Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 410
Wyborców 2 859
Kart wydanych 1 774
Liczba obwodów 5
Frekwencja 62.05%
 • 46.39%

 • 48.76%

 • 51.13%

 • 53.50%

 • 55.87%

 • 58.23%

 • 60.60%

 • 62.97%

 • 65.34%

 • 67.71%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 410
Wyborców 2 854
Kart wydanych 1 450
Liczba obwodów 5
Frekwencja 50.81%
 • 33.40%

 • 35.78%

 • 38.17%

 • 40.55%

 • 42.94%

 • 45.32%

 • 47.71%

 • 50.09%

 • 52.48%

 • 54.86%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 410
Wyborców 2 854
Kart wydanych 503
Liczba obwodów 5
Frekwencja 17.62%
 • 12.06%

 • 12.68%

 • 13.31%

 • 13.93%

 • 14.55%

 • 15.18%

 • 15.80%

 • 16.42%

 • 17.05%

 • 17.67%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. domaszowicegm. Domaszowice 2 933 1 986 7 7 67.71% 0.06771
gm. namyslzozwgm. Namysłów 20 833 11 784 28 28 56.56% 0.05656
gm. pokozjgm. Pokój 4 266 1 979 9 9 46.39% 0.04639
gm. szwierczozwgm. Świerczów 2 859 1 774 5 5 62.05% 0.06205
gm. wilkozwgm. Wilków 3 537 1 910 7 7 54.00% 0.054

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. domaszowicegm. Domaszowice 2 935 1 610 7 7 54.86% 0.05486
gm. namyslzozwgm. Namysłów 20 710 8 832 28 25 42.65% 0.04265
gm. pokozjgm. Pokój 4 263 1 424 9 8 33.40% 0.0334
gm. szwierczozwgm. Świerczów 2 854 1 450 5 5 50.81% 0.05081
gm. wilkozwgm. Wilków 3 537 1 552 7 7 43.88% 0.04388

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. domaszowicegm. Domaszowice 2 935 485 7 7 16.52% 0.01652
gm. namyslzozwgm. Namysłów 20 710 3 189 28 25 15.40% 0.0154
gm. pokozjgm. Pokój 4 263 514 9 8 12.06% 0.01206
gm. szwierczozwgm. Świerczów 2 854 503 5 5 17.62% 0.01762
gm. wilkozwgm. Wilków 3 537 625 7 7 17.67% 0.01767