wądroże Wielkie 2 0.00051
0.51
6 brzozowska kamila dorotaBRZOZOWSKA Kamila Dorota 41 Złotoryja 16 0.0041
4.10
7 wanzkowicz izabela katarzynaWAŃKOWICZ Izabela Katarzyna 46 Legnica 5 0.00128
1.28
8 jurga patrykJURGA Patryk 24 Lipa 1 0.00026
0.26
Razem 99
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 99

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarmulzowicz lidia mariaJARMUŁOWICZ Lidia Maria 58 Wrocław 1 0.00026
0.26
2 rymkiewicz radoslzaw konradRYMKIEWICZ Radosław Konrad 42 Dobrzejów 0 0
0.00
3 plecety kamil karolPLECETY Kamil Karol 40 Jelenia Góra 0 0
0.00
4 szopinzska malzgorzataSZOPIŃSKA Małgorzata 51 Legnica 0 0
0.00
5 pytlewska katarzyna sylwiaPYTLEWSKA Katarzyna Sylwia 38 Wrocław 0 0
0.00
6 szopinzski slzawomir waldemarSZOPIŃSKI Sławomir Waldemar 53 Legnica 0 0
0.00
7 krajewski jacekKRAJEWSKI Jacek 40 Wrocław 1 0.00026
0.26
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuszyk michalzKUSZYK Michał 75 Legnica 5 0.00128
1.28
2 habura eugeniuszHABURA Eugeniusz 59 Przemków 1 0.00026
0.26
3 grzelczak martynaGRZELCZAK Martyna 32 Żuchlów 1 0.00026
0.26
4 danielski jaroslzaw januszDANIELSKI Jarosław Janusz 51 Legnica 1 0.00026
0.26
5 hoffman renata izabelaHOFFMAN Renata Izabela 46 Polkowice 1 0.00026
0.26
6 stanecki adam lzukaszSTANECKI Adam Łukasz 38 Głógów 0 0
0.00
7 szpak reginaSZPAK Regina 69 Lubin 1 0.00026
0.26
8 slzowik jerzy zbigniewSŁOWIK Jerzy Zbigniew 59 Legnica 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10