Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 17

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7a Żerniki Wrocławskie
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Żerniki Wrocławskie
Liczba mieszkańców 1809
Liczba wyborców 1413
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Siechnicach 3
Rady Powiatu Wrocławskiego 3
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 2

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Siechnic
  • Wybory Rady Powiatu Wrocławskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miejskiej w Siechnicach) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Siechnic
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1413
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1413
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1341
3 Liczba kart niewykorzystanych 463
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 878
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 878
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 878
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 877
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 870
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dulski andrzejDULSKI Andrzej 38 Wyższe Siechnice 181 0.0208
20.80
2 klzosinzski jakub januszKŁOSIŃSKI Jakub Janusz 36 Wyższe Radwanice 305 0.03506
35.06
3 ušák milanUŠÁK Milan 46 Wyższe Siechnice 384 0.04414
44.14
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Wrocławskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1413
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1272
3 Liczba kart niewykorzystanych 394
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 878
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 878
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 878
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 861
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozdrowicki andrzej stanislzawKOZDROWICKI Andrzej Stanisław 48 Siechnice 15 0.00174
1.74
2 susmanek wiolettaSUSMANEK Wioletta 50 Żerniki Wrocławskie 32 0.00372
3.72
3 golzezbiowska-pasierbska patrycja wiktoriaGOŁĘBIOWSKA-PASIERBSKA Patrycja Wiktoria 42 Ozorzyce 0 0
0.00
4 wozjcik piotr jerzyWÓJCIK Piotr Jerzy 30 Kotowice 0 0
0.00
5 roszak krystyna agnieszkaROSZAK Krystyna Agnieszka 38 Grodziszów 1 0.00012
0.12
6 czwiek andrzejĆWIEK Andrzej 53 Święta Katarzyna 0 0
0.00
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korytko marcinKORYTKO Marcin 35 Siechnice 114 0.01324
13.24
2 roman agataROMAN Agata 53 Siechnice 36 0.00418
4.18
3 rybczak pawelz eugeniuszRYBCZAK Paweł Eugeniusz 42 Radwanice 16 0.00186
1.86
4 kwapinzska beata wiolettaKWAPIŃSKA Beata Wioletta 48 Iwiny 11 0.00128
1.28
5 witka michalz krystianWITKA Michał Krystian 31 Siechnice 10 0.00116
1.16
6 domaradzka urszula annaDOMARADZKA Urszula Anna 35 Święta Katarzyna 21 0.00244
2.44
Razem 208
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 208

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzysiak piotr wlzodzimierzŁYSIAK Piotr Włodzimierz 49 Żórawina 84 0.00976
9.76
2 majewski marek marcinMAJEWSKI Marek Marcin 47 Zacharzyce 43 0.00499
4.99
3 nowak ewaNOWAK Ewa 50 Iwiny 21 0.00244
2.44
4 dolinzski marcin radoslzawDOLIŃSKI Marcin Radosław 33 Radwanice 25 0.0029
2.90
5 dulska karolina paulaDULSKA Karolina Paula 31 Siechnice 15 0.00174
1.74
6 szczurowska ewaSZCZUROWSKA Ewa 45 Szukalice 5 0.00058
0.58
Razem 193
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 193

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kostusik beataKOSTUSIK Beata 39 Siechnice 4 0.00046
0.46
2 lzuszcz jaroslzaw ryszardŁUSZCZ Jarosław Ryszard 41 Siechnice 1 0.00012
0.12
3 wozjcik jacek andrzejWÓJCIK Jacek Andrzej 56 Kotowice 0 0
0.00
4 taraszkiewicz ewa martaTARASZKIEWICZ Ewa Marta 38 Iwiny 7 0.00081
0.81
5 frazckowiak marek andrzejFRĄCKOWIAK Marek Andrzej 53 Święta Katarzyna 1 0.00012
0.12
6 konrady aleksandraKONRADY Aleksandra 62 Żerniki Wrocławskie 80 0.00929
9.29
Razem 93
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 93

Lista nr 14 - KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosterska barbaraKOSTERSKA Barbara 59 Siechnice 36 0.00418
4.18
2 lewera dariusz jacekLEWERA Dariusz Jacek 53 Biestrzyków 26 0.00302
3.02
3 lzepecka annaŁEPECKA Anna 46 Ozorzyce 6 0.0007
0.70
4 choina krystyna bozzzenaCHOINA Krystyna Bożena 58 Radwanice 0 0
0.00
5 lzowicki pawelz grzegorzŁOWICKI Paweł Grzegorz 52 Święta Katarzyna 0 0
0.00
6 ušák pavolUŠÁK Pavol 74 Siechnice 15 0.00174
1.74
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83

Lista nr 15 - KWW BEZPARTYJNI DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skiba edwardSKIBA Edward 57 Smardzów 181 0.02102
21.02
2 grabarz barbara danutaGRABARZ Barbara Danuta 63 Święta Katarzyna 12 0.00139
1.39
3 jankowski jacekJANKOWSKI Jacek 49 Ozorzyce 17 0.00197
1.97
4 adaszynzska anna mariaADASZYŃSKA Anna Maria 34 Siechnice 10 0.00116
1.16
5 padula dariusz jerzyPADULA Dariusz Jerzy 58 Święta Katarzyna 4 0.00046
0.46
6 walczak katarzynaWALCZAK Katarzyna 38 Radwanice 12 0.00139
1.39
Razem 236
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 236
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Siechnicach) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1413
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1413
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1272
3 Liczba kart niewykorzystanych 394
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 878
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 878
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 877
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 877
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 861
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juryta wieslzawJURYTA Wiesław 65 Radwanice 39 0.00453
4.53
2 wojnar maciej wlzadyslzawWOJNAR Maciej Władysław 42 Żerniki Wrocławskie 101 0.01173
11.73
3 olczak jolantaOLCZAK Jolanta 56 Radwanice 26 0.00302
3.02
4 milewicz mateusz janMILEWICZ Mateusz Jan 24 Zacharzyce 7 0.00081
0.81
5 kulczyk piotrKULCZYK Piotr 50 Żerniki Wrocławskie 19 0.00221
2.21
6 skowron justynaSKOWRON Justyna 43 Iwiny 4 0.00046
0.46
7 zawadzka monika katarzynaZAWADZKA Monika Katarzyna 47 Radwanice 2 0.00023
0.23
8 goczalz robert marekGOCZAŁ Robert Marek 43 Radwanice 2 0.00023
0.23
Razem 200
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 200

Lista nr 17 - KWW GMINA FAIR PLAY JAKUB KŁOSIŃSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzosinzski jakub januszKŁOSIŃSKI Jakub Janusz 36 Radwanice 76 0.00883
8.83
2 stachowicz urszula jadwigaSTACHOWICZ Urszula Jadwiga 34 Radwanice 13 0.00151
1.51
3 jakubczyk bronislzawJAKUBCZYK Bronisław 69 Żerniki Wrocławskie 23 0.00267
2.67
4 besztyga karolinaBESZTYGA Karolina 36 Żerniki Wrocławskie 52 0.00604
6.04
5 hawryliszyn krzysztofHAWRYLISZYN Krzysztof 26 Radomierzyce 14 0.00163
1.63
6 nowinzski szymon jerzyNOWIŃSKI Szymon Jerzy 35 Iwiny 1 0.00012
0.12
7 dunin-skrzydelska karolina nataliaDUNIN-SKRZYDELSKA Karolina Natalia 35 Żerniki Wrocławskie 5 0.00058
0.58
8 rorat marcin marekRORAT Marcin Marek 37 Mokry Dwór 5 0.00058
0.58
Razem 189
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 189

Lista nr 18 - KWW MILANA UŠÁKA - BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mlzynzczak michalzMŁYŃCZAK Michał 39 Radwanice 38 0.00441
4.41
2 sulikowska mariaSULIKOWSKA Maria 58 Iwiny 22 0.00256
2.56
3 pietras mariola annaPIETRAS Mariola Anna 48 Mokry Dwór 5 0.00058
0.58
4 gazdzinzski piotr krzysztofGĄDZIŃSKI Piotr Krzysztof 36 Żerniki Wrocławskie 201 0.02334
23.34
5 bobinzski grzegorz pawelzBOBIŃSKI Grzegorz Paweł 37 Radwanice 7 0.00081
0.81
6 janicka anna bozzzenaJANICKA Anna Bożena 60 Biestrzyków 8 0.00093
0.93
7 sobera krzysztofSOBERA Krzysztof 46 Radwanice 0 0
0.00
8 skwara maciej tadeuszSKWARA Maciej Tadeusz 39 Radwanice 1 0.00012
0.12
9 kozlzowska annaKOZŁOWSKA Anna 59 Żerniki Wrocławskie 186 0.0216
21.60
10 wojciechowska-gileta aleksandraWOJCIECHOWSKA-GILETA Aleksandra 40 Iwiny 4 0.00046
0.46
Razem 472
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 472
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1413
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1245
3 Liczba kart niewykorzystanych 367
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 878
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 874
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 874
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 852
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stasiak dariusz pawelzSTASIAK Dariusz Paweł 56 Milicz 19 0.00223
2.23
2 marszalzek januszMARSZAŁEK Janusz 52 Oleśnica 1 0.00012
0.12
3 zakrzewski pawelz jozzefZAKRZEWSKI Paweł Józef 57 Kryniczno 2 0.00023
0.23
4 halzadaj krystyna jadwigaHAŁADAJ Krystyna Jadwiga 61 Raszów 6 0.0007
0.70
5 janas jan jozzefJANAS Jan Józef 62 Wołów 4 0.00047
0.47
6 ostrowska edyta kingaOSTROWSKA Edyta Kinga 45 Jeszkowice 8 0.00094
0.94
7 iskra piotr pawelzISKRA Piotr Paweł 44 Ligota 5 0.00059
0.59
8 bartulica agata izabelaBARTULICA Agata Izabela 36 Strzelin 5 0.00059
0.59
9 wizzzgalza magdalena mariaWIŻGAŁA Magdalena Maria 32 Piskorzów 0 0
0.00
10 zdrojewski zbigniew konstantyZDROJEWSKI Zbigniew Konstanty 38 Wisznia Mała 15 0.00176
1.76
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bronowicka joanna barbaraBRONOWICKA Joanna Barbara 49 Jarząbkowice 14 0.00164
1.64
2 rozzzzycki stanislzawRÓŻYCKI Stanisław 72 Oleśnica 1 0.00012
0.12
3 krzysztofik jan stefanKRZYSZTOFIK Jan Stefan 65 Pierstnica 0 0
0.00
4 puziewicz-karpiak magdalenaPUZIEWICZ-KARPIAK Magdalena 55 Wrocław 0 0
0.00
5 krozlik robert tadeuszKRÓLIK Robert Tadeusz 41 Wierzchowice 0 0
0.00
6 borkowski jaroslzawBORKOWSKI Jarosław 38 Wołów 0 0
0.00
7 matyja annaMATYJA Anna 69 Mirków 3 0.00035
0.35
8 cielenz bozzzena krystynaCIELEŃ Bożena Krystyna 60 Czeszów 1 0.00012
0.12
9 pilawka elzzzbietaPILAWKA Elżbieta 61 Ślubów 0 0
0.00
10 solztys jacek janSOŁTYS Jacek Jan 56 Radwanice 5 0.00059
0.59
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzska irenaKAMIŃSKA Irena 63 Wrocław 9 0.00106
1.06
2 bogdanzski maciejBOGDAŃSKI Maciej 39 Góra 2 0.00023
0.23
3 szymanzska monikaSZYMAŃSKA Monika 65 Bukowina 4 0.00047
0.47
4 klich andrzej jozzefKLICH Andrzej Józef 37 Chwałowice 0 0
0.00
5 jondro-iwanzska daria agnieszkaJONDRO-IWAŃSKA Daria Agnieszka 46 Kiełczówek 0 0
0.00
6 tuz sebastian janTUZ Sebastian Jan 25 Kobierzyce 1 0.00012
0.12
7 bociek agnieszkaBOCIEK Agnieszka 26 Jamnik 1 0.00012
0.12
8 rakowski mariusz kazimierzRAKOWSKI Mariusz Kazimierz 52 Kąty Wrocławskie 1 0.00012
0.12
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochnak wojciech piotrBOCHNAK Wojciech Piotr 42 Kondratowice 129 0.01514
15.14
2 majdzik marzena joannaMAJDZIK Marzena Joanna 59 Wojkowice 46 0.0054
5.40
3 pawlzowicz beata mariaPAWŁOWICZ Beata Maria 58 Oława 9 0.00106
1.06
4 sulzkowski damian januszSUŁKOWSKI Damian Janusz 39 Żmigród 6 0.0007
0.70
5 skorupa aleksander marekSKORUPA Aleksander Marek 62 Brzeg Dolny 14 0.00164
1.64
6 skozrzewski krzysztof pawelzSKÓRZEWSKI Krzysztof Paweł 43 Bierutów 1 0.00012
0.12
7 jaronz lilla urszulaJAROŃ Lilla Urszula 55 Kiełczów 28 0.00329
3.29
8 zzzmiejewski zdzislzaw michalzŻMIEJEWSKI Zdzisław Michał 41 Góra 4 0.00047
0.47
9 walerych lidia mariaWALERYCH Lidia Maria 56 Środa Śląska 2 0.00023
0.23
10 wozjcik krystynaWÓJCIK Krystyna 47 Pełczyce 16 0.00188
1.88
Razem 255
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 255

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 elsner wincenty aleksanderELSNER Wincenty Aleksander 63 Wrocław 2 0.00023
0.23
2 banach maria teresaBANACH Maria Teresa 60 Groblice 18 0.00211
2.11
3 fitek jerzy andrzejFITEK Jerzy Andrzej 66 Radwanice 33 0.00387
3.87
4 lzopatowski stanislzawŁOPATOWSKI Stanisław 69 Stanowice 8 0.00094
0.94
5 habierska bogumilzaHABIERSKA Bogumiła 59 Grabówka 2 0.00023
0.23
6 majer krzysztof boleslzawMAJER Krzysztof Bolesław 66 Wrocław 1 0.00012
0.12
7 saj-mazur renata sylwiaSAJ-MAZUR Renata Sylwia 52 Brzeg Dolny 0 0
0.00
8 kupczak janKUPCZAK Jan 63 Pierwoszów 1 0.00012
0.12
9 krymowska julia zofiaKRYMOWSKA Julia Zofia 23 Jaksonów 1 0.00012
0.12
10 molzonz radoslzaw tomaszMOŁOŃ Radosław Tomasz 45 Wrocław 0 0
0.00
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 owczarek magdalena luizaOWCZAREK Magdalena Luiza 27 Olszówka 2 0.00023
0.23
2 bialzek dawid antoniBIAŁEK Dawid Antoni 26 Gatka 0 0
0.00
3 filaczynzska joanna barbaraFILACZYŃSKA Joanna Barbara 53 Wrocław 0 0
0.00
4 ratajek krzysztof jacekRATAJEK Krzysztof Jacek 50 Brzeg Dolny 0 0
0.00
5 warzycha malzgorzata danutaWARZYCHA Małgorzata Danuta 47 Siechnice 2 0.00023
0.23
6 krok kamilKROK Kamil 18 Oleśnica 0 0
0.00
7 chlzozdek agnieszka barbaraCHŁÓDEK Agnieszka Barbara 42 Zabrodzie 1 0.00012
0.12
8 huzarewicz maciejHUZAREWICZ Maciej 53 Wrocław 0 0
0.00
9 kluz piotr pawelzKLUZ Piotr Paweł 47 Marcinkowice 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzurek piotr grzegorzŻUREK Piotr Grzegorz 45 Wrocław 6 0.0007
0.70
2 mazurczak lzukasz mikolzajMAZURCZAK Łukasz Mikołaj 40 Krzeptów 0 0
0.00
3 brzezinzska olga annaBRZEZIŃSKA Olga Anna 37 Smolec 0 0
0.00
4 marczak dariusz zbigniewMARCZAK Dariusz Zbigniew 50 Księginice 1 0.00012
0.12
5 grudzinzski michalz marcinGRUDZIŃSKI Michał Marcin 32 Klęka 0 0
0.00
6 tomkiewicz grzegorzTOMKIEWICZ Grzegorz 33 Brzeg Dolny 0 0
0.00
7 nowak katarzynaNOWAK Katarzyna 42 Wierzbna 0 0
0.00
8 wrozblewska ewaWRÓBLEWSKA Ewa 43 Długołęka 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domoradzki jerzy pawelzDOMORADZKI Jerzy Paweł 65 Wrocław 27 0.00317
3.17
2 kwiatkowska mariola zofiaKWIATKOWSKA Mariola Zofia 50 Międzybórz 3 0.00035
0.35
3 kubas waldemarKUBAS Waldemar 42 Olbrachtowice 6 0.0007
0.70
4 marcinkiewicz aneta izabelaMARCINKIEWICZ Aneta Izabela 44 Wrocław 3 0.00035
0.35
5 gregorczyk przemyslzaw andrzejGREGORCZYK Przemysław Andrzej 22 Międzybórz 1 0.00012
0.12
6 jureczko joanna malzgorzataJURECZKO Joanna Małgorzata 32 Oleśnica 1 0.00012
0.12
7 tchir jaroslzaw robertTCHIR Jarosław Robert 51 Wiązów 1 0.00012
0.12
8 furmanek ewa katarzynaFURMANEK Ewa Katarzyna 46 Świebodzice 5 0.00059
0.59
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielonka aleksander adamZIELONKA Aleksander Adam 20 Milicz 4 0.00047
0.47
2 nowak piotr januszNOWAK Piotr Janusz 33 Wrocław 1 0.00012
0.12
3 celeban mateusz franciszekCELEBAN Mateusz Franciszek 26 Wrocław 3 0.00035
0.35
4 kawa krzysztof michalzKAWA Krzysztof Michał 27 Olbrachtowice 0 0
0.00
5 roman bartoszROMAN Bartosz 25 Maniów Mały 1 0.00012
0.12
6 szloser ewaSZLOSER Ewa 45 Ludów Polski 1 0.00012
0.12
7 przystawa kaja annaPRZYSTAWA Kaja Anna 31 Wrocław 1 0.00012
0.12
8 lzacna anna sandraŁACNA Anna Sandra 31 Oborniki Śląskie 0 0
0.00
9 grzelak magdalena irenaGRZELAK Magdalena Irena 24 Wrocław 2 0.00023
0.23
10 grzechnik janusz grzegorzGRZECHNIK Janusz Grzegorz 57 Bielawa 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mrozek damian remigiuszMROZEK Damian Remigiusz 36 Wrocław 109 0.01279
12.79
2 czartoryski tytus henrykCZARTORYSKI Tytus Henryk 73 Morzęcin Mały 36 0.00423
4.23
3 michalska annaMICHALSKA Anna 37 Syców 53 0.00622
6.22
4 muzyka artur krzysztofMUZYKA Artur Krzysztof 46 Wilczyce 18 0.00211
2.11
5 wojciechowicz arkadiusz robertWOJCIECHOWICZ Arkadiusz Robert 46 Wrocław 12 0.00141
1.41
6 lisowski miroslzaw stanislzawLISOWSKI Mirosław Stanisław 55 Żmigród 10 0.00117
1.17
7 szczebak jolanta bozzzenaSZCZEBAK Jolanta Bożena 59 Wrocław 1 0.00012
0.12
8 kolibek anna urszulaKOLIBEK Anna Urszula 42 Żuchlów 4 0.00047
0.47
9 bradke joanna mariaBRADKE Joanna Maria 26 Wrocław 1 0.00012
0.12
10 mrozowska karolina martaMROZOWSKA Karolina Marta 28 Wrocław 14 0.00164
1.64
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielewski jaroslzaw marianCHMIELEWSKI Jarosław Marian 47 Wrocław 0 0
0.00
2 padurek witold andrzejPADUREK Witold Andrzej 64 Gola Wielka 0 0
0.00
3 adam monikaADAM Monika 35 Strzelin 1 0.00012
0.12
4 winciorek wojciech eugeniuszWINCIOREK Wojciech Eugeniusz 68 Wilczyn 0 0
0.00
5 felinzska anna magdalenaFELIŃSKA Anna Magdalena 30 Chwałowice 0 0
0.00
6 schuld barbara irenaSCHULD Barbara Irena 67 Wrocław 0 0
0.00
7 bilnik-rozzzzycka wanda bogumilzaBILNIK-RÓŻYCKA Wanda Bogumiła 79 Wrocław 2 0.00023
0.23
8 mierzejewski michalz pawelzMIERZEJEWSKI Michał Paweł 85 Ligota Piękna 4 0.00047
0.47
9 blzazzzewicz dorota tatianaBŁAŻEWICZ Dorota Tatiana 48 Wrocław 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lech ryszardLECH Ryszard 50 Milicz 34 0.00399
3.99
2 ulman genowefaULMAN Genowefa 61 Wrocław 4 0.00047
0.47
3 larysz marek zenonLARYŚ Marek Zenon 57 Syców 2 0.00023
0.23
4 pszonka tadeuszPSZONKA Tadeusz 53 Wysoka 1 0.00012
0.12
5 niewiadomska agnieszkaNIEWIADOMSKA Agnieszka 40 Oława 13 0.00153
1.53
6 boczar wlzadyslzawBOCZAR Władysław 66 Brzeg Dolny 3 0.00035
0.35
7 podlewska marta elzzzbietaPODLEWSKA Marta Elżbieta 32 Sanie 3 0.00035
0.35
8 misiak piotr pawelzMISIAK Piotr Paweł 38 Trzebnica 16 0.00188
1.88
9 starzonek katarzynaSTARZONEK Katarzyna 43 Kryniczno 6 0.0007
0.70
10 laszkiewicz krystyna irenaLASZKIEWICZ Krystyna Irena 59 Brzeg Dolny 5 0.00059
0.59
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87