Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 16

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa 2 Żerniki Wrocławskie
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Biestrzyków, Radomierzyce, Smardzów
Liczba mieszkańców 887
Liczba wyborców 701
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Siechnicach 3
Rady Powiatu Wrocławskiego 3
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 2

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Siechnic
  • Wybory Rady Powiatu Wrocławskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miejskiej w Siechnicach) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Siechnic
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 701
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 701
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 666
3 Liczba kart niewykorzystanych 168
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 498
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 498
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 498
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 498
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 494
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dulski andrzejDULSKI Andrzej 38 Wyższe Siechnice 82 0.0166
16.60
2 klzosinzski jakub januszKŁOSIŃSKI Jakub Janusz 36 Wyższe Radwanice 136 0.02753
27.53
3 ušák milanUŠÁK Milan 46 Wyższe Siechnice 276 0.05587
55.87
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Wrocławskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 701
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 667
3 Liczba kart niewykorzystanych 169
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 498
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 498
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 498
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 482
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozdrowicki andrzej stanislzawKOZDROWICKI Andrzej Stanisław 48 Siechnice 6 0.00124
1.24
2 susmanek wiolettaSUSMANEK Wioletta 50 Żerniki Wrocławskie 6 0.00124
1.24
3 golzezbiowska-pasierbska patrycja wiktoriaGOŁĘBIOWSKA-PASIERBSKA Patrycja Wiktoria 42 Ozorzyce 0 0
0.00
4 wozjcik piotr jerzyWÓJCIK Piotr Jerzy 30 Kotowice 0 0
0.00
5 roszak krystyna agnieszkaROSZAK Krystyna Agnieszka 38 Grodziszów 1 0.00021
0.21
6 czwiek andrzejĆWIEK Andrzej 53 Święta Katarzyna 1 0.00021
0.21
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korytko marcinKORYTKO Marcin 35 Siechnice 53 0.011
11.00
2 roman agataROMAN Agata 53 Siechnice 28 0.00581
5.81
3 rybczak pawelz eugeniuszRYBCZAK Paweł Eugeniusz 42 Radwanice 4 0.00083
0.83
4 kwapinzska beata wiolettaKWAPIŃSKA Beata Wioletta 48 Iwiny 9 0.00187
1.87
5 witka michalz krystianWITKA Michał Krystian 31 Siechnice 0 0
0.00
6 domaradzka urszula annaDOMARADZKA Urszula Anna 35 Święta Katarzyna 16 0.00332
3.32
Razem 110
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 110

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzysiak piotr wlzodzimierzŁYSIAK Piotr Włodzimierz 49 Żórawina 30 0.00622
6.22
2 majewski marek marcinMAJEWSKI Marek Marcin 47 Zacharzyce 18 0.00373
3.73
3 nowak ewaNOWAK Ewa 50 Iwiny 9 0.00187
1.87
4 dolinzski marcin radoslzawDOLIŃSKI Marcin Radosław 33 Radwanice 23 0.00477
4.77
5 dulska karolina paulaDULSKA Karolina Paula 31 Siechnice 7 0.00145
1.45
6 szczurowska ewaSZCZUROWSKA Ewa 45 Szukalice 6 0.00124
1.24
Razem 93
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 93

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kostusik beataKOSTUSIK Beata 39 Siechnice 0 0
0.00
2 lzuszcz jaroslzaw ryszardŁUSZCZ Jarosław Ryszard 41 Siechnice 1 0.00021
0.21
3 wozjcik jacek andrzejWÓJCIK Jacek Andrzej 56 Kotowice 0 0
0.00
4 taraszkiewicz ewa martaTARASZKIEWICZ Ewa Marta 38 Iwiny 2 0.00041
0.41
5 frazckowiak marek andrzejFRĄCKOWIAK Marek Andrzej 53 Święta Katarzyna 1 0.00021
0.21
6 konrady aleksandraKONRADY Aleksandra 62 Żerniki Wrocławskie 4 0.00083
0.83
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 14 - KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosterska barbaraKOSTERSKA Barbara 59 Siechnice 9 0.00187
1.87
2 lewera dariusz jacekLEWERA Dariusz Jacek 53 Biestrzyków 121 0.0251
25.10
3 lzepecka annaŁEPECKA Anna 46 Ozorzyce 2 0.00041
0.41
4 choina krystyna bozzzenaCHOINA Krystyna Bożena 58 Radwanice 3 0.00062
0.62
5 lzowicki pawelz grzegorzŁOWICKI Paweł Grzegorz 52 Święta Katarzyna 0 0
0.00
6 ušák pavolUŠÁK Pavol 74 Siechnice 11 0.00228
2.28
Razem 146
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 146

Lista nr 15 - KWW BEZPARTYJNI DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skiba edwardSKIBA Edward 57 Smardzów 92 0.01909
19.09
2 grabarz barbara danutaGRABARZ Barbara Danuta 63 Święta Katarzyna 5 0.00104
1.04
3 jankowski jacekJANKOWSKI Jacek 49 Ozorzyce 3 0.00062
0.62
4 adaszynzska anna mariaADASZYŃSKA Anna Maria 34 Siechnice 5 0.00104
1.04
5 padula dariusz jerzyPADULA Dariusz Jerzy 58 Święta Katarzyna 1 0.00021
0.21
6 walczak katarzynaWALCZAK Katarzyna 38 Radwanice 5 0.00104
1.04
Razem 111
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 111
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 701
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 667
3 Liczba kart niewykorzystanych 168
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 498
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 498
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 498
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 478
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stasiak dariusz pawelzSTASIAK Dariusz Paweł 56 Milicz 16 0.00335
3.35
2 marszalzek januszMARSZAŁEK Janusz 52 Oleśnica 4 0.00084
0.84
3 zakrzewski pawelz jozzefZAKRZEWSKI Paweł Józef 57 Kryniczno 3 0.00063
0.63
4 halzadaj krystyna jadwigaHAŁADAJ Krystyna Jadwiga 61 Raszów 2 0.00042
0.42
5 janas jan jozzefJANAS Jan Józef 62 Wołów 1 0.00021
0.21
6 ostrowska edyta kingaOSTROWSKA Edyta Kinga 45 Jeszkowice 12 0.00251
2.51
7 iskra piotr pawelzISKRA Piotr Paweł 44 Ligota 1 0.00021
0.21
8 bartulica agata izabelaBARTULICA Agata Izabela 36 Strzelin 1 0.00021
0.21
9 wizzzgalza magdalena mariaWIŻGAŁA Magdalena Maria 32 Piskorzów 1 0.00021
0.21
10 zdrojewski zbigniew konstantyZDROJEWSKI Zbigniew Konstanty 38 Wisznia Mała 9 0.00188
1.88
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bronowicka joanna barbaraBRONOWICKA Joanna Barbara 49 Jarząbkowice 2 0.00042
0.42
2 rozzzzycki stanislzawRÓŻYCKI Stanisław 72 Oleśnica 0 0
0.00
3 krzysztofik jan stefanKRZYSZTOFIK Jan Stefan 65 Pierstnica 0 0
0.00
4 puziewicz-karpiak magdalenaPUZIEWICZ-KARPIAK Magdalena 55 Wrocław 0 0
0.00
5 krozlik robert tadeuszKRÓLIK Robert Tadeusz 41 Wierzchowice 0 0
0.00
6 borkowski jaroslzawBORKOWSKI Jarosław 38 Wołów 0 0
0.00
7 matyja annaMATYJA Anna 69 Mirków 0 0
0.00
8 cielenz bozzzena krystynaCIELEŃ Bożena Krystyna 60 Czeszów 0 0
0.00
9 pilawka elzzzbietaPILAWKA Elżbieta 61 Ślubów 2 0.00042
0.42
10 solztys jacek janSOŁTYS Jacek Jan 56 Radwanice 1 0.00021
0.21
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzska irenaKAMIŃSKA Irena 63 Wrocław 6 0.00126
1.26
2 bogdanzski maciejBOGDAŃSKI Maciej 39 Góra 0 0
0.00
3 szymanzska monikaSZYMAŃSKA Monika 65 Bukowina 2 0.00042
0.42
4 klich andrzej jozzefKLICH Andrzej Józef 37 Chwałowice 0 0
0.00
5 jondro-iwanzska daria agnieszkaJONDRO-IWAŃSKA Daria Agnieszka 46 Kiełczówek 0 0
0.00
6 tuz sebastian janTUZ Sebastian Jan 25 Kobierzyce 0 0
0.00
7 bociek agnieszkaBOCIEK Agnieszka 26 Jamnik 0 0
0.00
8 rakowski mariusz kazimierzRAKOWSKI Mariusz Kazimierz 52 Kąty Wrocławskie 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochnak wojciech piotrBOCHNAK Wojciech Piotr 42 Kondratowice 63 0.01318
13.18
2 majdzik marzena joannaMAJDZIK Marzena Joanna 59 Wojkowice 30 0.00628
6.28
3 pawlzowicz beata mariaPAWŁOWICZ Beata Maria 58 Oława 7 0.00146
1.46
4 sulzkowski damian januszSUŁKOWSKI Damian Janusz 39 Żmigród 5 0.00105
1.05
5 skorupa aleksander marekSKORUPA Aleksander Marek 62 Brzeg Dolny 6 0.00126
1.26
6 skozrzewski krzysztof pawelzSKÓRZEWSKI Krzysztof Paweł 43 Bierutów 6 0.00126
1.26
7 jaronz lilla urszulaJAROŃ Lilla Urszula 55 Kiełczów 15 0.00314
3.14
8 zzzmiejewski zdzislzaw michalzŻMIEJEWSKI Zdzisław Michał 41 Góra 1 0.00021
0.21
9 walerych lidia mariaWALERYCH Lidia Maria 56 Środa Śląska 1 0.00021
0.21
10 wozjcik krystynaWÓJCIK Krystyna 47 Pełczyce 19 0.00397
3.97
Razem 153
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 153

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 elsner wincenty aleksanderELSNER Wincenty Aleksander 63 Wrocław 2 0.00042
0.42
2 banach maria teresaBANACH Maria Teresa 60 Groblice 2 0.00042
0.42
3 fitek jerzy andrzejFITEK Jerzy Andrzej 66 Radwanice 25 0.00523
5.23
4 lzopatowski stanislzawŁOPATOWSKI Stanisław 69 Stanowice 1 0.00021
0.21
5 habierska bogumilzaHABIERSKA Bogumiła 59 Grabówka 0 0
0.00
6 majer krzysztof boleslzawMAJER Krzysztof Bolesław 66 Wrocław 0 0
0.00
7 saj-mazur renata sylwiaSAJ-MAZUR Renata Sylwia 52 Brzeg Dolny 0 0
0.00
8 kupczak janKUPCZAK Jan 63 Pierwoszów 6 0.00126
1.26
9 krymowska julia zofiaKRYMOWSKA Julia Zofia 23 Jaksonów 0 0
0.00
10 molzonz radoslzaw tomaszMOŁOŃ Radosław Tomasz 45 Wrocław 0 0
0.00
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 owczarek magdalena luizaOWCZAREK Magdalena Luiza 27 Olszówka 4 0.00084
0.84
2 bialzek dawid antoniBIAŁEK Dawid Antoni 26 Gatka 0 0
0.00
3 filaczynzska joanna barbaraFILACZYŃSKA Joanna Barbara 53 Wrocław 4 0.00084
0.84
4 ratajek krzysztof jacekRATAJEK Krzysztof Jacek 50 Brzeg Dolny 0 0
0.00
5 warzycha malzgorzata danutaWARZYCHA Małgorzata Danuta 47 Siechnice 3 0.00063
0.63
6 krok kamilKROK Kamil 18 Oleśnica 0 0
0.00
7 chlzozdek agnieszka barbaraCHŁÓDEK Agnieszka Barbara 42 Zabrodzie 0 0
0.00
8 huzarewicz maciejHUZAREWICZ Maciej 53 Wrocław 0 0
0.00
9 kluz piotr pawelzKLUZ Piotr Paweł 47 Marcinkowice 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzurek piotr grzegorzŻUREK Piotr Grzegorz 45 Wrocław 1 0.00021
0.21
2 mazurczak lzukasz mikolzajMAZURCZAK Łukasz Mikołaj 40 Krzeptów 0 0
0.00
3 brzezinzska olga annaBRZEZIŃSKA Olga Anna 37 Smolec 0 0
0.00
4 marczak dariusz zbigniewMARCZAK Dariusz Zbigniew 50 Księginice 0 0
0.00
5 grudzinzski michalz marcinGRUDZIŃSKI Michał Marcin 32 Klęka 0 0
0.00
6 tomkiewicz grzegorzTOMKIEWICZ Grzegorz 33 Brzeg Dolny 1 0.00021
0.21
7 nowak katarzynaNOWAK Katarzyna 42 Wierzbna 0 0
0.00
8 wrozblewska ewaWRÓBLEWSKA Ewa 43 Długołęka 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domoradzki jerzy pawelzDOMORADZKI Jerzy Paweł 65 Wrocław 9 0.00188
1.88
2 kwiatkowska mariola zofiaKWIATKOWSKA Mariola Zofia 50 Międzybórz 2 0.00042
0.42
3 kubas waldemarKUBAS Waldemar 42 Olbrachtowice 0 0
0.00
4 marcinkiewicz aneta izabelaMARCINKIEWICZ Aneta Izabela 44 Wrocław 2 0.00042
0.42
5 gregorczyk przemyslzaw andrzejGREGORCZYK Przemysław Andrzej 22 Międzybórz 1 0.00021
0.21
6 jureczko joanna malzgorzataJURECZKO Joanna Małgorzata 32 Oleśnica 0 0
0.00
7 tchir jaroslzaw robertTCHIR Jarosław Robert 51 Wiązów 1 0.00021
0.21
8 furmanek ewa katarzynaFURMANEK Ewa Katarzyna 46 Świebodzice 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielonka aleksander adamZIELONKA Aleksander Adam 20 Milicz 4 0.00084
0.84
2 nowak piotr januszNOWAK Piotr Janusz 33 Wrocław 0 0
0.00
3 celeban mateusz franciszekCELEBAN Mateusz Franciszek 26 Wrocław 0 0
0.00
4 kawa krzysztof michalzKAWA Krzysztof Michał 27 Olbrachtowice 0 0
0.00
5 roman bartoszROMAN Bartosz 25 Maniów Mały 0 0
0.00
6 szloser ewaSZLOSER Ewa 45 Ludów Polski 0 0
0.00
7 przystawa kaja annaPRZYSTAWA Kaja Anna 31 Wrocław 0 0
0.00
8 lzacna anna sandraŁACNA Anna Sandra 31 Oborniki Śląskie 0 0
0.00
9 grzelak magdalena irenaGRZELAK Magdalena Irena 24 Wrocław 1 0.00021
0.21
10 grzechnik janusz grzegorzGRZECHNIK Janusz Grzegorz 57 Bielawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mrozek damian remigiuszMROZEK Damian Remigiusz 36 Wrocław 45 0.00941
9.41
2 czartoryski tytus henrykCZARTORYSKI Tytus Henryk 73 Morzęcin Mały 30 0.00628
6.28
3 michalska annaMICHALSKA Anna 37 Syców 14 0.00293
2.93
4 muzyka artur krzysztofMUZYKA Artur Krzysztof 46 Wilczyce 8 0.00167
1.67
5 wojciechowicz arkadiusz robertWOJCIECHOWICZ Arkadiusz Robert 46 Wrocław 6 0.00126
1.26
6 lisowski miroslzaw stanislzawLISOWSKI Mirosław Stanisław 55 Żmigród 3 0.00063
0.63
7 szczebak jolanta bozzzenaSZCZEBAK Jolanta Bożena 59 Wrocław 5 0.00105
1.05
8 kolibek anna urszulaKOLIBEK Anna Urszula 42 Żuchlów 2 0.00042
0.42
9 bradke joanna mariaBRADKE Joanna Maria 26 Wrocław 0 0
0.00
10 mrozowska karolina martaMROZOWSKA Karolina Marta 28 Wrocław 7 0.00146
1.46
Razem 120
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 120

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielewski jaroslzaw marianCHMIELEWSKI Jarosław Marian 47 Wrocław 0 0
0.00
2 padurek witold andrzejPADUREK Witold Andrzej 64 Gola Wielka 1 0.00021
0.21
3 adam monikaADAM Monika 35 Strzelin 0 0
0.00
4 winciorek wojciech eugeniuszWINCIOREK Wojciech Eugeniusz 68 Wilczyn 0 0
0.00
5 felinzska anna magdalenaFELIŃSKA Anna Magdalena 30 Chwałowice 0 0
0.00
6 schuld barbara irenaSCHULD Barbara Irena 67 Wrocław 0 0
0.00
7 bilnik-rozzzzycka wanda bogumilzaBILNIK-RÓŻYCKA Wanda Bogumiła 79 Wrocław 0 0
0.00
8 mierzejewski michalz pawelzMIERZEJEWSKI Michał Paweł 85 Ligota Piękna 0 0
0.00
9 blzazzzewicz dorota tatianaBŁAŻEWICZ Dorota Tatiana 48 Wrocław 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lech ryszardLECH Ryszard 50 Milicz 35 0.00732
7.32
2 ulman genowefaULMAN Genowefa 61 Wrocław 3 0.00063
0.63
3 larysz marek zenonLARYŚ Marek Zenon 57 Syców 2 0.00042
0.42
4 pszonka tadeuszPSZONKA Tadeusz 53 Wysoka 1 0.00021
0.21
5 niewiadomska agnieszkaNIEWIADOMSKA Agnieszka 40 Oława 13 0.00272
2.72
6 boczar wlzadyslzawBOCZAR Władysław 66 Brzeg Dolny 4 0.00084
0.84
7 podlewska marta elzzzbietaPODLEWSKA Marta Elżbieta 32 Sanie 1 0.00021
0.21
8 misiak piotr pawelzMISIAK Piotr Paweł 38 Trzebnica 3 0.00063
0.63
9 starzonek katarzynaSTARZONEK Katarzyna 43 Kryniczno 7 0.00146
1.46
10 laszkiewicz krystyna irenaLASZKIEWICZ Krystyna Irena 59 Brzeg Dolny 3 0.00063
0.63
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Siechnicach) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 701
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 701
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 666
3 Liczba kart niewykorzystanych 169
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 498
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 498
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 498
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 498
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 486
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juryta wieslzawJURYTA Wiesław 65 Radwanice 23 0.00473
4.73
2 wojnar maciej wlzadyslzawWOJNAR Maciej Władysław 42 Żerniki Wrocławskie 16 0.00329
3.29
3 olczak jolantaOLCZAK Jolanta 56 Radwanice 14 0.00288
2.88
4 milewicz mateusz janMILEWICZ Mateusz Jan 24 Zacharzyce 5 0.00103
1.03
5 kulczyk piotrKULCZYK Piotr 50 Żerniki Wrocławskie 9 0.00185
1.85
6 skowron justynaSKOWRON Justyna 43 Iwiny 0 0
0.00
7 zawadzka monika katarzynaZAWADZKA Monika Katarzyna 47 Radwanice 1 0.00021
0.21
8 goczalz robert marekGOCZAŁ Robert Marek 43 Radwanice 7 0.00144
1.44
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 17 - KWW GMINA FAIR PLAY JAKUB KŁOSIŃSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzosinzski jakub januszKŁOSIŃSKI Jakub Janusz 36 Radwanice 38 0.00782
7.82
2 stachowicz urszula jadwigaSTACHOWICZ Urszula Jadwiga 34 Radwanice 2 0.00041
0.41
3 jakubczyk bronislzawJAKUBCZYK Bronisław 69 Żerniki Wrocławskie 7 0.00144
1.44
4 besztyga karolinaBESZTYGA Karolina 36 Żerniki Wrocławskie 5 0.00103
1.03
5 hawryliszyn krzysztofHAWRYLISZYN Krzysztof 26 Radomierzyce 32 0.00658
6.58
6 nowinzski szymon jerzyNOWIŃSKI Szymon Jerzy 35 Iwiny 1 0.00021
0.21
7 dunin-skrzydelska karolina nataliaDUNIN-SKRZYDELSKA Karolina Natalia 35 Żerniki Wrocławskie 1 0.00021
0.21
8 rorat marcin marekRORAT Marcin Marek 37 Mokry Dwór 0 0
0.00
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 18 - KWW MILANA UŠÁKA - BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mlzynzczak michalzMŁYŃCZAK Michał 39 Radwanice 23 0.00473
4.73
2 sulikowska mariaSULIKOWSKA Maria 58 Iwiny 36 0.00741
7.41
3 pietras mariola annaPIETRAS Mariola Anna 48 Mokry Dwór 3 0.00062
0.62
4 gazdzinzski piotr krzysztofGĄDZIŃSKI Piotr Krzysztof 36 Żerniki Wrocławskie 30 0.00617
6.17
5 bobinzski grzegorz pawelzBOBIŃSKI Grzegorz Paweł 37 Radwanice 2 0.00041
0.41
6 janicka anna bozzzenaJANICKA Anna Bożena 60 Biestrzyków 196 0.04033
40.33
7 sobera krzysztofSOBERA Krzysztof 46 Radwanice 1 0.00021
0.21
8 skwara maciej tadeuszSKWARA Maciej Tadeusz 39 Radwanice 0 0
0.00
9 kozlzowska annaKOZŁOWSKA Anna 59 Żerniki Wrocławskie 33 0.00679
6.79
10 wojciechowska-gileta aleksandraWOJCIECHOWSKA-GILETA Aleksandra 40 Iwiny 1 0.00021
0.21
Razem 325
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 325